Rola ojca w procesie wychowania

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2012 

Wyboru dokonała : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Etos ojcostwa w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny. W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX XX wieku. T. 2 / pod red. Elwiry Kryńskiej. - Białystok, 2006. - S. 387-396.
 • Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008.
 • Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.
 • Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.
 • Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2002.
 • Ojcowie a kariera : sposób na utrzymanie równowagi / Thomas Gesterkamp.-Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009.
 • Psychologia rodziny : [ojcostwo, macierzyństwo, mity rodzinne] / red. Zenon Waldemar Dudek. -Warszawa : Wydawnictwo "Eneteia", 2007.
 • Psychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. - Warszawa : Difin SA, 2011.
 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2005.
 • Za progiem ojcostwa i rodziny / Andrzej Pluta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 • Zapomniane ojcostwo / Mariola Wołochowicz, Piotr Wołochowicz. W: Edukacja prorodzinna / pod red. Marii Chymuk, Danuty Topy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
 • Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej córki. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007. - S. 194-204.
 • Źródła i czynniki kształtujące kulturę pedagogiczną ojców - na przykładzie badań w środowisku wielkomiejskim. W: Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 205-215.

Artykuły z czasopism:

 • Być ojcem / Robert Nęcek // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 5.
 • Chcę być jak mój tato! : rola ojca w wychowaniu przedszkolaka / Monika Urbańska-Bulas, Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 34-36.
 • Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33. 4. Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne / Maria Janukowicz // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47.
 • Dobry ojciec? To możliwe / Dorota, Szymborska-Dyrda // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 22.
 • Dorastające dzieci / Wiesław Lipiec // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 20-22 7. Gdzie ci mężczyźni : Meandry współpracy ojców z przedszkolem / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 28-29
 • Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji / Łukasz Baka // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 29-33.
 • Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 23-28.
 • Jak nagradzają i karzą ojcowie / Andrzej Pluta // Nowa Szkoła. - 1984, nr 3, s. 126-129.
 • Jesteś dla mnie ważny / Barbara Lipiec // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 7-12.
 • Mądre kochanie / Marta Borowiec // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 6-9.
 • Mechanizm identyfikacji w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 1, s. 17-22.
 • Mechanizm modelowania w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 2, s. 17-21.
 • Mechanizm naśladownictwa w kontakcie ojca z dzieckiem / Marian Wolicki // Problemy Rodziny. - 1983, nr 5-6, s. 32-37.
 • Moc błogosławieństwa ojca / Henryk Wieja // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 14-15.
 • Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich / Tomasz Sosnowski // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 62-66.
 • Natura ojcostwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2004, nr 2, s. 22-23.
 • Niedostatki opieki ojcowskiej a zaburzenia w zachowaniu się dzieci / Kazimierz Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 16-22.
 • O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49-54.
 • Od czego jest tato? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 10-11.
 • Oddziaływanie ojca na postawy moralne dziecka / Kazimierz Pospiszyl // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 35-46.
 • Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 15-23.
 • Ojciec pilnie potrzebny... / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 50-53.
 • Ojciec w rodzinie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 12-13.
 • Ojcostwo - los czy wybór / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 6-9.
 • Ojcostwo / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 47-50.
 • Ojcostwo jako wartość- studium empiryczne / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13.
 • Ojcostwo końca wieku/ Adriana Jankowska // Forum Oświatowe. - 2000, nr 1, s. 103-135.
 • Ojcostwo w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 24-27.
 • Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Eugeniusz Przemysław Kaniok // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 12-14.
 • Ojcowska przyjaźń / Józef Augustyn // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 16-17.
 • Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11.
 • Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nagaj // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-56.
 • Rodziny samotnych ojców - przegląd stanowisk / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog.- 1996, nr 8, s. 36-42.
 • Rola ojca w procesie wychowania : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 19.
 • Rola ojca w rodzinie / Jarosława Lach, Bernadeta Szczupał // Edukacja i Dialog.- 1998, nr 10, s. 50-54.
 • Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 4-12.
 • Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie- zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27.
 • Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 13-19.
 • Samotni ojcowie / Aleksandra Jaworowska // Psychologia Wychowawcza. - 1986, nr s. 541-549.
 • Tata w latach / Iwona Radziszewska // Polityka. - 2003, nr 46, s. 84-87.
 • Tata zostaje mamą / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 36-39.
 • Tatusiowe księżniczki i kopciuszki / Ewa Szperlich // Charaktery.- 2007, nr 7, s. 21-23.
 • Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20-25.
 • Udział ojca w procesie wychowania dzieci / Alicja Julita Błazucha // Nowa Szkoła.- 1983, nr 3, s. 133-134.
 • Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka Skwara // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31.
 • Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan Śledzianowski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 6, s. 9-13.
 • Więź osobowa w rodzinie samotnego ojca / Alicja Julita Błazucha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1991, nr 1, s. 2-7.
 • Współcześni mężczyźni - przegląd badań / Krzysztof Arcimowicz // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 3-11.
 • Wychowawcza rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 29-32.
 • Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców / Bożena Matyjas // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 8-10.
 • Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży / Małgorzata Renata Ilnicka // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 19-25.
 • Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33.