Konstytucje Polski

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1956-2020

Wyboru dokonała : Alina Kierepka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Konstytucje polskie w ujęciu historycznym

 

"Wolna Polska w swojej historii czterokrotnie przyjmowała konstytucje. Miało to miejsce w roku 1791 (Konstytucja 3 Maja), 1921 (Konstytucja Marcowa), 1935 (Konstytucja Kwietniowa) oraz w roku 1997. Wolne państwo dwukrotnie przyjmowało także prowizoria konstytucyjne regulujące tymczasowo kompetencje najważniejszych organów państwa, zwane „małymi konstytucjami” – w roku 1919 oraz w roku 1992. "

Korkuć Maciej, Konstytucje polskie w ujęciu historycznym. Konstytucje wolnej Polski [HTML]

[w:] Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online]. Dostęp 26.03.2021.

Dostępny w internecie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/historia/

Wydawnictwa zwarte:

 • Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Mariana Kallasa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  53768czyt. ; 54590
 • Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Mariana Kallasa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  53769czyt. ; 54591
 • Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : "Rytm", cop. 2001.
  59385czyt.
 • Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym : 1791-1982 / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
  11167(b)czyt. ; 4829"D"
 • Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1983.
  5647(b)

KONSTYTUCJA POLSKI 1791

 • Konstytucja 3 Maja / oprac. Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981.
  4419(b)czyt.; 4420(b) ; 4421(b)
 • Konstytucja 3 Maja 1791 : statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji (Rządowej 3 Maja z połowy maja 1791 r.) / oprac. Jerzy Kowecki ; przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
  42122czyt. ; 42123 ; 42316 ; 42317
 • Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 / Kazimierz Bartoszewicz. - Warszawa : "Epoka", 1989.
  16926(b)czyt.
 • Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966.
  9799
 • Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
  20320(b)czyt.
 • Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
  4580(b)

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921

 • Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 roku w praktyce / Andrzej Gwiżdż. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1956.
  2132
 • Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. / Stanisław Krukowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
  30478czyt. ; 1666"D" ; 1667"D"
 • Konstytucja marcowa / oprac. Andrzej Burda. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1983.
  7006(b)czyt. ; 7007(b)
 • Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952 / Kazimierz Działocha, Janusz Trzciński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
  28072czyt. ; 28074

KONSTYTUCJA POLSKI 1997

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.
  56556czyt.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.
  64806
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. - Wyd. 4, [dodruk 2005]. - Kraków : "Zakamycze", [2005].
  61184czyt.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wybór źródeł / oprac. Dariusz Dudek. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 1998.
  56695Czyt. ; 56696 ; 56697
 • Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. - Wyd. 4 uaktualnione. - Kraków : "Zakamycze", 2004.
  62137czyt. ; 62138
 • Prawa pracownicze w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / Teresa Liszcz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 1999.
  6800"D"czyt. ; 7145"D" ; 62587
 • Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczeg. rozdz. napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006.
  62139czyt. ; 62140
 • Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006.
  63099
 • Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP / Paweł A. Leszczyński. - Warszawa : "Semper", 2001.
  7010"D"czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Pojęcie konstytucji w polskiej doktrynie i praktyce ustrojowej / Wojciech Orłowski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 171-186
 • Postulaty ochrony lasów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Habuda. W: Aura. 2014, nr 4, s. 4-6
 • Wracamy do punktu wyjścia / z Andrzejem Sadowskim, założycielem Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 26/27 s. XIII-XIV
 • Absolutne zawłaszczenie : z Pawłem Kukizem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 1/2, s. XVI-XVII
 • Gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 36/37, s. XIX-XXI
 • Dyktatura i anarchia : w poszukiwaniu ustroju zrównoważonego / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2017, nr 4, s. 32-38
 • Konstytucji nie należy zmieniać / Adam Bosiacki. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 45, s. 88-90
 • Tożsamość konstytucyjna i narodowa / Bronisław Wildstein. W: Sieci. 2018, nr 17/18, s. 47-49
 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Diagnozy, wskazówki i zmartwienia / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 31/32, s. XII-XIV
 • Trzynaście zbędnych słów / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2018, nr 6, s. 114-117
 • Losy pierwszych konstytucji : Fundamenty epoki oświecenia w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja / oprac. Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 18, s. 15
 • Od Trąpczyńskiego do Chrzanowskiego : Najważniejsze wybory parlamentarne stulecia w Polsce / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 42, s. 18
 • Konstytucyjne spory w drodze do demokracji / Stefan J. Pastuszka. W: Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 5, s. 139-152

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921

 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Dziewczynka do bicia, czyli pożałowania godne koleje losu konstytucji marcowej / Włodzimierz Mędrzecki. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 6-9
 • Hocki-klocki z konstytucją / Maciej Nowak. W: Mówią Wieki. 2016, nr 7, s. 43-45
 • Konstytucja marcowa pod rządami sanacji / Marcin Łysko. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 10-13
 • Konstytucja marcowa w świetle zasad techniki legislacyjnej / Krzysztof Koźmiński. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 14-17
 • My, Naród Polski : 100 lat temu została uchwalona pierwsza nowoczesna konstytucja Rzeczpospolitej / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2021, nr 11, s. 25
 • Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku / Joanna Kowalczyk. W: Język Polski. 2018, nr 1, s. 61-73

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935

 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Konstytucyjny kwiecień / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 16, s. XIX
 • Sanacyjne hokus-pokus nad urnami. Cz. 2 / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 48, s. XXXVIII-XL
 • System wartości w praktyce politycznej "grupy pułkowników" / Mateusz Hübner. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 2, s. 10-16
 • Zaraz po 3 Maja... / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VII

KONSTYTUCJA POLSKI 1997

 • Cztery K zmiany systemu? / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 22, s. X-XI
 • Czy KOD broni demokracji? / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 7/8, s. LXIV
 • Deska? Ratunku! / Jakub Wozinski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 10, s. XLIV-XLV
 • Dużo trocin / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 47, s. X-XI
 • Finanse państwa też potrzebują zmiany konstytucji / Janusz Szewczak. W: wSieci. 2017, nr 21, s. 108-109
 • Fundamenty dla Prawicy / Jan Michał Małek. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 23/24, s. LVIII-LX
 • Gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 36/37, s. XIX-XXI
 • JOW-y, Sejm i prezydent : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 38/39, s. XIV-XV
 • Klimat, obciach i konwulsje / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 23, s. LX-LXI
 • Klincz referendalny / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 26, s. 30-32
 • Konstytucji nie należy zmieniać / Adam Bosiacki. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 45, s. 88-90
 • Konstytucyjny kwiecień / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 16, s. XIX
 • Kryzys konstytucyjny w Polsce / Lech Mażewski. W: Arcana. 2008, nr 6, s. 7-19
 • Nie dam się zastraszyć : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. W: Sieci. 2018, nr 38, s. 22-29.
 • O krok od chaosu : ustawa o mandatach / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 5/6, s. XVIII-XIX
 • O lustracji rozporków i pragnieniu zabijania się nawzajem / fragmenty rozmowy Tomasza Sommera z Rafałem Ziemkiewiczem z programu telewizji NCzasTV!. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 21/22, s. XI-XIII
 • Obecna konstytucja to bubel : z Rafałem Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VIII-IX
 • Obrońca konstytucji / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 49, s. XLVI
 • Odniesienia do kultury w Konstytucji RP (w kontekście działalności bibliotecznej) / Rafał Golat. W: Bibliotekarz. 2006, nr 1, s. 2-3
 • Pan prezydent sobie zakpił / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 27/28, s. XII-XIV
 • Parlamentarna odpowiedzialność rządu na gruncie konstytucji z 1997 r. / Wiesław Skrzydło. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2000, z. 1, s. 119-128
 • Penalizacja homoseksualizmu / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 15/16, s. LXIV-LXV
 • Podstawy ustroju wolnościowego : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 40/41, s. LII-LIV
 • Polska się zmieniła, czas na zmianę konstytucji : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą. W: wSieci. 2017, nr 20, s. 18-25
 • Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych. Cz. 1 / Mariusz Brunka. W: Bibliotekarz. 2006, nr 1, s. 3-7
 • Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych. Cz. 2 / Mariusz Brunka. W: Bibliotekarz. 2006, nr 2, s. 7-12
 • Projekt konstytucji czeka na wdrożenie od prawie 25 lat! W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. X-XI
 • Przekomarzania z „suwerenami” / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 19/20, s. IX-X
 • Raz, dwa, trzy, cztery - maszerują oficery (prowadzące) / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 5/6, s. XIV-XVI
 • Strażnicy status quo / Jan Piński. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 50, s. X-XI
 • Trzy pomysły na nową konstytucję / Łukasz Warzecha. W: wSieci. 2016, nr 4, s. 64-66
 • Trzynaście zbędnych słów / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2018, nr 6, s. 114-117
 • U progu kampanii / z posłem Krzysztofem Bosakiem, kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 7/8, s. IX-X
 • W dwudziestą rocznicę konstytucji / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 16/17, s. XVII-XX
 • Wadliwe instytucje / Jan Rokita. W: wSieci. 2017, nr 17/18, s. 38-40
 • Walka z deficytem demokracji i deficytem budżetowym : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 42, s. XLVI-XLVIII
 • Wielki socjotechniczny eksperyment : z wicemarszałkiem Sejmu, posłem Stanisławem Tyszką rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 9/10, s. XII-XIII
 • Wpływ czynnika historycznego na kształtowanie się podziału terytorialnego państwa / Jan Szreniawski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 217-227
 • Wymiar niesprawiedliwości / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 8, s. LII-LIII
 • Z demokratycznym mandatem / Piotr Skwieciński. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. XIII-XV
 • Zaraz po 3 Maja... / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VII
 • Zasady ogłaszania aktów prawnych / Lucjan Biliński. W: Bibliotekarz. 2005, nr 12, s. 34-37
 • Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku / Joanna Kowalczyk. W: Język Polski. 2018, nr 1, s. 61-73
 • Życie, prawo do życia, prawo do prywatności - Polska kontra reszta Europy? / Maciej Brachowicz. W: Arcana. 2007, nr 5, s. 126-139