Roman Ingarden - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1966-2020

Wyboru dokonał : Marcin Czubara


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte:

 • Ingarden / Bogdan Ogrodnik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 2000.

 • Medytacje kartezjańskie / Edmund Husserl ; z dodaniem Uwag krytycznych Romana Ingardena. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1982.

 • Estetyka i antyestetyka / Maria Gołaszewska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984.

 • O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden. - [Wydanie 2]., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

 • O poznaniu dzieła literackiego / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

 • Poetyka faktu : Szkic z pogranicza estetyki i teorii literatury / Maria Gołaszewska. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

 • Poezja i uczniowie : praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Maria Gorlińska. - Lublin : TNKUL, cop. 2004.

 • Problemy teorii literatury / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz]. Seria 1 : Prace z lat 1947-1964. - Wyd. 2 poszerz. , Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

 • Problemy teorii literatury / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz]. Seria 2 : Prace z lat 1965-1974. - Wyd. 2 poszerz. , Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

 • Problemy teorii literatury. Seria 3, Prace z lat 1975-1984 / [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

 • Spór o istnienie świata. T. 1, Ontologia egzystencjalna / Roman Ingarden. - Wydanie 3, Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1987.

 • Spór o istnienie świata. T. 2 cz. 1, Ontologia formalna : forma i istota / Roman Ingarden. - Wydanie 3, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

 • Spór o istnienie świata. T. 2 cz. 2, Ontologia formalna : świat i świadomość / Roman Ingarden. - Wydanie 3, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

 • Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden. - Wydanie 2, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

 • Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. - Wydanie 2, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

 • Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

 • Świadomość piękna : problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce / Maria Gołaszewska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.

 • Wybór pism. T. 2, Studia z teorii literatury / Zygmunt Łempicki ; przedmowa Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

 • Zarys estetyki : problematyka, metody, teorie / Maria Gołaszewska. - [Wyd. 3 uzup.]. , Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.


Artykuły z czasopism:

 • Arcydzieło w pomniejszeniu / Zofia Budrewicz. W: Polonistyka. 2004, nr 3, s. 4–9.

 • Arystoteles polskiej filozofii / Piotr Gutowski. W: Kronika Sejmowa, 2020, nr 10, s. 123–126.

 • Czy ponowoczesności trzeba się uczyć? / Agnieszka Kluba. W: Polonistyka. 1998, nr 1. s. 17-22.

 • Kilka uwag o tradycji / Teresa Kostkiewiczowa. W: Polonistyka. 1997, nr 2, s. 71-76.

 • Listy Romana Ingardena do Ostapa Ortwina (Oskara Katzenellenbogena) / oprac. Swietłana Ukrainiec. W: Pamiętnik Literacki. 1999, z. 1, s. 187-195.

 • Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin. W: Biblioterapeuta. 2008, nr 4 (42), s. 3-8.

 • Roman Ingarden – filozof niepokorny / Marek Kulczyk. W: Kronika Sejmowa, 2020, nr 10, s. 115–122.

 • Romana Ingardena „Książeczka o człowieku” na lekcjach języka polskiego / Barbara Myrdzik. W: Język Polski w Szkole Średniej. 1991/1992, z. 3/4, s. 45-49.