Wolontariat - służba na rzecz innych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2011

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań- opinie i postawy /Agnieszka Naumiuk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2007.
 • Wolontariat – praca socjalna alternatywą dla kary pozbawienia wolności / Joanna Grabias. W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 209-216.
 • Wolontariat definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza / Ewa Doręgowska -Wojciechowska. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej: wokół zagadnień teoretycznych / red. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula.- Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. 2006. - S. 225-234.
 • Wolontariat hospicyjny: perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska.- Warszawa : „Difin”, 2011.
 • Wolontariat jako szansa i nadzieja / Marek Konopacki. W: Pomoc socjalna, praca społeczna: teoria i praktyka / pod red. Krystyny Marzec-Holk. T. 2. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 531-539.
 • Wolontariat przeciwko marginalizacji / Urszula Sobkowiak. W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 426-432.
 • Wolontariat w obszarze humanistycznym wyzwań opiekuńczych / red. naukowa Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2005.
 • Wolontariat w Polsce / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej, 2008.
 • Wolontariat wobec rodziców niewydolnych wychowawczo / Katarzyna Braun. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 357-367.

Artykuły z czasopism:

 • Darmowy zaciąg / Ryszard Socha // Polityka. - 2003, nr 20, s. 38-40.
 • Dwa miliony wolontariuszy / Izabela E. Dąbrowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 47-52.
 • Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s.12-13.
 • Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 37-40.
 • Dzielmy się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9.
 • Krakowski Saltrom / Małgorzata Kacała // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 12-13.
 • Młodzieżowe programy rówieśnicze / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 3, s. 1-3.
 • Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca. -2005, nr 11, s. 18-19.
 • Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii / Małgorzata Nutt. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 52-55.
 • Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38.
 • Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Bacelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s.16-18.
 • Nastoletni wolontariusz / Lucyna Szuba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2004, nr 5, s. 25-26.
 • Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16.
 • Razem łatwiej – wolontariat jest jak.../ Julita Nagel // Katecheta. - 2010, nr 12, s. 43-46.
 • Stowarzyszenia i fundacje w kulturze fizycznej w świetle ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie - konsekwencje finansowe / Marta Pastwa // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5/6, s. 3-8.
 • Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości - możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna. - 2009, nr 1, s. 207-220.
 • Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie / Ewa Leś // Polityka Społeczna. - 2003, nr 7, s. 1-5.
 • Wolontariat – szkoła życia i człowieczeństwa (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 53-60.
 • Wolontariat – służba na rzecz innych (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.31.
 • Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11.
 • Wolontariat Europejski w polskich przedszkolach /Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s .38-41.
 • Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31.
 • Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki // Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 20-22.
 • Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna.- 2009, nr 2, s. 122-129.
 • Wolontariat młodzieżowy: program wychowawczy / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 9-10.
 • Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 18-19.
 • Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13.
 • Wolontariat szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11.
 • Wolontariat tematem konferencji międzynarodowej / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 42-43.
 • Wolontariat w bibliotece – prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17.
 • Wolontariat w gimnazjum / Rozalia Mierzwiak // Remedium. - 2001, nr 10, s. 10-11.
 • Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3.
 • Wolontariat w rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wielość spojrzeń / Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 30-32.
 • Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym / Tadeusz Sakowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, s. 8-11.
 • Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94-111.
 • Wolontariat: nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 16-22.
 • Wolontariusze - czy warto stać się jednym z nich ? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22.
 • Wolontariusze w placówce / Bożena gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 31-33.
 • Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 30-32.
 • Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27.
 • Ze szkolnej ławki w kapitalną przyszłość / Anna Noszczyk, Olga Drzewiecka-Panak // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 77-85.
 • Zwyczajni wspaniali / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 23-26.