Wychowanie do wartości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2020
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76137czyt.
 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76138czyt.
 • Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości? / Brigitte Beil ; tł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : "Pax", 2000. 58365czyt., 58366
 • Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. 21816(b)czyt.
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 68810czyt.
 • Edukacja, wartości, kontrowersje / redakcja naukowa Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 76361czyt.
 • Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Tesesa Wilk. - Kraków : "Impuls", 2003. 62415czyt.
 • Fundamenty dobrego społeczeństwa : wartości / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015. 73961czyt.
 • Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji : młodzi bydgoszczanie wobec wartości / Małgorzata Jankowska, Justyna Krasoń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 65556czyt., 65555
 • Księga wartości i dobrych obyczajów / [tłumaczenie z j. angielskiego: Karolina Tudruj-Wrożyna]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2019. 78006
 • Kształcenie charakteru - brakujące ogniwo wychowania / Katarzyna Pawełek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. 77517
 • Meandry miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66896
 • Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. 60510czyt., 60511
 • Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66897
 • Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. - Katowice ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67697
 • Młodzież ponowoczesna / Ewa Sowa-Behtane. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. 73971
 • Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Mieczysław Gulda ; Instytut Badań Problemów Młodzieży, Uniwersytet Gdański. Instytut Nauk Politycznych. - Gdańsk : [UG. INP], 1988. 3250"D", 3251"D"
 • Społeczeństwo w czasach zmiany : badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009 / red. nauk. Piotr Radkiewicz, Renata Siemieńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. 65894czyt.
 • Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66656
 • Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 65800czyt., 65799
 • W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop. 2013. 71274
 • Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej / redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copyright 2013. 77844czyt.
 • Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 63548
 • Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski ; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk. - Kraków : "Impuls", 2003. 60877czyt., 60358, 60878
 • Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 65615czyt., 65614
 • Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2011. 66440
 • Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Helena Gulda. - Gdańsk : [Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych], 1990. 3247"D"
 • Życie w rodzinie : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper Juul ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2013. 76554
 • Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej / redakcja naukowa Agata Cudowska. - Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. 77253czyt.

Artykuły z czasopism

 • Aksjologia profilaktyki problemowej / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2011, nr 6, s. 13-16
 • Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 1, s. 13-22
 • Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 25-35
 • Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski. W: Chowanna. 2008, s. 131-141
 • Bajkoterapia : wychowanie dzieci poprzez czytanie / Joanna Inglot-Kulas. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2018/2019, nr 2, s. 24-43
 • Budowanie odpowiedzialności - kilka refleksji pedagogicznych / Katarzyna Gabryś. W: Wychowanie na co Dzień. 1997, nr 1/2, s. 22-23
 • Być konsekwentnym / Łukasz Mrózek. W: Wychowawca. 2016, nr 7-8, s. 10-12
 • Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną / Monika Litwinow. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 2, s. 40-45
 • Cud wychowania / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 9/10, s. XLVII
 • Czego Jaś się nie nauczy... / Jolanta Dobrzyńska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 12-13
 • Czego szukamy, co znajdujemy w baśniach? / Teresa Zawisza-Chlebowska. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 6, s. 18-23
 • Cztery teksty o szkole: nadzieja, profesjonalizm, perspektywa, dobro / Michał J. Kawecki. W: Lider. 2007, nr 1, s. 6-8
 • Czy w szkole można nauczyć miłości i przyjaźni / Olga Fuchs. W: Lider. 2001, nr 5, s. 7-8
 • Disco i kaligrafia / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 70
 • Dlaczego agnostycyzm może być niebezpieczny? / Krystian Kałuża. W: Katecheta. 2015, nr 12, s. 47-50
 • Dlaczego normy i wartości są potrzebne? / Kaja Chojnacka. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 13
 • Dni Teatru jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 73-79
 • Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 2-7
 • Dobroczynność jako element pracy wychowawczej / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 74-78
 • Dojrzałość duchowa / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 27/28, s. 24
 • Dom i przestrzeń wolności / Agnieszka Kaczor. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 30
 • Dydaktyka wartości / Patrycja Woźniak. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 11/12, s. 46-51
 • Dzieci listy piszą / Tomasz Chmiel, Agnieszka Kaczmarczyk ; rozmowę przeprwadziły Kinga Kamińska, Marta Łyskawińska. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 8-10
 • Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby / Janina Kostkiewicz. W: Chowanna. 2005, t. 2, s. 141-147
 • Edukacja dla tradycji / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 10-12
 • Edukacja o tolerancji i prawach człowieka / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 10, s. 58-59
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 6 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 2, s. 4-9
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 7 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 3, s. 4-5
 • Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / Ewa Szadzińska. W: Chowanna. 2016, t. 1 (46), s. 117-131
 • Emocje czym są, skąd się biorą, do czego prowadzą? / Paweł Stróżak. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 13-17
 • Etyczny akt lektury : Czytanie wobec wartości w edukacji polonistycznej / Izabela Kozłowska. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2019/2020, nr 1, s. 7-25
 • Funkcjonowanie dziecka w gromadzie zuchowej a jego rozwój społeczno-moralny / Dominika Machnio. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 5, s. 38-47
 • Husaria jest w nas : z Markiem Jakubiakiem, prezesem Grupy Browary Regionalne Jakubiak, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 40, s. XI-XII.
 • Idą święta... : małe dziecko w świecie wielkich tradycji / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 44-49
 • Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza / Janina Florczykiewicz. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 249-266
 • Inwestujmy w swoje dzieci z głową / Longina Grzegórska-Szpyt. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 100-101
 • Italo Calvino - rekomendacja prawdziwego życia, które tkwi w słowie / Grzegorz Gołaszewski. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 20-36
 • Jak uczyć o wartościach / Jacek Królikowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s. 23-27
 • Jak wyleczyć mowę agresji i ignorancji? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 9-15
 • Język ojczysty - zaniedbany obszar wychowania / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Społeczeństwo. 2010, nr 2, s. 171-192
 • Kładę przed tobą ... mądrość i głupotę / Zbigniew Paweł Maciejewski. W: Katecheta. 2003, nr 11, s. 37-40
 • Konflikty (wokół) wartości / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 23, s. 16
 • Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak. W: Wychowawca. 2017, nr 11, s. 16-17
 • Kreowanie procesu wychowania ku wartościom zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. W: Lider. 2008, nr 10, s. 12-14
 • Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji "Spaceru Aksjologicznego" w Kobierzynie / Karolina Rożniatowska, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska. W: Praca Socjalna. 2019, nr 3, s. 75-92
 • Kto wykona to zadanie? : ważne aspekty i pojęcia wpisane w zadania przedszkola, wynikające z koncepcji filozoficzno-pedagogicznej podstawy wychowania przedszkolnego / Małgorzata Małyska, Małgorzata Wróblewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 28-30
 • Kultura w edukacji religijnej / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 2 , s. 20-21
 • Kulturowe uwarunkowania wychowania : geneza współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2014, z. 1, s. 7-16
 • Kuratorzy na straży wartości / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 84-85
 • Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 • Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2016, nr 7/8, s. 8-9
 • Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 14
 • Media dla człowieka / Michał Drożdż. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6-7
 • Media w służbie człowiekowi / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2015, nr 11, s. 5-7
 • Między katechezą a religioznawstwem : w poszukiwaniu uzasadnienia dla nauczania religii w szkole / Artur Filipiak. W: Katecheta. 2015, nr 3, s. 89-92
 • Między tradycją a nowoczesnością : kształcenie patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze / Izabela Breguła. W: Życie Szkoły. 2019, nr 7, s. 16-20
 • Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 9, s. 59-61
 • Misja czy powołanie? / Zbigniew Fert. W: Wychowawca. 2006, nr 10, s. 18-19
 • „Mistrz i Małgorzata” źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania / Marzena Okrasa, Ekaterina Skakowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 141-155
 • Moja mama - Wielka dama - w galerii portretów kreacji mam / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 26-31
 • Moralność szkolna, czyli rozważania na początek roku / Bogdan Jankowski. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 2, s. 31-33
 • Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 • Na własne życzenie? : o wychowaniu zgodnie z lekturą / Teodozja Świderska. W: Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 3, s. 99-104
 • Najwyższa wartość / Kazimierz Denek. W: Lider. 2008, nr 7/8, s. 4-9
 • Nauczmy czerpania przyjemności z tego, co dobre / Elżbieta Olszewska ; rozm. przepr. Anna Tomczak. W: Życie Szkoły. 2012, nr 7, s. 22-25
 • Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 18-19
 • Nowa literatura w odkrywaniu i urzeczywistnianiu wartości przez nastolatków / Edyta Wójcicka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2017/2018, nr 1, s. 32-42
 • O istocie demokratyzacji szkół / Katarzyna Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 30-32, 34-35
 • O młynarzu Sylwestrze kilka dobrych słów / Katarzyna Forecka-Waśko. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 1, s. 18-21
 • O nowy wymiar szkoły / Grzegorz Gościński. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6
 • O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 8-10
 • O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów / Adam Przybysz. W: Lider. 2007, nr 4, s. 18-19
 • O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 3, s. 12-15
 • O wartościach i ich zmianie - raport z badań porównawczych nad systemami wartości studentów / Mirosława Czerniawska. W: Kultura i Edukacja. 2016, nr 3, s. 135-153
 • O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 9, s. 9-10
 • Od chaosu do hierarchii wartości / Andrzej Jastrzębski. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 9-12
 • Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel. W: Język Polski w Liceum. 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 • Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa. W: Edukacja. 2010, nr 3, s. 35-41
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 88-105
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego. Cz. 2 / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2013/2014, nr 1, s. 93-99
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 6, s. 16-17
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 7/8, s. 24
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 3 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 16-17
 • Patron biblioteki. I co dalej? / Marian Skomro. W: Bibliotekarz. 2005, nr 3, s. 15-17
 • Pedagog wobec wyzwań wirtualności / Paweł Fortuna. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 79-82
 • Pedagogika i duchowość - wsparcie dla ludzkich poszukiwań / Zbigniew Marek. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 88-96
 • Personalistyczne przesłanki edukacji aksjologicznej, czyli Jak i po co nauczać o wartościach / Monika Deja. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 7, s. 3-15
 • Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając. W: Chowanna. 2008, s. 57-70
 • „Pinokio” Carlo Collodiego - rzecz o przemianie / Roman Sowa. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 7-11
 • Po co nam pedagogika katolicka? / Andrzej Kielian. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 97-103
 • Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 11-13
 • Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 • Polska oświato - zawróć ze złej drogi : stanowcze NIE dla anarchii w naszych szkołach / Józef Pustelnik. W: Lider. 2007, nr 1, s. 9-12
 • Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 10-12
 • Postulat wychowawczego dialogu / Piotr Pawlina. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 10-12
 • Postulaty dla polskiej edukacji / opracowanie Małgorzata Leszko. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 1, s. 10-14
 • Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Justyna Mielnik. W: Wychowawca. 2015, nr 10, s. 16-17
 • Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 1, s. 19-23
 • Przedszkole - przestrzeń odkrywania dobra, prawdy i piękna / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 25-28
 • Przestrzeń medialna jako przestrzeń publiczna / Piotr Legutko. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 8-10
 • Przywrócić magię świąt / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 54-56
 • Reaktywowanie odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Alicja Żywczok. W: Chowanna. 2008, s. 37-55
 • Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 17-20
 • Rodzinne kibicowanie „fair play” - szkoła pozytywnego „dopingu” / Jerzy Kostorz. W: Katecheta. 2016, nr 2, s. 61-63
 • Rzecz o postawach / Jarosław Kordziński. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 36, s. 15
 • Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 16-18
 • Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozmowę przeprowadziła Katarzyna Grunt-Segień, Agata Kapela. W: Życie Szkoły. 2017, nr 1, s. 2-7
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 54-56
 • Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 122-127
 • Spójność działań z wartościami / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 76-79
 • Sprawiedliwość - normalna i społeczna / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 17/18, s. LIII
 • Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 18-21
 • Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 6, s. 82-85
 • Szkoła miejscem promowania wartości / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 72-75
 • Szkoła zrównoważonego rozwoju / Marta Kałużyńska. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 46-48
 • Świadectwa entuzjastów : z osobami przepełnionymi Bożym duchem rozmawia ks. Radosław Chałupniak. W: Katecheta. 2016, nr 4, s. 4-6
 • Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna : refleksje o i dla edukacji szkolnej / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 35-41
 • Świat wartości w dramatach dla dzieci Igora Sikiryckiego / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 5-11
 • Święto wolności wybiórczej : z Pawłem Zuchniewiczem rozmawia Marcin Fijołek. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 20-21
 • Taki sobie początek kolorowych chwil... / Selwana Szołek. W: Życie Szkoły. 2011, nr 10, s. 46-47
 • "Takie będą Rzeczpospolite..." / Antoni Buchała. W: Arcana. 2017, nr 1/2, s. 47-54
 • Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan. W: Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 7-8, s. 48-51
 • Treści kształcące w popkulturze / Maciej Bernasiewicz. W: Chowanna. 2009, tom jubileuszowy, s. 183-193
 • Trudna nauka dawania / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 78-80, 82
 • Trudne rozmowy / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 25, s. 16
 • Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 16-17
 • Uczniowie dobroczynni / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 72-74
 • Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 • W poszukiwaniu tożsamości : edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 1, s. 4-10
 • W stronę piękna / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2015, nr 4, s. 5-7
 • Wartości a program wychowawczy / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 80-83
 • Wartości a wychowanie / Alicja Małkowska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 3, s. 32
 • Wartości a wychowanie / Czesław Wiśniewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1999, nr 3, s. 6-10
 • Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz. W: Edukacja. 2011, nr 3, s. 74-82
 • Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne / Magdalena Boczkowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 223-240
 • Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 22-24
 • Wartości szlacheckie na podstawie "Pana Tadeusza" / Małgorzata Zych. W: Polonistyka. 2016, nr 6, s. 42-45
 • Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 94-97
 • Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Analiza modalnościowo-eksplikacyjna / Mariusz Zemło. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 1, s. 40-64
 • Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 14-15
 • Wartości w systemie edukacji / Czesław Banach. W: Lider. 2001, nr 3, s. 3-5
 • Wartości, cele, kompetencje ucznia : Aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania / Janusz Bielski. W: Lider. 2008, nr 6, s. 7-12
 • Wartość zależności i podległości jako kategorii edukacyjnych / Katarzyna Szymala. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 81-88
 • Wokół możliwości porozumienia aksjologicznego nauczycieli i uczniów w szkole / Ewa Kobyłecka. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 70-77
 • Wolność wyboru a kształtowanie woli w wychowaniu / Janina Kostkiewicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1998, nr 1-2, s. 11-23
 • Wolontariat: wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 50, 52-54
 • Wpływ nowych technologii na rozwój ucznia i komunikację interpersonalną / Mirosław Gogolik. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 26-36
 • Wprowadzenie młodzieży w świat wartości / Ewa Kuźma. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 3-10
 • Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie / Elżbieta Łuczak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 105-114
 • Wychowanie do (i w) duchowości jako problem pedagogiki ponowoczesnej / Włodzimierz Prokopiuk. W: Edukacja. 2009, nr 3, s. 18-27
 • Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 22-24
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 4-5
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 2 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 10, s. 8-9
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 3 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 4-5
 • Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 18-21
 • Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości :  wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 29-33
 • Wychowanie moralne / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 29-38
 • Wychowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i techniki / Wojciech Błażejewski. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2015, z. 2, s. 151-163
 • Wychowanie religijne w rodzinie / Anastazja Sorkowicz. W: Wychowawca. 2018, nr 2, s. 5-7
 • Wychowawcza rola ruchów i stowarzyszeń katolickich / Piotr Mazur. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 17-27
 • Z biblioteką szkolną w świat wartości : o konferencji / Lidia Staszak. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10, s. 6-7
 • Z listów do nieznajomego. Cz. 2, Zeszyt do polskiego / Olga Płaszczewska. W: Arcana. 2019, nr 1/2, s. 204-208
 • Zamiast wyrzucać podziel się jedzeniem / Anna Jakubiec. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 83-85
 • Zdrowy świat : projekt kształtujący postawy prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne / Karolina Łaniewska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 44-47
 • Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński. W: Edukacja. 2010, nr 4, s. 91-103
 • "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjno-profilaktyczna / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 50
 • „Zobacz, on potrzebuje twojej pomocy" - jak nauczyć dziecko umiejętności dostrzegania potrzeb innych / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 54-58

Scenariusze zajęć

 • Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 5, s. 23-24
 • Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? - konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 20
 • Czytanie wartości : program czytelniczy / Sylwia Komorek. W: Biblioteka w Szkole. 2014, nr 1, s. 20-21
 • Dziecko potrafi, czyli uczeń w roli nauczyciela / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 3, s. 90-108
 • Dziecka trud istnienia, czyli „Pinokio dla dorosłych drani” / Ewa Nowel. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 12-22
 • Dzień Niezapominajki / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 30-35
 • Edukacja medialna : scenariusz lekcji w klasie czwartej szkoły podstawowej / Małgorzata Muniak. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 26
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszyńska (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 1, s. 31-38
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszak (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 2, s. 56-65
 • FiloZośka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem / Małgorzata Gryń-Chlebicka. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 30-34
 • Jak uświadomić sobie wartości wynikające z tekstu? : "Mazurek Dąbrowskiego" w klasie IV / Zuzanna Garbacz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2017/2018, nr 2, s. 23-26
 • Magiczne słowa : uczymy się dobrych manier : scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich / Justyna Niedbała. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 2, s. 27-29
 • Mali ogrodnicy : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 44-47
 • Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 10-16
 • Motyle i owady - przyroda naszych ogrodów i łąk / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 29-34
 • Nastroje mojej mamy / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 32-33
 • Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek. W: Biblioteka w Szkole. 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 7-8
 • Pod parasolem życzliwości / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 54-60
 • Podróż w poszukiwaniu przyjaźni / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 3, s. 51-55
 • Przed lekcjami o "Pinokiu" / Beata Fiszer. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 35-42
 • Scenariusz lekcji do filmu „Wszyscy albo nikt" (reż. Kheiron) / Adam Domalewski. W: Polonistyka. 2018, nr 3, s. 34-37
 • Scenariusz zajęć promujących aplikację: "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjna dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 51-53
 • Scenariusz zajęć z okazji Dnia Przyjaźni / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 16-19
 • „Szukam człowieka” : montaż słowno-muzyczny / Ewa Zygmunt, Małgorzata Skuza. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 1, s. 38-42
 • Z pełnego szacunku do zwierząt! / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 29-33
 • Zgodna wspólna zabawa to podstawa! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 31-36
 • Życzliwość to sztuka! : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 16-20