Rok rzeki Wisły 2017

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1959-2017

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Między Wisłą a Bugiem 1939-1944 : studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa / Zygmunt Mańkowski. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. 20181
 • Moja prywatna Vestuliada czyli Dokładny opis rejsu odbytego własnoręcznie hamburką "Michał" przez całą Wisłę aż do Bałtyku, zawarty w dwudziestu dwóch etapach, antrakcie warszawskim, trzech suplementach specjalnych dla amatorów, aneksie ornitologicznym i paru setkach dygresji na temat i nie na temat / Wojciech Giełżyński. - Warszawa : "Iskry", 1983. 40955
 • Nadwiślańskie krajobrazy w poezji Teofila Lenartowicza. W: Spotkania z poezją w klasach IV-VIII : utwory poetyckie spoza podręcznika przewidziane programem. Cz. 1 : (dla klas IV-VI) / wyboru dokonały i komentarzem opatrzyły Elżbieta Doroszkiewicz, Maria Furtak, Krystyna Staszewska. - Kielce : [Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego], 1992. - S. 76-78. 246(B)
 • Wisła. W: Słownik geograficzny : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych / Józef Staszewski. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. - S. 336. 3985
 • Tylko nad Wisłą / (aut. wyboru) Wiesława Krodkiewska, Zbigniew Ciechan. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki i Upowszechniania Kultury, 1981. 19777, 21263
 • Wisła : królowa polskich rzek / [autor Szymon Brzeski]. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles, 2017. 43405
 • Wisła / Stefan Żeromski. W: Antologia noweli polskiej 1918-1978. T. 1 / wybór i wstęp Jacek Kajtoch i Ewa Sabelanka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - S. 10-26. 21647
 • Wisła i Kraków to rodło / Edmund Jan Osmańczyk. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. 25214
 • Wisła w dziejach Polski / Stanisław Gierszewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982. 21423
 • Wisła. W: Dolinami rzek : opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy / przez Zygmunta Glogera ; [przedm. Eliza Orzeszkowa]. - [Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990. - S. 95-153. 32680
 • Wisła. W: Wielka encyklopedia powszechna PWN. 12, Usa - Ż / [przewodn. kom. red. Bogdan Suchodolski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 352- 354. 9116
 • „Wisło moja, Wisło stara...” : antologia poezji / wybór, oprac. i posł. Edward Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. 28794, 28630

Artykuły z czasopism:

 • "Czysta Wisła i rzeki Przymorza" - program ścieżki edukacyjnej - edukacja ekologiczna / Irena Ziółkowska // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 18-19.
 • Płynie Wisła, płynie... : scenariusz o tematyce patriotycznej / Barbara Danecka, Michał Danecki // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 40-42.
 • Popłyńmy z nurtem Wisły : konkurs wiedzy przyrodniczej dla gimnazjalistów / Anna Karcz // Geografia w Szkole. -2010, nr 5, s. 51-56.
 • Rewitalizacja górnej Wisły / Paweł Jabłoński // Aura. - 2012, nr 10, s. 24-25.
 • Tam, gdzie rosną miłki / Roman Grzyb // Geografia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 41-43.
 • Wisła : polska Amazonka / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. - 2009, nr 6, s. 19-24.
 • Wisła i jej brzegi - skarb czy problem? : zajęcia geograficzne nad rzeką / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 19-26.
 • Z Wisłą przez Polskę : (scenariusz do wykorzystania na święta narodowe lub koniec roku) / Regina Dąbrowska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 3, s. 51-53.