Biblioterapia 2001-2018

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001-2018
Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Nr_inw.: 41357
 • Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 615 Nr_inw.: 41748 czyt.
 • Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. -Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. 615 Nr_inw.: 38486 czyt.
 • Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. 615 Nr_inw.: 38487
 • Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2001. 615 Nr_inw.: 37998 czyt.
 • Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. Nr_inw.: 40338 , 44107
 • Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka.- Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. 615 Nr_inw.:39885 czyt.
 • Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, cop, 2011. Nr_inw.: 44055
 • Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006. Syg. 37.018Nr_inw.: 39791 czyt.
 • Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka ; [Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. - Wałbrzych : "Unus", 2002. 615 Nr_inw.: 39884 czyt.
 • Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter.- Wałbrzych : "Unus", 2003. 615 Nr_inw.: 38957 czyt.
 • Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : "Impuls", 2005. Nr_inw.: 43955
 • Jak oswoić potwory? : opowiadania terapeutyczne / Monika Drużyńska ; ilustrowała Justyna Hołubowska-Chrząszczak. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, copyright 2018. Nr_inw.: 44582
 • Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. Nr_inw.: 42279
 • Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. 615 Nr_inw.: 41768 czyt.
 • Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Nr_inw.: 42123

Artykuły z czasopism:

 • Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt. W: Biblioteka w Szkole.2017, nr 11, s. 29.
 • Bajka terapeutyczna. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska, Joanna Karasowska. W: Remedium. 2012, nr 10, s. 24-25.
 • Bajki nie dla dzieci? / Maria Molicka. W: Charaktery.2012, nr 8, s. 36-39. 5. Bibliotekarz w szpitalu / Ilona Wojewódka.W:Bibliotekarz.2015, nr 5, s. 25-26.
 • Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras. W: Biblioterapeuta.2007, nr 4, s. 2-8.
 • Biblioterapia w szkole / Ewa Pałucka. W: Wychowawca. 2014, nr 5, s. 23.
 • Co stoi na przeszkodzie? : scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych wzmacniających wiarę uczestników we własne możliwości i motywujących ich do osiągania wyznaczonych przez siebie celów / Monika Maziarz. W: Biblioterapeuta. 2017, nr 2, s. 10-14.
 • Czy warto się złościć? : co kryje się za zasłoną złości / Elżbieta Zubrzycka. W: Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 28-30.
 • Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. W: Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 32-35.
 • Czytam wędrując ku dorosłości... : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza.2018, nr 2, s. 34-38.
 • Dramaty o spotkaniu z drugim człowiekiem / Kinga Anna Gajda. W: Język Polski w Gimnazjum. 2011/2012, nr 3, s. 85-88.
 • Drogowskaz, wychowanie do wartości : program zajęć z elementami biblioterapii / Monika Dzwolak-Grubarek. W: Biblioterapeuta.2017, nr 2, s. 19-41.
 • Dwanaście godzin z życia kobiety" : program z elementami biblioterapii / Magdalena Budzyńska-Łazarewicz ; Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. W: Biblioterapeuta.2018, nr 1, s. 46-59.
 • Działalność biblioterapeutyczna bibliotek pedagogicznych, jako wsparcie placówek oświatowych w realizacji ich zadań - na przykładzie doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki w Rzeszowie / Ewelina Kutyła-Stręciwilk. W: Biblioterapeuta. 2014, nr 3, s. 38-40.
 • Ja po prostu mam cel! : o tym dlaczego warto dążyć do celu / Lidia Ippoldt. W: Biblioteka w Szkole.2017, nr 10, doddatek Biblioterapia w Szkole, s. 15-16.
 • Komputer nie jest realnym światem: scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska. W: Poradnik Bibliotekarza.2008, nr 5, s. 31-32.
 • Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 4, s. 10-12.
 • Metafory literackie w procesie (auto)modelowania i rozwoju czytelnika / Wanda MatrasMastalerz ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. W: Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 4-11.
 • Moja rodzina - „szczęśliwe gniazdo” czy „wielka pustynia”? : scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum / Krystyna Scheffs. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 11, s. 9.
 • Nie porzucaj nadzieje... / Jadwiga Matys. W: Biblioterapeuta. 2008, nr 2, s. 3-4. 22. Nie wierzmy plotce : scenariusz o sile słów / Urszula Zybura-Zadworna. W: Biblioteka w Szkole.2017, nr 10, doddatek Biblioterapia w Szkole, s. 14.
 • O książkach, które pomagają zrozumieć siebie i innych / Elżbieta Zubrzycka. W: Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 20-25.
 • O przyjaźń trzeba dbać / Paulina Knapik. W: Biblioterapeuta.2017, nr 2, s. 9-10. 25. O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / Wiktor Czernianin. W: Biblioterapeuta.2007, nr 3, s. 1-7.
 • O tygrysku, który nie panował nad swoją siłą. Cz. 1 / Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska. W: Remedium .2012, nr 9, s. 24-25.
 • Odzyskać wiarę w siebie / Dagmara Bałycz. W:Bibliotekarz.2015, nr 3, s. 30.
 • Ogród jako miejsce terapii i animacji / Katrzyna Szulińska. W: Biblioterapeuta. 2008, nr 1, s.9-17.
 • Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda. W: Język Polski w Gimnazjum. 2011/2012, nr 3 s. 100-106.
 • Poezjoterapia wzbogaca duchowo / Sławomir M. Krzyśka. W: Edukacja i Dialog.2004, nr 9, s. 66-69.
 • Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk. W: Biblioterapeuta.2007, nr 3, s. 10-23.
 • Projekt "Wyspy" / Magdalena Prokopowicz. W: Biblioterapeuta.2017, nr 3, s. 1-8.
 • Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin. W: Biblioterapeuta.2008, nr 4, s.3-8.
 • Przyjaźń dobra i zła / Elżbieta Zubrzycka. W:Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 26-28.
 • Przykładowe scenariusze zajęć z elementami biblioterapii dla młodzieży / Lidia Ippoldt ; Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie. W: Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 40-46.
 • Republika książek, biblioteki, lektury, czytanie : wpływ świata nadrealnego na rozwój świadomości / Jaśmina Erna Morawiecka. W:Biblioterapeuta.2018, nr 1, s. 38-45.
 • Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka / Katarzyna Gromek-Segit. W: Wychowawca . 2014, nr 9, s. 15-19.
 • Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Teresa Kajl- Jankowska. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 12, s. 17.
 • Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością / Jolanta Molenda-Bieniecka. W: Biblioteka w Szkole.2017, nr 10, doddatek Biblioterapia w Szkole, s. 15-16.
 • Śladami Nini" / Jolanta Molenda-Bieniecka. W: Biblioterapeuta.2007, nr 2, s. 14-20.
 • Teatr narzędziem, maską i lustrem w procesie biblioterapeutycznym / Justyna Jurasz. W:Biblioterapeuta.2017, nr 4, s. 25-26.
 • Terapeutyczna funkcja tekstów religijnych w opiece nad umierającymi / Agnieszka Suska. W: Biblioterapeuta.2007, nr 1, s. 6-8.
 • Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 9/10, s. 60-68.
 • Tu mogę czytać świat..." : niebiańska biblioteka / Elżbieta Bukowiec. W:Biblioteka w Szkole.2017, nr 10, dodatek Biblioterapia w Szkole, s. 13.
 • Warsztat biblioterapeuty : propozycje szczególnie zalecane do biblioterapii. Cz. 3 / Genowefa Surniak. W: Biblioterapeuta.2008, nr 3, s. 19-27.
 • Wartość terapeutyczna lektur szkolnych / Lidia Ippoldt. W: Biblioterapeuta.2007, nr 4, s. 14-20.
 • Wielka wyprawa Połykacza Liter / Dorota Smoleń. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 5, s. 24-25.
 • Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii / J. N. Drieszer. W: Biblioterapeuta.2007, nr 2, s. 8-14.
 • Życie jest sztuką, Kobieta jest dziełem sztuki : program zajęć biblioterapeutycznych / Agata Widzowska-Pasiak. W: Biblioterapeuta. 2008, nr 1, s.17-24.
 • Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel. W: Biblioteka w Szkole.2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 17.