Jerzy Lewczyński – artysta fotografik, krytyk i publicysta

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1996-2015

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa zwarte:

 • Feliks Łukowski – fotograf ludzi i czasów / Jerzy Lewczyński [W:] Świat chałup, stodół i opłotków : wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego z Siemnic, pow. Tomaszów Lubelski : fotografie z lat 40. i 50. XX wieku / [red. Jerzy Kuśnierz, Henryk Szkutnik, Andrzej Urbański]. - Zamość : Muzeum Zamojskie, 2005. - S. 9-11.
 • Jerzy Lewczyński : pamięć obrazu / tekst wybór i układ zdjęć Wojciech Nowicki. - Gliwice, Muzeum, 2012.
 • Moje wspomnienia związane z Politechniką Śląską [W:] Wspomnienia studentów Politechniki Śląskiej z lat 1945-1950 / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba. - Gliwice, "Bratniak Gliwicki" : Oddział Wydawnictw i Publikacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, 2012. - S. 54-56.
 • Podołek pamięci/ Jerzy Lewczyński [W:] Świat chałup, stodół i opłotków : wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego z Siemnic, pow. Tomaszów Lubelski : fotografie z lat 40. i 50. XX wieku / [red. Jerzy Kuśnierz, Henryk Szkutnik, Andrzej Urbański]. - Zamość : Muzeum Zamojskie, 2005. - S. 12-13.
 • Wspomnienie Jerzego Lewczyńskiego z wydarzeń 2 maja 1946 roku [W:] Wspomnienia studentów Politechniki Śląskiej z lat 1945-1950 / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba. - Gliwice, "Bratniak Gliwicki" : Oddział Wydawnictw i Publikacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, 2012. - S. 56-57.

Artykuły z czasopism:

 • Było to 50 lat temu... / Jerzy Lewczyński. // Rewizje Tomaszowskie. - 1996, nr 15, dod. ReWizje Historyczne, nr 4, s. I-IV.
 • Człowiek pracy i walki / Jerzy Lewczyński ; do druku przygot. Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 1997, nr 24, dod. ReWizje Historyczne,  nr 4, s. III-IV.

Bibliografia przedmiotowa

Wydawnictwa zwarte:

 • Jerzy Lewczyński / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba [W:] Wspomnienia studentów Politechniki Śląskiej z lat 1945-1950 / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba. - Gliwice, "Bratniak Gliwicki" : Oddział Wydawnictw i Publikacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, 2012. - S. 54.
 • Dzieje miejscowości gminy Rachanie. Powiat tomaszowski / Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Barbara Typek. - Rachanie; Zamość: AKAPIT, 2013.
 • Jerzozwierz : portrety i autoportrety Jerzego Lewczyńskiego / Olga Ptak. - Gliwice : Muzeum, 2012.
 • Lucjusz Lewczyński [W:] Tomaszowianie XX wieku : wpisani w historię miasta i powiatu / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2002. - S. 76-77.
 • Od komentującego / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba [W:] Wspomnienia studentów Politechniki Śląskiej z lat 1945-1950 / oprac. i red. Wiesław Jan Bąba. - Gliwice, "Bratniak Gliwicki" : Oddział Wydawnictw i Publikacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, 2012. - S. 60- 61.
 • Rachański Katyń / Janusz Peter [W:] Tomaszowskie za okupacji / Janusz Peter. - [Tomaszów Lubelski] : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1991. - S. 537-543. (dotyczy ojca Jerzego Lewczyńskiego)
 • Zdzisław Beksiński : Listy do Jerzego Lewczyńskiego / oprac. i wstępem opatrzyła Olga Ptak. - Gliwice : Muzeum, 2014.

Artykuły z czasopism:

 • Beksiński do Lewczyńskiego: Jurek załatw mi... / z Grzegorzem Krawczykiem dyrektorem gliwickiego muzeum, szefem Czytelni Sztuki o niezwykłej książce i niezwykłej przyjaźni dwóch wybitnych osobowości: Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego rozm. Małgorzata Lichecka. - Nowiny Gliwickie. - 2015, nr 4, s. 10-11.
 • Dla niego liczyła się treść, a nie sam obraz / Arkadiusz Gola // Dziennik Zachodni. - 2014, z dn. 4 lipca, s. 24.
 • Lewczyński i „Wschodnia” : międzynarodowy Festiwal Fotografii w Zamościu / MaMaz // Tygodnik Zamojski. - 2014, nr 27, s. 20.
 • Nekrolog Jerzego Tadeusza Lewczyńskiego // Tygodnik Zamojski. - 2014, nr 27, s. 2.
 • Pamięci Jerzego Lewczyńskiego / Henryk Szkutnik // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 57-59.
 • Trening Lewczyńskiego, reguła Hartwiga i metoda Kirchnera [W:] Fotografia rodzinna / Juliusz Garztecki. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 27-32.
 • Wszelkie prawa zastrzeżone / Małgorzata Lichecka. // Nowiny Gliwickie. - 2014, nr 27, s. 10-11.
 • Wyjątkowa znajomość / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2015, nr 15, s. 7.