Helena Radlińska (1879-1954) - twórczyni polskiej pedagogiki społecznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Książka wśród ludzi Helena Radlińska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej , Informacyjnej i i Dokumentacyjnej, 2003.
 • Oświata i kultura wsi polskiej: wybór pism / Helena radlińska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.
 • Pedagogika społeczna / Helena Radlińska. - Wrocław ; Warszawa : Narodowy Zakład im. Ossolińskich, 1961.

Bibliografia przedmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej : przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej / Bohdan Cyrański. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Badania pedagogiczne zespołu Heleny Radlińskiej / Stanisław Kawula. W: Studia z pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - S. 239-255.
 • Helena (Orsza) Radlińska. W: Poczet wybitnych pedagogów. cz. 2 / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007. - S. 141-149.
 • Helena (Orsza) Radlińska (1879-1954) / W: Pedagogika opiekuńcza : historia, teoria, terminologia / Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Karpiński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. S. 48-50.
 • Helena Radlińska : życie i twórczość / Irena Lepalczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Jak czytać pedagogikę społeczną? W stronę pedagogiki kompletnej Heleny Radlińskiej / Lech Witkowski. W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - S. 27-56.
 • Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej / Ewa Marynowicz-Hetka. W: Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając. - Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1998. S. 133-142.
 • Poglądy Heleny Radlińskiej. W: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Jan Pyrzyk. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, copyright 2006. - S. 147-151.
 • Poglądy Heleny Radlińskiej. W: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T.1 / Zdzisław Dabrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - S. 41-48. 35748
 • Radlińska / Wiesław Theiss. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984.
 • Radlińska Helena. W: Encyklopedia Pedagogiczna. T5 R-St / red. prowadzący Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 29-35.
 • Radlińska Helena. W: Słownik pedagogów polskich / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy. - Katowiece : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. - S. 177-178.
 • Siły społeczne w ujęciu H. Radlińskiej / Andrzej Olubiński. W: Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywa/ red. Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 173-175.
 • Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej : odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej / Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.
 • Zapomniana Radlińska. W: Mój bajarz odnowiony / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.

Artykuły z czasopism:

 • Aleksander Kamiński – kartki z życiorysu w świetle korespondencji z Heleną Radlińską oraz Ryszardem Wroczyńskim / Wiesław Theiss. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 55-60.
 • Helena Radlińska (1879-1954) / Ryszard Wroczyński. W: Nurt. - 1978, nr 3, s. 118-126.
 • Helena Radlińska - patronka CUKB - rys biograficzny/ Józef Lewicki. W: Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 12, s. 15-17.
 • Helena Radlińska – życie i spuścizna : w 120. rocznicę urodzin / Jan A. Malinowski. W: Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 31-32.
 • Helena Radlińska a współczesność / Stanisław Tokarczuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1987, nr 8, s. 360-362.
 • Helena Radlińska o funkcjach pedagogiki społecznej : pedagogika społeczna czy pedagogika środowiska? / Wojciech Sroczyński. W: Ruch Pedagogiczny, nr 3/4 s. 17-30.
 • Książka i biblioteka w pracach Heleny Radlińskiej / Stefan Kubów. W: Studia o książce. - 1977, s. 139-150.
 • Patron szkoły - Helena Radlińska / Irena Przybyłek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1984, nr 10, s. 467-469.
 • Poglądy Heleny Radlińskiej na opiekę i wychowanie oraz ich wzajemne związki (w 100. rocznicę urodzin) / Danuta Coner, Marian Jakubowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 1980, nr 2, s. 21-29.
 • Seminarium w pięćdziesiątą rocznicę śmierci Heleny Radlińskiej / Genowefa Pańtak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 57-59.
 • Wkład Heleny Radlińskiej do pedagogiki społecznej i opiekuńczej / Marian Jakubowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1980, nr 1, s. 44-47.
 • Zmiany w pedagogice społecznej : pedagogika społeczna w warunkach zmiany / Barbara Smolińska-Theiss. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 3-8.