Janusz Korczak

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1958-2012

Wyboru dokonała : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa

 • Dziecko salonu / Janusz Korczak. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.
 • Fragmenty utworów ? / Janusz Korczak.- Warszawa: „Nasza Księgarnia, 1978.
 • Jóźki, Jaśki i Franki / Janusz Korczak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 • Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Pisma wybrane. T. 1-2 / Janusz Korczak. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1978.
 • Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Wybór pism pedagogicznych. T. 1-2 / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.
 • Wybór pism. T. 1-4 / Janusz Korczak. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1958.

Bibliografia przedmiotowa:

 • Co mi dał Janusz Korczak? : pokłosie konkursu / wybór Kazimierz Dębnicki.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962
 • Elementy pedagogiki opiekuńczej w dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka. W: Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J.H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Wydawnictwo
 • Adam Marszałek,1998. - S. 54-99. Etos Janusza Korczaka. W: Zostanie mit / Kazimierz Koźniewski. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1988. - S. 41-65.
 • Janusz Korczak. W: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Jan Pyrzyk. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2006.- S. 66-90.
 • Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa. - Warszawa: „Czytelnik”, 1978.
 • Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwo „Interpress”, 1973.
 • Janusz Korczak. W: Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, 2002. - S. 127-131.
 • Janusza Korczaka obrona praw dziecka. W: Tryptyk pedagogiczny: Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1985. - S 19-60.
 • Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska.- Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1989.
 • Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2003.
 • Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.
 • Korczak / Stefan Wołoszyn. - Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1982.
 • Korczak i rodzina / Jadwiga Bińczycka. W: Edukacja prorodzinna / pod red. Marii Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 95-101.
 • Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 • Korczakowska pedagogika emancypacyjna / Jadwiga Bińczycka. W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 609-614.
 • Korczakowskie inspiracje.../ Antonina Gurycka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002.
 • Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999.
 • Przesłanie Janusza Korczaka dla integrującej się Europy / Jadwiga Bińczycka. W: Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. Zofia Krzysztofek i Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - S. 99-104.
 • Rozmowa w sadzie piątego sierpnia ; O chłopcu z bardzo starej fotografii / Igor Newerly. - Warszawa : „Czytelnik”, 1984.

 

Artykuły z czasopism

 • Co nam przekazał Janusz Korczak / Aleksander Lewin // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 158-172.
 • Czesław Miłosz o Januszu Korczaku / przeł.z ang. Krystyna Jurasz- Dębska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 111-113.
 • Czy saga o królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 145-157.
 • Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 36-39.
 • Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka - aspekt higieniczno -zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. -2005/2006, nr 2, s. 16-20.
 • Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20.
 • Geneza, rozwój i funkcja pedagogiczna technik wychowawczych Janusza Korczaka / Maria Falkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1985, nr 8, s. 391- 401.
 • Henryk zwany Januszem / Joanna Cieśla // Polityka. - 2012, nr 1, s. 76-79.
 • Humanistyczne wartości książek Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży / Alicja Szlązakowa // Polonistyka. - 1979, nr 3, s. 173-182.
 • Instytucja korczakowskiego sądu koleżeńskiego / Marian Jakubowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 217-220.
 • Jak korzystam z niektórych metod wychowawczych Janusza Korczaka / Halina Tarnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979. nr 5, s. 221-225.
 • Janusz Korczak i jego senat / Hanna Malińska // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 492-494.
 • Janusz Korczak- portret polityczny / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 29-42.
 • Janusz Korczak o doborze i kształceniu wychowawców / Barbara Puszkin // Edukacja. - 1987, nr 2, s. 101-111.
 • Janusz Korczak- człowiek i dzieło próba opisu recepcji światowej / Ryszard Wasita // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4-5, s. 364-368.
 • Janusz Korczak: współczesna opowieść / Bruno Beettelheim // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s.134-139.
 • Janusza Korczaka refleksje nad sobą / Barbara Puszkin // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 494-498.
 • Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 57-59. [Konferencja "Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie"]
 • Kontrola i ocena działalności dziecka w pedagogice Celestyna Freineta, Janusza Korczaka, Wasyla Suchomlińskiego / Marzena Kostka, Danuta Słowicka // Edukacja. - 1989, nr 4, s.87-101.
 • Korczak a wychowanie dla pokoju / Bożena Wojnowska // Ruch Pedagogiczny.- 2001, nr 12, s. 100-106.
 • Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 16-17.
 • Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss. // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s. 7-19.
 • Korczakowska metoda obserwacji klinicznej i jej znaczenie dla współczesnej pedagogiki / Wanda Bobrowska-Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 207-211.
 • Korczakowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia” / Maria Pułczyńska // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 18-19.
 • Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka. // Chowanna.- 2010, T. 1, s. 27-38.
 • Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 124-133.
 • Korczakowskie samotności / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 19-22.
 • Korczakowskie ślady i wzorce – parę uwag wstępnych / Jadwiga Bińczycka // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 99-101.
 • „Król Maciuś..” Janusza Korczaka – spór narratorów, metafora, mit / Grzegorz Leszczyński // Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 323-332.
 • Którędy / Tadeusz Konwicki // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 102-105.
 • O Januszu Korczaku: w 85 rocznicę założenia w Warszawie „Domu Sierot” / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 100-103.
 • O Korczaku / Igor Newerly // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 3-22.
 • Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" ; rozm. przepr. Tomasz Szarota // Polityka. - 1997, nr 21, s. 94.
 • Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 32-35.
 • Pedagogiczne przesłanie Janusza Korczaka i współczesny ruch innowacyjny / Julian Radziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1984, nr 4, s. 187-193. Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, s. 35-40.
 • Pedeutologiczne przesłania Janusza Korczaka / Maria Peter // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 23-34.
 • Poglądy Janusza Korczaka na „dziecko trudne” / Marian Jakubowski, Elżbieta Mazur // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1979, nr 1-2, s. 12-21.
 • Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 63-67.
 • Portret wychowawcy: Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78.
 • Postawa wychowawcza: w 30 rocznicę śmierci Janusza Korczaka / Feliks Moskal // Życie Szkoły. - 1972, nr 10, s. 24-29.
 • Próba oceny działalności Janusza Korczaka kilka refleksji / Karolina Wajs, Symcha Wajs // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 243-251.
 • Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5-6, s. 32-33.
 • Rozmowa o królu Maciusiu / Jeanne Hersch ; rozm. przepr. Volker Edlinger // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 140-144.
 • "Ruch samorządów uczniowskich" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). W królestwie Króla Maciusia Pierwszego / Mirosław S[tanisław] Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49. [Korczakowski system wychowani]
 • Sam na sam ze starym doktorem – Januszem Korczakiem / Edwin Kulawiec // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 116-123.
 • Spotkania z Januszem Korczakiem / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. -1992, nr 9, s. 559-561.
 • Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1993, nr 1, s. 32-37.
 • Trzy zbliżenia / Jan Twardowski // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 106-110. Twórcza kontynuacja dzieła pedagogicznego Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1979, nr 5, s. 199-206.
 • Uczyć się od Korczaka, to znaczy../ Marta Ciesielska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 173-175.
 • Ukochał dzieci ponad wszystko - Janusz Korczak 1878-1942 (zestawienie bibliograficzne) / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13.
 • Uniwersalne wartości dorobku pedagogów- nowatorów ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka / Alelsander Lewin // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 5-6, s. 21-32.
 • W 100 rocznicę urodzin Janusza Korczaka : życie dla dzieci / Marek Jaworski. // Almanach Polonii. - 1978, s. 155-160.
 • Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka / Maria Ziółkowska-Sobecka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251-258.
 • Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-39. Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka / Bogusław Śliwerski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1987, nr 8, s. 362-366.
 • Wychowawco, bądź Fabre'em świata dziecięcego / Elżbieta Surtel // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-30.
 • „Za rękę mnie, Doktorze, weź” : przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s.6-8.
 • Zarys koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka / Mieczysław Łobocki // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 1, s. 5-13.