Edukacja zdrowotna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2014

Wyboru dokonał(a) : Małgorzata Tyburska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej ; [oprac. przez zespół pracowników Barbarę Woynarowską et al.] ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : KBPRiW UW, 2001.
 • Biologia środowiskowa : program nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska w kl. IV - VIII szkoły podstawowej : (autorski) / Barbara Klimuszko. - Warszawa : "Żak" Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1996.
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2000.
 • Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 • Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.
 • Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "Zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Łódź : Akademia Medyczna, 1999.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
 • Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003.
 • Promowanie zdrowia w szkole / Władysław Pańczyk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Opieki i Wychowania ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział Zamość. - Zamość : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.
 • Spójrz inaczej. [T. 3], Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 7-8 szkół podstawowych / Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Tomasz Kołodziejczyk. - Starachowice : Wydawnictwo ATE, 1998.
 • Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej / pod red. nauk. Dobrosława Bilskiego. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010.
 • W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2007.
 • Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002.
 • Zanim spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska et al. ; oprac. całości Alicja Pacewicz] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, 1994.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Fromel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010, nr 8, s. 11-15.
 • Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 16-18.
 • Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 16-18.
 • Bawimy się razem - pomagamy osobie poszkodowanej / Michał Bronikowski, Grażyna Gulczyńska, Krystyna Mazurkiewicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 1, s. 12-15.
 • Bliżej pedagogiki zdrowia - część pierwsza / Andrzej Pawłucki. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . 2009, nr 2, s. 4-12.
 • Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.. W: Życie Szkoły. [R.] 66, nr 2 (2011), s. 30-34.
 • Dentystyczna przygoda Baby Jagi / Dorota Dankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 74-75.
 • Dieta na szóstkę / Katarzyna Moskal. W: Psychologia w Szkole . 2014, nr 5, s. 103-107.
 • Dlaczego nie chcą chcieć / Zbigniew Cendrowski. W: Lider. 2008, nr 4, s. 13-18.
 • Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu? / Halina Szczepaniec.W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 5, s. 22-23.
 • Edukacja i wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 29.
 • Edukacja prozdrowotna : monitorowanie sprawności fizycznej / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014, nr 7, s. 4-7.
 • Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 9, s. 15-20.
 • Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 6, s. 4-10.
 • Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s. 12-18.
 • Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz. W: Życie Szkoły. 2004, nr 2, s. 67-7
 • Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 1/2, s. 25-26.
 • Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy. W: Wychowanie na Co Dzień. 2012, nr 1/2, s. 28-32.
 • Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak. W: Chowanna. R. 31, T. 2 (2008), s. 169-179.
 • Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak. W: Wychowanie na Co Dzień. 2009, nr 6, s. 19-21.
 • Edukacja żywieniowa - na lekcjach wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Cierot, Michał Bronikowski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s. 23-30.
 • Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik. W: Remedium . 2013, nr 6, s. 21-22.
 • Literatura w walce z nałogami : scenariusz edukacji antyalkoholowej / Iwona Małgorzata Sobieszczuk. W: Wychowawca. 2009, nr 2, s. 24-26.
 • Zdrowie człowieka w treściach kształcenia według oceny studentów pedagogiki specjalnej jako przyszłych pedagogów / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 7/8, 24-29.
 • Moja sprawność i zdrowie : alternatywa dla wuefu / Tomasz Frołowicz. W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 7/8, s. 31-33.
 • Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w persektywie współczesnego dyskursu pedagogów / Andrzej Pawłucki. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 3/4, s. 4-9.
 • Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 3, s. 26-31.
 • Nic nad zdrowie.../ Grażyna Rura. W:Życie Szkoły.2009, nr 4, s. 10-13.
 • Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska - Ślężyńska, Jan Ślężyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 8/9, s. 24-28.
 • Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski. W: Kultura Fizyczna. 2009, nr 5/6, s. 1-13.
 • Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. R. 53, nr 4 (2013), s. 3-11.
 • Problematyka kultury zdrowotnej - w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 9-12.
 • Promocja zdrowia : jakość żywności i żywienia / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014, nr 10, s. 8-13.
 • Przedszkole : kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych / Katarzyna Wiecheć. W: Remedium .-2014, nr 7/8, s. 21-23.
 • Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej- na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2006, nr 2, s. 31-36.
 • Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej - opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 4-8.
 • Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2013, nr 2, s. 34-39.
 • Psychika a stan skóry / Barbara Włudyka. W: Aura. 2013, nr 5, s. 32-33.
 • Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński. W: Wychowawca. 2008, nr 7/8, s. 33-35.
 • Szkolna edukacja zdrowotna - szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010, nr 3, s. 4-6.
 • Szkoła może uczyć jedzenia / Katarzyna Klimek-Michno. W: Psychologia w Szkole . 2014, nr 5, s. 97-102.
 • Szkoła promująca zdrowie po 20 latach: dorobek, bariery, perspektywy / Barbara Woynarowska. W: Remedium .2012, nr 12, s. 1-3.
 • Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów / Gabriela Piechaczek-Ogierman. W: Ruch Pedagogiczny. 2009, nr 3-4, s. 85-93.
 • Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 6, s. 17-18.
 • Urea, czyli mocznik / Barbara Włudyka. W: Aura. 2013, nr 9, s. 34-35.
 • Wiem co jem - żyję zdrowo i kolorowo / Jolanta Piętowska, Katarzyna Zielińska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 9, s. 13-14.
 • Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2009, nr 8, s. 17-20.
 • Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska. W: Chowanna. R. 31, T. 2 (2008), s. 181-190.
 • Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 27-32.
 • Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 27-32.
 • Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko. W: Wychowawca. 2008, nr 7-8, s. 5-6.
 • Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 5-6.
 • Wychowanie zdrowotne - jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. De Tchorzewski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 4-9.
 • Zapobiegamy uzależnieniom / Renata Sowada. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 3, dod., s. (6)-(7).
 • Zdrowie człowieka w treściach kształcenia według oceny studentów pedagogiki specjalnej jako przyszłych pedagogów / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 7/8, 24-29.
 • Zdrowie jako wartość / Tadeusz Maszczak. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 9/12, s. 23-27.
 • Zdrowie, wychowalność i rodzinność człowieka w ujęciu aksjofilozoficznym / Andrzej W. Janke. W: Wychowanie na Co Dzień. 2011, nr 9, s. 3-12.
 • Zdrowotne walory ruchu na łonie natury - od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2007, nr 10, s. 9-12.
 • Zdrowotne walory ruchu na łonie natury / Feliks Rochowicz. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 7-9.
 • Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska. W: Wychowawca. 2009, nr 5, s. 28-29.