Agresja wśród dzieci w szkole podstawowej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Sophia", 2004.
 • Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
 • Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Antier ; przekł. Joanna Kokowska. - Kraków : "eSPe", 2003.
 • Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2019.
 • Daj mi spokój! : jak nie dać sobie dokuczać / Elisabeth Zöller ; ilustrowała Dagmar Geisler ; [tłumaczenie z j. niemieckiego Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2020.
 • Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania / Paweł Migała. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
 • Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras. - Warszawa : CeDeWu, 2018.
 • Gry i zabawy przeciw agresji / Rosemarie Portmann ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 4. - Kielce : "Jedność", 2005.
 • Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; [tł. Zofia Barczewska-Zabroń]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006.
 • Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.
 • Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem : behawioryzm dla nauczycieli / Monika Zielińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
 • Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak ; [il. Barbara Nowaczyk-Docz]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
 • Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheurer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
 • Od agresji do czułości czyli Prawie wszystko o sztuce wychowania : poradnik dla rodziców i pedagogów / Astrid von Friesen ; [tł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006.
 • Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekład Olga i Wojciech Kubińscy. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004.
 • Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006.
 • Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
 • Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 • Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2004.
 • Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2015.
 • Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 • Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień ; [Bis, Borowska, Braun, Celińska-Miszczuk, Dziewiecki, Jakimiuk, Lelonek-Kuleta, Lendzion, Łobacz, Opiela, Pańpuch, Parzyszek, Rynio, Stępień, Szudra-Barszcz, Wach, Zawojska]. - Lublin : Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2014.
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
 • Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - Warszawa : Difin, 2013.
 • Żyć w przyjaźni : zajęcia zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dorastającego dziecka / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2009.

Artykuły z czasopism:

 • Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 9, s. 3-11.
 • Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 2, s. 26-29.
 • Agresja nie popłaca [program edukacyjno-terapeutyczny „Agresja nie popłaca-chcę mieć przyjaciela”, kl. I-IV] / Dorota Trzódka, Małgorzata Chilijska. W: Nowe w Szkole. 2003, nr 2, s. 15-17.
 • Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska. W: Remedium. 2009, nr 4, s. 8-9.
 • Agresja w szkole : zajęcia warsztatowe dla nauczycieli / Halina Ostasz. W: Wychowawca. 2003, nr 3, s. 30.
 • Agresja w szkole / Beata Kubik. W: Życie Szkoły. 2001, nr 4, s. 216-221.
 • Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 7, s. 36-39.
 • Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 147-148.
 • Cały tydzień bez agresji - nie zamykajcie oczu / Ewa Wodnicka, Renata Wiewióra. W: Lider. 2004, nr 12, s. 7-9.
 • Co mną rządzi? Rozpoznajemy uczucia swoje i innych. Scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Marta Piech. W: Biblioteka w Szkole. 2007, nr 1, s. 13.
 • Co z tą agresją: lekcja wychowawcza z pomysłem / Marcin Jaroszewski. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 19-21.
 • Co zrobić ze swoją złością? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP / Iwona Czeczot. W: Wychowawca. 2003, nr 3, s. 24-25.
 • Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? : scenariusz zajęć podczas "zielonej szkoły" (kl. III-IV SP) / Anna Wodzińska. W: Wychowawca. 2016, nr 4, s. 28-29.
 • Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s. 5-12.
 • Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły / Mirosław Wojciechowski. W: Życie Szkoły. 1999, nr 3, s. 236-238.
 • Dzieci z chorobą przewlekłą jako sprawcy i ofiary agresji : wybrane aspekty pracy wychowawczo-terapeutycznej / Iwona Konieczna. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2016, nr 1, s. 89-107.
 • Dziecięca agresja a umiejętność mentalizowania / Joanna Kossewska. W: Edukacja. 2014, nr 2, s. 21-36.
 • Gry komputerowe a agresywność i agresja / zachowania agresywne dzieci i młodzieży : przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu / Zbigniew Małysz. W: Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2019, nr 4, s. 39-51.
 • Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn. W: Życie Szkoły. 2005, nr 10, s. 48-49.
 • Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk. W: Wychowawca. 2003, nr 3, s. 24-25.
 • Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska. W: Życie Szkoły. 2001, nr 8, s. 460-464.
 • Jak przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska. W: Życie Szkoły. 2002, nr 10, s. 615-619.
 • Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 19.
 • Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Tomera. W: Życie Szkoły. 2015, nr 5, s. 37-38.
 • Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 4, s. 17-19.
 • Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 3, s. 63-68.
 • Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 6, s. 36-39.
 • Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 10, s. 4-6.
 • Nie będę cię krzywdzić! Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V-VI / Aneta Wilczyńska. W: Wychowawca. 2007, nr 2, s. 26–27.
 • O agresji werbalnej : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej / Anna Górecka. W: Wychowawca 2018, nr 5, s. 34-35.
 • O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2009/2010, nr 4, s. 38-41.
 • Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / Julia Kochelak. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 4, s. 3-4.
 • Oddziaływanie telewizji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży / Teresa Bach-Olasik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 2, s. 56-59.
 • Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych / Ryszard Więckowski. W: Życie Szkoły. 2002, nr 3, s. 131-136.
 • Pogotowie wychowawcze, czyli jak pomóc dyplomowanemu nauczycielowi / Alina Dziewięcka.W: Katecheta. 2009, nr 7/8, s. 42-47.
 • Pokolenie buntu i agresji / Andrzej Zwoliński. W: Wychowawca. 2017, nr 9, s. 5-7.
 • Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 18-19.
 • Porozumienie bez przemocy : konspekt zajęć terapeutycznych / Joanna Pelikan. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6. s. 3-5.
 • Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski. W: Życie Szkoły. 2001, nr 1, s. 3-10.
 • Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Franusz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 5, s. 46-52.
 • Przeciwdziałanie agresji : szkolny program profilaktyczny / Barbara Woźnica. W: Katecheta. 2003, nr 9, s. 22-27.
 • Przeciwdziałanie agresji / Marta Komorowska. W: Remedium. 2009, nr 2, s. 8-9.
 • Przemoc i agresja dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. W: Życie Szkoły. 2011, nr 4, s. 5-11.
 • Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży / Walerian Więch. W: Lider. 2002, nr 1, s. 7-8.
 • Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek. W: Edukacja. 2006, nr 1, s. 79-85.
 • Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. 2004, nr 1, s. 13-17.
 • Siła zabawy / Maria Janukowicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 9, s. 32-34.
 • Sposoby niwelowania zachowań agresywnych przez nauczycieli w odniesieniu do potrzeb dzieci / Beata Bezpalko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2019, nr 8, s. 31-39.
 • Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski. W: Lider. 1999, nr 11, s. 21-22.
 • Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 22-24.
 • Szkolny dzień przeciw przemocy / Lilla Bohdanowicz. W: Życie Szkoły. 2002, nr 4, s. 223-225.
 • Uczeń edukacji wczesnoszkolnej w świecie trudnych emocji / Anna Schmidt. W: Nauczanie Początkowe. 2016/2017, nr 2, s. 57-66.
 • Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci / Marta Komorowska. W: Remedium. 2008, nr 10, s. 6-7.
 • Wczesnoszkolna terapia wychowawcza. Cz. 2 / Stanisław Górski. W: Życie Szkoły. 1988, nr 2, s. 67-78.
 • Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać / Agnieszka Stawowska. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10, s. 25-27.
 • Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci / Jolanta Karbowniczek. W: Życie Szkoły. 2003, nr 7, s. 395-397.
 • Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci / Róża Bryłka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 9, s. 47-50.
 • Wpływ telewizji na agresywne zachowania dzieci i młodzieży / Elżbieta Jandy-Brudło. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 5, s. 205-207.
 • Wybory Króla i Królowej Grzeczności : scenariusz zajęć dla klas I-III / Beata Wabińska, Grażyna Olczak. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6, s. 10-12 .
 • Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa. W: Remedium. 2009, nr 3, s. 8-9.
 • Zagadnienie agresji... / Ryszard Więckowski. W: Życie Szkoły. 2002, nr 1, s. 3-9.
 • Zjawisko agresji dziecięcej w szkole / Joanna Glik. W: Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2015, nr 8, s. 48-52.
 • Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 105-112.
 • Związek nad agresywnym zachowaniem dzieci w młodszym wieku szkolnym / Michał Weiner. W: Wychowanie na co Dzień. 1996, nr 9, s. 9-11.
 • Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne / Teresa Zygmunt. W: Lider. 2008, nr 9, s. 13-16.