Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czarna księga kobiet / pod redakcją Christine Ockrent . - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. 68263
 • Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność / red. Robert Tabaszewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. 70867
 • Demokracja wobec różnicy : multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania / Monika Bobako. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. 66015
 • Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska.- Warszawa : CeDeWu, 2017. 75398
 • Dyskryminacja : przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania / pod redakcją Magdaleny Lesińskiej-Staszczuk, Justyny Wasil. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 75140 czyt.
 • Dziewczynki latają wysoko / Raquel Díaz Reguera ; z języka hiszpańskiego przełożył Tomasz Pindel. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2018. 77285
 •  Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. 66702
 • Gdyby zamilkły kobiety: #nigdy / Krystyna Kofta. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 77502
 • Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. - Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. 77505 czyt.
 • Kobiety, feminizm, demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009. 66788
 • Kontrakt płci / Carole Pateman ; przeł. Jarosław Mikos ; wstęp do pols. wyd. Ewa Majewska. - Warszawa : Czarna Owca, 2014. 71189
 •  Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : Difin, 2011. 66447
 • Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 76216  czyt.
 •  Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. 67544
 • Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.  66535
 • Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.Warszawa : "Scholar", cop. 2008. 64820
 • Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa Wolters Kluwer Polska, 2011. 66546  czyt.
 • Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : Difin, 2010. 77454 czyt.
 • Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym / Raewyn Connell ; tł. Olga Siara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 67960
 • Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. 64203
 •  Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006. 62140 , 62139 czyt.

 

Artykuły z czasopism: 

 

 • Amazonia jest kobietą / Edward Augustyn. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 32-35. 
 • Awantura na lewicy : poszło o słowo "kobieta" / Edyta Hołdyńska..W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 32-33.
 • Bo kobiety mają siłę / Rozmowa tygodnia z dr hab. Marzeną Cichosz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; rozmawiała Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 43, s. 2.
 • Ciary na murach Zamościa / AP. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 6, s.8.
 • Czarno widzę / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 15/16, s. XX-XXII.
 • Czy płeć ma znaczenie w sądzie? / Dorota Pudzianowska, Jarosław Jagura . W: Niebieska Linia. 2017, nr 1, s. 24-28.
 • (De-)GENERA / Paulina Tendera. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 45/46, s. LVI-LVII.
 • Do wielkiej „Unii Zadłużenia” : wieści z UE i Niemiec / Tomasz Mysłek. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 33/34, s. XXXVI-XXXVIII.
 • Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? / Zdzisław Czajka. W: Polityka Społeczna. - 2013, nr 8, s. 16-23.
  Dwa billboardy za Missoulą / Marta Zdzieborska. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 58-60.
 • Dzień wiosennej beztroski / Wojciech Grzelak. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 12, s. XXXVIII-XXXIX.
 • Edukacja seksualna w szkole : (materiały Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny). W: Lider. 1997, nr 11, s.23-26.
 • Jaskółki / Marta Panas-Goworska, Iwona Sudół-Szopińska. W: Twórczość. 2020, nr 3, s. 141-146.
 • Eksterminacja dziewczynek / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 17, s. LXII-LXIII.
 • Emancypacja kobiet po polsku / Dobrochna Kałwa. W: Znak. 2015, nr 7/8, s. 78-85.
 • Eurokomunistyczne szaleństwo : wieści z Niemiec / Tomasz Mysłek. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 11/12, s. XXXII-XXXIV.
 • Francja na drodze „postępu” : trzy ideologiczne ustawy / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 7/8, s. XXXII-XXXIV.
 •  Gender a sprawa polska / Magdalena Nowicka. W: Wiedza i Życie. - 2014, nr 3, s. 58-62.
 • Gniew kobiet : Kobiety wyszły na ulice w całej Polsce, także w naszym regionie. Takich tłumów dawno nie było / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 43, s. 13.
 •  Gorączka biograficzna / Inga Iwasiów. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 79-81.
 • Grzecznie już było / Elżbieta Baniewicz. W: Twórczość. 2021, nr 3, s. 139-142.
 • Jak Francuzi kobiety od tronu odsunęli / Beata Spieralska. W: Mówią Wieki. 2003, nr 10, s. 42-45..
 • Jak lalka Barbie... / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 3, s. 8. Jak wzmacniać równość płci / Maja Dobiasz-Krysiak, Elżbieta Krawczyk.
 • Jaskółki / Marta Panas-Goworska, Iwona Sudół-Szopińska. W: Twórczość. 2020, nr 3, s. 141-146.
 • Jestem zwolennikiem monogamii / z dr. hab. Maciejem Gdulą, posłem klubu Nowej Lewicy, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 34-37.
 • Kalendarz kreatywnej katoliczki / Justyna Bargielska.Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2017, nr 33. W: Tygodnik Powszechny. Wydanie Specjalne. 2020, nr 1, s. 141-144.
 • Kiedy nauczyciel poniża... / z dr hab. Lucyną Kopciewicz, socjolożką z Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Dorota Obidniak. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 47, s. 10.
 • Kobieca rewolucja na Czarnym Lądzie / Magdalena Żuraw. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 8, s. XXIV-XXV.
 • Kobieta równym mężczyźnie jest człowiekiem : Ruchy feministyczne i walka o prawa wyborcze dla kobiet / Jacek Feduszka.W: Tygodnik Zamojski. 2021, nr 9, s. 25.
 • Kobiety mają głos : z Magdaleną Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawia Grzegorz Górny. W: Sieci. 2018, nr 49, s. 86-87.
 • Kobiety w obronie kobiet / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 41/42, s. XLIV-XLV.
 • Kobiety ze stadionu "Wolność" / Wojciech Jagielski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 50-52.
 • Kobiety wk******E / Rozmowa tygodnia z dr Małgorzatą Majewską, językoznawczynią z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; rozmawiała Jadwiga Hereta.
  W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 44, s. 2.
 • Kochanie dlaczego się (nie)rozwijasz ? / Krystyna Romanowska. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 3, s. 50-53.
 • Komisarz Praw Człowieka RE o przestrzeganiu praw kobiet w Polsce / Paulina Szczupaczyńska. W: Niebieska Linia. 2020, nr 3, s. 25-26.
 • Krucjata moralna Solidarność / Marcin Kościelniak. W: Teksty Drugie. 2018,nr 5, s. 25-44..
 • Lempart jak Kijowski / Stanisław Janecki. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 26-28.
 • Lepka podłoga akademii / Ludwika Włodek. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5, s. 67-70.
 • Lewacka Ameryka daje przykład : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 5/6, s. XXVIII-XXX .
 • Lewica ponad podziałami : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz.  W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 9/10, s. XXXVIII-XL.
 • Mikroprzypowieść o molestowaniu / Kalina Błażejowska. Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2017, nr 47.
 • Módl się, pracuj i myśl / Jerzy Sosnowski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 48, s. 32-35.
 • Mówić, nie przemawiać: Iwona Demko w rozmowie z Urszulą Pieczek. W: Znak. 2020, nr 7/8, s. 86-93.
 • Mrożony list o naszych prawach / Inga Iwasiów. W: Znak. 2018, nr 11, s. 32-35.
 • Mulieres in ecclesiis taceant : ”Kobiety mają na zgromadzeniach milczeć” / Ewa Wipszycka. W: Mówią Wieki. 1993, nr 3, s. 32-36.Na traktorze i z lizakiem / Dariusz Jarosz. W: Mówią Wieki. 2000, nr 3, s.  32-36.
 • Najmłodsze obywatelki w Europie : mija pół wieku, od kiedy Szwajcarki wywalczyły sobie prawa wyborcze na poziomie federalnym / Agnieszka Kamińska. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 7, s. 52-54.
 • Nauczycielki na pierwszej linii / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 49, s. 9
 • Nie będziemy milczeć / Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5, s. 64-66.
 • Nie zmienię swoich poglądów / Z Bartłomiejem Wróblewskim, kandydatem PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 12, s. 32-34
 • Nieoczywisty obraz #MeToo / Łukasz Adamski. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2019, nr 45, s. 68-69 .
 • Niepokorna narzeczona / Małgorzata Brączyk. W: Focus Historia. 2018, nr 3, s. 6-10.
 • Nierówność płci w równej Europie / Paulina Szczupaczyńska. W: Niebieska Linia. 2018, nr 1, s. 16-17 .
 • Niewidzialne kobiety / Agnieszka Pikulicka-Wilczewska. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 28, s. 49-50.
 • Nie wie lewica… : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 46, s. XXVI-XXVII .
 • Nigdy nie ma tylko jednej historii : Magazyn Conrad 03 / Oliwia Fryc. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, dod. Conrad Festival, s. 93-96
 • Nim nadejdzie matriarchat / Aleksandra Klich. Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2013, nr 26.
 • O in vitro nad Sekwaną : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 29/30, s. XXXII-XXXIII.
 • Oddajmy Kościół również kobietom! / Dominika Kozłowska. W: Znak. - 2015, nr 7/8, s. 58-60.
 • Patriarchat w służbie kobiet / Ayóbámi Adébáó ; rozmawiała Agata Kasprolewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 27, s. 48-50.
 • Pensja za krzątactwo / Maciej Sobociński. W: Znak. 2020, nr 6, s.58-63.
 • Podwójne standardy / Urszula Nowakowska. W: Niebieska Linia. 2016, nr 3, s. 21-24
 • Polka domowa : Rozmowa tygodnia z Małgorzatą Druciarek z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie / Rozmawiała Anna Rudy. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 9, s.
 • Ponadpłciowa solidarność (?) : wsparcie mężczyzn w walce o prawa wyborcze Polek / Maciej Duda. W: Teksty Drugie. 2019, nr 3, s. 187-207.
 • Powtórki z rozrywki / Hanna Karp. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2020, nr 48, s. 74-75.
 • Prawa dziewczynek w polskiej szkole? Jest coraz smutniej / Wywiad Marty Rawłuszko z Ewą Rutkowską, nauczycielką filozofii i etyki oraz członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej(TEA)/ Ogonowska. W: Niebieska Linia. 2015, nr 2, s. 8-10
 • Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu / Barbara Pasamonik. W: Kultura i Społeczeństwo. 2013, nr 3, s. 3-25.
 • Protesty kobiet / her. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 44, s. 10 .
 • Psychologia czy ideologia "gender"? / Tomasz Garstka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 2, s. 52-55.
 • Rewolucja to rodzaj żeński / Beata Spieralska. W: Mówią Wieki. 2002, nr 1, s. 28-31.
 • Równość kobiet i mężczyzn w perspektywie nowych kultur uczenia się dorosłych / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 7-18.
 • [Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919) - recenzja] / Agnieszka Drozdowska. W: Dzieje Najnowsze. 2019, nr 2, s. 326-331.
 • Seksizm... w języku / Leszek Tymiakin. // Język Polski w Liceum. - R. 11 (55), nr 1 (2009/2010), s. 96-101.
 • Sprawa równouprawnienia kobiet - przypadek polski / Sandra Tomczak. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 3, s. 20-23 .
 • Sukienka w sprawie / Anna Marchewka. W: Znak. 2016, nr 11, s. 100-105.
 • Temat tabu: napastowanie seksualne / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 9, s. 12.
 • Stukając parasolkami : rozmowa tygodnia z Urszulą Nowakowską, prezeską Centrum Praw Kobiet / rozmawiała Małgorzata Mazur W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 10, s. 2.
 • Sukienka w sprawie / Anna Marchewka. W: Znak. 2016, nr 11, s. 100-105.
 • Tato zabił mamę" : Plakaciary wychodzą nocą. Czasem płacą mandaty. Ale mówią, że to niska cena / Joanna Nowicka. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 9, s. 10.
 • Temat tabu: napastowanie seksualne / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 9, s. 12.
 • U progu wolności / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 15/16, s. [XXXIV-XXXV] i XLIV-XLVII .
 • Ujarzmić autosamice / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 35/36, s. XLIV-XLVI.
 • W stronę „demokracji zastęczej” / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 31/32, s. XXI.
 • Walka z „islamistycznym separatyzmem” / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 43/44, s. XXX-XXXII.
 • Wybór kierunku studiów - mechanizm segregacji / Ewa Cukrowska-Torzewska ; Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski.. W: Edukacja. 2017, nr 4, s. 31-44.
 • Wygrana bitwa słabszej płci / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 9, s. 16-17.
 • Zatrzymana rewolucja? : zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych : międzynarodowe badania porównawcze / Piotr Michoń. W: Polityka Społeczna. 2015, nr 2, s. 27-33
 • Zero tolerancji / Anna Wołosik ; rozmowę przeprowadziła Ewa Miłoszewska.
  W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 18, s. 8.
 • Żadne z nas królowe / Sara Nowacka. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 56-57.86-89.
 • Żeńska końcówka / Marcin Napiórkowski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 86-89.