E-learning – nauczanie zdalne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wyboru dokonała : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. 77752
 • Digital learning : od e-learningu do dzielenia się wiedzą / Marta Machalska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 77282
 • Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej / Agnieszka Wierzbicka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 77606
 • E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. 67034 czyt.
 • E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. 73172
 • E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007. 63989
 • E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009. 65281
 • Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Warszawa : CeDeWu, 2020. 79108
 • Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop 2008. 64014 czyt.
 • Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / Jarosław Wagner. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. 73689
 • Moodle dla nauczycieli i trenerów : zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową : naucz się sam, by uczyć innych / Piotr Brzózka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. 74526
 • Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line / Wioletta Kwiatkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. 76961
 • Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 78947 czyt .
 • Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. 75524
 • Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. 64285 czyt.
 • Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 75914
 • Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod red.: Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. 74109czyt.
 • Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 61311 czyt., 61312, 61487
 • Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 64027
 • Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 65220 czyt., 65219
 • Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 : poznaj możliwości Moodleá i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe / William H. Rice. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2010. 65571
 • Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych / Adam Stecyk. - Warszawa : Difin, 2013. 73282
 • Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; [aut. Krzysztof Andrelczyk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. 65023 czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2007, nr 2, s. 95-113
 • Aplikacje mobilne jako narzędzie edukacji cyfrowej / Elżbieta Pryłowska-Nowak. W: Geografia w Szkole. 2017, nr 6, s. 42-46
 • BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 1, s. 44-46
 • Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 4, s. 105-112
 • Blog biblioteki szkolnej jako forma pracy zdalnej / Grażyna Sadura, Grażyna Piechota. W: Biblioteka w Szkole. 2020, nr 12, s. 34-35
 • Czas cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / Mariusz Malinowski. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 10, s. 14-17
 • Czas na e-learning / Roman Lorens. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 4, s. 12-13
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność platform zdalnej edukacji / Anżelina Marek, Anna Jasik. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 74-79
 • Ćwiczenia z krzesłem - TAK! / Ewa Brzozowska-Wicherek. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2020, nr 3/4, s. 8-10
 • Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 31-38
 • Doświadczenia ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 2, s. 80-82, 84-85
 • Doświadczenie z pracy z platformą Microsoft Teams : edukacja zdalna w szkole / Michał Luberda. W: Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, dodatek „Biblioteka Centrum Informacji" , nr 4, s. 3-9
 • E-learning - moda czy konieczność? / Iwona Gołębiewska. W: Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 22-23
 • E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 11, s. 5-6
 • E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie się incydentalne i konektywne - charakterystyka zjawiska / Sergo Kuruliszwili. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 4, s. 63-72
 • E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 12, s. 18-23
 • E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg. W: Bibliotekarz. 2008, nr 4, s. 19-20
 • E-learning nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne? / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk.
  W: Remedium. 2011, nr 9, s. 1-3
 • E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 9, s. 35-37
 • E-nauczanie - moda czy konieczność? / Katarzyna Bobko. W: Geografia w Szkole. 2011, nr 5, s. 14-16
 • E-nauczanie (języka obcego) w praktyce szkolnej / Jakub Płowens. W: Remedium. 2020, nr 10, s. 24-26
 • E-szkoła / Roman Lorens. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 7, s. 6-8
 • E-szkoła okiem nauczyciela / Elżbieta Bolibok, Ewa Grodecka. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 7, s. 24-25
 • Edukacja hybrydowa / Joanna Obuchowska. W: Życie Szkoły. 2020, nr 6, s. 46-50
 • Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 1 / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 39-42
 • Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 2 / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 10, s. 35-38
  Edukacja online : przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji / Grzegorz Pruszko. W: Geografia w Szkole. 2020, nr 3, s. 40-41
 • Edukacja zdalna w praktyce / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 42-45
 • Efektywność e-kształcenia i e-dokształcania zawodowego - studia przypadków / Iwona Kacak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2010, nr 4, s. 64-72
 • Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 53-59
 • Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów / Małgorzata Sołtysiak, Ludmiła Łopacińska-Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 1, s. 64-68
 • Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM / Tymon Jastrzębski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 4, s. 121-127
 • Grywalizacja w edukacji / Małgorzata Kendziorek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 41-44
 • HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS, czyli gry i zabawy w elektornicznych kursach / Wojciech Przyłuski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 97-103
 • Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość - "Platforma Moodle" / Marek Walancik, Barbara Dwilewicz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 80-89
 • Innowacyjność w zdalnym nauczaniu / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 82-85
 • Jak uczyć się i nauczać na odległość / Microsoft Corporation. W: Życie Szkoły. 2020, nr 9, s. 4-5
 • Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 5, s. 15-24
 • Kilka słów o zdalnym nauczaniu / Izabela Gajewska. W: Wychowawca. 2020, nr 9, s. 19
 • Kłopoty ze zdalną nauką zawodu / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 6, s. 16-19
 • Kryzysowa mobilizacja w oświacie / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 10-13
 • LearningApps - interaktywne materiały dydaktyczne. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2020/2021, nr 2, s. 21-54
 • Miedzy tradycją a e-learningiem : jak wprowadzać edukację mieszaną ? / Krzysztof Trojan. W: Geografia w Szkole. 2014, nr 6, s. 10-13
 • Moodle - platforma e-learningowa dla każdego / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 7, s. 37-40
 • Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 7/8, dod. „Biblioteka centrum informacji”, nr 3, s. 19-20
 • MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet / Marlena Falkowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 3, s. 102-106
 • Nauczanie na odległość / Andrzej Pieńkowski. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 47-48
 • Nauczyciel w sieci / Przemysław Bąbel, Magdalena Pitala. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 97-104
 • Nauczyciele języków obcych, moodlemy się! / Anna Turula. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 3, s. 58-68
 • Nauka przez zabawę : bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 8, s. 49-52
 • Nowy zawód - dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 9-17
 • Od szkoły papierowej ABC do szkoły elektornicznej TIK / Anna Stelmach-Tkacz. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, dod. Nowoczesne Technologie w Szkole, s. 18-22
 • Padlet - tablice wirtualne. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2020/2021, nr 2, s. 9-19
 • Pamięć, wiedza, motywacja : jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / Krzysztof Wojewodzic. W: Edukacja. 2010, nr 2, s. 95-98
 • Platforma Edmodo : zdalne nauczanie w praktyce / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 3, s. 41-44
 • Pomoc w nauce online / Krzysztof Trzciński. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 18/19, s. 26
 • Pożytki z e-learningu / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 33/34, s. 22
 • Praca zdalna - wskazówki dla nauczycieli / Joanna Obuchowska. W: Życie Szkoły. 2020, nr 3/4, s. 55-61
  Praca zdalna nauczycieli / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole. 2020, nr 12, s. 36-39
 • Profesor Maciej Sysyło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Maciej Sysło ; rozm. przepr. Mariusz Malinowski. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 1, s. 22-26
 • Projekt E-learning w Edukacji / Piotr Halama. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 55-56
 • Przewodnik po e-szkole / Maciej Frasunkiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 40-41
 • Quizizz dla początkujących / Magdalena Wojciechowska-Rysiawa. W: Matematyka. 2020, nr 5, s. 41-43
 • Samokształcenie i technologie informacyjne - zmienność form, trudność klasyfikacji / Sergo Kuruliszwili. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 1, s. 39-50
 • Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 39-55
 • Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 113-121
 • Streamingowa audiowizualność w nauczaniu : platformy VOD jako wsparcie w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Anna Równy. W: Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 6-8
 • Szkoła w sieci : Zdalne nauczanie bez przygotowania i odpowiednich narzędzi. Na żywioł / Aneta Urbanowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 13, s. 8
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 7/8, dod. "Biblioteka w Szkolne Centrum Informacji", nr 3, s. 3-8
 • u-Learning - wielowymiarowy ekosystem edukacji XXI wieku dla Digital Natives / Wojciech Kreft. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 92-94, 96-97
 • Uczestnictwo nauczycieli w profesjonalnych społecznościach edukacyjnych w środowisku online a proces doskonalenia zawodowego / Ewa Arleta Kos. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2020, nr 3, s. 149-159
 • Użycie sprzętu w pracy zdalnej / Barbara Tomaszewska. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 12, s. 38-42
 • W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 76-84
 • Wirtualne tablice / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. W: Matematyka. 2020, nr 5, s. 44-49
 • Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 3, s. 85-96
 • Wizer.Me. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2020/2021, nr 2, s. 87-123
 • Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 3, s. 10-13
 • Wybrane charakterystyki e-learningu w polskich publicznych uczelniach technicznych / Izabela Maleńczyk, Bartłomiej Gładysz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 4, s. 202-211
 • Wychowanie fizyczne w czasie pandemii - trzy propozycje na zajęcia zdalne / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2020, nr 5, s. 5-7
 • Wychowanie na odległość / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 1, s. 75-77
 • Wykorzystanie e-learningowej platformy Moodle w procesie edukacyjnym / Walentyna Szewc. W: Fizyka w Szkole. 2017, nr 3, s. 32-39
 • Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznych / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2011, nr 1, s. 97-105
 • Zapewnienie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu / Karl Knispel. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 2, s. 94-100
 • Zarządzanie szkołą w czasie pandemii / Juwenalis Andrzejczak, Marcin Jastrzębowski. W: Wychowawca. 2020, nr 10, s. 5-7
 • Zdalne formy doskonalenia / Cezary Atelak. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 7, s. 71-74
 • Zdalne kształcenie na miarę naszych możliwości / Małgorzata Wróblewska. W: Życie Szkoły. 2020, nr 3/4, s. 51-54
 • Zdalne nauczanie - nowa forma edukacji / Barbara Rzeczkowska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2002, nr 9, s. 5-6
 • Zdalne nauczanie - wyzwanie dla wszystkich / Piotr Tryjanowski. W: Biologia w Szkole. 2020, nr 3/4, s. 64-65
 • Zdalne nauczanie: bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko / Grzegorz Godawa. W: Wychowawca. 2020, nr 10, s. 8-9
 • Zdalnie - muzykalnie / Katarzyna Forecka-Waśko. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 6, s. 37-40
 • Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska. W: Edukacja. 2010, nr 2, s. 62-66