Kardynał Stefan Wyszyński

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2021

Wyboru dokonała : Małgorzata Dąbska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte:

 • Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.

 • Kościół - państwo 1945-1989 / Andrzej Micewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

 • Kościół w godzinie próby : 1945-1989 : nieznane dokumenty i świadectwa / Piotr Chmielowiec [et al.]. - Kraków : Rafael, cop. 2003.

 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu / w przekł. z jęz. oryg. [hebr. i grec.] ; oprac. zespołów biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich ; tł. Władysław Borowski [et al.] ; red. nauk. Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak, Kazimierz Romanium ; [przedm. Stefan Wyszyński]. - Wyd. 3 popr, Poznań ; Warszawa : "Pallotinum", 1980.

 • Prymas Tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Janusz Kotański et al. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003.

 • Prymas Wyszyński : ojciec ojczyzny / Czesław Ryszka. - Kraków : Biały Kruk, 2020.

 • Wojciech Górski i jego szkoła : praca zbiorowa / pod red. Jana Lasockiego i Jana Majdeckiego ; ze słowem wstępnym Stefana Wyszyńskiego i przedm. Stanisława Lorentza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.


Artykuły z czasopism:

 • „Czas to miłość" : scenariusz programu związanego z życiem i posłannictwem religijnym kardynała Stefana Wyszyńskiego / Zofia Araszczuk. W: Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 27-28.

 • Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski / Justyna Bździuch. W: Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 17-19.

 • Czy teologia narodu Stefana Wyszyńskiego jest nadal aktualna? / Andrzej Nowak. W: W: Arcana. - 2001, nr 6, s. 105-116.

 • Kard. Wyszyńskiego droga do świętości : Był biskupem lubelskim i prymasem Polski. Trwający 30 lat proces jego beatyfikacji dobiegł końca / Aneta Urbanowicz, mm. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 41, s. 9.

 • Nie dali się poróżnić / Ewa K. Czaczkowska. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 10, s. 26-31.

 • O Tyszowcach i ich mieszkańcach pisali... / Marian Mydlak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2003, nr 1/2, s. 76-78.

 • Pierwsi wśród biskupów / Jerzy Besala. W: Polityka. - 2014, nr 22, s. 52-54.

 • Prymas Polski, Stefan Wyszyński - czciciel Maryi / Zofia Przygoda. W: Katecheta. 2001, nr 3, s. 36-37.

 • Prymas Polski, Stefan Wyszyński - zasłużona postać dla Kościoła i Ojczyzny / Bogumiła Zbuczyńska. W: Katecheta. 2001, nr 3, s. 38-40.

 • Prymas Stefan Wyszyński - biskup ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej : przyczynek do historii stosunków państwo - Kościół katolicki w PRL (1949-1975) / Bartosz Kaliski. W: Dzieje Najnowsze. 2006, nr 3, s. 73-98.

 • Prymas Stefan Wyszyński w oczach ludzi i historii / Zofia Molęda. W: Katecheta. 2001, nr 5, s. 30-32.

 • Prymas Tysiąclecia a 40-lecie Pomocników Matki Kościoła, czyli jak być otwartym na wezwania Ducha Świętego i potrzeby Kościoła / Katarzyna Zagórska. W: Katecheta. - R. 54, nr 11 (2010), s. 62-65.

 • Prymas w Komańczy 1955/1956 : scenariusz / Aleksandra Cieszyńska. W: Katecheta. 2001, nr 1, s. 50-53.

 • Prymas z ludu / Adam Szostkiewicz. W: Polityka. - 2011, nr 22, s. 54-56.

 • Rok 2001- rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego / Małgorzata Piotrowska. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 11-12.

 • Sprawozdanie z konferencji "Prymas Stefan Wyszyński wobec Polski Ludowej" / Bogusław Kopka. W: Dzieje Najnowsze. 2001, nr 3, s. 303-304.

 • "Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje" / Aneta Rayzacher-Majewska. W: Katecheta. - R. 55, nr 3 (2011), s. 40-42.

 • Upamiętnieni / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. 2021, nr 1/2, s. 13.

 • Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego a stosunki państwo - Kościół (1953-1956) / Jacek Teofil Żurek. W: W: Arcana. - 2001, nr 6, s. 117-124.

 • Warsaw and its people : indywidualna praca projektowa uczniów wyrazem autonomicznego podejścia do nauczania języka angielskiego w gimnazjum / Ewa Gatnar. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 6, s. 200-215.

 • Wielki Polak - kardynał Stefan Wyszyński / Teresa Drewnowska. W: Katecheta. 2001, nr 5, s. 27-30.

 • Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia / Aneta Rayzacher-Majewska. W: Katecheta. - R. 55, nr 3 (2011), s. 43-49.

 • Z głębi serca... : apel Prymasa Tysiąclecia do młodzieży polskiej / Anna Kurysz. W: Katecheta. 2001, nr 4, s. 41-43.

 • Zaczęło się w Polsce / Jan M. Ruman. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2009, nr 5/6, s. 3-8.