Zamość w poezji

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • ...gdy nad Ratuszem / Duławska Maria. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 51
 • ...lata porosły miasto / Duławska Maria : . [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 63
 • A jednak / Jan Sztern. [W:] Skroś czasu źrenice / Jan Sztern. - Lublin : "Norbertinum", 1995. s. 103
 • Anioł Pański Rotundy / Stefan Miler. [W:] Poezje / Stefan Miler. - Zamość : Wydawca Zenon Michalski, 1944. s. 7
 • Ballada o drętwym miasteczku / Adam Kulik. [W:] Piołunny raj / Adam Kulik. - Warszawa : Iskry, 1985. s. 15-16
 • Bolesławowi Leśmianowi / Zbigniew Dmitroca. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004. s. 67
 • Encyklopedia miasta Zamościa / Kędziora Andrzej. - Chełm : Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, 2000. s. 299-301 : Poezja o Zamościu
 • Grodzisko / Rajmund E. Duławski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 75
 • Impresje prowincjonalne / Zbigniew M. Kośmiński. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 66
 • Krajobraz / Roma Kowalicka. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 88
 • Leśmianowi / Maria Niklewicz. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 69-70
 • Lwowska nocą / Maria Niklewicz. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 73
 • Miasto z lotu ptaka / Gabriela Jaworska. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 78
 • Moje miasto / Eulalia Tomaszczuk. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s.42
 • Mój Zamość / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : ZNP, 1975. s. 29
 • Mój Zamość / Roma Kowalicka. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, . s. 88.
 • Na ulicy Konopnickiej / Jan Sztern. [W:] Skroś czasu źrenice / Jan Sztern. - Lublin : "Norbertinum", 1995. s. 102
 • Na zamojskiej starówce / Edward Cimek. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia. / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004. s. 46.
 • Na zamojskim rynku / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : Związek Naucz. Polskiego, 1975. s. 23
 • Nad trumną Gryzeldy Wiśniowieckiej / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). [W:] Lubelszczyzna w poezji / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). Nakładem księgarni W. I J. Cholewińskich, 1936. s. 46-47
 • Ogród przyrodniczy w Zamościu / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). [W:] Lubelszczyzna w poezji / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). Nakładem księgarni W. I J. Cholewińskich, 1936. s. 48-50
 • Paszport kurwom z Zamościa / Jan A. Morsztyn. [W:] 275 [dwieście siedemdziesiąt pięć wierszy] / Wybór i oprac. L. Kukulski. - Warszawa : Państw. Inst. Wydaw. 1977 r., s. 195
 • Pierścień Rotundy / Wiesława Ćwik-Papierska. [W:] Powroty / Wiesława Ćwik-Papierska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, 2004. s. 24-25
 • Pierścień Rotundy / Wiesława Ćwik-Papierska. [W:] Powroty / Wiesława Ćwik-Papierska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 2004, s. 13
 • Piękno / Alina Paul. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 41
 • Pokazuję Zamość / Zbigniew M. Kośmiński. [W:]Sercem i myślą / Zbigniew Kośmiński. - Lublin : Wyd. Lubelskie, 1966. s.10
 • Pożegnanie z Zamościem / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Świty i zmierzchy / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : (br. Wyd.), 1991. s. 42
 • Ratusz / Krzysztof Guzowski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s.48
 • Roxolania [fragm.] / Sebastian Klonowic. [W:] http// www.mejor.republika.pl/strona/roxolania.htm
 • Rotunda / Edward Cimek. [W:] Echa i szepty / Edward Cimek. - Lublin: Wyd. Lubelskie, 1990. s. 24
 • Rotunda/ Maria Duławska. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 79
 • Rotunda / Stefan Miler. [W:] Poezje / Stefan Miler. - Zamość : Wydawca Zenon Michalski, 1944. s. 5-6
 • Rotunda zamojska / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin: ZNP, 1975. s. 26
 • Rotunda Zamojska / Marian Karczmarczyk. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 83
 • Rynek bez katarynek / Zbigniew Dmitroca. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 55-56
 • Rynek Solny / Zbigniew Strzałkowski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s.71
 • Rynek Wielki w Zamościu / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin: ZNP, 1975. s. 25
 • Sławiąc Europie. Krajom okolicznem..[frag.] / Walenty Tuszowski. [W:] Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta; red. J. Szczygieł. - Zamość : Muzeum Okręgowe , 1996 s. 53-54
 • Starówka nocą / Krzysztof Konopa. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 57
 • Starówka nocą / Andrzej J. Misiura [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 54
 • Szept miasta / Władysław Różański. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 40
 • Tutaj / Alina Paul. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 47
 • Ulica Ormiańska w Zamościu / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : ZNP, 1975. s. 27
 • Ulica Tatarska w Zamościu nocą / Lidia Dyczkowska-Kośmińska.[W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : Zw. Naucz. Pol., 1975. s. 24
 • W samym środku/ Roma Kowalicka. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 39
 • W Zamościu nocą / Edward Cimek [W:] Echa i szepty / Edward Cimek. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1990. s. 25
 • W zamojskim parku / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. [W:] Skrzydłem jaskółki / Lidia Dyczkowska-Kośmińska. - Lublin : ZNP, 1975. s. 28
 • Wieczór nad Zalewem / Jaworska Gabriela. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 48
 • Włoska jesień / Rajmund E. Duławski [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 50
 • Zamojska Rotunda / Władysław Koczot. [W:] Z pól i łąk / Koczot Władysław. Wybór i opracowanie Michał Łesiów. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990. s. 40
 • Zamojska starówka / Marian Karczmarczyk. [W:] Złote ziarna : antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej / Zebrał i oprac. Jan Adamski. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1985. s. 89-90
 • Zamojski pejzaż / Władysław Różański. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 44
 • Zamojski Ratusz / Andrzej J.Misiura [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 45
 • Zamojskie lato / Rajmund E. Duławski [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 49
 • Zamość A.D. MCMXC / Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia. / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004. s. 74
 • Zamość / Zbigniew Kośmiński. [W:] Pyriflegethon / Zbigniew Kośmiński. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. s. 41-42
 • Zamość (I) / Zbigniew Kośmiński. [W:] Sercem i myślą / Zbigniew Kośmiński. - Lublin : Wyd. Lubelskie, 1966. s. 12
 • Zamość / Władysława Misiura. [W:] Okruchy wieczności / Władysława Misiura. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 1995. s. 55
 • Zamość / Władysława Misiura. [W:] Zmagania z czasem / Władysława Misiura. - Zamość : Nauczycielski Klub Literacki, 1996. s.72-73
 • Zamość / Norbert Samulak. [W:] Perła Roztocza / Norbert Samulak. - Kielce : Wyd. "Zona", 1996 s. 69
 • Zamość / Jan Sztern. [W:] Skroś czasu źrenice / Jan Sztern. - Lublin : "Norbertinum", 1995. s. 38
 • Zamość / Jan Sztern. [W:] Wspomnienia uchodźcy / Jan Sztern. - Zamość : Wydawca Jan Sztern, 1997. s. 15-16
 • Zamość / Eulalia Tomaszczuk. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s.43
 • Zamość nocą / Jadwiga Bieluszko. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia. / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004. s. 57
 • Zamość o zmierzchu / Maria Duławska. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s. 64
 • Zamość w nocy / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). [W:] Lubelszczyzna w poezji. Lublin / Jagienka z pod Lublina (Wanda Śliwina). Nakładem księgarni W. I J. Cholewińskich, 1936. s. 44-46
 • Zapis / Zbigniew Strzałkowski. [W:] Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia / Wybór i oprac. E. Gnyp. - Lublin-Zamość : “Norbertinum”, 2004, s.72

 

Wydawnictwa ciągłe:

 • Bezpieczna w Zamościu / Hansen Dorothy Lee. [W:] Tygodnik Zamojski. 1992, nr 17
 • Miejski Park / Jan Sztern. [W:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 31
 • Moje miasto / J. Górska-Bieluszko [W:] Tygodnik Zamojski. 1989, nr 26
 • Najpiękniejsze nocą / J. Górska-Bieluszko [W:] Tygodnik Zamojski. 1989, nr 26
 • W Zamościu / Arnold Słucki. [W:] Tygodnik Zamojski. 1990, nr 16
 • Z podróży do Zamościa / Leszek Długosz [W:] Tygodnik Zamojski 1998 nr 41
 • Zamościanka / Jan Sztern. [W:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 32
 • Zamość / I. Gąsiorowski [W:] Tygodnik Zamojski. 1987, nr 19
 • Zamość / Zbigniew Kieszek.[W:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995. nr 3, s. 37