Krzysztof Kamil Baczyński

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1966-2007

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński.; wyboru dokonał Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Spojrzenia / Krzysztof Kamil Baczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1985.
 • To jestem cały ja / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór Marta Hydzik-Żmuda. - Warszawa : Ad Oculos, 2007.
 • Ty jesteś moje imię../ Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posłowie Małgorzaty Baranowskiej. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985.
 • Utwory wybrane / Krzysztof Kamil Baczyński; wybór i posłowie Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • Utwory zebrane. T. 2 / Krzysztof Kamil Baczyński.- oprac. Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
 • Utwory zebrane / Krzysztof Kamil Baczyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976.
 • Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Jerzy Święch. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Wybór wierszy / Krzysztof Kamil Baczyński; oprac. Zbigniew Ślęzakowski. - Wrocław: Wydawnictwo „Siedmioróg”, 2000.

Bibliografia przedmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • „Był taki czas” (o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim). W: Granice sensu : szkice o poezji polskiej / Maciej Krassowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - S. 103-120.
 • Chwila bez imienia: o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2003.
 • Dylematy wiary i moralności w świetle poezji Krzysztofa Baczyńskiego. W: Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 2000. - S. 125-163.
 • Inny Baczyński / Stanisław Stabro. W: Literackie wizje i re-wizje: materiały pomocnicze dla szkoły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. S. - 196-205.
 • Krzysztof Kamil Baczyński „Historia”. W: Liryka polska: interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 359-370.
 • Krzysztof Kamil Baczyński / Irena Maciejewska. W: Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976.- S. 455-462.
 • Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego / Andrzej Waśkiewicz. - Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991.
 • Krzysztof Kamil Baczyński: „Miserere”, „Mazowsze”, „Bajka”. W: Spotkania z poezją współczesną / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - S. 13-33.
 • Miłość bez miłości (O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W: Ziemscy, słowni, cieleśni / Paweł Dybel. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 168-196.
 • Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy / pod red. Gustawa Ostasza. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły, 1998.
 • O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Kazimierz Wyka. W: O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2: Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. S. - 93-97.
 • Pamięci Anioła / Jan Błoński. W: Literatura wobec wojny i okupacji: studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. S. - 81-102.
 • Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Wydawnictwo „Biblios”, 2007.
 • Rycerze Baczyńskiego. W: Poeci i wojna: rozprawy i szkice / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2000. S. - 108-124.
 • Wychyleni za każde słowo (o poezji miłosnej K. K. Baczyńskiego i T. Gajcego). W: O poezji: szkice / Bohdan Drozdowski. - Warszawa : „Iskry”, 1977, S. - 47-57.
 • Żołnierz, poeta, czasu kurz...: wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod red. Zbigniewa Wasilewskiego. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.

Artykuły z czasopism:

 • Baczyński - poeta i intuicja / Anna. Nasiłowska // Nowe Książki. - 1997, nr 9, s. 74-75.
 • Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 47-55.
 • Baśniowy świat erotyków Baczyńskiego / Agnieszka Zgrzywa // Kresy kwartalnik literacki. - 2010, nr 1-2, s. 83-100.
 • „Będziemy żyć sobie jak posąg wydarty pokrywom wieków”? Ślady doświadczenia zagłady w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: próby zrozumienia / Eliza Kiepura // Pamiętnik Literacki. - 2008, nr 2, s. 33-49.
 • Cierpienie, groza, baśń- czas Anny w poezji Baczyńskiego / Agnieszka Zgrzywa // Pamiętnik Literacki.- 2010, nr 1, s. 21-35.
 • Gdy krąg interpretacji się zaciska...: gimnazjalista wobec poezji K. K. Baczyńskiego / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 73-80.
 • „I jeszcze ciało-to tak niewiele” Konotacje semantyczne ciała w poezji K.K. Baczyńskiego / Paweł Paziak // Poradnik Językowy. - 2005, nr 9, s. 52-65.
 • Interpretacja głosowa „Białej magii” K .K. Baczyńskiego / Anna Dziedzic // Polonistyka. -1988, nr 6, s. 463-466.
 • Interpretacje Baczyńskiego / Tadeusz. Rutkowski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 449-455.
 • Kolor w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Kister // Pamiętnik Literacki. - 1986, z. 2, s. 193-243.
 • Kronika życia i twórczości Krzysztofa Baczyńskiego / Zbigniew Wasilewski // Poezja. - 1989, nr 1, s. 18-
 • Krzysztof Kamil Baczyński / Ewa Truszkiewicz // Cogito .- 2006, nr 9, s. 78.
 • Krzysztof Kamil Baczyński- „Elegia..(chłopcu polskim) / Agnieszka Nożyńska-Demaniuk // Cogito. - 1998, nr 15, s. 67-70.
 • Lekturowy kompas / Joanna Wysłowska // Cogito. - 2009, nr 23, s. 29-31.
 • „Miej serce i patrzaj w serce”: czy hasło Adama Mickiewicza zachowało swą aktualność w epoce pieców / Iga Jaworska // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 87-90.
 • O analizie utworów poetyckich uwag kilka / Hanna Kujawa // Kultura i Oświata. - 1988, nr 1, s. 98-102.
 • O rycerzu „w szklanym pył rozsypanym”: ballada zimowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Marzena Gałach // Warsztaty Polonistyczne. - 1994, nr 4, s. 33-36.
 • „Pieśń była żywą krwią” o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / Jerzy Wojciech Podgórski // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 427-442.
 • Poetycka autobiografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Anna Legeżyńska // Polonistyka .- 2004, nr 4, s. 4-8.
 • Pokolenie / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2006, nr 15, s. 54-56.
 • Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z głową na karabinie” / Barbara Jasińska // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 443-449.
 • Strzelec i dziewczyna: o balladzie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Łowy” / Emilia Musierowicz-Kiereś // Pamiętnik Literacki. - 2008, nr 1, s. 63-81.