Dziecko przewlekle chore

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonał(a) : Katarzyna Grela

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Białe kartki : niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej / Anita Szprych. - Kraków : Impuls, 2020. Nr inw. 78636
 • Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego - co nowego? / pod redakcją Ewy Otto-Buczkowskiej ; aut. Anna Balcerska [et al.]. - Wrocław : Cornetis, 2009. Nr inw. 68140
 • Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Beata Jachimczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. Nr inw. 66995czyt.
 • Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Nr inw. 64554czyt., 64553
 • Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Nr inw. 66389
 • Dziecko i jego choroba / Maria Bogumiła Pecyna. - Warszawa : "Żak", 2000. Nr inw. 60422
 • Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Beata Antoszewska. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Nr inw. 64063
 • Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Nr inw. 67629czyt.
 • Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi : aspekty pedagogiczne i psychologiczne / Bożena Grochmal-Bach, Marzena Rorat. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Nr inw. 61761
 • Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Nr inw. 75896czyt.
 • Funkcje wykonawcze i regulacja zachowania u dzieci chorych na astmę i cukrzycę / Joanna Fryt. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013. Nr inw. 68903czyt.
 • Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. - Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 79285czyt.
 • Kiedy dziecko waży za dużo : dietoterapia otyłości / Anna Piekarczyk, Katarzyna Olejniczak. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. Nr inw. 78600
 • O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. - Warszawa : Difin, 2010. Nr inw. 77436czyt., 77437
 • O dziecku przewlekle chorym : zagadnienia wychowawcze / Z. Zbyszewska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1956. Nr inw. 2378
 • O nauczaniu i wychowaniu dzieci przewlekle chorych / Teresa Bromowiczowa, Wiesława Wolfowa ; pod red. R. Przezwańskiego ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956. Nr inw. 328(b)
 • Obraz siebie : projekcja twórcza w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Nr inw. 71217
 • Otyłość u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Ewa Małecka-Tendera, Piotr Socha ; autorzy Mieczysław Litwin [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2011. Nr inw. 66472
 • Otyłość wieku rozwojowego / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska, dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska. - Warszawa : PZWL, copyright 2020. Nr inw. 78579czyt.
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010. 77445czyt.L
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. Nr. inw. 70971
 • Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / redakcja Józef Binnebesel [et al. ; autorzy Józef Binnebesel et al.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. Nr inw. 67454
 • Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod redakcją Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Nr inw.  66653
 • Psychologiczne problemy padaczki u dzieci / Małgorzata Kościelska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Nr inw. 68305
 • Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. Nr inw. 60513czyt.
 • Rodzina dziecka z cukrzycą / Beata Szabała. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Nr inw. 68157
 • Rodzina i dziecko z chorobą przewlekłą / Jesper Juul ; przekład Agnieszka Schõnfeld. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2019. Nr inw. 78300
 • Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu / Teresa Lewandowska-Kidoń, Agata Korzeniecka-Kozerska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Nr inw. 74046
 • Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78312czyt.
  Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 3, Cz. 4, Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego. Przepisy prawne / pod redakcją Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Krakowie. - Kraków : CDN. O, 1990. Nr inw. Nr inw. 18581(b)czyt.
 • Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Nr inw. 70836

Literatura dla dzieci:

 • Cukiereczek : cukrzyca / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016. Nr inw. 76177
 • Dziewczynka z okna : choroba przewlekła / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75795
 • Dziewczynka z parku / Barbara Kosmowska ; ilustracje Emilia Dziubak. - Wydanie III. - Warszawa : Wilga Grupa Wydawnicza Foksal, [2017]. Nr inw. 74837, 78755
 • Elvis i Tara muszą odejść / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017]. Nr inw. 75403
 • Karmelka : choroba nowotworowa / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76182
 • Ktoś : wada serca / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75799
 • Maja i Michał : dzieci z cukrzycą / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2018]. Nr inw. 76374
 • Mirabelka : atopowe zapalenie skóry / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska, Hanna Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75800
 • Oskar i pani Róża / Eric-Emmanuel Schmitt ; tłumaczenie Barbara Grzegorzewska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. Nr inw. 76641
  Piłka : choroba reumatyczna / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76185
 • Rycerskie gofry : celiakia / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76180
 • Sekret Laury / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017]. Nr inw. 75853
 • Skarb : epilepsja / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016. Nr inw. 75555
 • Ten gruby / Barbara Ciwoniuk. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2014. Nr inw. 75925
 • Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75798

Artykuły:

 • A kogo to obchodzi : Medal Św. Jerzego A.D. 2018 / Anna Goc. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 42, s. 37-39
 • Alternatywne formy wychowania przedszkolnego - szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 5, s. 325-332
  Bajka lekiem na całe zło / Maria Kożuchowska. W: Remedium. 2017, nr 4, s. 10-11
 • Choroba przewlekła jako czynnik ryzyka trudności adaptacyjnych / Małgorzata Stępa. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 4, s. 252-266
 • Dzieci przewlekle chore / Mirosława Suchocka. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 33-40
 • Dzieci przewlekle chore w szkole / Agnieszka Nowicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 5, s. 19-21
 • Dzieci z chorobą przewlekłą jako sprawcy i ofiary agresji : wybrane aspekty pracy wychowawczo-terapeutycznej / Iwona Konieczna. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2016, nr 1, s. 89-107
 • Dzieci z zespołem Turnera / oprac. Joanna Matusiak. W: Życie Szkoły. 2004, nr 3, s. 57-59
 • Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska. W: Edukacja. 2009, nr 2, s. 38-49
 • Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. W: Życie Szkoły. 1999, nr 2, s. 94-98
 • Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Anna Dworak. W: Chowanna. 2008, t. 2 (31), s. 169-179
 • Edukacyjno-pedagogiczne konteksty społecznego wymiaru choroby / Ewa Syrek. W: Chowanna. 2012, t. 1(38), s. 55-66
 • Jakość życia dzieci przewlekle chorych w ujęciu teoretycznym / Karolina Wiśniewska. W: Szkoła Specjalna. 2019, nr 3, s. 175-189
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. I / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki. W: Remedium. 2016, nr 6, s. 20-22
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. II / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 27-29
 • Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 91-97
 • Opieka nad dzieckiem chorym w szkole / Agnieszka Nowicka, Ewa Janion. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s. 54-57
 • Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w stanie śpiączki : oddziaływania psychopedagogiczne / Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz. W: Chowanna. 2014, t. 1(42), s. 221-234
 • Problem choroby przewlekłej oraz jej wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne ucznia / Katarzyna Surowiec. W: Nauczanie Początkowe. 2014/2015, nr 2, s. 23-36
 • Problemy wychowania dziecka z wadą letalną (na podstawie analizy treści bloga poświęconego dziecku z zespołem Edwardsa) / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 6, s. 52-60
 • Przyczyny i skutki zmęczenia przewlekłego u dzieci / Agnieszka Kulik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 9 s. 3-17
 • Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami oraz niepełnosprawnością ruchową / Magdalena Goraj. W: Rewalidacja. 2011, nr 2, s. 53-58
  Radość wysłana w kopercie / Eliza Idczak. W: Życie Szkoły. 2015, nr 6, s. 10-12
 • Rodzina z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą - przykład zastosowania analizy narracyjnej / Iwona Myśliwczyk. W: Szkoła Specjalna. 2018, nr 2, s. 114-123
 • Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek. W: Remedium. 2008, nr 7/8, s. 14-15
 • Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 5, s. 3-16
 • Szanse edukacyjne dzieci chorych przewlekle / Ewa Dobrzycka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s. 32-35
 • Szkoła jako przestrzeń współpracy i otwartości wobec dziecka z rzadką chorobą genetyczną / Urszula Klajmon-Lech. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 159-170
 • Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 98-101
 • Uczeń przewlekle chory - pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, s. 50-54
 • Uczeń z chorobą przewlekłą - wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły / Anna Bochenek, Anna Grabowiec. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2020, nr 2, s. 187-195
 • Uczeń z przewlekłą chorobą somatyczną / Justyna Peret. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2019/2020, nr 1, s. 47-62
 • Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 4, s. 56-58
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole / Barbara Woynarowska, Izabela Tabak. W: Remedium. 2009, nr 12, s. 22-23
 • Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 39-46
 • Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie objawów niedowładu u chłopca po resekcji DNT - opis przypadku / Katarzyna Goss. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 3, s. 214-223
 • Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą / Krystyna Moczia ; Uniwersytet Śląski. W: Chowanna. 2016, t. 2, s. 125-139
 • Wytyczne, jak leczyć / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 4, s. 8
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych / Ewa Janion. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 1, s. 32-35

Alergia, astma

 • Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Dorota Krzywicka; rozm. przepr. Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 7, s. 14-16
 • Postępowanie na lekcjach wychowania fizycznego z uczniami mającymi astmę oskrzelową / Iwona Otręba, Joannaa Waleczek. W: Lider. 2008, nr 12, s. 24
 • Problem aktywności ruchowej dzieci z chorobami dróg oddechowych / Wiesław Forkasiewicz. W: Lider. 2001, nr 11, s. 15
 • Wspieraj, nie wyróżniaj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 17/18, s. 12-13
 • Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego / Agata Majewicz, Piotr Majewicz. W: Życie Szkoły. 1998, nr 8, s. 462-467

Cukrzyca

 • Aktywność fizyczna ważny element w terapii cukrzycy / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur. W: Lider. 2006, nr 2, s. 3-4
 • Ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej jako metoda leczenia cukrzycy typu 1 u młodocianych chorych / Anna Skrzyńska. W: Lider. 2010, nr 10, s. 27-30
 • Czerwone kropki / oprac. DEVA. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 11, s. 4-5
 • Dzieci i młodzież z cukrzycą / Anna Czupryniak. W: Lider. 2005, nr 12, s. 14-17
 • Dziecko z cukrzycą typu 1 na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2016, nr 2, s. 52-55
 • Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 4, s. 54-57
 • Glikometr w tornistrze / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 17/18, s. 19
 • Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z cukrzycą insulinozależną / Marta Belka. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 2, s. 133-140
 • (Prze)żyć z cukrzycą w szkole / Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. W: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 2018, nr 4, s. 87-97
 • Słodki uczeń w twojej klasie / Magdalena Chomka. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 4, s. 137-148
 • Słodkie dzieci / Piotr Fichna. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 23-24
 • Specyficzne problemy edukacyjne dziecka z cukrzycą / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka. W: Remedium. 2016, nr 5, s. 10-11
 • Uaktywnianie dziecka z cukrzycą w procesie wychowania fizycznego (dostosowanie form i metod aktywności do możliwości zdrowotnych chorego ucznia) / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2018, nr 2, s. 14-23
 • Z insuliną na lekcję. Cz. 2 / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 19, s. 11

Choroby nowotworowe

 • Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Ditta Baczała. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 3, s. 192-198
 • Górska przystań / Ewa Owsiany. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 8, s. 27-30
 • Praca psychologiczna z dziećmi z chorobami onkologicznymi w obliczu pandemii SARS-CoV-2 / Joanna Kmita. W: Remedium. 2020, nr 5, s. 10-11
 • Praca z dziećmi z chorobą nowotworową / Anna Tojza. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 48-52
 • Terapeutyczna rola niewerbalnej komunikacji z dzieckiem chorym onkologicznie / Joanna Kmita. W: Remedium. 2020, nr 6, s. 28-29
 • Zagrożenia rozwoju dziecka z chorobą nowotworową / Anna Baruch. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 8, s. 31-39

Padaczka

 • Dziecko epileptyczne w klasie szkolnej / Elżbieta Doniec. W: Nauczanie Początkowe. 2001/2002, nr 2, s. 56-58
 • Dziecko z padaczką / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 23, s. 14
 • Mój ślad na drodze Maćka / Zbigniew Bregier. W: Rewalidacja. 2011, nr 1, s. 39-49
 • Zrozumieć i pomagać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 24, s. 17

HIV/AIDS

 1. Dzieci żyjące z HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. W: Remedium. 2015, nr 5, s. 21-23
 2. Dzieci żyjące z HIV/AIDS a szkoła / Magdalena Gwizdak. W: Remedium. 2010, nr 10, s. 26-27

Otyłość

 • Co może szkoła w walce z otyłością / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 6, s. 60-62
 • Coraz więcej grubasków : dzieci tyją, bo zdrowe żywienie w szkołach szwankuje / Małgorzata Pytkowska. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 39, s. 24
 • Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur. W: Lider. 2006, nr 1, s. 6-8
 • Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami / Urszula Jańska. W: Lider. 1996, nr 2, s. 14-18
 • Dieta, ruch, profilaktyka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 27/28, s. 20
 • Dzieci nie chcą jeść / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 39, s. 13
 • Epidemia wśród dzieci! / Konrad Gaca. W: Wychowawca. 2015, nr 7-8, s. 12-13
 • Fast food wciąż wygrywa / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 19, s. 9
 • Formy wsparcia dziecka z nadwagą i otyłością na lekcji WF / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2018, nr 3, s. 21-23
 • Gruby jak młody Polak / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2018, nr 23, s. 42-44
 • Każdy sobie rzepkę skrobie / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 20, s. 8
 • Mniej znaczy więcej / Anna Raczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 3/4, s. 6-9
 • Nadwaga i otyłość dzieci w klasach IV-VI w środowisku miejskim i wiejskim / Ilona Stolarz. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2009, z. 1, s. 29-41
 • Nadwaga i otyłość gimnazjalisty (Opis i analiza przypadku) / Teresa Zygmunt. W: Lider. 2006, nr 2, s. 17
 • Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. 2018, nr 4, s. 33-35
 • Nadwaga i otyłość - rosnący problem młodego pokolenia / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2019, nr 5, s. 24-26
 • Nadwaga u dzieci w wieku przedszkolnym - kiedy zaczyna się problem? / Małgorzata Talaga-Duma. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2021, nr 3, s. 16-19
 • Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska. W: Charaktery. 2015, nr 12, s. 50-53
 • Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym / Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013, T. 32, s. 147-165
 • Niejadki i łakomczuchy / Anna Kłosińska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 2, s. 40-41
 • Nie lekceważ, nie krytykuj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 25, s. 14-15
 • Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? / Anna Satel. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 68-70
 • O problemie dużej wagi, czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 22-24
 • Otyłość u dzieci - przegląd aktualnych badań / Dominika Olejniczak, Kamila Głowacka. W: Lider. 2009, nr 9, s. 26-27
 • Otyłość w szkole : nie tylko zbędne kilogramy / Radosław Mysior. W: Życie Szkoły. 2014, nr 1, s. 12-15
 • Piramida żywieniowa warunek konieczny, ale niewystarczający : od teorii do praktyki / Dorota Wawrzycka, Agnieszka Przychodni. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2017/2018, nr 2, s. 59-71
 • Problem: waga ciężka / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 49, s. 14
 • Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2015, nr 2, s. 22-29
 • Przykładowy zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych - przeciw otyłości / Ryszard Harężlak. W: Lider. 1992, nr 4, s. 24-25
 • Pulchne dzieciństwo / Anna Rudy, Magdalena Wójtowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2012, nr 42, s. 13
 • Sorbet zamiast lodów / Paulina Ilska, Paulina Konrad, Adriana Cylwik. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 5-7
 • Spróbujmy wspólnie wspomagać uczniów z nadwagą / Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska. W: Lider. 1995, nr 12, s. 15
 • Stop otyłości - aktywizujące zajęcia korekcyjne w walce z wadami postawy / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2020, nr 1, s. 15-21
 • Stop otyłości - wychowanie fizyczne w walce z nadwagą dzieci i młodzieży / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2019, nr 6, s. 35-39
 • Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2015, nr 6, s. 20-27
 • Uczeń z nadwagą / Jan Winnicki. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 43, s. 4
 • Ulotka dla rodziców : : jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 36
 • Warsztat "Psychologia zdrowego żywienia" Ewelina Prędka-Pawlun. W: Remedium. 2019, nr 4, s. 24
 • Witaminy! A nie batony : z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Jaroszem, dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 19, s. 8
 • Wpływ otyłości na sprawność fizyczną dzieci / Arianna Ceschia, Stefano Giacomini, Simone Santarossa ; oprac. Karolina Łagowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2016, nr 2, s. 17-18
 • Wychowani za słodko / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2013, nr 19, s. 88-89
 • Zachowania żywieniowe dzieci z otyłością prostą w świetle wyników badań własnych / Małgorzata Cichecka-Wilk. Małgorzata Samujło. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013, T. 32, s. 243-275
 • Zajadanie emocji? Cz. 2 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 38, s. 16
 • Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun. W: Remedium. 2019, nr 4, s. 21-23
 • Zakazy nie wystarczą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 39, s. 14.