Święty Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2015

 Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Australijska wiosna / Marek Skwarnicki. - Kraków : "Znak", 1988.
 • Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003.
 • Błogosławiony Jan Paweł II : historia życia / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2011.
 • Dar bez kresu / Jan Paweł II ; zdjęcia Adam Bujak ; projekt graf. Andrzej Stroka ; [wybór tekstów Andrzej Baczyński]. - Kraków : "Kwadrat" : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 1997.
 • Do chorych i cierpiących / Jan Paweł II. - Kraków : "M", cop. 2000.
 • Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Elementarz etyczny / Karol Wojtyła. - Lublin : TNKUL, 1999.
 • Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999.
 • Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.
 • Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Alina Rynio. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny ; [aut. Antoni Bartoszek et al.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005.
 • Jan Paweł II / [Jan W. Góra ; il. Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008.
 • Kochana stara buda ... / Zbigniew Bieniasz. - Wadowice : Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 1986.
 • Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. - Lublin : TN KUL, cop. 2001.
 • Nauczanie społeczne 1982. T. 1 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Wydawnictwo, 1986.
 • Nauczanie społeczne 1982. T. 2 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Wydawnictwo, 1986.
 • Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.
 • Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.
 • Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
 • Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Odwagi ! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / Jan Paweł II. - Poznań : "W Drodze", 1987.
 • Ojciec Święty w Lublinie : 9 czerwca 1987 / [oprac. red. Anna Wójcik]. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1988.
 • Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
 • Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2005.
 • Pielgrzymka do świata / tekst Mieczysław Maliński, zdjęcia Arturo Mari, Ryszard Rzepecki. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Interpress", 1988.
 • Poezje zebrane / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II ; fot. Adam Bujak ; [oprac. poezji Marek Skwarnicki]. - Kraków : "Biały Kruk", 2003.
 • Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1984.
 • Przybyłem, spojrzałem, Bóg zwyciężył! : praca zbiorowa / pod red. Waleriana Moroza. - Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Michalineum, 1985.
 • Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem? / Tadeusz Styczeń. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001.
 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : przesłanie moralne Kościoła : w 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio" / red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.
 • Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006.
 • Zamach na papieża / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

Artykuły z czasopism:

 • Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul. W: Polonistyka. 2008, nr 8, s. 15-18.
 • Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 5-7.
 • Bliżej nauczania Jana Pawła II / Mateusz Mazurek. W: Wychowawca. 2014, nr 4, s. 31-32.
 • Dominikanin, rabin i dwóch papieży / o. Tomasz Dostatni. W: Tanew. 2014, nr 20, s. 6-7.
 • Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber. W: Katecheta. 2004, nr 10, s. 37-42.
 • Droga naukowca - drogą przez góry / Janusz Mastalski. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 8, s. 30-33.
 • Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar. W: Katecheta. 2004, nr 11, s. 53-61.
 • Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska. W: Wychowawca. 2011, nr 3, s. 8-11.
 • Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 32-34.
 • Jan Paweł II i tajemnica światła / Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 7-8.
 • Jan Paweł II już święty / Maria Szado. W: Nowa Gazeta Biłgorajska. 2014, nr 17, s. 28.
 • Jan Paweł II o młodych dla młodych / Danuta Bula. W: Język Polski w Gimnazjum. 2013/2014, nr 3, s. 83-90.
 • Jan Paweł II o sporcie / Zbigniew Dziubiński. W: Kultura Fizyczna. 2002, nr 7-8, s. 1-2.
 • Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński. W: Wychowawca. 2006, nr 1, s. 16-17.
 • Jan Paweł II o wolności / Piotr Kupczak. W: Aspekty. 2009, nr 6, s. 37-41.
 • Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer. W: Wychowawca. 2008, nr 12, s. 7-8.
 • Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s. 10-17.
 • Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, papież / Marian Kucała. W: Język Polski. 2002, nr 3, s. 161-164.
 • Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios. W: Wychowawca. 2009, nr 4, s. 24.
 • Jest w Watykanie kaplica, która czeka... : o medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej Jana Pawła II / Alicja Krawczyk. W: Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 1, s. 9-12.
 • Listy do Ojca Świętego / Maria Wróż. W: Polonistyka. 2006, nr 1, s. 58-59.
 • “Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...”. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 34-37.
 • Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. W: Edukacja i Dialog. 2003, nr 10, s. 4-9.
 • Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwstów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek. W: Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s. 39-45.
 • Mistrz dialogu / Wanda Mikicka. W: Wychowawca. 2008, nr 6, s. 8-9.
 • Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia / Emilian Gołąbek. W: Katecheta. 2005, nr 7/8, s. 69-74.
 • “Nauczycielu Dobry, co mam czynić...?” (Mk 10,17) : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Kłusek. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 49-54.
 • Nawet dzielnicowy nie wierzył, że mogę się zmienić, a Papież tak" : pokolenie Jana Pawła II - pokolenie zwycięzców / Emilian Gołąbek. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 8-15.
 • Nazywanie Jana Pawła II w polskiej telewizji / Przemysław Wiatrowski. W: Język Polski. 2006, nr 5, s. 329-337.
 • Nie pozwólcie umrzeć nadziei / Halina Mol, Iwona Pasławska-Smęder, Małgorzata Wątkowska. W: Wychowawca. 2007, nr 4, s. 29-30.
 • Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s. 20-22.
 • O edukacji jutra na tatrzańskich szklakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 3-8.
 • Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek. W: Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s. 7-11.
 • O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik. W: Polonistyka. 1997, nr 10, s. 604-606.
 • Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II / Władysław Makarski. W: Język Polski. 2005, z. 3, s. 161-170.
 • Osobliwości stylu Jana Pawła II / Jan Miodek. W: Język Polski. 1988, nr 4-5, s. 230-233.
 • Pedagogika świadectwa Jana Pawła II / Grzegorz Łuszczak. W: Katecheta. 2005, nr 9, s. 4-10.
 • Personalistyczny wymiar wychowania : z nauczania Jana Pawła II / Wojciech Drzeżdżon. W: Wychowawca. 2011, nr 9, s. 5-7.
 • Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : scenariusz wystawy / Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 27-29.
 • Poezja Karola Wojtyły - "sztuką widzenia myśli" / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka. 2001, nr 8, s. 452-459.
 • Przed "Sklepem z Aniołami": scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 20-26.
 • Przesłanie Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 20-21.
 • Rok 2015 - z potrójnym patronatem / Halina Ewa Olszewska. W: Tanew. 2015, nr 23, s. 28-29.
 • Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 14-15.
 • Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata. W: Język Polski. 2007, nr 3, s. 182-188.
 • Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch. W: Wychowawca. 2009, nr 10, s. 24-26.
 • “Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie...”. Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 38-43.
 • Śmierć bezradna wobec miłości / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 6-7.
 • Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla starszych klas szkoły podstwowej / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 21-23.
 • Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Konrad Zieliński. W: Kultura Fizyczna. 2000, nr 5/6, s. 11-15.
 • “Totus Tuus” - testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 23-31.
 • Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka. 2008, nr 7, s. 18-25.
 • Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Maria Łazar. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s. 44-46.
 • Wartościowanie w wypowiedziach Jana Pawła II / Elżbieta Laskowska. W: Język Polski. 2001, nr 1/2, s. 20-23.
 • Wieczór Jana Pawła II / Marzena Lamch. W: Wychowawca. 2008, nr 4, s. 27-28.
 • Wielki pontyfikat : korelacja lekcji religii z geografią / Krzysztof Rajewicz, Daniela Dawidziak. W: Katecheta. 2004, nr 2, s. 47-49.
 • Wielki Sportowy Jubileusz Roku 2000 / Jan Paweł II (papież) ; opracowanie Zbigniew Dziubiński. W: Kultura Fizyczna. 2001, nr 3/4, s. 23-26.
 • “Wolności nie można tylko posiadać” : katecheza parafialna pogłębiająca treści Lednicy 2005 / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 12, s. 46-52.
 • Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Janusz Mastalski. W: Wychowawca. 2003, nr 3, s. 14-17.
 • “Wzgórze w krainie Moria” na podstawie : Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Medytacje, Kraków 2003 / Mirosława Tobiś. W: Katecheta. 2004, nr 1, s. 30-34.
 • Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 30.
 • Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej / Czesława Baś. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 20-21.
 • Zdrowie i miłość : Jan Paweł II - pro memoria / Andrzej Pawłucki. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 6/7, s. 4-7.
 • Z drżeniem czy bez drżenia sumienia? : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Kłusek. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 45-48.