Rozwiązywanie problemów wychowawczych w przedszkolu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Artykuły z czasopism:

 • Adaptacja : co przeżywa małe dziecko? / Monika Występska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 6, s. 54-56
 • Agresja, której się uczę / Kamila Olga Stępień-Rejszel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 1, s. 17-20
 • Aktywny obserwator - moje drugie ja / Paulina Suberlak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 10, s. 56-57
 • Aniołek w przedszkolu, diabełek w domu / Dorota Pietrzyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 48-51
 • Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2017, nr 1, s. 20-2
 • Co gdzie leży? / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 2, s. 42-47
 • Coraz lepiej rysuję, wycinam... kreślę po śladzie. Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 8-13
 • Chcę! Mogę! Potrafię! - samodzielność przedszkolaka / Kamila Olga Stępień-Rejszel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 9, s. 22-25
 • Czas ciężkiej próby, czyli adaptacja dziecka / Agnieszka Pilichowska. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 6, s. 16-19
 • Dlaczego on jest taki niedojrzały?, czyli o emocjonalności przedszkolaków w praktyce / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 4-8
 • Dziecko odważne czy ostrożne? / Agnieszka Wentrych. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 2, s. 16-18
 • Dziecko wysoko wrażliwe w przedszkolu / Kamila Olga Stępień-Rejszel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 1, s. 62-64
 • Hiperleksja, czyli zakłócenia w obszarze zdolności niewerbalnego uczenia się / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. 2015, nr 8, s. 18-21
 • Inne to nie gorsze, bo inność to coś wyjątkowego / Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 11, s. 21
 • Jak Gabrysia polubiła przedszkolną zjeżdżalnię : opowiadanie pomocne w trakcie adaptacji przedszkolnej / Agnieszka Pilichowska. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 6, s. 17
 • Jak komunikacja przez zawstydzanie wpływa na rozwój dziecka / Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 2, s. 8-11
 • Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 15-19
 • Jak oswoić strach? : sytuacje edukacyjne dla trzy- i czterolatków / Małgorzata Sroka. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 61-62
 • Jak pokonać nieśmiałość? : scenariusz zajęć inspirowany bajką dla dzieci pięcio- i sześcioletnich / Magdalena Ledwoń. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 7/8, s. 93-95
 • Jak pomóc odnaleźć się w grupie rówieśniczej wysoko wrażliwym dzieciom / Anna Jankowska. 2019, nr 1, s. 14-17
 • Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci? / Joanna Pstrągowska. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 2, s. 12-15
 • Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 9, s. 30-35
 • Jak wspólnie pokonać trudne zachowania uczniów / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2016, nr 4, s. 23-27
 • Jak wytrzymać z niesfornym Józiem? / Anna Pyzikiewicz ; rozm. przepr. Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 14/15, s. 6.
 • Jestem dzielnym przedszkolakiem - cierpliwie czekam na rodziców i powrót do domu / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 25-30
 • Jesteś ważny – czyli jak mądrze chwalić dzieci / Agnieszka Wentrych. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 1, s. 20-22
 • Kiedy dziecko nie chce myć zębów... / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 8, s. 16-19
 • Kiedy otoczenie przeciąża dziecko / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 10, s. 14-16
 • Kiedy zbliża się wybuch / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 36, s. 16
 • Krąg tematyczny ufam sobie : Konspekt sytuacji edukacyjnych / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 10, s. 30-31
 • Kręci się, spada, buja w obłokach... / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 7, s. 14-17
 • Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w przedszkolu / Adam Krasnosielski. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 12, s. 20-23
 • Kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej / Agnieszka Kozdroń. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 7/8, s. 28-30
 • Kwoka uczy dobrych manier : scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców dla pięcio- i sześciolatków / Edyta Kaczanowska. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 7/8, s. 96-99
 • Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 13-20
 • Mam prawa i obowiązki takie same jak wszyscy! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 7, s. 31-36
 • Maska skrywa smutek / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 8, s. 14
 • Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej - metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 34-38
 • Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 10-16
 • Na porządki jest zawsze czas! / Kamila Olga Stępień. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 5, s. 14-17
 • Nadmierne ślinienie się a niska świadomość sensoryczna / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 1, s. 14-16
 • Nagroda i kara : jak motywować przedszkolaków? / Barbara Osińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 50-52
 • Napotykane przez matkę trudności w wychowywaniu dzieci, których ojciec przebywa w zakładzie karnym - studium przypadku / Teresa Sołtysiak, Katarzyna Kowalska. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 15-18
 • O adaptacji w pytaniach i odpowiedziach / Dawida Danuta Wyszkowska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 4, s. 24-25
 • O rozsądnym wychowaniu dzieci / Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 3, s. 22-25
 • O wartościach w życiu dzieci / Danuta Bula. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 27-29
 • Od rywalizacji do współpracy - jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z przegraną / Kamila Olga Stępień-Rejszel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 3, s. 36-40
 • Okresy wrażliwe według Marii Montessori u dzieci w wieku 3-6 lat. Wsparcie potrzeb i zainteresowań / Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 32-34
 • Oswoić nieznane : Rozmowa z Katarzyną Kozłowską autorką książki Feluś i Gucio idą do przedszkola nauczycielką wychowania przedszkolnego, która stara się pomagać maluchom i ich rodzicom w radosnym i bezstresowym rozpoczęciu przedszkolnej przygody / Rozmawiała Dagmara Olesińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 7, s. 10-11
 • Pierwsze dni w przedszkolu / Małgorzata Piotrowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 7, s. 4-9
 • Po co nam zasady? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 4, s. 16
 • Pod parasolem życzliwości / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 54-60
 • Podróż w poszukiwaniu przyjaźni / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 3, s. 51-55
 • Porozmawiajmy o zasadach / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 6, s. 16
 • Pod czujnym okiem / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 51/52, s. 18-19
 • Przedszkolak z deficytami kompetencji oraz zaburzeniami sprawności językowych / Małgorzata Łoskot. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 8, s. 4-7
 • Przedszkolak ze spektrum autyzmu / Małgorzata Łoskot. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 2, s. 15-19
 • Przedszkole - przestrzeń odkrywania dobra, prawdy i piękna / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 25-28
 • Przedszkole wobec sieroctwa migracyjnego / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 2, s. 42-45
 • Rodzic pod wpływem alkoholu odbierający dziecko z przedszkola : jak powinien postąpić nauczyciel, aby nie naruszyć prawa i zapewnić dziecku bezpieczeństwo? / Paweł Nowak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 1, s. 26-28
 • Scenariusz zabawy integracyjnej dla dzieci młodszych - adaptacja dziecka w grupie / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 43
 • Seksualność w procesie wychowania dziecka : wywiad z seksuologiem, doradcą rodzinnym prof. Zbigniewem Izdebskim o rozwoju płciowym dzieci, problemach z edukacją seksualną w przedszkolach oraz trudnych zagadnieniach związanych ze stosowaniem przemocy seksualnej wobec dzieci / rozm. przepr. Katarzyna Grunt, Agata Kapela. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 1, s. 14-18
 • Smacznie, elegancko i wyjątkowo, czyli kilka słów o niełatwej sztuce zachowania się przy stole / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 50-56.
 • Skąd się biorą niegrzeczne dzieci? / Agnieszka Wentrych. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 18-20
 • Smutek i poczucie straty u dzieci w wieku przedszkolnym / Kamila Olga Stępień-Rejszel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 2, s. 4-9
 • Świat dziecięcych lęków / Patryk Hałajczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 41-43
 • Trudne, gniewne, wybuchowe / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 13, s. 16
 • Trudne zachowania niezdiagnozowane, czyli techniki pracy z niegrzecznym dzieckiem / Anna Policht-Jaruga. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 12, s. 21-25
 • Trudności wychowawcze / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 5, s. 14.
 • Ucieczka w świat fantazji / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 7, s. 13
 • Uczeń wyjątkowo wrażliwy / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 17-23
 • Umiejętności samoobsługowe / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 46-49
 • W obliczu agresji dziecka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 40, s. 16
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu / Bożenna Odowska-Szlachcic ; rozmawiała Marta Kaczmarczyk. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 2-5
 • Wirtualne dzieciństwo - aspekty zdrowotne i edukacyjne / Karina Leksy. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 35-39
 • Wulgaryzmy w przedszkolu a kultura języka / Karolina Milichiewicz, Aneta Rynkiewicz. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 7/8, s. 20-22
 • Wychowanie dzieci do korzystania z nowych mediów / Ewa Krzyżak-Szymańska. W: Remedium. 2015, nr 9 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 1-2
 • Z książką za pan brat : jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? / Ewelina Śliwa. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 9, s. 62-64
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej / Edyta Szczepkowska. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 24-32
 • Zagrożenia w świecie multimediów : czy powszechny dostęp do multimediów ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci? : W jakim wieku dzieci mogą zacząć korzystać z urządzeń elektronicznych? / Marta Cholewińska-Dacka. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 1, s. 42-45
 • Zgodna wspólna zabawa to podstawa! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 31-36
 • Złość nie jest taka zła / Agnieszka Kornacka. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 9, s. 26-27
 • Zniszczony miś / Teresa Błaszczyk. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 7/8, s. 81
 • Zrozumieć i wspierać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 9, s. 12
 • "Zobacz, on potrzebuje twojej pomocy" - jak nauczyć dziecko umiejętności dostrzegania potrzeb innych / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 54-58
 • Życzliwość to sztuka! : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 16-20