Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2020

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

Tytuł: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziś idę walczyć, Mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989 / Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek. - Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018. 76942
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa : 1877-1939(45) / Łukasz Kot. - Zamość : Wydawnictwo GreenART, 2007. 63756
 • Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Andrzej Pawelec. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. 62262
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy wstępem zaopatrzył Józef Moszczeński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54492
 • Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. 17591(b)
 • Rok 1920 : wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. 53826 ; 4428"D"
 • Rozkazuję ! : rozkazy z lat 1914 do 1920 / Józef Piłsudski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Miniatura, 1989. 52919
 • Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3 rozsz. z przedmową Janusza Pajewskiego. - Warszawa : "Graf Punkt", 1999. 58524
 • Wojna polsko-radziecka 1918-1920 / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. 53056czyt. ; 53057
 • U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, 1996. 68488

Zamojszczyzna:

 • Bitwa zamojska 1920 : Zamość, Komarów, Hrubieszów / Piotr Krukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2018. 62262
 • Cześniki [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 167-172 46078
 • Dwudziestolecie międzywojenne [W:] Zamojszczyzna : 1918-1959 / Zygmunt Klukowski. - Wydanie 3, poprawione, rozszerzone. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2017. - 15-18 75864
 • Po bitwie [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 173-178 46078
 • Zamość [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 154-159 46078

Artykuły z czasopism:

 • Ad Memoriam : wnioski ze Smoleńska / Wojciech Grzelak. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 24/25, s. XLVII
 • Bolszewika Goń, Goń, Goń! / Maciej Pawlicki. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 80-83
 • Czas wielkich dowódców, wielkich wojen / Michał Muzyczuk. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 1-5
 • Dziadek Marian z 11 eskadry / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 31, s. 17
 • Dzieci przeciw bolszewikom / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 32, s. 67-69
 • Dziennik jako inspiracja literacka : (Izaak Babel - "Dziennik 1920" a "Konarmia") / Małgorzata Semczuk. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 17-25
 • Dzieje pierwszych dwudziestu miesięcy II Rzeczypospolitej czy monografia gabinetu Leopolda Skulskiego / Henryk Bartoszewicz. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 2, s. 134-145
 • Gdyby Legiony nie powstały... / Janusz Odziemkowski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 2, s. 5-14
 • Grono wybitnych wojskowych II RP jest szczególnie liczne : z dr. Andrzejem Gładyszem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Maciej Wolny. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 6-7
 • Izaak Babel w Beresteczku / Jan K. Ostrowski. W: Mówią Wieki. 2018, nr 7, s. 34-38
 • Izolacjonizm i "appeasement" : Waszyngton i Londyn wobec imperium sowieckiego oraz polskiego kryzysu latem 1920 r. / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2014, nr 4, s. 775-798
 • Jak Piłsudski chciał zostać sowieckim komisarzem / Tomasz Sommer. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 48, s. VIII-IX
 • Jazda ochotnicza / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 50, s. XXXIV-XXXV
 • Jubileusz specjalnej kolekcji poloników w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie / Lucjan Biliński. W: Bibliotekarz. 2006, nr 7/8, s. 19-25
 • Kiedy zaczęła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919-1920? : rozważania z punktu widzenia polityczno-militarnego / Jerzy Borzęcki. W: Dzieje Najnowsze. 2013, nr 3, s. 25-37
 • Klęska 1 Brygady Piechoty Rezerwy na Wołyniu w czerwcu 1920 r. w materiałach śledztwa prokuratorskiego / Leszek Kania (Uniwersytet Zielonogórski). W: Dzieje Najnowsze. 2019, nr 3, s. 29-49
 • Klucz do zwycięstwa : z historykiem prof. Januszem Odziemkowskim rozmawia Tomasz Plaskota. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 33, s. 70-72
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa / Łukasz Kot. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 1/2, s. 152-159
 • "Lewa wolna" albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem / Andrzej Nowak. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 184-204
  Tekst referatu wygłoszonego na konferencji w Rapperswilu poświęconej pamięci Józefa Mackiewicza i Barbary Topolskiej.
 • Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. W: Mówią Wieki. 2008, nr 8, s. 46-50
 • Najważniejszy jest wywiad! / Grzegorz Nowik. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 33, s. 14-15
 • Ojciec trafił do Ostaszkowa / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 15, s. XLVI-XLVIII
 • Ostatnia strategiczna formacja konna w dziejach świata : historia 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919-1923) / Aleksander Smoliński. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 4, s. 18-27
 • Pamiętnik ochotnika z roku 1920 / Władysław Kocot ; oprac. Krzysztof Wiśniewski. W: Mówią Wieki. 2006, nr 8, s. 38-43
 • Pierwsze próby samodzielności narodowej i politycznej Ukrainy. Cz. 3, Zduszeni przez Sowietów / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 21, s. 23
 • Piłsudski kontra Rozwadowski : z Henrykiem Nicponiem, autorem książki "Polowanie na generała : Piłsudski kontra Rozwadowski", rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 47/48, s. XIX-XX
 • Polrewkom : kaci na polskiej plebanii / Dawid Zagził. W: Mówią Wieki. 2017, nr 3, s. 88-91
 • Polska zdradzona / Andrzej Nowak. W: wSieci. 2015, nr 24, s. 60-64
  Fragm. książki: "Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement".
 • Propaganda obronna w Polsce w rozstrzygającym okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 r. / Henryk Lisiak. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 4, s. 3-25
 • Przedwiośnie oraz inne pory roku / Włodzimierz Bolecki. W: Teksty Drugie. 2015, nr 2, s. 105-119
 • Rzeczpospolita Habsburska / Marcin Szymaniak. W: Focus Historia. 2018, nr 6, s. 34-37
 • Sceptyczna narracja o zwycięskiej wojnie : (Józefa Mackiewicza "Lewa wolna") / Janusz Goćkowski. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 205-223
 • Sierpień 1920 roku pod Warszawą : z profesorem Januszem Odziemkowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 33/34, s. LIX-LXI
 • Sikorskiego triumf nad Wkrą / Andrzej Rafał Potocki. W: Sieci. 2018, nr 33, s. 71-73
 • Ślepa uliczka "appeasementu" / Andrzej Nowak ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2015, nr 9, s. 13-17
 • Tajna misja w Rydze / Jan Piskurewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 3, s. 52-55
 • Triumf nad Niemnem / Kazimierz Pytko. W: Focus Historia. 2020, nr 1, s. 34-39
 • Uważam Piłsudskiego za polskiego superherosa : z Waldemarem Łysiakiem rozmawia Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 36/37, s. XXII-XXIII
 • Wojna nieunikniona / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 28, s. 64-67
 • Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku / Janusz Korwin-Mikke W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 34/35, s. LII-LIII
 • Wódz, który nie sprostał wyzwaniu / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 49, s. 60-63
 • Wyprawa wileńska 1919 roku / Grzegorz Ćwik. W: Mówią Wieki. 2012, nr 4, s. 37-41
 • Zamojski rodowód premiera Leopolda Skulskiego / Łukasz Kot. W: Archiwariusz Zamojski. 2006, s. 27-36
 • Zapis społecznikostwa / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 51/52, s. XLII-XLIII
 • Zapomniane bitwy 1920 roku / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2013, nr 8, s. 8-11
 • Zaprzepaszczony Blitzkrieg (1) / Przemysław Jaskółowski. W: Wychowawca. 2020, nr 4, s.24-25
 • Zmarnowane zwycięstwo : z Piotrem Zychowiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 35/36, s. VII-IX
  Wokół książki "Pakt Piłsudski-Lenin : czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium".

Zamojszczyzna:

 • Bohaterska sanitariuszka / Piotr Tarasiuk. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 1, s.17 Dotyczy Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Bohaterska sanitariuszka : pamięci Teresy Grodzińskiej w 120. rocznicę urodzin / au. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 52, s. 24
 • Odkrycie pod pomnikiem Legionisty w Hrubieszowie / Ewa Prusicka-Kołcon. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 107-112
 • Inne oblicze wojny 1918-1920 na Zamojszczyźnie / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 2, s. 89-94
 • Inżynier Józef Kolanowski : chichot historii / Janusz Panasiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 3, s. 77-78
 • Jak to na wojence ładnie ... / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 34, s. 18-19
 • Od euforii do zwątpienia : wsie podzamojskie w latach 1914-1944 / Wiesław Bondyra. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 3, s. 22-26
 • Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r. / Waldemar Maziarczyk. W: Archiwariusz Zamojski. 2004, s. 57-60
 • Udział zamojskich uczniów w wojnie 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2013, nr 4, s. 77-78
 • Wołoszański pod Komarowem / her. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 31, s. 10
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 1, Przygotowania do obrony Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 33, s. 25
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 2, Obrona Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 34, s. 24-25
 • Zapomniana bohaterka wojny z bolszewikami / Marcin Schirmer. W: Sieci. 2020, nr 8, dod. W Sieci Historii, s. 6-7               Dotyczy sanitariuszki Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Ze szkoły na front: udział zamojskich uczniów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 43, s. 21
 • Zielone kadry Zamojszczyzny / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 1, s. 83-85
 • Znowu rozbiliśmy konnicę Budonnego! / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2019, nr 32, s.18

Recenzje i polemiki:

 • Bezsilność zwycięzców / Włodzimierz Suleja. W: Dzieje Najnowsze. 2016, nr 1, s. 253-257
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Warszawa, 2015.
 • Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3,A s. 269-298
  Polemika z: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię "zdrady"? / Andrzej Nowak. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3, s. 269-312
  Polemika z: Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3
 • Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 123-148
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • O pojęciach "zdrady" i "Zachodu" w kontekście historii politycznej Europy XX wieku : uwagi na marginesie refleksji Leszka Kuka / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 4, s. 753-760
  Polemika z: Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1."Pierwsza zdrada Zachodu" : wokół książki Andrzeja Nowaka / Marek Kornat. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 149-166
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • [Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 - recenzja] / Przemysław Olstowski. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 186-191
  Zawiera recenzję książki: Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 / Jerzy Kirszak. - Warszawa, 2013.
 • Czytanie jako sport ekstremalny : paluszki imperiów / Wojciech Stanisławski. W: Sieci. 2018, nr 50, s. 58-59
  Zawiera recenzję książki: Nasza wojna. T 2, Narody 1917-1923 / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. - Warszawa 2018.
 • [Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) - recenzja] / Krzysztof Kloc. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 179-186
  Zawiera recenzję książki: Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) / Janusz Cisek. - Kraków, 2012.
 • [Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u Polâkov v 1919-1921 godah - recenzja] / Wojciech Materski. W: Dzieje Najnowsze. 2012, nr 2, s. 234-246
  Zawiera recenzję książki: Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u polâkov v 1919-1921 godah / Giennadij Filippowicz Gennadij Filippovič Matveev, Viktoriâ Stanislavovna Matveeva. - Moskva, 2011.
 • [Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. - recenzja] / Romuald Wojna. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 3, s. 222-227
  Zawiera recencję książki: Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. / Irina V. Michutina. - Moskva, 1994.
 • [Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 - recenzja] / Mieczysław Wrzosek. W: Dzieje Najnowsze. 1999, nr 1, s. 168-172
  Zawiera recenzję książki: Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 / Mieczysław Bolesław Markowski. - Kielce, 1998.
 • Zanurzeni w opowieści / Michał Nalewski. W: Twórczość. 2012, nr 3, s. 106-109
  Zawiera recenzję książki : Konik, szabelka / Anna Nasiłowska. - Warszawa, 2011.
 • Z wdzięczności za Kościuszkę / Paweł Skworoda. W: Mówią Wieki. 2006, nr 4, s. 58
  Zawiera recenzję książki : Dług honorowy : amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 : zapomniani bohaterowie / Robert F. Karolevitz, Ross S. Fenn. - Warszawa, 2005.

Dokumenty multimedialne:

 • Historia Polski [Film]. Cz. 1, Bitwa Warszawska 1920 / real. Zbigniew Wawer. 53 min. Cz. 2, Powstanie Warszawskie w dokumentach / real. Witold Zadrowski. 54 min. Cz. 3, To było w tym mieście... / program Krystyny Mokrosińskiej z TVP 2. 20 min. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010].
  W filmach wykorzystano materiały z archiwów polskich i zagranicznych.
  628 CD