Święty Jan Paweł II

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1981-2020

Wyboru dokonała : Małgorzata Dąbska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte:

 • Chrystus bez karabinu : o pontyfikacie Jana Pawła II / Artur Domosławski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.

 • Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Wydanie poszerzone i uaktualnione, Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006.

 • Dekalog : pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II / Jan Paweł II. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.

 • Dlatego święty : prawdziwy Jan Paweł II, o którym opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego / Sławomir Oder, Saverio Gaeta ; przekł. Katarzyna Trzeszczkowska. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2010.

 • 12 wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach / zilustrowała Eluta Kidacka. - Poznań : Centrum Edukacji Dziecięcej - Publicat, 2017.

 • 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II : odpowiednie dać rzeczy słowo / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.

 • Elementarz etyczny / Karol Wojtyła. - Lublin : TNKUL, 1999.

 • Elementarz Jana Pawła II : dla wierzącego, wątpiącego i szukającego / teksty wybrał i ułożył Krzysztof Dybciak. - Wydanie 3, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.

 • Emilia i Karol Wojtyłowie : rodzice św. Jana Pawła II / Milena Kindziuk. - Kraków : Wydawnictwo Esprit : Wydawnictwo W drodze, 2020.

 • Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II / [wstęp Józef Keller]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

 • Jan Paweł II : w stulecie urodzin Karola Wojtyły / [tekst Krzysztof Żywczak]. - Wydanie jubileuszowe, Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2020.

 • Jan Paweł II naucza jak żyć / wybór i komentarz Richard Balkin & Nick Bakalar ; przekład Grzegorz Wasiluk. - Warszawa : "Amber", 1996.

 • Jubileuszowy Rok Odkupienia : 25.III.1983-22.IV.1984 / Jan Paweł II. - [Watykan] : Libreria Editrice Vaticana, dr. 1985.

 • Karol Wojtyła - Jan Paweł II : kronika życia i pontyfikatu / Andrzej Nowak. - Kraków : Kluszczyński, 2005.

 • Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

 • Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "początku" / Jan Paweł II. O Jana Pawła II teologii ciała : [rozprawy / Tadeusz Styczeń et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1981.

 • Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : sakrament / Jan Paweł II. O Jana Pawła II teologii ciała / pod red. Tadeusza Stycznia ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1998 (Lub. : KUL).

 • Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła. - [Wydanie 3]., Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1982.

 • Nauczanie społeczne. T. 2, 1978-1979 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982.

 • Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.

 • Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.

 • Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Instytut Wydawniczy "Znak", 2005.

 • Papież, który nie umiera : dziedzictwo Jana Pawła II / Gian Franco Svidercoschi ; przedm. Stanisław Dziwisz ; [przekł. autoryz. z oryg. wł. Magdalena Wolińska-Riedi]. - Warszawa : Przemysław Häuser ; Poznań : TBA Group, 2009.

 • Pedagogia godności : elementy etyki pedagogicznej / Wojciech Chudy. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2009.

 • Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2004.

 • Poezje wybrane / Karol Wojtyła. - [Wydanie 2]., Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987.

 • Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i opracowanie Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1984.

 • Promieniowanie ojcostwa : misterium / Karol Wojtyła. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.

 • Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / [Jan Paweł II]. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

 • Stanisław / Karol Wojtyła. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987 (Katow. : DD).

 • Testament / Jan Paweł II. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Fogra", cop. 2005.


Artykuły z czasopism:

 • Aktualność pedagogii Jana Pawła II / Witold Starnawski. W: Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4-5, s. 9-13.

 • Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! / rozmowa z o. Jackiem Salijem o dziedzictwie duchowym Jana Pawła II. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 3, s. 22-30.

 • Chrześcijaństwo a kultura : kilka refleksji sprzed kapliczki w pewnej warszawskiej kamienicy / Krzysztof Koehler. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 3, s. 31-36.

 • Duch i puch / Wojciech Burszta ; rozm. przepr. Joanna Podgórska. W: Polityka. - 2014, nr 17, s. 22-24.

 • Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kustra. W: Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. 13-20.

 • Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur. W: Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 10-11, s. 20-22.

 • Gaudium magnum : kilka myśli po wyborze Benedykta XVI / Krzysztof Jeżowski. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 3, s. 43-52.

 • Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci / Teresa Dziurzyńska. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 18-19.

 • Jan Paweł II - uczeń mistrza / Rafał Figiel. W: Katecheta. - R. 53, nr 10 (2009), s. 23-26.

 • Jan Paweł II i Benedykt XVI w poszukiwaniu podstawy pedagogii nadziei. Cz. 1 / Mariusz Sztaba. W: Katecheta. - R. 53, nr 10 (2009), s. 48-54.

 • Jego uniwersytety / Jerzy W. Gałkowski. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 21-29.

 • Karol Wojtyła - filozof personalista / Krzysztof Guzowski. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 100-107.

 • Karol Wojtyła - pisarz i filozof / Adam Boniecki. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 90-93.

 • Karol Wojtyła i Kuria krakowska w doniesieniach "Żagielowskiego" / Marek Lasota. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2002, nr 4/5, s. 106-114.

 • Karol Wojtyła jako teoretyk etyki / Paweł J. Smoczyński. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 39-49.

 • "Każdy ma swoje Westerplatte..." czyli rozprawka o zmaganiach z samym sobą : scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Ewa Wrona. W: Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 2, s. 3-4.

 • Małowierni / Piotr Sarzyński. W: Polityka. - 2014, nr 30, s. 80-82.

 • Na marginesie. Część 2 / Elżbieta Morawiec. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2002, nr 4/5, s. 251-258.

 • Nasi byli / Marta Mazuś. W: Polityka. - 2014, nr 19, s. 34-35.

 • Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22.

 • O edukacji jutra na tatrzańskich szklakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek. W: Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 3-8.

 • Od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły : zdrowotne walory ruchu na łonie natury / Feliks Rochowicz. W: Lider. - 2008, nr 1, s. 16-17.

 • Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska- Bielawska. W: Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-41.

 • Papieskie listy do przyjaciela / Bogdan Gancarz. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2006, nr 1, s. 212-213.

 • Papież Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003) / Roman Dzwonkowski. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 76-89.

 • Papież przełomu cywilizacji / Krzysztof Dybciak. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 3, s. 37-42.

 • Poeci ludzkiego wnętrza / Alfred Marek Wierzbicki. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 30-38.

 • Poezja przez życie pisana : o twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Anna Z Zmorzanka. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 69-75.

 • Pogromca smoków/ Adam Krzemiński. W: Polityka. - 2014, nr 17, s. 18-20.

 • Polityka świętości / Adam Szostkiewicz. W: Polityka. - 2014, nr 17, s. 14-17.

 • Polski ethos historyczny w pielgrzymkach Jana Pawła II / Anna Sucheni-Grabowska. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2005, nr 3, s. 7-21.

 • Ponętna woń gazu / Piotr Woźniak. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 46/47, s. XXVIII-XXX.

 • Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolnośći / Jarosław Horowski. W: Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 4-5, s. 19-26.

 • Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych / Sylwester Bębas. W: Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 11-16.

 • Sakrowirtual / Elżbieta Turlej. W: Polityka. - 2014, nr 15, s. 30-32.

 • Słowo, jego hipostaza i sakramentalność / Wacław Oszajca. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 14-20.

 • "Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy..." : konferencja na temat twórczości Jana Pawła II / Joanna Michalczuk. W: Akcent. - R. 25, nr 3/4 (2004), s. 296-299.

 • Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch. W: Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 24-26.

 • Szukałem was, teraz wy przyśliście do mnie - Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz. W: Wychowanie na co Dzień.- 2005, nr 6, s. 3-5.

 • Te Deum za beatyfikację / Kazimierz Denek. W: Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 4-5, s. 4-8.

 • Terapia poprzez słowo - na podstawie pism Jana Pawła II do rodzin / Elżbieta Marczewska. W: Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4-5, s. 46-49.

 • Totus tutejszy / Ewa Wilk. W: Polityka. - 2014, nr 16, s. 132-137.

 • "Traktat teologiczny" i "Tryptyk rzymski": próba porównania / Krzysztof Koehler. W: Arcana : kultura, historia, polityka. 2004, nr 6, s. 127-141.

 • Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski. W: Wychowanie na co Dzień.- 2005, nr 6, s. 10-14.

 • "Tryptyk rzymski" czyli tajemnica słowa / Małgorzata Pietrzak. W: Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 4-5, s. 32-37.

 • W oczach literaturoznawców / Agnieszka Kurnik. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 60-68.

 • Wielki Polak - Karol Wojtyła : scenariusz zajęć dla klasy I / Elżbieta Jaworska-Sęk. W: Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15.

 • Wśród nauczycieli i przyjaciół / Tadeusz Kwiatkowski. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 50-59.

 • Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak. W: Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 6-8.

 • Zobowiązująca obecność / Józef Życiński. W: Akcent. - R. 29, nr 3 (2008), s. 11-13.

 • Zaczęło się w Polsce / Jan M. Ruman. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2009, nr 5/6, s. 3-8.