Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie / Zdzisław Majchrzyk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
 • Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XIX: rodzina dysfunkcyjna-przemoc/ pod red. Krystyny Dymek. Radom : Politechnika Radomska, 2000.
 • Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej / Sharon Herzberger. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej / Irena Pospiszyl. W: Praca socjalna służbą człowiekowi. Materiały z konferencji/ pod red. Ludwika Malinowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. - S. 104-113.
 • Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość/ Jadwiga Mazur..- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002.
 • Przemoc wobec dzieci: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / oprac. Krzysztof Pikor Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.
 • Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Strategie dominacji i kontroli Ryszard Izdebski. W: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 125-133.
 • Razem przeciw przemocy/ Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie”Żak”, 1999.
 • Rodzina a przemoc / Anna Lipkowska-Teutsch. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
 • Wybrane problemy opieki i wychowania:praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text, 1997.
 • Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Bicie rodzinne / Ewa Dobrowolska // Remedium. - 2000, nr 2, s. 22-23.
 • Czego potrzebuje ofiara przemocy / Anna Bakuła // Świat Problemów. -2004, nr 1, s. 25-28.
 • Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisław Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34-38.
 • Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284.
 • Dziecko-ofiarą przemoc w rodzinie / Joanna Moczydłowska// Problemy Alkoholizmu. - 2004, nr 3-4, s. VI-VIII.
 • Gwałt w związku małżeńskim / Danuta Rode // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2 s. 28-39.
 • Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -2000, nr 3, s. 32-34.
 • Jak wychować ofiarę przemocy / B. Włodawiec // Świat Problemów. - 1997, nr 5, s. 26-32.
 • Kim jest sprawca? / Anna Bakuła // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 16-20.
 • Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję? / Jacek Jaguś // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 69-71.
 • Kobiety maltretowane w związkach-czy posiadane przez versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, które otrzymują / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 40-61.
 • Kobiety-ofiary przemocy / Karolina Malińska // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 41-44.
 • O interwencji policyjnej, pomocy poszkodowanym i postępowaniu wobec sprawców przemocy / Kazimierz Walijewski // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s.16-18.
 • Odrzucenie w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 5, s. 13-18.
 • Oferta pomocy dla pokrzywdzonych / A. Ostaszewska // Świat Problemów. - 1998, nr 11, s.7-9.
 • Ofiara i sprawcy/ Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 1997, nr 4, s. 4-10.
 • Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57.
 • Przeciw przemocy domowej / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1-2, s. 38-40.
 • Przeciw przemocy domowej / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.55-56.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium. - 1997, nr 2, s. 2-4.
 • Przemoc domowa-repetytorium / Anna Nowakowska // Remedium. - 1998, nr 2. s. 18-19.
 • Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży / Jolanta Mackowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20.
 • Przemoc w domu rodzinnym / Alina Kaczura // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1-2, s. 87-95.
 • Przemoc w małżeństwie, czyli o życiu we dwoje za wszelką cenę / Danuta Rode // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 13-24.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 33-37.
 • Przemoc w rodzinie-publiczna tajemnica czy publiczny problem / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-62.
 • Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka / Marta Bąkowska // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54.
 • Przemoc w teatrze życia rodzinnego / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s.1-5.
 • Przemoc wobec kobiet-zarys problematyki / A. Markowska // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s. 17-20.
 • Rozmowy intymne: o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172.
 • Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 62-77.
 • Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie / J. Wszołek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. 11.
 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium.- 1997, nr 2, s. 1-2.
 • Społeczne postawy wobec przemocy w rodzinie / Mira Prajsner // Remedium. - 1998, nr 3, s. 29-32.
 • Sprawcy przemocy partnerskiej. W niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka-Jasiecka Dorota // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 9-27.
 • Sprawcy przemocy przeciwko osobom bliskim/ Maria Gordon // Świat Problemów. -1997, nr 5, s. 33-35.
 • Trzy miesiące w hostelu-to dużo czy mało? / Jacek Lelonkiewicz Jacek // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 29-30.
 • Wzory pomocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka / Monika Zielona-Jenek // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 57-68.
 • Z lękiem i strachem u podłoża / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 4-9.