Nagroda i kara w wychowaniu

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bińczycka J.: Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 1997.
 • Dembo M. H.: Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997.
 • Jundziłł I.: Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa 1986 .
 • Kamiński A. : Nagrody i kary W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało, Warszawa 1993.
 • Kozłowski W. : Nagrody i kary W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało, Warszawa 1993.
 • Łobocki M.: ABC wychowania, Lublin 1999.
 • Łobocki M. : W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, Warszawa 1990.
 • Mieszalski S. : O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997.
 • Niebrzydowski L.: Psychologia wychowawcza i społeczna : wybrane zagadnienia. - Wyd. 2 zm. i rozsz., Zielona Góra 1995.
 • Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.
 • Robertson J. : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.

Artykuły z czasopism:

 • Bić albo nie bić, oto jest pytanie... / Tomasz Bilicki // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s. 29-30
 • Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania? / Maria Narczewska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 18-20
 • Dyscyplina w klasie szkolnej - temat niepopularny / Anna Murawska // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 35-37
 • Dzieci uzależnione od...pochwał / Anna Kowalczyk // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 342-344
 • Jak dobrze mówić dobrze? / Piotr Krzywiki // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 15-19
 • Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / Małgorzata Zwolińska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s.17-18
 • Kara i nagroda / Irena Cygan // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 49, s. 16
 • Kara i nagroda / Marzanna Krajeńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 61-66
 • Kara w szkole / Maria Dąbrowska-Bak // Edukacja. Studia - Badania - Innowacje. - 1996, nr 1, s. 32-43
 • Karać czy tolerować? / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s.19-22
 • Karanie a wychowanie / J. Maciaszkowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1989, nr 9-10, s. 226- 234
 • Kary czy nagrody / Krystyna Chmielewska // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 2, s. 1, 15
 • Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2 (6), s. 115-124
 • Kary i nagrody w wychowaniu / Wanda Dawlud // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 61-65
 • Kary w środowisku rodzinnym / Małgorzata Sitarczyk // Edukacja. Studia - Badania - Innowacje. - 1996, nr 1, s. 77-88
 • Kary za wagary / Maria Śledzińska // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 12, s. 10
 • Kiedy nagroda, kiedy kara / Zdzisław Makuch // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28/29, s. 9
 • Kochani i ośmieszani / Maria Janukowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4/5, s. 13-15
 • Motywacja wewnętrzna a system kar i nagród / Anna Brzezińska // Oświata i Wychowanie. - 1984, nr 6, B-33
 • Nagana jako edukacyjny akt mowy / Justyna Nicpoń // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 333-338
 • Nagroda i kara w wychowaniu / Anna Korycka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 59-60
 • Nagrody i kary w wychowaniu dziecka głębiej i lekko upośledzonego / Maria Molicka // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s. 131-137
 • Nagrody i kary / Jolanta Styczeń // Gazeta Szkolna. - nr 8, s. 12
 • Nagradzać czy karać / Lucyna Kubacha // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 19, s. 15
 • Nakazy - zakazy - kary / Danuta Popławska // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 20-21
 • Nowa świadomość : kary w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej / Grażyna Mendecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 1/36, s. 13-1
 • O karze / Burrhus Frederic Skinner // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2 (6), s. 152-126
 • O zastosowaniu kary w dydaktyce raz jeszcze / Jolanta Latkowska // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 19-23
 • Pedagogiczne cele kary / Mariola Góra // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9, s. 33-34
 • Pomóc zamiast karać / Iza Kujawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, wkładka s.9-11
 • Przymus czy swoboda w przedszkolu / Malgorzata Falkiewicz-Szulc // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.14-19
 • Psychologia karania i nagradzania w praktyce wychowawczej / Wiesław Sikorki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999 nr 4 s. 28-33
 • Rodzicielskie uprawnienia do karcenia fizycznego a prawa dziecka / Marek Heine // Opieka, Wychowanie, Terapia. -1995, nr 2, s. 31-35
 • Sensytywna sfera motywacyjna a oddziaływania wychowawcze karą i nagrodą na dzieci w wieku szkolnym / Monika Kolenda // Forum Oświatowe. - 2000, t. 1, s. 85-102
 • Skuteczność kar w wychowaniu dzieci / Janusz Pilecki // Nowa Szkoła. - 1989, nr 6, s. 362-372
 • Szkolny system kar i nagród a kontrola wolicjonalna u młodzieży / M. Marszał-Wiśniewski // Psychologia Wychowawcza. - 1992, nr 4, s. 38-250
 • Ukarać czy nagrodzić? / Alicja Heleniak // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 12-13
 • Wewnątrzrodzinne uwarunkowania czynności karania dorastających dzieci / J. Herberger // Edukacja. Studia - Badania - Innowacje. -1996, nr 1, s. 44-61
 • Zamiast kary.../ Janusz Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1989, nr 9-10, wkładka s. 234-240
 • Zindywidualizowane sposoby nagradzania i karania w klasach niższych / Ewa Misiorna // Życie Szkoły. - 1985, nr 7/ 8, s. 404-409