Edukacja przez zabawę

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2020

Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 365 eksperymentów na każdy dzień roku / [aut. i red. nacz. Anita von Saan ; tł. Marta Walewska ; il. Dorothea Tust]. - Konstancin-Jeziorna : Rea-SJ, 2015. 44318
 • 365 gier i zabaw na każdy dzień roku / [aut. Tom Dahlke ; tł. Monika Michałowska ; il. Dorothea Tust, Marc Margielsky]. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, dr. 2016. 44415
 • 365 niegłupich zabaw po szkole / Sheila Ellison, Judith Gray ; przełożyła Katarzyna Rudzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 44890
 • Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Marty Jackowskiej, Hanny Rubinkowskiej oraz Pawła Średzińskiego. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. 41995
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41383
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41384
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka].- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41386
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41385
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz ; [aut. tekstów piosenek Dariusz Biegacz]. - Wyd. 2 popr. - Rzeszów : "Fosze", 2006. 39511 czyt.
 • Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2000. 38255 czyt.
 • Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych / Teresa Siek-Piskozub. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. 37165 czyt.
 • Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : "Cyklady", 1999. 373.2 39738 czyt.
 • Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. 42596
 • Gry i zabawy wyciszające / [Natalia Minge, Krzysztof Minge ; ilustracje Anna Gniady]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2018. 44609
 • Gry i zabawy z dawnych lat / Katarzyna Piętka ; il. Agata Raczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016. 44288
 • Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. 39102
 • Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość : o zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie / Agnieszka Lasota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. 42461
 • Jak rozwijać wiarę w siebie : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z jęz. fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016. 44251
 • Metoda Montessori na cztery pory roku : 70 zabaw edukacyjnych / Brigitte Ekert ; [tłumaczenie Katarzyna Skawran]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018. 44678
 • Metoda Montessori od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; tłumaczenie Katarzyna Skawran. -Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 44859
 • Metoda Montessori do trzeciego roku życia : rady dla rodziców i zabawy dla dzieci na cały dzień / Charlotte Poussin ; tłumaczenie: Katarzyna Skawran. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018. 44693
 • Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 41271

Artykuły z czasopism:

 • Australijskie abecadło : scenariusz zabawy świetlicowej / Joanna Hoffmann. W: Świetlica w Szkole. - 2014, nr 6, s. 9-11.
 • Bałwankowy przyjaciel : propozycje zabaw dla dwu-, trzyletnich / Gabriela Gąsienica. W: Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 48-50.
 • Bawiły się dzieci paluszkami... / Elżbieta Witkowicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 32-34.
 • Czas na podróże - małe i duże / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 10-14.
 • Czytelnictwo, opowiadanie bajek , baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann. W: Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 3-5.
 • Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 1, s. 26-27.
  Ćwiczenia i zabawy dla dzieci zahamowanych społecznie i emocjonalnie / Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 5, s. 11-12.
 • Dąsy i pląsy na letniej łące : propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych inspirowanych bajką dla dzieci cztero- i pięcioletnich / Dagmara Czyż. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 7/8, s. 72-75.
 • Doświadczanie ciszy przez zabawę / Jolanta Olkusz. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 16-20.
 • Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 24-30.
 • Emocje i "edutainment", czyli więcej pytań niż odpowiedzi / Joanna Anioł. W: Przegląd Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 67-77.
 • Gry - świat zabawy i nauki w jednym / Witold Szwajkowski. W: Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 8-11.
 • Metoda dynamicznych obrazów : Zabawa jako forma eksploracji lektury / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 6, s. 32-36.
 • Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej : metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 34-38.
 • Między zabawą a pracą w przestrzeni życia dziecka / Monika Jurewicz. W: Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 24-36.
 • Nowoczesna edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli gry i zabawy ruchowe w nauczaniu matematyki / Magdalena Lelonek, Beata Bugajska-Jaszczołt. W: Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 39-49.
 • Rola zabawy w aktywności poznawczej dziecka w pierwszej klasie / Janusz Rusaczyk. W: Wychowawca. - 2018, nr 2, s. 12-17.
 • Śpiewanie i słuchanie muzyki z zabawami i innymi aktywnymi działaniami w edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Słyk. W: Wychowanie Muzyczne. - 2016, nr 5, s. 37-45.
 • Teoria zabawy. Cz. 1-2 / Mieczysław Kozłowski. W: Remedium. - 2013, nr 5, s. 32 ; nr 6, s. 32.
 • Zabawa i nauka : scenariusze zajęć / Agnieszka Olejarz. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 3, s. 11-14.
 • Zabawy dla nauki / Jarosław Cieśla. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 152-154.
 • Zabawy i gry rozwijające umysły sześciolatków : metodyka wdrażania dzieci w układanie gier i i ch rozgrywanie / Jan Amos Jelinek. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 7/8, s. 42-51.
 • Zabawy rozwijające aktywność poznawczą dziecka / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 4/5, s. 7-11.
 • Zabawy rozwijające zmysł dotyku / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 8, s. 14-16.
 • Znaczenie muzyki, ruchu i tańca w pracy z dziećmi w metodach pedagogiki zabawy / Natalia Martenka. W: Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 4, s. 35-38.