Mowa nienawiści, hejt

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 • Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012 (sygn. 66880)
 • Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 (sygn. 66232)
 • Bullying versus cyberbullying. Rola uczniów - świadków w analizowanych formach przemocy rówieśniczej / Aleksandra Tłuścik-Deliowska // W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Impuls, 2015. - S. 123-136 (sygn.  73913 czyt)
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin" 2017. (sygn. 75948 czyt. )
 • Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010 (sygn. 66605)
 • Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura" 2015. (sygn. 70904)
 • Cyberprzemoc rówieśnicza - analiza problemu i destruktywnego wymiaru zjawiska / Dariusz Sarzała, Mariusz Z. Jędrzejko. // W: Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tłumaczenie: Angelika Konieczna]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. (sygn. 75817czyt.)
 • Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : "IUVI" 2016. (sygn. 74491)
 • Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tł. Agnieszka Jarosz. - Warszawa : "CeDeWu" 2018. (sygn. 76719)
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014 (sygn. 71157)
 • Dzieci w sieci czyli Dobre maniery w internecie / Zofia Staniszewska ; ilustrował Artur Nowicki. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2017 (sygn. 76939)
 • Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod red. Julii Dynkowskiej [et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 (sygn. 75515czyt)
 • Hejtoholik czyli Jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają / Michał Wawrzyniak. - Gliwice : Wydawnictwo "Helion", cop. 2015 (sygn. 73821)
 • Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2009. (sygn. 65763)
 • Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017 (sygn. 76903)
 • Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012. (sygn. 62672)
 • Konteksty przemocy : w poszukiwaniu uwarunkowań / redakcja naukowa Edyta Borys, Lidia Willan-Horla, Joanna Frankowiak. – Olsztyn : Katedra UNESCO UWM, copyright 2016. (sygn. 75563czyt)
 • Nienawiść w czasach internetu / Alina Naruszewicz-Duchlińska. Gdynia : Novae Res, cop. 2015.(sygn. 73185)
 • Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak.- Warszawa : "Żak" 2014. (sygn. 71098)
 • Od grania, przeglądania do ... agresji w Sieci / Dariusz Sarzała, Mariusz Jędrzejko // W: Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. - S. 91-110 (sygn. 68802czyt )
 • Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011 (sygn. 66449)
 • Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Akapit, 2013 (sygn. 73984)
 • Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : Starway Institute, 2017 (sygn. 76673)
 • Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania / Pamela J. Cooper. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2002 (sygn. 68595)
 • Współczesne media : język mediów / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2013. (sygn. 67828czyt.)
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin" 2014. (sygn. 68862)
 • Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz ; Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. (sygn. 63131czyt)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Czy dzieci wiedzą czym jest hejt? / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 61-62
 • Czy to ostatni dzwonek? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2017, nr 12, s. 12
 • Dodaj znajomego - nie hejtuj!. W: Remedium. - 2015, nr 2, s. 26-27
 • Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? / Małgorzata Rostkowska. W: Meritum. - 2011, nr 2, s. 62-64
 • Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 70-72
 • Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80
 • Hejt i mowa nienawiści. Od źródeł do przeciwdziałania / Jacek Prądzyński. W: Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 3, s. 4-6
 • Hejterzy / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 27-33
 • Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62
 • Internetowy hejt po obu stronach monitora : konsekwencje cyberprzemocy / Magdalena Goetz. W: Świat Problemów. - 2018, nr 9, s. 13-16
 • Jak przeciwdziałać nienawiści / Maciej Kępka. W: Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 79-82
 • Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl. W: Biblioteka w Szkole. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2018, nr 1, s. 18-21
 • Jak wyleczyć mowę agresji i ignorancji? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. - 2017, nr 9, s. 9-15
 • Jakość komunikacji w czasach multimediów / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer. W: Polonistyka. - 2016, nr 5, s. 18-21
 • Miłość do hejtowania / Magdalena Nowicka. W: Wiedza i Życie. - 2014, nr 6, s. 66-69
 • Mowa (bez) nienawiści / Michał Rusinek. W: Charaktery. - 2016, nr 12, s. 88-91
 • Mowa ignorancji / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. - 2017, nr 10, s. 8
 • Na celowniku hejterów / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2018, nr 31-32, s. 20
 • Nie daj się sprowokować! / Magdalena Goetz . W: Głos Nauczycielski. - 2018, nr 33/34, s. 21
 • O innych bez nienawiści / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 27, s. 12
 • Przemoc rówieśnicza w sieci / Beata Humięcka. W: Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 54-57
 • Skąd się bierze mowa nienawiści? / Tomasz Garstka. W: Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 74-76, 78
 • Słowa niosące nienawiść / Karolina Kudyba. W: Niebieska Linia. - 2017, nr 2, s. 27-30
 • Słowa wiele znaczą : walka z hejtem w gimnazjum / Marzena Tyl. W:Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 5, s. 27-30
 • Stalking -gdzie kończy się szacunek, a zaczyna nienawiść / Radosław Mysior. W:Remedium 2013, nr 4, s. 8-10
 • STOP hejtowi / Agnieszka Łaszczych. W: Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 36-39
 • Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 82-85
 • Uwagi o kryteriach etycznej oceny wypowiedzi / Anna Cegieła. W: Poradnik Językowy. - 2018, z. 6, s. 18-34
 • Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje pedagogiczne / Agnieszka Kolek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 47-53

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

 • Bullying : przemoc rówieśnicza w szkole / reż., zdj. Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2018 (sygn. DVD 3301, 14 min)
 • Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. / kier. projektu Jacek Pyżalski, Erling Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. (sygn. 737 CD)
 • Dręczyciele. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010] (sygn. 622 CD)
 • Mobbing. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2009?] (sygn. 620 CD)
 • Nóż / scen., reż. i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013 (sygn. 1193 CD)
 • Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (sygn. 1202 CD)
 • Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (sygn. 1203 CD)
 • Zaplątani w sieć. 03, Sexting / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013 (sygn. 1204 CD)
 • Zgrana klasa. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2013] (sygn. 1198 CD)