Rok 2021 – rokiem Konstytucji 3 Maja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1952-2021

Wyboru dokonała : Joanna Raczyńska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte:

 • Działalność oświatowa Ignacego Potockiego / Bożenna Michalik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

 • Hugo Kołłątaj / Marian J. Lech. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1973.

 • Kołłątaj / Stanisław Macheta. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1973.

 • Konstytucja 3 Maja / opracowanie Jerzy Łojek. - [Wydanie 2], Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984.

 • Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / opracowanie Jerzy Kowecki ; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. - [Wydanie 3], Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

 • Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym : 1791-1982 / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

 • Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1 / Hugo Kołłątaj ; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka. - [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

 • Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego. T. 2 / Hugo Kołłątaj ; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka. - [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

 • Pamiętniki króla Stanisława Augusta [Poniatowskiego] / przekład polski [z francuskiego] pod redakcją Władysława Konopczyńskiego i Stanisława Ptaszyckiego ; przedmowa Władysław Konopczyński. T. 1 cz. 1. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

 • Piękny Potocki / Gabriela Pauszer-Klonowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1984.

 • Porządek fizyczno-moralny oraz ; Pomysły do dzieła Porządek fizyczno-moralny / Hugo Kołłątaj ; opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

 • Siedem tajemnic Stanisława Augusta / Jerzy Łojek. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

 • Stanisław August nie tylko mecenas / Aleksandra Zgorzelska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996.

 • Stanisław August polityk / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1959.

 • Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej / Zbigniew Góralski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

 • Stanisław Nałęcz Małachowski : 1736-1809 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.

 • Szkice o ideologach polskiego Oświecenia : Kołłątaj i Staszic / Celina Bobińska ; Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

 • W kręgu króla Stanisława / Marek Borucki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.

 • Wybór pism politycznych / Hugo Kołłątaj ; oprac. Bogusław Leśnodorski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.

 • Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

 • Upadek Konstytucji 3 Maja : studium historyczne / Jerzy Łojek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

 • Z dziejów edukacji w Polsce XVIII wieku : studia / pod redakcją Ireny Szybiak. - Warszawa : "Żak", 1995.


Artykuły z czasopism:

 • Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji królewskiej w latach 1785-1786 / Adam Danilczyk. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2004, nr 4, s. 47-81.

 • [Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - recenzja] / Ewa Zielińska. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2012, nr 3, s. 620-632.

 • Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć dziennych dla klasy III / Jolanta Tadra. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 1, s. 87-97.

 • [Kodeks Stanisława Augusta - recenzja] / Wojciech Organiściak. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2009, nr 3, s. 185-188.

 • Obserwacje i opinie sasko-polskiego konsyliarza Jana Beniamina Steinhausera o schyłku panowania Augusta III i o elekcji Stanisława Augusta / Jerzy Dygdała. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2004, nr 3, s. 45-62.

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 10, s. 11-12.

 • Sensacja - informacja - komentarz : londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 r. / Anna Grześkowiak-Krwawicz. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2009, nr 3, s. 91-111.

 • Stanisław August i Otto Stackelberg u progu wojny rosyjsko-tureckiej (marzec-październik 1787) / Zofia Zielińska. W: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. 2000, nr 4, s. 3-20.

 • Upamiętnieni / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. 2021, nr 1/2, s. 13.

 • W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 7-8, s. 33-34.