Stanisław Lem - jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1955-2021

Wyboru dokonał : Marcin Czubara


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte:

 • Astronauci : powieść fantastyczno-naukowa / Stanisław Lem. - Wyd. 4. , Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1955 (1954).

 • Bajki robotów / Stanisław Lem ; [posłowie Jerzy Jarzębski]. - [Wydanie 2 oddzielne, 1 rzut], Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

 • Cyberiada / Stanisław Lem. - Wydanie 4. , Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.

 • Doskonała próżnia ; Wielkość urojona / Stanisław Lem. - [Wydanie 3], Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.

 • Dzienniki gwiazdowe / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.

 • Eden / Stanisław Lem. - Wydanie 3. , Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1973.

 • Fantastyka i futurologia. T. 1 / Stanisław Lem. - Wydanie 2, Kraków : Wydawnictwo Literackie, dr. 1973.

 • Fantastyka i futurologia. T. 2 / Stanisław Lem. - Wydanie 2, Kraków : Wydawnictwo Literackie, dr. 1973.

 • Fiasko / Stanisław Lem. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.

 • Głos Pana / Stanisław Lem. - Warszawa : Spółdziuelnia Wydawnicza "Czytelnik", dr. 1968.

 • Katar / Stanisław Lem. - Wydanie 2, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.

 • Kongres futurologiczny; Maska / Stanisław Lem. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983.

 • Lem i inni : szkice o polskiej science fiction / Andrzej Stoff. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1990.

 • Malarstwo i schizofrenia / Noemi Madejska ; wstęp Stanisława Lema. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.

 • Niezwyciężony / Stanisław Lem. - [Wydanie 4], Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1982.

 • Obłok Magellana / Stanisław Lem. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1959.

 • Opowieści o pilocie Pirxie / Stanisław Lem. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993.

 • Prowokacja / Stanisław Lem. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.

 • Solaris / Stanisław Lem. - [Wydanie 6], Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1982.

 • Szpital Przemienienia / Stanisław Lem. - [Wydanie 4], Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.


Artykuły z czasopism:

 • Czy rewolucja informatyczna? / Piotr Wiegandt. W: Polonistyka. 2000, nr 1, s. 24-31.

 • Dylematy wyzwolonego rozumu / Bernd Gräfrath. W: Polonistyka. 2000, nr 1, s. 10-14.

 • Humanistyczny wymiar fantastyki Stanisława Lema / Wacław Wawrzyniak. W: Polonistyka. 1983, nr 6, s. 403-415.

 • Nad otchłanią, czyli rozmowy ze Stanisławem Lemem po raz drugi / Mateusz Nowak. W: Polonistyka. 2003, nr 2, s. 118-119.

 • Okiem długodystansowca : rozmowa ze Stanisławem Lemem / Stanisław Lem ; rozm. przepr. Mateusz Nowak. W: Polonistyka. 2004, nr 8, s. 46-51.

 • Pisarz z gwiazd : scenariusz słowno-muzyczny / Wanda Barbara Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. nr 10 (2011), s. 28-29.

 • Upamiętnieni / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. 2021, nr 1/2, s. 13.