Nadzór pedagogiczny dyrektora

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Decyzje dyrektora szkoły w świetle teorii i własnych doświadczeń / Zbigniew Nowakowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. - Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1979. 3442(b)
 • Dyrektor szkoły: koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74406 L
 • Dyrektor szkoły : moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 73222 czyt.
 • Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. 43043
 • Funkcje nadzoru pedagogicznego w systemie edukacji narodowej / Włodzimierz Goriszowski. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. 45354
 • Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły ? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 2. - Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2005. 68754
 • Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 74411 czyt.
 • Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2012. 67638 czyt., 67639
 • Jak mądrze kierować szkołą ? / Jerzy Nowacki. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. 59799 
 • Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. 74293
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / [zeszyt oprac. Elżbieta Kiełbasińska et al. pod kierunkiem Ireny Dzierzgowskiej]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. 6937"D"czyt., 6938"D", 7109"D"
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego. Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. 6939"D"czyt., 6940"D", 7110"D"
 • Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej / Małgorzata Lipska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74416
 • Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym / Danuta Grzonkowska, Jolanta Misztal, Jolanta Wieczorek-Wilińska, Zbigniew Żuchowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74417
 • Nadzór i doradztwo pedagogiczne / Zdzisław Ratajek. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984. 9780(b) czyt.
  Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 67055 czyt.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. 64619 czyt., 64365
 • Nadzór pedagogiczny i doradztwo w szkole zawodowej : (wybrane problemy) / [oprac. red. Bożena Piotrowska] ; Instytut Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego, 1987. 14818(b)czyt.
 • Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. 59309
 • Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły / Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. - Stan prawny na 1 września 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 77793
 • Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2016. 74308 czyt.
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / Zofia Rudzińska. - Stan prawny: styczeń 2018. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76377 czyt.
 • Nie taki diabeł straszny czyli Jak monitorować podstawę programową : podstawa programowa wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego / Małgorzata Jadczak-Nowacka, Dorota Szczepańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74419
 • Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76831 czyt.
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów / [autorzy Michał Kowalski, Dariusz Dwojewski, Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017. 75530
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r. / [autorzy Michał Kowalski, Agnieszka Kosiarz, Michał Łyszczarz, Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76752
 • Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Warszawa ; Poznań : Polski Dom Wydawniczy "Ławica", 1993. 19877(b)czyt., 3473"D"
 • Partnerzy dyrektora w kierowaniu szkołą / Ryszard Chański ; Zespół Informacji Pedagogicznej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. 6036"D"
 • Praca hospitacyjna dyrektora szkoły podstawowej / Kazimierz Borzęcki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Olsztynie. - Olsztyn : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. 4539(b)czyt.
 • Prawo oświatowe na co dzień / oprac. Paweł Makaruk. - Wyd. 5 popr. i uzup., stan na 1999 r. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000. 59801 czyt.
 • Prawo oświaty prywatnej / Jacek Pierzchała. - Stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 74884
 • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. T. 2, Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe / redakcja Lidia Marciniak. - Stan prawny na 31 marca 2017 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 75739 czyt.
 • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. T. 1, Prawo oświatowe i system oświaty / redakcja Lidia Marciniak. - Stan prawny na 31 marca 2017 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 75738 czyt.
 • Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 66503 czyt.
 • Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. 68031 czyt., 68032
 • Role organizacyjne dyrektora szkoły : studium strategii kierowania / Władysław Kobyliński, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1986. 11831(b)czyt.
 • Szkoła w zreformowanym systemie edukacji : zadania dyrektorów i organów prowadzących / Agata Piszko. - Stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 76001
 • Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 78482
 • Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 73356 czyt.
 • Wewnątrzszkolny system wychowania : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000. 59798
 • Z doświadczeń dyrektora i zastępcy dyrektora szkoły : odczyty pedagogiczne z roku szkolnego 1951/52 / pod red. W. Wojtyńskiego, H. Barankiewiczowej i M. Pelcowej ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. 1796
 • Zarządzanie i nadzór w systemie oświaty polskiej w latach 1989-2005 / Alicja Walenda. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2010. 66951 czyt.
 • Zarządzanie oświatą / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski, 2012. 67985
 • Zarządzanie placówką oświatową / Roman Lorens. - Poznań : Wydawnictwo emMPi2, 2016. 74339
 • Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji / Roman Lorens. - Stan prawny na 30 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 77857 czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego i jej wykorzystanie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 5, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-XVI.
 • Awans nauczyciela a rozwój szkoły / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 42-45.
 • Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 5, s. 11-13.
 • Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 7-11.
 • Dlaczego warto oddać nadzór samorządom / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 5, s. 39-40.
 • Dyrektorzy do tablicy / (PS). W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 5, s. 3.
 • Ewaluacja ewaluującego: „Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego” sprawowanego przez dyrektora szkoły : założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia / Elżbieta Strutyńska, Izabela Lebuda, Jacek Gralewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 43-60.
 • Ewaluacja „in statu nascendi” / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 4, s. 10-13.
 • Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 69-75.
 • Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 11, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VII.
 • Ewaluacja oświatowa - zadanie czy badanie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 10, s. 20-23.
 • Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 12, s. 9-12.
 • Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 48-51.
 • Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 42-44.
 • Ewaluacja w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Cz. 2 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 1, s. 34-38.
 • Ewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie / Renata Stoczkowska. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 13-14.
 • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 4-12.
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole : procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 12, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 12, s. 2-24.
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora szkoły / Renata Kluska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 16-17.
 • EWD w ręku dyrektora szkoły / Ewa Strożek. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 12, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VII.
 • Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 12-15.
 • Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska, Bożena Rzemieniuk. W: Życie Szkoły. 2005, nr 7, s. 27-37.
 • Hospitacja diagnozująca przeprowadzona pod koniec drugiego semestru na lekcji plastyki w klasie V / Barbara Ciebień. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 13-15.
 • Hospitowana lekcja języka rosyjskiego / Krystyna Czubała. W: Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 142-145.
 • Hospitacja problem nadal otwarty / Elżbieta Misiorna, Stefania Misiarek. W: Życie Szkoły. 1995, nr 9, s. 527-533.
 • "Iść w stronę słońca" - o zmianach konstruktywnie / Ewa Orlińska. W: Język Polski w Liceum. 2011/2012, nr 2, s. 78-96.
 • Jak być powinno - czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 10-15.
 • Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 16-18.
 • Jak przeprowadzić ocenę pracownika / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 81-85.
 • Jaki nowy nadzór / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 3, s. 19-20.
 • Jakość edukacji? / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 10-12.
 • Jeszcze kilka słów o nadzorze / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 11, s. 44.
 • John Lennon i rewolucja w nadzorze / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 45-48.
 • Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 9, s. 28-31.
 • Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 4, s. 56-66.
 • Lekcja języka angielskiego w klasie III gimnazjum podlegającej hospitacji diagnozującej / Anna Pach. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 1, s. 100-103.
 • Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 2, s. 10-14.
 • Monitoring podstawy programowej w szkołach / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 5, s. 10-12.
 • Możliwości zastosowania metody 360 stopni w oświacie / Jan Fazlagić. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 5, s. 18-22.
 • Nadzór a motywacja i doskonalenie / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 16-18.
 • Nie tylko pierwszy nauczyciel : z dr hab. Jackiem Pyżalskim, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem raportu o kompetencjach dyrektorów w oświacie, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 37 s. 6-7.
 • Nowelizacja statutu - ostatnia chwila na zmiany! / Dariusz Skrzyński. W: Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 10, s. 16-19.
 • Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 4, s.8-9.
 • Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 9, s. 5-10.
 • O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 1, s. 17-18.
 • Obserwacja a hospitacja / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 24-26.
 • Ocena pracy nauczyciela / Ewa Nosowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 7, s. 29-31.
 • Ocena pracy - zadania dyrektora / Andrzej Jasiński. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s. 18, 20-22.
 • Ogólna wiedza o nadzorze / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 2-6.
 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 18-20.
 • Planowanie nadzoru pedagogicznego / Anna Gocłowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 8, s. 28-29.
 • Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja / Grzegorz Mazurkiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, s. 10-13.
 • Program rozwoju szkoły : zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 11, s. 25-29.
 • Projekt ewaluacji wewnętrznej wymagania "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów" : (na przykładzie pierwszego pytania kluczowego) / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 37.
 • Realizacja podstawy programowej / Cezary Lempa. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 31-35.
 • Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński. W: Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 6-8.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu - kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 4-9.
 • Spuścizna po poprzedniku / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 8, s. 32-34.
 • Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 76-79.
 • Szkolny system ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, nr 9, s. 3-18.
 • Uczciwość w ewaluacji, czyli sedno / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 73-75.
 • Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 7-11.
 • Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i... nie tylko / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 42-48.
 • Zadania dyrektora związane z nadzorem. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 8, s. 41.
 • Zadania dyrektora związane z nadzorem. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 8, s. 45.
 • Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 13-15.
 • Załączniki / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 19-32.
 • Zmiany oceny pracy nauczyciela / Iwona Kobus. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 36-40.