Dzieci nieśmiałe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała:  Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte

 • 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. Warszawa : Arystoteles - Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010. Nr_inw.: 66482
 • Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain ; il. Monika Pollak ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Nr_inw.: 64940
 • Jesteś ważny, Pinku! : książka o poczuciu własnej wartości : dla dzieci i dla rodziców trochę też / Ula Młodnicka ; [ilustracje:] Agnieszka Waligóra. Gliwice : Helion SA, copyright 2020. Nr_inw.: 79286
 • Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk]. Kraków : CEBP 24.12., 2014. Nr_inw.: 70871
 • Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera / Cynthia Kim ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Nr_inw.: 77130
 • Nieśmiałość : co to jest? : jak sobie z nią radzić ? / Philip G. Zimbardo ; [przetł. z ang. Anna Sikorzyńska] ; il. Bohdan Butenko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Nr_inw.: 20422(b), 20432(b), 20807(b)
 • Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas- Napierała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1979. Nr_inw.: 35776, 35777
 • Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Nr_inw.: 64628
 • Uczucia, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Serge Bloch ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Wyd. 1, nakł. 2. Nr_inw.: 67945
 • Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Nr_inw.: 63254
 • Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ]. NRW: Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019. Nr_inw.: 78140
 • Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ]. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019. Nr_inw.: 78140
 • Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej / Danuta Borecka-Biernat. Kraków : "Impuls" : ["Drukarnia GS"], 2001. Nr_inw.: 58167, 58168

Artykuły z czasopism

 • Dzieci nieśmiałe - diagnoza czy etykieta? / Kaja Chojnacka. // Remedium. 2020, nr 3, s. 22-24
 • Dzieci nieśmiałe - zdążyć z pomocą. // Remedium. 2017, nr 12, s. 29-31
 • Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu / Lidia Kołodziejska. //Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 15-19
 • Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska. // Życie Szkoły. 2009, nr 7, s. 19-22
 • Nieśmiałość ma przyszłość / Magdalena Staniek. // Charaktery. 2019, nr 9, s. 16-24
 • Nieśmiały uczeń / Jarosław Jagieła. // Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 149-151
 • Pokonać nieśmiałość / Anna Głuszak. // Życie Szkoły. 2012, nr 1, s. 25-28
 • Pomóż pokonać nieśmiałość / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Życie Szkoły. 2020, nr 8, s. 32-36
 • Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. // Remedium. 2007, nr 4, s. 30-31
 • Zachowania dzieci nieśmiałych w sytuacji społecznej ekspozycji Danuta Borecka-Biernat. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 2, s. 15-19