Prawa ojca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006 - 2019
Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. - Warszawa : Difin, 2019. 77601
 • Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej / Magdalena Arczewska. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2017. 77198
 • Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym : zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych / Daniel Jakimiec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016. 74831
 • Instytucje prawa rodzinnego : praktyczny komentarz, wzory pism i dokumenty / red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz ; [aut.] Stanisław Grobel, Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Jerzy Wiktor. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. 74273
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / Helena Ciepła. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. 63158 czyt.
 • Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. - Warszawa : Borgis, 2019. 77305
 • Odpowiedzialność wychowawcza rodziców i jej uwarunkowania / Tomasz Biernat. W: Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. 75134 czyt.
 • Podstawy prawa rodzinnego / Radosław Krajewski. - Warszawa : "Żak", cop. 2003. 60782, 60781 czyt.
 • Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. 64291 czyt.
 • Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. 61408, 60637
 • Prawo rodzinne / Katarzyna Tryniszewska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 74190
 • Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste / Anna Dudak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. 67840 czyt.
 • Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa / Karolina Walancik-Ryba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 77550
 • Współczesne ojcostwo : konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. 74739 czyt.
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych ; [Opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016. 75386

Wydawnictwa ciągłe:

 • Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych / Hanna Przybyła-Basista. W: Chowanna.  2011, t. 2(37), s. 251-278
 • Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej / Joanna Lisota. W: Świat Problemów.  2011, nr 7, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 7, s. I-III
 • Mediacje w transgranicznych sporach rodzinnych dotyczących dzieci / Mariola Hacia-Groticka. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 8, s. 57-63
 • Nowe regulacje stosunków między rodzicami i dziećmi / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 18-19
 • Odbiór dziecka z przedszkola przy separacji, rozwodzie lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej / Dariusz Skrzyński. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 30-32
 • Ojcowie pod ostrzałem / Michał Fabisiak, Zenon Nowak ; rozm. przepr. Grzegorz Jakubowski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 14/15, s. XIV-XVI
 • Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem / Krzysztof Lisowski. W: Dyrektor Szkoły.  2011, nr 12, s. 48
 • Procedura odbierania dziecka ; co należy zrobić, gdy rodzic (opiekun) się spóźnia? W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 2, s. 41
 • Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz. 1 / Mira Prajsner. W: Remedium. 2010, nr 7/8, s. 25-28
 • Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz. 2 / Magdalena Grudziecka [et al.]. ; oprac Mira Prajsner. W: Remedium. 2010, nr 9, s. 13-15
 • Skala ingerencji sądu w rodzinę / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2011, nr 1, s. 18-19
 • Sprawowanie pełni władzy rodzicielskiej przez żyjących w rozłączeniu rodziców / Katarzyna Jadach. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 8, s. 39-47
 • Standardy interwencji w rodzinie / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2016, nr 10, s. 1-4
 • Władza rodziców czy dziecka? / Wanda Papugowa. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 9, s. 20-21
 • Zadania sądu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Alina Prusinowska-Marek. W: Świat Problemów. 2011, nr 9, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, s. I-V