Zamojszczyzna w poezji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa ciągłe i zwarte:

 • Anabaza / Zbigniew Dmitroca. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.112 (o Niewirkowie)
 • Bajeczny.../ Zbigniew Dmitroca. [W:] Modlitwa urojeń szczęśliwych : antologia poezji grupy ZAMOŚCIE. Wybór i red. Adam Kulik. Zamość : Wojewódzki Dom Kultury, 1982. s. 71 (o Hrubieszowie)
 • Barwy ziemi / Stanisława Burda. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 97
 • Biłgorajszczyzna po latach / Urszula Kozioł. [W:] Żalnik / Urszula Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. s. 32-33
 • Cerkiew w Bełżcu / Anna Smyk.[W:] Na przykład my : antologia poezji. Red. Bożena Fornek (i in.). - Zamość : Zamojski Dom Kultury, (br. wyd.). s. 157
 • Czarna Łada / Władysław Antoni Różański. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 94
 • Do ciebie jadę / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 67-68
 • Dom nad Huczwą / Stanisława Burda. Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 96
 • Droga / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 90-91 (o Ziemi Zamojskiej)
 • Dzierążnia / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 72
 • Garb / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 65 (okolice Dzierążni)
 • Gród nad Huczwą / Władysława Misiura : [W:] Zmagania z czasem / Władysława Misiura. - Zamość : Nauczycielski Klub Literacki, 1996. s. 77 (o Hrubieszowie)
 • Hrubieszowska ziemia / Apolonia Kotlińska. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Lud. Spół. Wydaw., 1985. s. 141
 • Hrubieszów / Stanisława Burda. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 98
 • Hrubieszów / Władysława Misiura : [W:] Zmagania z czasem / Władysława Misiura. - Zamość : Nauczycielski Klub Literacki, 1996. s. 75
 • Hrubieszów / Jan Szczawiej. [W:]. Zmaganie dnia z nocą : poezje / Jan Szczawiej. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. s. 132-133
 • Huczwą – do Bugu / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). [W:] Lubelszczyzna w poezji / Jagienka spod Lublina (Wanda Śliwina). - Lublin: Nakładem księgarni W. i J. Cholewińskich, 1936. s. 50-51
 • Jesienne Roztocze / Marian Janusz Kawałko. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 15
 • Kapliczka w Kryłowie / Stanisława Burda. Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.102
 • Kotlina hrubieszowska / Władysława Misiura : [w:] Zmagania z czasem / Władysława Misiura. - Zamość : Nauczycielski Klub Literacki, 1996. s. 45
 • Krasnystaw / Anna Kamieńska. [W:] Temat ojczysty : antologia. Wstęp Maria Grzeszczuk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. s. 102 (o Krasnymstawie)
 • Krajobraz kresowy / Stanisława Burda. Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 99
 • Księżyc nad Tanwią / Zbigniew “Sławian” Orliński. [W:] Tygodnik Zamojski 1994, nr 12
 • Macewa mojego miasteczka / I.Ch. Kronenberg. [W:] Akcent 2003, nr 3, s. 68 (o Biłgoraju)
 • Miłość pieśnią wystrzelam / Marian Karczmarczyk. [W:] Wieś tworząca : wiersze o pracy i ojczyźnie cz.VI. Wybór i oprac. Roman Rosiak. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. s. 115
 • Madonna Krasnobrodzka / Władysława Misiura [w:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie : antologia.Wybór i opr. Elżbieta Gnyp (i in.).Lublin-Zamość :"Norbertinum" Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 108a
 • Modrzewie w Pańskiej Dolinie / Andrzej Józef Misiura. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 30
 • Moja wieś / Władysław Koczot. [W:] Z pól i łąk / Władysław Koczot. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s. 39
 • Mój Czarnystok / Władysław Koczot. [W:] Z pól i łąk / Władysław Koczot. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s . 41
 • Na moim Roztoczu / Władysław Sitkowski. [W:] W dziejowych żarnach / Władysław Sitkowski. - Lublin: Polihymnia, 1994. s. 32
 • Na to świętowanie / Władysław Sitkowski. [W:] W dziejowych żarnach / Władysław Sitkowski. - Lublin: Polihymnia, 1994. s. 35 (o Zwierzyńcu)
 • Nad brzegiem Huczwy / Kazimiera Wiśniewska. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 270
 • Nad Bugiem / Edward F.Cimek. Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.104
 • Nad granicą / Władysława Misiura. [W:] Okruchy wieczności / Władysława Misiura. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 1995. s. 44
 • Nad Huczwą, zieloną rzeką / Arnold Słucki. [W:] Tygodnik Zamojski 1990, nr 16
 • Nad parkiem Gołębie / Jan Główka. [W:] Pod obcym niebem / Jan Główka. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. s. 46 (o Gołębiu)
 • Nad Wieprzem / Władysław Koczot :. [W:] Z pól i łąk / Władysław Koczot. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s. 100
 • Nad Wieprzem / Władysław Sitkowski. [W:] Szumią bory roztoczańskie / Władysław Sitkowski. - Lubelska Biblioteka Ludowa Tom XXII. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. s. 30
 • Nadbużańskie lato / Stanisława Burda. Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.103
 • O Dzierążni / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 68
 • Ogród zmierzchu / Krzysztof Guzowski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.113 (o Krasnobrodzie)
 • Płaczące młyny / Marcin Sitarczyk. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 222 ( o Nowinach)
 • Pokochać Zamojszczyznę / Władysław Koczot. [W:] Z pól i łąk / Władysław Koczot. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s. 28-29
 • Pola / Zbigniew Kośmiński. [W:] Pyriflegethon / Zbigniew Kośmiński. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1971. s. 39-40
 • Poranek w Suścu / Jaworska. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 93
 • Powroty / Wiesława Ćwik-Papierska. [W:] Powroty / Wiesława Ćwik-Papierska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, 2004.s.11-12
 • Roztoczański krajobraz / Maria Duławska : [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.13
 • Roztocze / Władysław Koczot. [W:] Z pól i łąk / Władysław Koczot. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s. 42-43
 • Roztocze / Norbert Samulak [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 62-63
 • Roztocze jesienią / Maria Duławska. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.116
 • Siedliska / Krzysztof Guzowski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 18
 • Słowo o Zamojskiej ziemi / Zbigniew Kośmiński. [W:] Sercem i myślą / Zbigniew Kośmiński. - Lublin ; Wyd. Lubelskie, 1966. s. 9
 • Sochy / Teresa Ferenc. [W:] Poezje wybrane /Teresa Ferenc. - Warszawa : Czytelnik, 1984. s. 245 (o Sochach)
 • Spotkanie / Andrzej Józef Misiura. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 24
 • Szczebrzeszyn 1991 / Zbigniew Dmitroca. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 95
 • Szumią bory roztoczańskie / Władysław Sitkowski. [W:] Szumią bory roztoczańskie / Władysław Sitkowski. - Lubelska Biblioteka Ludowa Tom XXII. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. s.46
 • Targi sztuki ludowej w Zamościu / Alfreda Magdziak. [W:] Wieś tworząca ; wiersze o pracy i ojczyźnie cz. VI. Wybór i opracowanie Roman Rosiak. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. s. 75-176
 • Tobie chcę śpiewać / Marian Karczmarczyk. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 89 (o Zamojszczyźnie)
 • TU / Arnold Słucki. [W:] Tygodnik Zamojski 1990, nr 16
 • Tu słońce / Władysław Sitkowski. [W:] W dziejowych żarnach / Władysław Sitkowski. - Lublin: Polihymnia, 1994. s. 34 (o Zwierzyńcu)
 • Uciekaj stąd / Teresa Ferenc. [W:] Twórczość 2001, nr 11, s. 3 (o Puszczy Solskiej)
 • W ciemności przegonny powiew / Józef Czechowicz. [W:] Prowincja noc / Józef Czechowicz. Red. Wójcikowska Zofia. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1975.s. 16
 • W roztoczańskim lesie / Edward F.Cimek. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s.110
 • Widzieć i czytać / Maciej Cisło : [w:]Akcent 2001 nr 3 s.15-16 (o Białej Górze pod Tomaszowem Lubelskim)
 • Wspomnienie / Marcin Sitarczyk. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 221-222 (o Zwierzyńcu)
 • Zamojskie refleksje / Władysława Misiura. [W:] Okruchy wieczności / Władysława Misiura. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 1995. s. 80
 • Zamojskie wzgórza / Teresa Ferenc. [W:] Poezje wybrane /Teresa Ferenc. -Warszawa : Czytelnik, 1984.s.112
 • Zamojszczyzna / Jan Szczawiej. [W:]. Zmaganie dnia z nocą : poezje / Jan Szczawiej. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. s.79-80
 • Zamojszczyzna miła / Alfreda Magdziak. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 119
 • Ziemia Hrubieszowska / Kazimiera Wiśniewska. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s.269
 • Ziemia Zamojska / Marcin Sitarczyk. [W:]Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Zebrał i oprac. Jan Adamski. Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 221
 • Ziemia Zamojska / Władysław Sitkowski. [W:] Szumią bory roztoczańskie / Władysław Sitkowski. - Lubelska Biblioteka Ludowa Tom XXII. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. s. 31
 • Ziemio / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wydaw. "Zona", 1996. s. 66-67 (o Dzierążni)
 • Ziemio moja rodzinna / Jan Szczawiej. [W:]. Zmaganie dnia z nocą : poezje / Jan Szczawiej. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. 142-143
 • Zwierzyniec – Bukowa Góra / Waldemar Michalski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 26
 • Zwierzyniec – Kościółek na wyspie / Waldemar Michalski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia /Wybór i oprac. Elżbieta Gnyp (i in.). - Lublin-Zamość : "Norbertinum", Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. s. 17
 • Źwiartów / Wacław Oszajca. [W:] Akcent 2003, nr 3, s. 57-61