Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1985 - 2020

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Autoagresja : mowa zranionego ciała / Gloria Babiker, Lois Arnold. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019.
 • Dziecięce lęki : o wychowaniu dziecka w świecie, który napawa je lękiem / Mary Ann Shaw. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 1991.
 • Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 1996.
 • Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, Thomas H. Ollendick. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 • Lęk - jak ostatecznie uwolnić się od niego : samodzielne techniki eliminowania niepokoju i depresji / Kazimiera Sokołowska. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2018.
 • Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Lęk u dziecka / Teresa Maria Bochwic. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.
 • Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019.
 • Nie wszystko będzie źle : jak pokonać niepewność, przezwyciężyć własny lęk i osiągnąć stan spokoju / dr Kathleen Smith. - Kraków : Znak Litera Nova, 2020.
 • Pokonać lęki i fobie : jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki? / Judith Bemis, Arm Barrada. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera / Tony Attwood. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
 • Praktyczna psychologia dziecka : wprowadzenie dla rodziców, wychowawców, nauczycieli / Rita Kohnstamm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
 • Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Psychologia lęku przed przyszłością / Zbigniew Zaleski. - Warszawa : Difin, 2018.
 • Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
 • Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / [redakcja naukowa] Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019.
 • W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Steven C. Hayes, Spencer Smith. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 • Sam na placu zabaw : książka o stanach lękowych / Tracy Packiam Alloway. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2019.
 • Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo / Irena Pospiszyl. - Warszawa : PWN, 2019.
 • Terapia samouszkodzeń / Barent W. Walsh. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Zaburzenia lękowe / Stanley Rachman. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Zalękniony mózg : jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się / Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Carle. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 • Życie bez lęku : porady dla tych, którzy się boją / Jan-Otto Ottoson. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Autoagresja - poznawcza teoria Ja Roya Baumeistera / Karolina Morawska. W: Remedium. 2012, nr 5, s. 10-11.
 • Autodestrukcja wśród dzieci / Anna Chwist. W: Edukacja i Dialog. 1996, nr 8, s. 9-12.
 • Autodestruktywność wśród młodzieży / Katarzyna Frączek. W: Nowa Szkoła. 2011, nr 2, s. 61-62.
 • Co to jest fobia szkolna? / Agnieszka Witkowska, Sławomir Jabłoński. W: Edukacja i Dialog. 1999, nr 2, s. 44-50.
 • Czynniki atmosfery szkolnej i lęk / Barbara Karolczak-Biernacka. W: Edukacja. 1991, nr 1, s. 67-78.
 • Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 142-149.
 • Fobia szkolna / Julia Kochelak. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 12-13.
 • Formy obrony przed lękiem u uczniów i ich rodziców / Teresa Bach-Olasik. W: Edukacja. 1989, nr 1, s. 59-68.
 • Jak zatrzymać przy życiu? Cz. 2 / Monika Główczak-Polak, Magdalena Mastalerz. W: Remedium. 2013, nr 9, s. 20-21.
 • Kiedy gaśnie nadzieja. Cz. 1 / Monika Główczak-Polak, Magdalena Mastalerz. W: Remedium. 2013, nr 7-8, s. 44-46.
 • Kiedy szkoła przestrasza / Joanna Kułakowska. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 2, s. 62-69.
 • Komunikują się autoagresją (czyli stereotypie, autostymulacja i autoagresja jako rodzaj działań komunikacyjnych) / Marzena Machoś-Nikodem. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 35-39.
 • Kultura konsumpcyjna jako generator nienawiści wobec własnego ciała - perspektywa pedagogiki emancypacyjnej / Anna Babicka. W: Edukacja i Dialog. 2011, nr 3/4, s. 42-47.
 • Lęk i szkoła / Teresa Bach-Olasik. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 3, s. 158-166.
 • Lęk poraża małego ucznia / Ewa Jasion. W: Edukacja i Dialog. 2002, nr 7, s. 58-60.
 • Lęk szkolny (bibliografia w wyborze) / Janina Madejska. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 3, s. 166-167.
 • Lęk szkolny / Mikołaj Jalinik. W: Edukacja i Dialog. 1995, nr 6, s. 56-58.
 • Lęk w szkole / Teresa Bach-Olasik. W: Edukacja. 1986, nr 3, s. 73-83.
 • Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież / Danuta Borecka-Biernat. W: Edukacja. 2002, nr 4, s. 50-65.
 • Piercing formą autoagresji / Gracjana Pawlak. W: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 53-59.
 • Przyczyny lęków u dzieci / Elżbieta Jundziłł. W: Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s. 21-25.
 • Rany na ukojenie / Katarzyna Siemieniuch. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 1, s. 99-104.
 • Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia / Teresa Bach-Olasik. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 4, s. 212-217.
 • Rwać włosy z głowy / Anna Nowosielska, Patrycja Kozera. W: Charaktery. 2007, nr 4, s. 68-71.
 • Samobójstwa a Internet / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2012, nr 5, s. 12.
 • Samookaleczenia / Marcin Misztal. W: Wychowawca. 2014, nr 2, s. 20-21.
 • Sposoby na lęki / Jarosław Cieśla. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 3, s. 124-125.
 • Środowisko rodzinne w kształtowaniu wzorów autodestrukcyjnych / Marta Latoszewska. W: Remedium. 2011, nr 12, s. 10-11.
 • Zachowania autodestruktywne u dzieci / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2012, nr 4, s. 6-7.
 • Z badań nad rodzinnymi uwarunkowaniami lęku u młodzieży / Barbara Harwas-Napierała. W: Problemy Rodziny. 1985, nr 1, s. 41-44.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 1 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 9, s. 24-25.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 2 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 10, s. 26-27.