Nauczanie na odległość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004-2013


Wyboru dokonała : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008.
 • E-learning - nowe aspekty : materiały z II ogólnopolskiej konferencji Warszawa 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
 • E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : Difin, 2012.
 • E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009.
 • Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007.
 • Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003.
 • Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienickiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.
 • Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / Jarosław Wagner. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod redakcją Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008 .
 • Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2011.
 • Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.
 • Pedagogika mediów / red. Marek Furmanek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Jacek Górnikiewicz. - Białystok : Wydawnictwo Trans Humana, 2004.
 • Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka ; [wprow. Henryk Bednarczyk, Zbigniew Kramek] ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007.
 • Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej i Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 • Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [et al.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji ; Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38-40.
 • Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112.
 • Cyberbiblioterapia: o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8.
 • Czas na e-learning / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13.
 • Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31-38.
 • E-Akademia Przyszłości : ku skutecznemu kształceniu kompetencji kluczowych / Aleksandra Dadacz, Izabela Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 72-74.
 • E-learning - nowe oblicze edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 47-51.
 • E-learning - potencjał możliwości / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna. - R. 23, nr 2 (2008), s. 96-100.
 • E-learning : co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 23-25.
 • E-learning 2.0 : przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 10-[14].
 • E-learning 2.0 : przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Cz. 2 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43.
 • E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 21-24.
 • E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 18-23.
 • E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19-20.
 • E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub // Poradnik Bibliotekarza.- 2010, nr 9, s. 35-37.
 • E-nauczanie - moda czy konieczność? / Katarzyna Bobko // Geografia w Szkole. - [R.] 64, nr 5 (2011), s. 14-16.
 • E-szkoła / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 6-8.
 • Edukacja - internet - kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka // Biblioteka w Szkole.- 2010, nr 11, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 4, s. 3-5.
 • Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : interaktywnie znaczy nowocześnie / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58-61.
 • Edukacja online w opinii studentów / Marta Czechowska-Bieługa // Praca Socjalna. - R. 24, nr 3 (2009), s. 122-132.
 • Edukacja otwarta : wybór książek / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 19.
 • eTwinning : nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 54-55.
 • Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 114-120.
 • Internetowy kurs modlitwy jako przykład e-learningu wprowadzającego w czytanie Biblii / Zbigniew Paweł Maciejewski // Katecheta. - R. 53, nr 2 (2009), s. 75-77.
 • Książki, które łączą dzieci w Europie : projekt etwinning w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole . - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Infromacji", nr 1, s. 15-16.
 • Kształcenie religijne dorosłych w formie korespondencyjnej / Anna Walusik // Katecheta. - R. 53, nr 3 (2009), s. 60-66.
 • Login: biblioteka - nowy kurs online dla bibliotekarzy / Ewa J. Kurkowska, Anna Wołodko // Bibliotekarz. - 2011, nr 5, s. 15-17.
 • Losowanie obiektów - jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 56-67.
 • Nauczanie na odległość w systemie podwyższania kwalifikacji pracowników pedagogicznych w szkołach / Igor Dubinskij // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 68-76.
 • Nie bój się e-learningu / Krzysztof Wojewodzic, Andrzej Grzybowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 54-58 .
 • Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 47-50.
 • Nowoczesna forma kształcenia online w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie / Bożena Lewandowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 15-16.
 • Nowy zawód - dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 9-17.
 • Otwarta edukacja a otwartość na edukację / Beata Bartecka // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 5-7.
 • Pamięć, wiedza, motywacja: jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95-98.
 • Pedagogiczne problemy nauczania na odległość / Svetlana Sysoeva // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 3/4 (2004), s. 51-59.
 • Planowanie językowych kursów b-learningowych / Jolanta Zygnerska-Hajduk // Języki Obce w Szkole. - R. 54, nr 2 (2010), s. 73-78.
 • Portret uczestnika kursów internetowych : Dla kogo nauka przez internet / Aneta Mieszkowska, Marcin Skład // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100.
 • Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 22-26.
 • Projektowanie ćwiczeń i kursu blended-learningowego / Anna Dymel // Języki Obce w Szkole. - R. 54, nr 5 (2010), s. 40-47.
 • Przedsiębiorczość w sieci - doświadczenia IW EQUAL / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 80-92.
 • Przysposobienie biblioteczne : od tradycyjnych metod nauczania po e-learning / Hanna Długołęcka // Przegląd Biblioteczny. - R. 77, z. 3 (2009), s. 359-369.
 • Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi / Bożena Przyborowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 92-113.
 • Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej / Małgorzata Łuszczak, Remigiusz Kopoczek // Chowanna. - 2010, T. 2 (34), s. [197]-205.
 • Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela / Przemysław Wolski // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 158-167.
 • Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 39-55.
 • Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113-121.
 • Społecznościowo! : Web 2.0 nowym kierunkiem w edukacji / Tadeusz Trzaskowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6-10.
 • Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym / Małgorzta Rubin, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 18-30.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 3, s. 3-8.
 • W bibliotece szkolnej : nietypowy projekt eTwinningu / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 1, s. 19-21.
 • W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 76-84.
 • Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 85-96.
 • Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 10-13.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna. - R. 24, nr 2 (2009), s. 112-121.
 • Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznych / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 97-105.
 • Zapewnianie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu / Karl Knispel // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 94-100.
 • Zapytaj mnie o... : projekt o e-gazecie / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 1, s. 17-18.
 • Zasady i podstawowe kierunki działalności Akademii Edukacji na Odległość na Ukrainie / Igor Dubinskij // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 63-67.
 • Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 104-112.
 • Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece ekonomicznej : doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem / Krzysztof Moskwa // Przegląd Biblioteczny. - R. 77, z. 4 (2009), s. 461-481.
 • Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66.
 • Zmiany widoczności obiektów - podstawowa technika scenariuszowa w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 68-75.