Rok 2020 – rokiem Bitwy Warszawskiej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2020

Wyboru dokonała : Joanna Raczyńska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziennik 1920 / Izaak Babel. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1990.

 • Pamiętnik 1918-1922 / Władysław Broniewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.

 • Stalowe niebo / Maria Paszyńska. - Poznań : Książnica. Oddział Publicat, copyright 2020.

 • Wojna polsko-radziecka 1918-1920 / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989.

 • Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wydanie 3, Warszawa : "Graf Punkt", 1999.

Artykuły z czasopism:

 • [Bitwa na przedpolach Warszawy - recenzja] / Marcin Stasiewicz. W: Dzieje Najnowsze. 2001, nr 4, s. 170-173.

 • Bitwa o Polskę w sierpniu 1920 roku / Piotr Korczyński. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 61-73.

 • Cud-Wódz / Andrzej Garlicki. W: Polityka. 2010, nr 33, s. 63-66.

 • „Czyżbym naprawdę tak krótko miał żyć…” : ksiądz Ignacy Skorupka (1893–1920) / Paweł Zaborowski. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 90-100.

 • [Czerwonym młotem w orła białego - recenzja] / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2010, nr 3, s. 169-174.

 • Dwa zwycięstwa nad komunizmem (1920, 1980) / Jarosław Szarek. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 5-21.

 • Katastrofa blisko / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 51/52, s. 17.

 • Kontrowersje wokół bitwy warszawskiej 1920 roku / Janusz Szczepański. W: Mówią Wieki. 2002, nr 8, s. 30-38.

 • NASZ GENERAŁ WALCZY Z BOLSZEWIKAMI / Piotr Wierzbicki. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 35/36, s. 10-11.

 • Nie cud, a strategia : rozmowa z historykiem Adamem Zamoyskim, autorem książki "Warszawa 1920" / Adam Zamoyski ; rozm. przepr. Anna Rudy. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 34, s. 15.

 • Niełatwy kompromis: granica ryska w świetle rokowań w Mińsku i Rydze. Część 1 / Jerzy Borzęcki. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2004, nr 4/5, s. 73-92.

 • Niełatwy kompromis: granica ryska w świetle rokowań w Mińsku i Rydze. Część 2 / Jerzy Borzęcki. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 1/2, s. 213-249.

 • Ochotnicy dzikowscy roku 1920 / Tadeusz Zych. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 54-60.

 • Ochotnicy 1920 roku / Janusz Odziemkowski. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 45-53.

 • OJCZYZNA W POTRZEBIE! / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 27/28, s. 10-11.

 • Polscy duchowni wobec agresji bolszewickiej / Wiesław Jan Wysocki. W: BIULETYN IPN. 2020, nr 7/8, s. 74-89.

 • Polska na tle wydarzeń w Europie Środkowej w latach 1920-1923 / Adam Kowalski. W: Mówią Wieki. 1999, nr 4, s. 53-55.

 • Przeciw obojętności / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2020, nr 33/34, s. 18.

 • Wioska piłsudczyków : Dostali ziemię i ordery za walkę z bolszewikami / Aneta Urbanowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 20, s. 25.

 • Z dziejów eksportu propagandy: Komintern w wojnie z Polską w 1920 r. / Aleksandra J. Leinwand. W: Kwartalnik Historyczny. 2004, nr 4, s. 83-107.