Poradnictwo Zawodowe w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1985-2019

Wyboru dokonał(a) : Małgorzata Tyburska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Difin, 2009.
 • Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001.
 • Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, cop. 2006.
 • Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009.
 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
 • Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.
 • Ku czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska.- Toruń : "Mado", 2014.
 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018.
 • Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz ; Fundacja Realizacji Programów Społecznych. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, cop. 2011.
 • Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.
 • Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016
 • Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
 • Problemy orientacji zawodowej / Wanda Rachalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Rola szkół zawodowych i zakładów pracy w orientacji zawodowej / Stanisław Szajek ; Instytut Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
 • Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002.
 • Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011.

Artykuły z czasopism:

 • 100 lat polskiego poradnictwa zawodowego w systemie edukacji / Grażyna Sołtysińska. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 123-130.
 • Akademickie Biura Karier : badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk.
  W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 38-56.
 • Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - Projekt COST A23 ITeE - PIB / Tomasz Kupidura, Henryk Bednarczyk.W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 2, s. 93-110.
 • Aspekty zmiany zawodu w kontekście związku zawodoznawstwa z naukami o pracy ludzkiej / Ryszard Parzęcki.W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, nr 1, s. 36-38.
 • Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy / Michał Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 33-42.
 • Bezrobocie barierą samodzielności / Jadwiga Raczkowska.W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2014, nr 2, s. 3-13.
 • Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin.W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Blogowa autopromocja / Małgorzata Leśniewska-Gajewska.W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 10-12
 • Brytyjski model poradnictwa / Renata Fijałkowska, Aleksandra Marcinkowska.W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 83-85.
 • Butni zaklinacze deszczu / z prof. Augustynem Bańką, psychologiem, rozmawia Anna Raczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 5/6, s. 31-36.
 • Centrum Rozwoju Talentów / Kariona Chamier-Ciemińska.W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 6-10.
 • Co dalej ze mną? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 18, s. 14.
 • Co jeszcze warto wiedzieć? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 4.
 • Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik ; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko.W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 22-26.
 • Cyfrowy świat zawodów na Mapie Karier czyli Sposoby na poznawanie zawodów w bibliotece szkolnej / Magdalena Brewczyńska.W: Biblioteka w Szkole. 2019, nr 5 dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 3-5.
 • Czego nam brakuje? : superwizje - wsparcie dla doradców zawodowych / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 53-54.
 • Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje opisów informacji o zawodach? / Mirosław Górczyński. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 55-63.
 • Czytam wędrując ku dorosłości... : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2018, nr 2, s. 34-38.
 • Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 22-24.
 • Diagnoza funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce / Sylwia Pakulniewicz-Błońska. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 159-164.
 • Diagnozowanie talentów jako warunek efektywnego Doradztwa zawodowego i Coachingu kariery / Przemysław Walter. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 8-12.
 • Dobre doradzanie to zawodowstwo / Cezary Atelak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 76-79.
 • Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy / Marian Piekarski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 75-82.
 • Doradztwo zawodowe - szansa czy konieczność? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 1.
 • Doradztwo zawodowe : koniecznie obecne we współczesnej szkole / Maria Baczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2008, nr 2, s. 27-28.
 • Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50+ wobec przemian i wyzwań rynku pracy / Daniel Kukla. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2014, nr 3, s. 153-154.
 • Doradztwo zawodowe prof. Berndta Joachima Ertelta / Joanna Górna, Daniel Kukla. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2014, nr 4, s. 207-209.
 • Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja, Dorsz vel Drożdż. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 18-21.
 • Działalność biur karier w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Mirosław Żurek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 4, s. 79-91.
 • Efekt trwałości / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 30/31, s. 16.
 • Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy / Edward Dolny, Zenon Wiśniewski. W: Polityka Społeczna. 2013, nr 3, s. 30-34.
 • Ewaluacja pracy doradcy zawodowego / Marcin Woźniak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 13-18.
 • Fryzjer, lekarz, strażak... : zabawy nie tylko w kącikach zainteresowań / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 1, s. 22-24.
 • Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych - miejsce wymiany doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami / Agnieszka Dobbek-Szuta. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 19-22
 • Głos - narzędzie pracy doradcy zawodowego / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 39-43.
 • I co dalej...?. W: Remedium. 2017, nr 6, s. 8-9.
 • Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy / Katarzyna Misiowiec. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 142-147.
 • Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy / Anna Kicior.
  W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 132-141.
 • Innowacyjny model poradnictwa zawodowego w Chełmie / Anna Antczak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 53-56.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 3, s. 44-47.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Cz. 2 / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 47-51.
 • Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych : założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski. W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 19-27.
 • Koncepcja uczenia się przez całe życie - jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei / Małgorzata Zaremba. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 154-158.
 • Kontrakcja działań aktywizacyjnych szansą na pomoc osobom bezrobotnym / Maciej Kalski. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 30-31.
 • Kończymy studia i co dalej? / Wiesław Tomczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 2, s. 113-122.
 • Kreatywni w edukacji / Ewa Sujecka. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 40-42.
 • Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach / Elżbieta Sałata. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 64-74 .
 • Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 4, s. 125-138.
 • Mapa pomocy doradczej dla przedsiębiorców - praktyczne sposoby promocji usług / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 24-27.
 • Mapa poznania siebie : praca z uczniem o SPE / Joanna Góra – Olszewska. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 41-42.
 • Metoda DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu - doświadczenia z projektu "CLL - Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" / Dorota Nawrot. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 98-110.
 • Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej / Dorota Koprowska, Jolanta Religa. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, nr 3, s. 29-40.
 • Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Andrzej Michalik. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 1, s. 50-54.
 • Na ścieżkach zawodowych z Mapą Karier / Kamil Śliwowski. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 5, s. 64-66.
 • Nauczanie kreatywności - szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 5-8.
 • Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 1, s. 16-17.
 • Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły podstawowej w określeniu skłonności zawodowych / Agnieszka Ciereszko. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 35-38.
 • Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym / Dorota Koprowska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 2, s. 100-106.
 • O przemianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 32-34.
 • Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy UAM Poznań, 22 października 2014. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 3, s. 156-157.
 • Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 3, s. 39-41.
 • Orientacja zawodowa : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Pikulska Barbara. W: Biblioteka w Szkole. 2003, nr 12, s. 11-12.
 • Planowanie przyszłości uczniów / Julia Jajkiewicz. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 3, s. 54-55.
 • Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 25-28.
 • Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego, czyli Doradca zawodowy w mojej szkole / Mateusz Szpyrka. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 2, s. 115-117.
 • Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy. Cz. 3 / Zygmunt Wiatrowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 1, s. 50-58.
 • Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 42-45.
 • Poradnictwo wraca do urzędów pracy? : krótka relacja z Konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia / Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 5-6.
 • Poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 4, s. 22-23.
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością / Łukasz Bednarczyk, Malwina Rogala. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 184-191.
 • Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własych / Daniel Kukla, Marta Zając. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 1, s. 52-65.
 • Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa / Barbara Baraniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 4, s. 96-104.
 • Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska. W: Chowanna. 2004, t. 2 (23), s. 33-41.
 • Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek. W: Polityka Społeczna. 2016, nr 9, s. 3-9.
 • Postawy absolwentów wobec procesu przechodzenia z edukacji zawodowej do pracy / Aleksander Hauziński. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 129-146.
 • Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz - uchodźcy w Polsce a wyzwania doradztwa zawodowego / Anna Karbowniak. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 5-6.
 • Praca doradcy zawodowego w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Kępińska-Frąckowiak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 28-30.
 • Prawie jak terapeuci / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 36, s. 4.
 • Prawne aspekty poradnictwa / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 72-75.
 • Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym / Anna Nowel-Śmigaj. W: Język Polski w Gimnazjum 2018/2019, nr 2, s. 25-46.
 • Projekt 15+ / Henryk Jarosiewicz. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 40-46.
 • Przed wyborem zawodu / Lidia Golba. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 74-79.
 • Przedsiębiorca na rynku - tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 33-38.
 • Przez wodę i ogień - znaczenie refleksji i pokory w byciu doradcą zawodowym / Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 55-57.
 • Przygotowanie zawodowe pracownika - model współdziałania głównych aktorów rynku pracy / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 34-39
 • Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / Danuta Michalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 10, s. 46-48.
 • Rola Doradztwa Zawodowego w Biurach Karier (na przykładzie doradztwa zawodowego w Biurze Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józef Tischnera) / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 39-41.
 • Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów / Marta Dobrzyniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 1, s. 93-102.
 • Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym / Elwira Litaszewska, Sylwia Polcyn-Matuszewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 9, s. 50-53.
 • Samodzielność w koncepcjach doradztwa zawodowego / Joanna Nawój-Połoczańska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 36-37.
 • Siedleckie Forum Rynku Pracy / Anna Laszuk. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 53-54.
 • Skutecznie, konsekwentnie z energią, czyli "Aktywni" w działaniu / Ewa Sujecka, Mirella Szcześniak ; rozm. przepr. Agata Jędrysko. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 45-48.
 • Spostrzeganie znaczenia miejsca przez uczestmików szkoleń / Arleta Hrehorowicz. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 32-37.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 1, Strategie budowania przewagi konkurencyjnej w poszukiwaniu zatrudnienia / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 5-10.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 2 / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 5-9
 • Superwizje w doradztwie zawodowym / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 27-29.
 • System poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w opiniach doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia / Rafał Muster. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 7, s. 23-27.
 • Szkolne zawodoznawstwo / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 80-82.
 • Targi zawodów jako przykład skutecznej informacji zawodowej / Anna sarczyńska, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 11-13.
 • Test Mirror - diagnoza osobowości i doradztwo / Konrad Hryniewicz. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 25-30.
 • Testy w poradnictwie zawodowym - żeby doradca pozostał doradcą / Maciej Barczak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 18-20.
 • Trudne poszukiwanie szczęścia : ile psychologa zawiera w sobie doradca zawodowy? / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 5-8.
 • Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy / Krzysztof Symela. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 24-36.
 • Urząd pracy jako przestrzeń dla dialogu / Anna Sarczyńska, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 10-11.
 • W kręgu nowożytnych praktyk poradniczych - podejście socjodynamiczne V. Peavy'ego / Barbara Górka, Anna Górka. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 28-30.
 • W poszukiwaniu szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości / Krzysztof Linowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 4, s. 114-131.
 • Why are certain Employment Support skills important? / David Imber. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 71-83.
 • Wizerunek Doradcy Zawodowego / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 5-7.
 • Włochy były jego drugą ojczyzną / Alina Kochańczyk. W: Akcent (Lublin). 2015, nr 3, s. 32-39.
 • Współczesność. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 60-73.
 • Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienia / Marta Gosławska-Miranowicz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 148-153.
 • Z dala od tablicy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 36, s. 15.
 • Z punktu widzenia dyrektora : aktywnie i innowacyjnie w przyszłość! / Robert Wróbel. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 41-43.
 • Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 54-57.
 • Zawodowa kapsuła czasu Klasy 3b / Monika Grabowska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 50-51.
 • Zawody przyszłości a transfer kompetencji / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 14-17.
 • Związki Wiktora Weintrauba z „Kulturą” w czasach rzymskich w świetle jego korespondencji z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Urszula Klatka. W: Ruch Literacki. 2008, nr 1, s. 101-111.