Wojciech Dziedzic – autor publikacji o Ziemi Tomaszowskiej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1991-2012

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dawny Tomaszów / Wojciech Dziedzic [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 47-48.
 • Między Hitlerem a Stalinem : Tomaszowskie od września 1939 do Katynia / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski : B. P. „Quand”, 2011.
 • Monastyrski tryptyk i akcja Wisła / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2001.
 • Nacjonalizm z importu / Wojciech Dziedzic [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 1 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997. - S. 35-43.
 • Nie wiedział co to lęk... / Wojciech Dziedzic [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 25-37. (Tomasz Wielosz).
 • O roztoczańskich kamieniarzach / Wojciech Dziedzic [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 7-10.
 • Stary Tomaszów w „Kronice” Jana Mazurka / Wojciech Dziedzic [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 40-43.
 • Z dziejów powiatu tomaszowskiego / [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 1 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997. - S. 29-32.

Artykuły z czasopism:

 • 100 lat temu w Rogóźnie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 7, s. 17 ; nr 8, s. 16, nr 9, s. 16 ; nr 10, s. 16.
 • 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 3, s. 5.
 • 3 Maja w dawnym Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 7, s. 3.
 • 35 lat w służbie niepełnosprawnych / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 14, s. 7.
 • 390 lat Tomaszowa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 9, s. 18.
 • 40 lat SOSW / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 10, s. 9.
 • 60. rocznica „Akcji H-T” : ostatnia deportacja / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 15, s. 9.
 • 90 lat tomaszowskiej policji. Cz. 1-3 / erte, Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 13, s. 10 ; nr 14, s. 10, nr 15, s. 10.
 • 95 lat tomaszowskiej energetyki. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 14, s. 9 ; nr 15, s. 9.
 • A to Polska właśnie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. - Wrocław, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 13, s. 12.
 • Adwent w tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 25, s. 3.
 • Akcja „Burza” w obwodzie AK Tomaszów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 17, s. 6-7.
 • Akcja „Mur” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 2, dod. Rewizje Historyczne, nr 29, s. 1-2.
 • Andrzejki – czas miłosnych wróżb / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 24, s. 13.
 • Andrzejki, Andrzejówki, Jędrzejówki / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 23, s. 11.
 • Aneks do powstania / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 5, s. 9.
 • Artysta i jego dzieła / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 9, s. 5.
 • Barwy ochronne : tropem monastyrskiej legendy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 17, s. 1, 8-9.
 • Bełżec – laboratorium zagłady : 60 lat temu... Cz. 2-6 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 3, s. 7 ; nr 4, s. 7 ; nr 5, s. 7 ; nr 7, s. 7 ; nr 8, s. 7.
 • Bełżec 1942-2004 : przeszłość i pamięć / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 12, s. 3.
 • Biblioteka w nowej siedzibie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 8, s. 7.
 • Blaski i cienie „Promyka” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 2, s. 11.
 • Bolszewicy w Tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 20, dod. Rewizje Historyczne, nr 34, s. 1-2.
 • Bunkier „Stiaha” odnaleziony! / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 23, s. 1, 6.
 • „Burza” w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 16, dod. Rewizje Historyczne, nr 26, s. 1-4.
 • Był jednym z nas... : wspomnienie o Adolfie Lipowcu / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 25, s. 9.
 • Byłem więźniem „Smoczej Jamy” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 19, s. 10.
 • Były takie karnawały : zabawy ludu polskiego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 1, s. 1, 3.
 • Cel uświęca środki czyli polskie „bandy UPA” : postscriptum do „Akcji Wisła” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 9, dod. Rewizje Historyczne, nr 7, s. 1-4.
 • Cenny nabytek tomaszowskiego Muzeum / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 10, s. 2.
 • Cerkiew jak nowa / ks. Witold Charkiewicz ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 1, s. 7.
 • Cienie i echa Smoczej Jamy. Cz 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 22, s. 1, 8-9 ; nr 23, s. 1, 8-9.
 • Ciotusza – mała ojczyzna / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Ciotusz Stara – moja wieś, moja mała Ojczyzna / Eugeniusz Biszczanik. - Ciotusza Stara, 2002. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 14, s. 7.
 • Co dalej z biblioteką? : bieda w kulturze / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 8, s. 8. (o Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim).
 • Cud nad Wisłą czy „Sąd Boży” / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Sąd Boży 1920 roku / Bohdan Skaradziński. - Warszawa, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 6, s. 9.
 • Czas karnawału / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 1, s. 10.
 • Czy jeszcze „woda czysta i trawa zielona?” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 16, s. 3.
 • Czy łączy ich tylko wspólny wróg? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 25, dod. Rewizje Historyczne, nr 16, s. 1-2.
 • Czyja „gazeta”? : na marginesie jubileuszu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 19, s. 12.
 • Dawne zwyczaje pogrzebowe / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 22, s. 10.
 • Dla uczczenia Konstytucji... / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 9, s. 7.
 • Dług pamięci... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich IV okręgu Lublin / oprac. i red. Marian Wojtas. - Lublin, 1998. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 18, s. 6.
 • Dokument czasów przemocy / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Bezpieka : Urząd Bezpieczeństwa na Zamojszczyźnie 1944-1947 / Krzysztof Czubara. - Zamość, 2003. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 25, s. 7.
 • Dokument czasu zagłady / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Obóz zagłady w Bełżcu / Robert Kuwałek. - Lublin, 2005. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 3, s. 6.
 • Dokument Niepodległości : w 207 rocznicę Konstytucji 3 Maja / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 9, s. 5.
 • Dokument zbrodni / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tarnoszyn w ogniu / Tadeusz Wolczyk. - Chełm, 1998. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 16, s. 7.
 • Droga do niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 23, s. 6 ; nr 24, s. 4.
 • Droga przez mękę czyli od liceum do studium. Cz 1-3 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 8, s. 6 ; nr 9, s. 6 ; nr 11, s. 6. (Liceum Medyczne Pielęgniarstwa)
 • Druga młodość Jubilata / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 5, s. 6 ; nr 7, s. 6-7. (ZS nr 2 – Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Duszpasterska wizyta w Tomaszowie : z okazji święta Jordanu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 2, s. 2.
 • „Dwadzieścia lat minęło... PSM”. Cz. 1-3/ Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 16, s. 5 ; nr 17, s. 6 ; nr 18, s. 5. (Państwowa Szkoła Muzyczna)
 • Dziecko Wołynia / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 19, s. 3.
 • Dzieje „małych ojczyzn” / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego / Józef Niedźwiedź. - Zamość, 2003. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 3, s. 7.
 • Dzieła wielkiego mistrza : Tomaszowskie muzeum zaprasza / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 8, s. 13.
 • Dziś i jutro „Arkadii” / Janusz Zieliński ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 17, s. 5.
 • Dziś i jutro „Budowlanki” / Irena Strumidło ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 11, s.8.
 • Encyklopedia lat wojny i okupacji / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej 1939-1945 / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 26, s. 14.
 • Fakty i jubileusze / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 8, s. 8-9.
 • Firma z przyszłością / Hieronim Bucior ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 7, s. 7
 • Firma z przyszłością / Jerzy Rak ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 11, s. 9. (P.H.U. RAKPOL)
 • Gdzie są lebele? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 15, s.8, 11.
 • Gdy wybuchła wolność / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 23, s. 1, 7.
 • Gniade, kare, kasztanki : wystawa w Tomaszowskim Domu Kultury / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 3, s. 9.
 • Gorzki smak cukru : Jubileusz Cukrowni „Wożuczyn” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 15, s. 5.
 • Gródek ma 600 lat / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 24, s. 9.
 • Herb dla powiatu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 16, s. 1, 3.
 • Historia wydarta ziemi... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Archeologia Polski Środkowowschodniej. T. 1. - Lublin ; Chełm ; Zamość, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 15, s.11.
 • Hitler uderzył wcześniej / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Dzień „M” / Wiktor Suworow. - Warszawa, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 12, s. 11.
 • Hołd małej ojczyźnie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Łuszczacz / Mieczysław Kawka. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 8, s. 7.
 • Imć pana Skrzetuskiego tomaszowski epizod : między fikcją a prawdą / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 20, s. 7.
 • Inwestują w nowoczesność / Hieronim Wrębiak ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 8, s. 14. (Zakład Przetwórstwa Mięsnego)
 • Jak doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 22, s. 11.
 • Jakość – ekologia – rozwój : w Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej / Ryszard Raczkiewicz ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 14, s. 11.
 • Jan Paweł II / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 7, s. 4.
 • Józef Piłsudski w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 22, s. 10.
 • Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 4, s. 9 ; nr 5, s. 6.
 • Jubileusz energetyków / Andrzej Socha ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 13, s. 16.
 • Jubileusz tomaszowskiej Straży Pożarnej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 1, s. 10-11.
 • Jubileuszu nie będzie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 14, s. 10.
 • Kalendarium tomaszowskiego Września 1939 r. / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 20, s. 4 ; nr 22, s. 3 (Wyjaśnienie).
 • Karty z dziejów królewskiego starostwa / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519-1768 : studium społeczno-gospodarcze / Janusz Adam Frykowski. - Tomaszów Lubelski, 2009. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 1, s. 11.
 • Katyń czeka naprawdę / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 8, s. 8-9.
 • Kiedy powrót z banicji? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 7, s. 10. (Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim)
 • Kiedy zakończyła się II wojna światowa? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 10, s. 11.
 • „Kolorowe jarmarki” - nie tylko szok : wystawa malarstwa Henryka Szkutnika w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 7, s. 15.
 • Komarów 1920 : wolność na ostrzach szabel / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 18, s. 8.
 • Komendant w tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 23, s. 8-9.
 • Konfidenci i likwidatorzy / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 7, dod. Rewizje Historyczne, nr 40, s. I-IV.
 • Kontemplowanie ikon : wystawa ikon w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 11, s. 15.
 • Kretowisko „Stiaha” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 24, dod. Rewizje Historyczne, nr 15, s. 1-4.
 • Królowa Polski i Monastyr Turkowicki / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 15, s. 11.
 • Kryzys w muzeum / Eugeniusz Hanejko ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 17, s. 7.
 • Kto był katem a kto ofiarą... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Zamościu / Henryk Kajtel. - Zamość, 2003. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 20, s. 4.
 • Listopad 1918 w Tomaszowie : w rocznicę Dnia Niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 22, s. 3.
 • Lot nad kołyską / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tomaszów, Tomaszów : wspomnienia z lat 1944-1970 / Waldemar Wojciech Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 18, s.10-11.
 • Ludzie i książki / Mieczysława Rudnicka ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 2, s. 10-11.
 • Łaszczówka / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 21, s. 11.
 • „Manewry artystyczne” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 18, s. 6.
 • Marszałek Piłsudski w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 6 s. 10.
 • Męczennik Ziemi Tomaszowskiej – błogosławionym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 10, s. 10. (Stanisław Starowieyski).
 • Miasto i jego włodarze / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Burmistrzowie Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918-1997 / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 1997. [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 23-24.
 • Między czernią a bielą : jubileusz pracy twórczej Romana Muchy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 12, s. 9.
 • Między marzeniem a rzeczywistością /: wystawa w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 12, s. 8.
 • Między sentymentami, sztuką a dokumentacją : wystawa w TDK / Wojciech Dziedzic// Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 16, s. 7. Między swastyką a tryzubem / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Holocaust po banderowsku : czy Żydzi byli w UPA? / Edward Prus. - Wrocław, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 1, s. 12.
 • Milczący świadek historii / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: W cieniu „linii Mołotowa” / Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec, Janusz Grechuta. - Rzeszów, 2002. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 9, s. 7.
 • Mistrz bieli i czerni : talent i sztuka promują miasto / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 3, s. 11.
 • Mity i kity historii / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 22, s. 15.
 • Monastyrska pustelnia brata Alberta / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 14, s. 10-11.
 • Monografia dla miasta / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tomaszów Lubelski : monografia miasta. - Tomaszów Lubelski, 2011. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 20, s. 14.
 • Monsiel u seniorów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 21, s. 10.
 • Na kurhanie pod Werszczycą... / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 18, s. 7.
 • Na marginesie wystawy „Aktion Reinhardt” / Izydor Wiśniewski ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 15, s. 7.
 • Na progu niepodległości : Tomaszów 1918 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 22, s. 1, 7.
 • Nie tylko bitwy... : Tomaszowski Wrzesień 1939 r. / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 20, s. 8 ; nr 21, s. 7-8 ; nr 22, s. 1-8 ; nr 23, s. 7-8.
 • Nie tylko dla turystów... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Roztocze Wschodnie : przewodnik nie tylko dla turystów / Paweł Wład. - Lubaczów, 1999. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 4, s. 7.
 • Nie tylko konfederacja / Wojciech Dziedzic. Rec. Książki: W blasku świec : opowieści tyszowieckie / Robert Horbaczewski. - Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 1, s. 7.
 • Nieznany pomnik / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 11, s. 11.
 • Nowa książka tomaszowskiego regionalisty / (brajan). - Rec. Książki: Między Hitlerem a Stalinem / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski, 2011. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 20, s. 14.
 • Nowa edycja TTR / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Z przeżyć partyzanta : Tomaszowska Teka Regionalna / Marian Kulik. - Tomaszów, 2004. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 13, s. 4.
 • Nowa wystawa o Janie Zamoyskim : w tomaszowskim Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 26, s. 7.
 • Nowy dworzec kolejowy : Bełżec // Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 10, s. 5.
 • Nowy Rok – dawniej i dziś / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 1, s. 6.
 • Nóż w plecy : „V kolumna” podczas bitew tomaszowskich 1939 r. / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 9, s. 9.
 • O autorze „Kariery Nikodema Dyzmy” raz jeszcze / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 6, s. 6.
 • O doktorze Peterze opowieść / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Doktor Janusz Peter : społecznik i regionalista / Janusz Brodowski. - Tomaszów Lubelski, 1997. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 24, s. 11.
 • O dziejach gminy Łaszczów / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Dzieje miejscowości gminy Łaszczów : powiat tomaszowski / Janusz Frykowski, Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź. - Łaszczów ; Zamość, 2004. [ W: Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 26, s. 7.
 • O lubyckich „kniażach” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 21, s. 5.
 • O objawieniu się św. Wojciecha na Piaskach Tomaszowskich / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 13, s. 10.
 • O patronie kaplicy „na Piasku” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 14, s. 10.
 • O tym, który był „Bratem naszego Boga...” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 9, s. 10. (Adam Chmielowski).
 • O włodarzach Tomaszowa opowieść / Bolesław Cisło ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 1, s. 6-7.
 • Od ojcowizny do ojczyzny : nowa wystawa mistrza Romana / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 5, s. 14.
 • Od św. Walentego do walentynek / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 4, s. 7.
 • Odkrycie 1000-lecia pod Tomaszowem / A. Kokowski ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 9, s. 1, 3.
 • Odkrycie w cerkwi / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 4, s. 8.
 • Odkrywanie prawdy / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Gorzka prawda : zbrodniczość OUN-UPA : (spowiedź Ukraińca. - Toronto ; Warszawa, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 1, s. 11.
 • Opowieść o tomaszowskiej konspiracji / Ireneusz Caban ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 15, s. 10.
 • Ostatnia droga żołnierza państwa podziemnego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 24, s. 11. (Adolf Lipowiec).
 • Ostatnie dni „Smoczej Jamy” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 17, s. 1, 7.
 • Pamięci Komendanta : w XV rocznicę śmierci Zenona Jachymka - „Wiktora” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 6, s. 7.
 • Pamięć i groby : przed Dniem Zmarłych / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 22, s. 1, 3.
 • Pamięć zaklęta w kamień / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Pamięć ludzi i kamieni / Zygmunt Wierzchowiak. - Zamość, 1998. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 6, s. 5.
 • „Pan Tadeusz” w Muzeum / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 2, s. 7.
 • Pasje pana Romana / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 15, s. 6.
 • Pasjonat i jego dzieło / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Reminiscencje / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2009. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 3, s. 2.
 • Pamięć żywych o umarłych / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 22, s. 1, 13.
 • Piękno i egzotyka … : nowa wystawa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 5, s. 2.
 • Pisał Frycek do Tytusa w Poturzynie : Chopin w Tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 15, s. 14.
 • Pisanie historii tryzubem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 2, dod. „Rewizje Historyczne”, nr 17, s. 1-4.
 • Po „Burzy” poszli w źdźbło... : (wspomnienia Adolfa Lipowca) / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 25, dod. Rewizje Historyczne, nr 28, s.1-4.
 • Podzwonne dla UPA w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 12, dod. Rewizje Historyczne, nr 24, s. 1-4.
 • „Pojednania nie będzie...” : żywy duch odwetu i nienawiści / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 14, s. 1, 8-9.
 • Pokłon dla gniazda / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Czartowiec i okolice : (historia, wspomnienia, opinie) / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2000. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 11, s. 7.
 • Polska Wielkanoc / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 7, s. 9.
 • Polscy pancerniacy pod Tomaszowem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 18, dod. Rewizje Historyczne, nr 12, s. 1-4.
 • Powrót do korzeni / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Dzierążnia wieś na Roztoczu : (krótki zarys dziejów) / Henryk Kaczor. - Tomaszów, 2001. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 19, s. 6.
 • Powrót sentymentalny / Kazimierz Kubiszyn ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 16, s. 10-11.
 • Powrót złota / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 12, 7 ; nr 13, s. 10.
 • Powstanie Styczniowe w Tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 9, s. 1, 9.
 • Pożegnanie Komendanta / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 6, s. 10. (Franciszek Kamiński).
 • Prawdziwy koniec wojny / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Piętnaście miesięcy za drutami Jogły / Marian Kulik. - Lublin, 1999. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 1, s. 10.
 • Prawo znaczy bezpieczeństwo / Jerzy Piechnik ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 2, s. 9.
 • Promocja w muzeum / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 2, s. 11.
 • Prostowanie bananów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 4, dod. „Rewizje Historyczne”, nr 18, s. 1-2.
 • Przed otwarciem monumentu... : pamięci ofiar Bełżca / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 11, s. 6.
 • Przed rocznicą 90-lecia : kartki z dziejów tomaszowskiego harcerstwa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 17, s. 10.
 • Przed „Wisłą” był Wołyń... / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 8, s. 5, 9.
 • Przeszli przez życie czyniąc dobro... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji : szkice do historii regionu i Kościoła / Edward Walewander. - Lublin,1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 6, s. 13-14.
 • Przewodnik po Peerelu / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: PRL dla początkujących / Jacek Kuroń,1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 23, s.12.
 • Przewodnik po Tomaszowie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tomaszów Lubelski / Grzegorz Kubal. - Krosno, 2000. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 3, s. 9.
 • Pułkownika Roweckiego epizod tomaszowski. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 22, s. 10 ; nr 23, s. 7.
 • Raport „Wiktora” / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski : relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty / oprac. Ireneusz Caban. - Lublin, 1997. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 12, s. 7.
 • Ratować, ale jak? : podzwonne dla zabytku / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 3, s. 8.
 • Ratować od zniszczenia / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 15, s. 10. (cukrownia w Poturzynie).
 • Realia i sentymenty : wczoraj i dziś tomaszowskich hal / Wojciech Dziedzic, sas // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 3, s. 7, 11.
 • Recenzja / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Śladem tomaszowskich zabytków / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2007. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 15, s. 4.
 • Recenzja / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Placówka Armii Krajowej Tyszowce : z dziejów 21 kompanii. - Lublin, 1999. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 14, s. 13.
 • Recenzja z lilijką / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Bohaterka Zamojszczyzny / Zygmunt Wierzchowiak. - Zamość, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 9, s. 12.
 • Refleksje nad przemijaniem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 22, s. 9.
 • „ReWizje” od kuchni : zza kulis jubileuszu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 19, s. 7.
 • Rosja czas apokalipsy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 14, s.8.
 • Roztoczańskie fascynacje : nowa wystawa w TDK / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 21, s. 2.
 • Roztoczańskim szlakiem brata Alberta / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 6, s.10, 12.
 • „Roztocze” - moja miłość / Jan Tyszkiewicz ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 11, s. 2.
 • Roztocze bez tajemnic / Wojciech Dziedzic. Rec. Książki: Roztocze Wschodnie : przewodnik nie tylko dla turystów / Paweł Wład, Marek Wiśniewski. - Mielec, 2001. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 6, s. 9.
 • Roztocze znane i nieznane : XXIX Wieczór Prowincjonalny / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 6, s. 7.
 • Rozwód z rozsądku / Bronisław Iskierka ; rozm Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 13, s. 1, 8-9. (O Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim).
 • Sensacyjne znalezisko : skarby Ziemi Tomaszowskiej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 21, s. 7.
 • Sesja naukowa w bibliotece / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 22, s. 7.
 • Sierpień 1920 w Tomaszowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 17, s. 4.
 • Siostry PRL-u / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Powszechna Organizacja „Służba Polsce” na Ziemi Tomaszowskiej 1948-1955 / Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 24, s. 9.
 • Skandalu ciąg dalszy... : rehabilitacja UPA? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 18, s. 11.
 • Skarby spod łopaty / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 23, s. 3.
 • Skarby tomaszowskiego muzeum. Cz. 1-20 / Wojciech Dziedzic // 2008, nr 6, s. 13 ; nr 7, s. 13 ; nr 8, s. 13 ; nr 9, s. 13 ; nr 10, s. 13 ; nr 11, s. 13 ; nr 12, s. 13 ; nr 13, s. 13 ; nr 14, s. 13 ; nr 15, s. 13 ; nr 16, s. 13 ; nr 17, s. 11 ; nr 18, s. 14 ; nr 19, s. 13 ; nr 20, s. 10 ; nr 21, s. 10 ; nr 22, s. 13 ; nr 23, s. 10 ; nr 24, s. 16 ; nr 26, s. 16 ; 2009, nr 4, s. 16.
 • Skarby ziemi Tomaszowskiej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 9, s. 11.
 • Skarby Ziemi Tomaszowskiej : rok 2006 w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 2, s. 3.
 • Spadkobiercy Stepana B. / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 25, s. 8.
 • Spotkanie Sybiraków : przebaczyć, ale nie zapomnieć / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 9, s. 7.
 • Spotkanie z archeologiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 4, s. 10.
 • „Sprawiedliwe dać rzeczy słowo...” : w rocznicę walk pod Zaborecznem i Różą / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 2, s. 9.
 • „Sprawiedliwe dać rzeczy słowo...” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 5, s. 11-12. Polem. z: Listy do redakcji / Franciszek Gromek // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 4, s.6.
 • Stanica nad Tanwią : z kart historii tomaszowskiego harcerstwa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 18, s. 11.
 • „Staropolska” na topie / Grzegorz Gęborys ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 22, s. 11.
 • Strażacka monografia / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Straże pożarne na Zamojszczyźnie / Mieczysław Skiba. - Zamość, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 19, s. 11.
 • Strofy sercem malowane / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Korzenie zakwitną przyszłością / Zofia Dyda. - Zamość, 2004. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 14, s. 2.
 • Sylwester i Nowy Rok w Tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 1, s. 10-11.
 • Synteza dziejów Polski / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Polska losy państwa i narodu / Henryk Samsonowicz i in. - Warszawa, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 11, s. 15.
 • Skarby naszej ziemi / Jolanta Bagińska ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 20, s. 4, 14.
 • Starsze niż Troja : brązowy skarb z kurhanu pod Werszczycą / Jolanta Bagińska ; rozm. Wojciech Dziedzic. - Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 19, s. 9.
 • Szansa nauki i pracy : w przeddzień jubileuszu tomaszowskiego OHP / Bogdan Pleskacz ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 11, s. 10-11.
 • „Szczodraki” w tomaszowskiem : zwyczaje ludu polskiego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 26, s. 15.
 • Szkice zamojskie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Na Zamojskiej Ziemi / Zygmunt Wierzchowiak. - Zamość, 1997. - 1998, nr 2, s. 4.
 •  SZP-ZWZ [Służba Zwycięstwu Polsce – Związek Walki Zbrojnej] w tomaszowskiem : takie były początki / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 12, dod. Rewizje Historyczne, nr 2(37), s. 1-4.
 • Sztandar dla dzieci wojny / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 20, s. 1, 6.
 • Sztuka w służbie historii i pamięci / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 11, s. 6.
 • Szukając ziaren prawdy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 17, dod. Rewizje Historyczne, nr 38, s. III-IV.
 • „Szukajcie a znajdziecie;;;” : wokół pomnika / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 14, s. 7.
 • Śladami pamięci i przeszłośći / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Bo wolność krzyżami się mierzy / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 1999. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 22, s. 13.
 • Ślady przeszłości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 3, s. 1, 8.
 • Św. Tomasz i „Jelita” : jaki herb Tomaszowa? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 5, s. 11.
 • Święta, święta, święta... / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 26, s. 10-11.
 • Święta w mojej pamięci / Zofia Swatowska, Jan Zgardziński, Andrzej Szwugier, Katarzyna Swatowska, Janusz Brodowski, Tadeusz Żółkiewski, Jan Konopielko ; rozm. Wojciech Dziedzic. - Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 26, s. 9.
 • Święto dzieci wojny / Wojciech Dziedzic. - Rec.: Nasze Pokolenia : biuletyn. - 1995, nr 2. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 10, s. 10.
 • „Tak trzymać” / Stefan Mirowski ; rozm. Wojciech Dziedzic i Edward Herc // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 18, s. 1, 8-9.
 • Tajemnica lubyckiego pałacu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 13, s. 9.
 • Takie były początki : konspiracja ZWZ AK w tomaszowskiem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 20, s. 10-11.
 • Talent i piękno natury : wystawa w TDK / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 7, s. 6.
 • Tarnawatka – moja mała ojczyzna / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tarnawatka / Wiesława Gruner. - Zamość, 2011. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 4, s. 4.
 • Tatarzy w bitwie 1939 r. pod Tomaszowem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 22, s. 9.
 • To trzeba wiedzieć i pamiętać : nowa wystawa w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 25, s. 8.
 • Teatr u seniorów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 25, s. 11.
 • Tomasoviana – z przeszłości miasta i regionu / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Szkice Historyczne / Waldemar Wojciech Bednarski. - Puławy, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 17, s. 11.
 • Tomaszowianie w akcji „Burza”. Cz. 1-3 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 14, s. 8 ; nr 15, s. 8 ; nr 16, s. 16.
 • Tomaszowianie w Powstaniu Warszawskim / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie.- 1994, nr 15, s. 4.
 • Tomaszowska policja nadal w czołówce krajowej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 2, s. 4.
 • Tomaszowska porcelana : nowa wystawa w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 23, s. 11.
 •  Tomaszowska wigilia / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 25, s. 9.
 • Tomaszowski artysta / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 8, s. 5. (Jan Łagowski)
 • Tomaszowski Wrzesień / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 19, s. 12-13.
 • Tomaszowski Wrzesień. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic. - Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 19, s. 8-9 ; nr 20, s. 10-11.
 • Tomaszowskie a, b, c... / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tomaszów Lubelski w latach 1944-2005. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 12, s. 3.
 • Tomaszowskie archiwum UPA w UOP-ie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 24, dod. Rewizje Historyczne, nr 39, s. I-III.
 • Tomaszowskie echo Ostaszkowa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 15, s. 15.
 • Tomaszowskie kalendarium : 58 lat temu – wyzwolenie, zniewolenie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 15, s. 6 ; nr 16, s. 5 ; nr 17, s. 9 ; nr 18, s. 7 ; nr 21, s. 7 ; nr 22, s. 4 ; nr 23, s. 9 ; nr 25, s. 8-9.
 • Tomaszowskie korzenie Noblisty / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Urząd mojego ojca / Isaac Bashevis Singer. - Warszawa, 2004. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 24, s. 9.
 • Tomaszowskie na przełomie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Z dziejów przemian społeczno-gospodarczych i politycznych w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1947 / Mariusz Dariusz Bednarski. - Tomaszów Lubelski, 2002. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 1, s. 4.
 • Tomaszowskie perełki / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: To i owo : z dziejów Ziemi Tomaszowskiej / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 1, s. 10.
 • Tomaszowskie potyczki / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu międzywojennym 1918-1939. - Warszawa, 2010. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 14, s. 9.
 • Tomaszowskie ślady Katynia : przed rocznicą zbrodni / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 7, s. 11.
 • Tomaszowskie w liczbach / Wojciech Dziedzic. Rec. Książki: Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950 / Zdzisław Konieczny. - Przemyśl, 2002. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 24. s. 4.
 • Tomaszowskie wizyty Marszałka Piłsudskiego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 7, s. 10.
 • Tomaszów ekologiczny / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 2, s. 8.
 • Tomaszów – pierwsze dni wolności : 93. rocznica odzyskania niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 23, s. 16-17.
 • Tomaszów – początek drogi / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 13, dod. Rewizje Historyczne, nr 25, s. 1-2.
 • Tomaszów bez retuszu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 24, s. 10.
 • Tomaszów u progu wolności / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 18, s. 1, 9.
 • Tomaszów w powstaniu styczniowym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 3, s. 16.
 • Tomaszów w Zwierzyńcu : wystawa Marzanny Muchy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 21, s. 10.
 • TOMSPIN – tradycja i przyszłość / Leszek Orluk ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 9, s. 7.
 • TOMSPIN promuje Tomaszów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 4, s. 2.
 • Tradycje i współczesność tomaszowskiego „Bartosza”. Cz 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 3, s. 6 ; nr 4, s. 6-7.
 • Tragedia pod Bełżcem – prowokacja czy odwet UPA? / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 8, dod. „Rewizje Historyczne”, nr 20, s. 1-2.
 • Tryptyk o tomaszowskiej konspiracji / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu Armii Krajowej Tomaszów Lubelski / Ireneusz Caban. - Warszawa, 2000. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 18, s. 6.
 • Trzy w jednym, czyli szczęśliwa passa pani Joli : sezon archeologiczny w tomaszowskiem / Jolanta Bagińska ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 17, s. 7, 9.
 • Tu jest moje miejsce : fatum Jelizawiety / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 18, s. 10.
 • U progu niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 23, s. 1, 3.
 • Ulice naszego miasta / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Patroni tomaszowskich ulic /
 • Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 7, s. 6.
 • Ulów – szach dla Masłomęcza : skarby spod łopaty / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 17, s. 7.
 • UPAmiętnić by się chciało : Piramidy w Korniach / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 17, dod. Rewizje Historyczne, nr 38, s. I-II.
 • V kolumna w akcji : na drogach września 1939 r. / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 19, dod. Rewizje Historyczne, nr 27, s. 1-4.
 • VIII 1920 – nieznana karta historii Tomaszowa : Tomaszowskie echa komarowskiej historii. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 16, s. 10 ; nr 17, s. 10.
 • W 66. rocznicę zagłady tomaszowskich Żydów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 4, s. 9.
 • W 70. rocznicę zagłady tomaszowskich Żydów / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 6, s. 15, nr 7, s. 18 ; nr 8, s. 17 ; nr 9, s. 17 ; nr 10, s. 16-17.
 •  W czas kolędy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 26, s. 8.
 • W czas Bożego Narodzenia / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 26, s. 9.
 • W dzień Matki Boskiej Gromnicznej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 3, s. 8.
 • W dzień Nowego Roku / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 26, s. 13.
 • W dzień Trzech Króli / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 1, s. 9.
 • W hołdzie ludziom i ich pracy / Bolesław Cisło ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 11, s. 7.
 • W hołdzie „małej Ojczyźnie” / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Na skrawku wschodnich rubieży / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski, 2006. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 3, s. 7.
 • W kleszczach Generalplan Ost. : w 60 rocznicę akcji wysiedleńczej. Cz. 1-3 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 25, s. 4 ; nr 26, s. 11 ; 2003, nr 2, s. 7.
 • W małej rodzinnej firmie / Zbigniew Wawrzusiszyn ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 25, s. 10. (Bar „Pod Lasem”)
 • W obronie tomaszowskich wsi : w rocznicę bitwy pod Zaborecznem i Różą. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 1, s. 8 ; nr 2, s. 8-9.
 • W obronie Zamojszczyzny : wspomnienia żołnierza AK, Kazimierza Guzowskiego w rocznicę walk pod Rzeczycą i Ulhówkiem / do druk. przygotował Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 11, dod. Rewizje Historyczne, nr 23, s. 1-2.
 • W poszukiwaniu prawdy / wiz. - Rec. Książki: Monastyrski tryptyk i akcja Wisła / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski, 2001. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 21, s. 8.
 • W rocznicę deportacji / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 3, s. 16.
 • W rocznicę powstania Stowarzyszenia Dzieci Wojny / Wojciech Dziedzic. - Rec.: Nasze Pokolenia : biuletyn. - 1995, nr 3 [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 15, s.7.
 • W rocznicę Katynia / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowski. - 1995, nr 8, s. 11.
 • W rocznicę komarowskiej victorii / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 18, dod. Rewizje Historyczne, nr 41, s. I-IV.
 • W rocznicę powstania styczniowego : tomaszowskie kalendarium / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 3, s. 8.
 • W rok po inauguracji / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 19, s. 5. (Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych)
 • W służbie dzieciom / Anna Klimecka ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 15, s. 6-7. (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
 • W zgodzie z tradycją / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie / Elżbieta Piskorz-Branekova. - Zamość, 2011. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 7, s. 24.
 • Wakacje na Roztoczu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 14, s. 10-11.
 • Walory Ziemi Tomaszowskiej / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Ziemia Tomaszowska / Wiesław Lipiec. - Tomaszów Lubelski, 2007. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 4, s. 13.
 • Wczoraj i dziś jubilata : XXX lat SOSW w służbie dzieciom / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 7, s. 3.
 •  Wczoraj, dziś ZS Nr 4 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 1, s. 5 ; nr 2, s. 6.
 • Widmo apokalipsy nad Polską : nie tylko recenzja / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Apokalipsa według Wiktora Ukraińca / Wiktor Poliszczuk. - Toronto ; Warszawa, 1996. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr1, dod. Rewizje Historyczne, nr 36, s. 1-4.
 • Wielki „Mały Janek”. Cz. 1-7 / Jan Putkowski ; rozm. Wojciech Dziedzic, Izydor Wiśniewski. - Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 2, s. 11 ; nr 3, s. 11 ; nr 4, s.11 ; nr 5, s. 10 ; nr 6, s. 10-11 ; nr 7, s. 10 ; nr 8, s. 10-11.
 • Wobec dwóch wrogów / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Na dwa fronty : obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami. - Lublin, 1999. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 11, s. 13.
 • Wojenny tryptyk / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Wojna w mojej pamięci / Henryk Keitel. - Tomaszów Lubelski, 1998. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 22, s. 11.
 • Wołyń – prawda na cmentarzu. Cz 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 15, s. 1, 7 ; nr 16, s. 1, 6.
 • Wpisany w pamięć miasta / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Doktor Janusz Peter : społecznik i regionalista / Janusz Brodowski. - Tomaszów Lubelski, 1997. [W:] Tomaszowska Teka Regionalna. T. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 21-22.
 • Wracając do tamtych dni... : w 80 rocznicę niepodległości / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 23, s.11 ; nr 24, s. 11.
 • Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Wrzesień 1939 roku na Zamojszczyźnie / Wojciech Białasiewicz. - Warszawa, 2011. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 3, s. 10.
 • Wrzesień 1939 r. pod Tomaszowem. Cz. 1-4 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 16, s. 10 ; nr 17, s. 10 ; nr 18, s. 10 ; nr 19, s. 10-11.
 • Wrzesień 1939 r. w Tomaszowie. Cz. 1-2 / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 20, s. 10 ; nr 21, s. 10.
 • Wspomnienia z „nieludzkiej ziemi” : XVI Wieczór Prowincjonalny / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 20, s. 6.
 • Wykopki po sezonie – czyli... Cz. 1, Skok na kasę prowidnyka. Cz. 2, „Merce za złote runo” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 25, s. 11 ; nr 26, s.13.
 • „Wykopki” w fabryce śmierci / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 13, s. 10-11.
 • Wystawa mistrza Romana / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 10, s. 8.
 • Wystawa w Muzeum Regionalnym [Polacy – Ukraińcy 1939-1947] / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 15, s. 1, 6.
 • Z dziejów kościoła pw. NSPJ / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 4, s. 6.
 • Z dziejów naszych przodków : wystawa w Muzeum Regionalnym / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1999, nr 3, s. 9.
 • Z dziejów pomnika / Leszek Miazga ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 19, s. 8-9.
 • Z kalendarium pierwszej bitwy tomaszowskiej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 18, s. 5.
 • Z kulturą pod rękę... : jubileusz 40-lecia TDK. Cz. 1-6/ Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 2, s. 9 ; nr 4, s. 6 ; nr 6, s. 9 ; nr 8, s. 6 ; nr 9, s. 6 ; nr 10, s. 6.
 • Z myślą o przyszłości / Marta Świderek, Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 20, s. 5 ; nr 21, s. 5 ; nr 23, s. 1, 5 ; nr 24, s. 7.
 • Z przemysłowych tradycji Tomaszowa / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 24, s. 9.
 • Z rozkazu państwa podziemnego... : w 50 rocznicę uwolnienia więźniów tomaszowskiego UB / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 23, s. 8-9.
 • Z sercem na dłoni / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Kocham Cię Ziemio Ojczysta / Zofia Dyda. - Tomaszów Lubelski, 2007. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 23, s. 9.
 • Z tomaszowskich tradycji Wielkanocy / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 7, s. 3.
 • Z tradycji Trzech Króli / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 1, s. 7.
 • Z tradycji Wielkanocy ?Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 8, s. 10.
 • Za naszą miedzą … / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Z Hrubieszowa nad Huczwą : szkice hrubieszowskie / Stanisław Zygmunt Drewniak. - Lublin ; Hrubieszów, 1997. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 4, s. 5.
 • Zasłużeni dla krwiodawstwa / oprac. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1994, nr 23, s. 6 (Jadwiga Strukowicz) ; nr 24, s. 5 (Marian Litkowiec) ; nr 25, s. 7 (Jadwiga Żuk).
 • Ziemia i ludzie / Wojciech Dziedzic. - Rec.: Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - 1995, nr 1/2. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 9, s. 6.
 • Ziemia zwraca depozyt / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 15, s. 6.
 • Ziemia zwraca depozyt : z wykrywaczem i saperką / Eugeniusz Hanejko ; rozm. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 17, s. 10.
 • Znaleziska sezonu archeologicznego : skarby Ziemi Tomaszowskiej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 19, s. 4.
 • Znalezisko pod Korniami / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 8, s. 4 ; nr 24, s. 6. (Znaleziska archiwum OUN-UPA )
 • Zwiedzając Roztocze / Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 17, s. 8.
 • Zwycięstwo polskich szabel : w 81 rocznicę bitwy pod Komarowem / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2001, nr 18, s. 12.
 • „Żołnierze wyklęci...” : wystawa w Tomaszowskim Domu Kultury / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2000, nr 21, s. 9.
 • Życie sercem malowane / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 10, s. 3. (Jan Sidor)
 • Życie zatrzymane w kadrze : wystawa fotografii archiwalnej w Michalowie / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 24, s. 11.
 • Żyć dla innych / Wojciech Dziedzic. - Rec. Książki: Nasza pani kierowniczka : o Stefanii Kisielewicz (1910-1994) / Janina Lipian. - Jarosław, 1995. [W:] Rewizje Tomaszowskie. - 1995, nr 17, s. 10-11.
 • „Żyj i zło dobrem zwyciężaj” / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 22, s. 10. (ks. Jerzy Popiełuszko)