Juliusz Słowacki - bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne za lata : 1948-2009

Wyboru dokonała : Anetta Sienkiewicz

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Balladyna : tragedia w pięciu aktach / Juliusz Słowacki ; oprac. Juliusz Kleiner.- Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1948.
 • Balladyna : tragedia w pięciu aktach / Juliusz Słowacki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot.- Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984 ; 1976.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki.- Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
 • Beniowski : poema / Juliusz Słowacki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 • Beniowski : poema / Juliusz Słowacki.- Warszawa : Wydawca CIL Polska-Kolekcja, 2006.
 • Beniowski : Wydanie całkowite w nowym układzie / Juliusz Słowacki ; oprac. Juliusz Kleiner. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949.
 • Beniowski / Juliusz Słowacki ; oprac. Marian Ursel. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
 • Beniowski / Juliusz Słowacki ; posłowie napisał Kazimierz Pecold. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1981.
 • Dzieła. T. 1-14 / Juliusz Słowacki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 • Dzieła. T. 4, T. 7-12 / Juliusz Słowacki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
 • Fantazy / Juliusz Słowacki ; wstęp i oprac. Mieczysław Inglot. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 • Fantazy / Juliusz Słowacki ; oprac. Stanisław Jerschina. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.
 • Ja, Orfeusz / Juliusz Słowacki ; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 ; 1956.
 • Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki; oprac. Mieczysław Inglot. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • Kordian / Juliusz Słowacki ; oprac. Wojciech Rzehak.- Kraków : Wydawnictwo „Greg”, 2006.
 • Kordian / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 • Ksiądz Marek / Juliusz Słowacki ; wstęp i kom. Kinga Konopka.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Lilla Weneda / Juliusz Słowacki ; oprac Eugeniusz Sawrymowicz.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954.
 • Liryki i inne wiersze / Juliusz Słowacki ; oprac. Julian Krzyżanowski.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 • Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) / Juliusz Słowacki ; oprac. Jerzy Pelc. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 • Listy do matki / Juliusz Słowacki ; oprac. Zofia Krzyżanowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 • Powieści poetyckie / Juliusz Słowacki ; oprac. Marian Ursel. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • W Szwajcarii / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1986.
 • Wiersze i poematy / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978 ; 1976.

Bibliografia przedmiotowa:
Wydawnictwa zwarte:

 • Balladyna Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987 ; 1981.
 • Beniowski – świadectwo kryzysu myśli politycznej Wielkiej Emigracji / Jerzy Skowronek. W: Dzieło literackie jako źródło historyczne / pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego. - Warszawa : „Czytelnik”, 1978. - S. 243-260.
 • Beniowski Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.
 • Calderon w twórczości Słowackiego / Stefania Ciesielska – Borkowska. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.- Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 345-355.
 • Człowiek i doświadczenie wewnętrzne : późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego / Magdalena Saganiak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
 • Dramaty Słowackiego w przekładach Otokara Mokrego / Maria Bobrownicka. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.- Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 397-406.
 • Dziady Słowackiego jako fragment dzieła mistycznego. W: Fragment romantyczny / Anna Kurska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 105-123.
 • Dzieje bajeczne w twórczości Słowackiego (Balladyna, Lilla Weneda, Król-Duch). W: Literatura a dzieje bajeczne / Julian Maślanka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 162-210.
 • Ewolucja stylu dramatów Juliusza Słowackiego / Tadeusz Milewski. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 335-344.
 • Fantazy Juliusza Słowackiego czyli Komedia na opak wywrócona / Ewa Łubniewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
 • Fragment o Heljaszu Juliusza Słowackiego. Dyskusja nad układem i ustaleniem tekstu / Władysław Floryan. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.- Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 371-377.
 • Jabłoń gwiazd w Anhellim [W] : Między teorią a historią literatury / Eugeniusz Kucharski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 371-387.
 • Juliusz Słowacki – historia ducha poety i jej odbicie w poezji / Józef Tretiak [W] : Z historii literatury polskiej / Stanisław Dobrzycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. S. - 420-436.
 • Juliusz Słowacki – poeta europejski / red. Maria Cieśla- Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Prac Naukowych „Universitas”, 2000.
 • Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe Wiedza Powszechna, 1955.
 • Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej / Jan Tomkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
 • Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz.- Warszawa :”Czytelnik”, 1982.
 • Juliusz Słowacki. Samotność rewolucjonisty – Kordian / Michał Sprusiński. W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - S.201-204.
 • Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych / Jerzy Starnawski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
 • Juliusza Słowackiego myśli o literaturze i sztuce / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : „Czytelnik”, 1959.
 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz przy współpracy Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
 • Kordian dramatyczna trylogia / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
 • Kordian Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
 • Kordian Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : „Czytelnik”, 1976.
 • Korespondencja Juliusza Słowackiego T.1 / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 • Korespondencja Juliusza Słowackiego T.2 / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.
 • Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka. - Lublin : Wydawnictwo Marii Curie - Skłodowskiej, 1997.
 • Nowa edycja Balladyny. W: Poezja i proza: studia historycznoliterackie 1934-1964 / Wacław Kubacki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 357-377.
 • O Juliuszu Słowackim. W: Pisma krytycznoliterackie / Włodzimierz Spasowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.- S. 441-452.
 • O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 • Pejzaże duszy. Próba interpretacji kontekstowej wiersza Juliusza Słowackiego Nie używałem leków i lekarzy.../ Marek Stanisz. W: Literatura i jej konteksty : prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi / pod red. Joanny Rusin, Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 59-69.
 • Pisarska młodość Słowackiego / Stefan Treugutt. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
 • Poezje Juliusza Słowackiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo „Biblios”, 2006.
 • Poezji ulewa. Juliusz Słowacki jako tradycja w latach 1918-1939. W: Filiacje, dialogi, spór z tradycją : Szkice o literaturze polskiej XX wieku / Gustaw Ostasz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - 39-64.
 • Polskie motywy baśniowe w twórczości Słowackiego. W: Paralele : studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. - S. 369-389.
 • Portret Słowackiego / Paweł Hertz. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
 • Potrącić strunę poezji kamienną : szkice o „Uspokojeniu” Juliusza Słowackiego / pomysł i red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Przemiany Słowackiego / Adam Ważyk .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
 • Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego / Jan Mirosław Kasjan. - Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
 • „Rozmaitym będę dla przykładu” - Beniowski / Michał Sprusiński. W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.- S. 204-207.
 • Słowacki : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2004.
 • Słowacki : powieść poetycka / Julian Wołoszynowski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1958.
 • Słowacki / Juliusz Kleiner. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 ; 1958.
 • Słowacki i nowa sztuka (modernizm) : twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej : studium krytyczno-porównawcze / Ignacy Matuszewski ; oprac. i wstępem opatrzył Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
 • Słowacki i Ukraina / pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz. - Lublin : Wydawnictwo Marii Curie - Skłodowskiej, 2003.
 • Słowacki jako poeta aluzji literackiej. W: Z historii i teorii literatury / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. S. - 177-189.
 • Słowacki nie – mistyczny / Dariusz Seweryn. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.
 • Słowacki, poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 • Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje, sympozjum Warszawa 10-11 grudnia 1979 r. / pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Studia o twórczości Słowackiego / pod red. Ireneusza Opackiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
 • Szkice o dramatach Słowackiego / Edward Csato. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Szkolna recepcja Słowackiego w XIX i pierwszej połowie XX wieku / Henryk Gradkowski. - Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2004.
 • Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 • Udział Słowackiego w uczcie ku czci Mickiewicza w dniu 1 stycznia 1841 r. / Wiktor Hahn. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 363-369.
 • W kręgu wielkich romantyków polskich / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax”, 1966.
 • Warszawskie ścieżki Słowackiego. W: Mazowieckie ścieżki pisarzy / Monika Warneńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - S. 7-26.
 • Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980.
 •  Wizerunki : szkice literackie / Mieczysław Jastrun.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 • Z dziejów kultu Juliusza Słowackiego na Śląsku w latach 1860-1909 / Stanisław Kolbuszewski. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisław Pigonia / Komisja Historycznoliteracka Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - S. 385-395.

Artykuły z czasopism:

 • Alpejskie krajobrazy Słowackiego / Stanisław Świrko // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - 1977, R. 12, s. 105-110.
 • Anielskość ludzi. Kilka uwag o twórczości Juliusza Słowackiego / Marzena Kryszczuk // Ojczyzna Polszczyzna, 1997, nr 2, s. 11-18.
 • Barokowość Balladyny Juliusza Słowackiego/ Marta Niedźwiecka // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 21-23.
 • Brat Juliusz - Słowacki w Kole Sprawy Bożej / Małgorzata Burta // Ojczyzna Polszczyzna. -1997, nr 2, s. 7-10.
 • Byłaś mi...zjawieniem i obrazem - pastereczka w twórczości Juliusza Słowackiego / Agnieszka Kiełcz // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 24-26.
 • Ciało i duch w sporze o poezję „Poeta i natchnienie” Juliusza Słowackiego / Magdalena Siwiec // Pamiętnik Literacki, 2009, nr 3, s.42-59.
 • Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku / Zbigniew Przychodniak // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 181-199.
 • Doświadczenia czasu świtania we fragmencie mistycznym Słowackiego („Kiedy pierwsze kury panu śpiewają”) / Włodzimierz Szturc // Ruch Literacki. - 1985, nr 5-6, s. 409-414.
 • Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego / Jacek Brzozowski // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 168-179.
 • Genezyjska filozofia historii Juliusza Słowackiego / Andrzej Fabianowski // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 18-21.
 • Godzina myśli” jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej / Danuta Danek // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 87-106.
 • Historia w „trylogii dramatycznej” Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym / Mieczysław Inglot // Rocznik Towarzystwa Literackiego im Adama Mickiewicza.- 1979/1980, R. XIV-XV, s. 69-84.
 • Juliusza Słowackiego „religia smutku” w Hymnie / Anna Biernacka-Wiercińska // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 27-29.
 • „Kordian” - uwagi o tragizmie postaci bohatera / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne.- 1999, nr 2, s. 97-105.
 • „Kordian” drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, s. 62-70.
 • Krzemieniec-miasto dzieciństwa Juliusza Słowackiego / Jerzy Tarnacki // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 139-147.
 • Matka Kordiana / Jędrzej Wijas // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 107-133.
 • „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia / Kwiryna Ziemba // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 61-85.
 • Między prawdą a mitem Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli / Marta Wronka // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 39-43.
 • Między wizją genezyjską a egzystencjalizmem – refleksje o interpretacji Kordiana Juliusza Słowackiego / Eligiusz Szymanis // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 2-6.
 • Mistyczne symbole i polityczne realia. Na marginesie dwóch wierszy J. Słowackiego z roku 1846 / Jarosław Maciejewski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - 1979/1980, R. XIV-XV, s. 29-67.
 • Nad wierszem „Anioł ognisty – mój anioł lewy...” o kilku problemach edytorskich / Jacek Brzozowski // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 201-209.
 • ]„Niechaj nas przecie widzą – gdy konamy...”( symbolika miejsca wydzielonego i ostatniego żołnierza w poezji Juliusza Słowackiego) / Waldemar Smaszcz // Poezja. - 1981, nr 4, s. 51-55.
 • O dziecięcym filozofie Słowackiego / Leszek Libera // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 1979/1980, R. XIV-XV, s. 111-121.
 • O Juliuszu Słowackim i jego matce / Anna Stodolna // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 24-25.
 • Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński) / Arent van Nieukerken // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s, 7- 42.
 • Pejzaż z tezą : Paryż i Paryż Juliusza Słowackiego / Zbigniew Przychodniak // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 588- 595.
 • Płaczący posąg -o liryku Juliusza Słowackiego „Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała...” / Paweł Stępień // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 34-38.
 • Podróż do Ziemi Świętej” Juliusza Słowackiego – podróż i opis podróży w kulturze epoki / Sylwia Stopera // Ojczyzna Polszczyzna.- 1997, nr 2, s. 38-42.
 • Pogoda w utworach Słowackiego / Olga Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 27-30.
 • Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864-1914 / Władysław Słodkowski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - 1979/1980, R. XIV-XV, s. 159-167.
 • Słowacki – pozycja do grania / Marta Fik // Twórczość. - 1979, nr 7, s. 130-135.
 • Słowacki i Wilno / Alina Kowalczykowa // Ruch Literacki. - 1987, nr 1, s. 13-29.
 • Słowacki w oczach Krasińskiego. Z dziejów wzajemnych kontaktów/ Zbigniew Sudolski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - 1979/1980, R. 14-15, s. 123-137.
 • Słowacki w sztambuchu baronowej Richthofen / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 3, s. 157-164.
 • Teatralne czytanie Słowackiego (na przykładzie Kordiana) / Jan Andrzej Fręś // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 12-17.
 • Temat dziecięcy w wierszach sztambuchowych Juliusza Słowackiego / Bożena Olszewska // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 95-99.
 • Uwagi o semantyce nazw kolorów - bieli i czerwieni w Balladynie / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 1997, nr 2, s. 18-24.
 • W Szwajcarii” Juliusza Słowackiego – obrazowanie i symbolika / Zofia Wójcicka // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 3, s. 135-165.
 • Wileńskie fascynacje, czyli o barokowej młodości Juliusza Słowackiego / Alina Kowalczykowa. - Ruch Literacki, 1988, nr 6, s. 401-414.