Komunikacja nauczyciel-uczeń

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1991-2017

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. Warszawa : Difin, 2010.
 • Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 • Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, Michael J. Corso ; [tłum. Anna Sorówka-Łach]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
 • Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013.
 • Jak nie zwariować w szkole? : (niepedagogiczny poradnik dla nauczycieli i uczniów) / Janusz Gęsicki ; il. Witold Komar. Warszawa : Interim, 1992.
 • Konflikt nauczyciel - uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R / Bogdan Stańkowski. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 • Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. Kraków : "Impuls", 2005.
 • Nauczyciel-uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. naukową Marii Dudzikowej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996.
 • Nauczyciel-uczeń : w poszukiwaniu kreatywności w szkole / Aldona Małyska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.
 • Nauczyciele - uczniowie : dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie / Jacek Pyżalski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Nauczycielskie perypetie / Dariusz Chętkowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy / Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Szkolna niekomunikacja : bariery w dyskursie wczesnoszkolnym / Anna Wileczek, Iwona Możdżonek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 • Szkolne gry uczniów : jak sobie z nimi radzić / Ken Ernst ; tł. Józef Troczyński ; [wprowadzenie Andrzej Wiśniewski]. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000].
 • Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
 • Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek red. nauk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
 • Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. Warszawa : Difin, 2015.
 • Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019.
 • Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z języka włoskiego: Anna Gogolin]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2018. 

Artykuły z czasopism:

 • Asertywność w komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniami / Dorota Zając. W: Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 23-25
 • Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli / Anna Borkowska, Dorota Macander. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 12-13
 • Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów / Małgorzata Sidor-Rządkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 24, 28-31
 • Dlaczego uczniowie są wredni? / Janusz Gęsicki. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 11-17
 • Gdy uczniowie oceniają nauczycieli / Marcin J. Sochocki. Remedium. 2007, nr 12, s. 12Kompetencje społeczne nauczycieli / Irena Sosnowska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 6, s. 17-22
 • Komunikacja nauczyciel - uczeń / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 1, s. 59-62
 • Komunikacja oparta na coachingu w relacji nauczyciel-uczeń-rodzic / Agata Zakrzewska-Okrojek. W: Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 54-56
 • Komunikacja w szkole - temat nieprzemijający / Dorota Szumna. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2016, nr 4, s. 104-111
 • Komunikowanie się nauczyciela z uczniami w klasie / Halina Radziejewska. W: Życie Szkoły. 1991, nr 8, s. 494
 • Między swobodą a dyscypliną / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 54-56
 • Młodzież o porozumiewaniu się z nauczycielami / Mieczysław Gałaś. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 8, s. 332-336
 • Nauczyciel - (od)twórca sytuacji komunikacyjnych w szkole / Barbara Kuźniar. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2016, nr 4, s. 54-66
 • Nauczyciel i uczeń w szkole XXI wieku / Anna Sak-Styczyńska. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 75-80
 • Nauczyciele i uczniowie - wzajemne relacje / Albrechcińska-Oleksiuk Maria, H. Michalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 8, s. 337-339
 • Rola nauczyciela / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 4, s. 16
 • Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno. W: Życie Szkoły. 2005, nr 6, s. 16-21
 • Skuteczna komunikacja : jak mówić o trudnych tematach / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2015, nr 7, s. 28-29
 • Umiejętności nauczyciela a relacje z uczniem / Jolanta Rafał-Łuniewska. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 27-29
 • Współpracujmy! Ale jak? / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 10, s. 16
 • Znaczenie dialogu w komunikacji z uczniami / Maria Łukawska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 30-31