Tadeusz Różewicz (1921-2014) w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1967 - 2015

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Deus Desideratus : sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza / Wojciech Kruszewski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005.
 • Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza / Irena Górska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.
 • Fragmenty o polskiej literaturze / Andrzej Falkiewicz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; [posłowie Lech Sokół]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; [posłowie Lech Sokół]. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
 • Opowiadanie traumatyczne ; Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
 • Poezja. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Poezja. [T.] 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Poezje / Tadeusz Różewicz ; [grafika Jerzego Nowosielskiego]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1987.
 • Proza. T. 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
 • Proza. T. 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
 • Próba rekonstrukcji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : Agencja Autorska i Dom Książki, 1969.
 • Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Sztuki teatralne / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 • Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Teatr. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Wiersze wybrane / Józef Czechowicz ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Wybór poezji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.

Artykuły z czasopism:

 • Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny / Bernhard Hartmann. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 8-10.
 • Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 25-29.
 • Czarna dziura / Justyna Szczęsna. W: Polonistyka. 2000, nr 3, s. 170-172.
 • Czy są wśród nas jacyś ludożercy? Tadeusz Różewicz „List do ludożerców” / Dorota Suchorab. W: Język Polski w Gimnazjum. 2000/2001, nr 2 , s. 36-38.
 • Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska / Seweryna Wysłouch. W: Polonistyka. 2007, nr 6, s. 6-11.
 • Gdy poeta bywa współczesnym apostołem / Maria Jędrychowska. W: Polonistyka. 1992, nr 7-8, s. 474-475.
 • Interpretacje liryki współczesnej w szkole podstawowej : wiersze Tadeusza Różewicza / Lech Słowiński. W: Polonistyka. 1978, nr 5, s. 305-311.
 • Między nicością a wiecznością : Różewicz i Wittgenstein / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 1997, nr 7, s. 417-421.
 • "Kartoteka" Różewicza/Zadary a teatr wyłączonego środka / Patryk Czaplicki. W: Polonistyka. 2008, nr 5, s. 21-25.
 • Koniec i początek : o wierszu Tadeusza Różewicza "Taki to mistrz" / Piotr Kępiński. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 30-32.
 • Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 33-38.
 • Non-stop-pop : Różewicz i kultura masowa / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 11-17
 • Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 53-55.
 • Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka. W: Polonistyka. 1998, nr 1, s. 34-38.
 • O poezji Tadeusza Różewicza / Danuta Grodzka. W: Polonistyka. 1967, nr 6, s. 28-33.
 • O szczególnych właściwościach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza / Andrzej Skrendo. W: Polonistyka. 1999, nr 4, s. 203-207.
 • Podsumowania i powroty / Andrzej Skrendo. W: Polonistyka. 2002, nr 2, s. 122-124.
 • Poezja Tadeusza Różewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej / Danuta Janina Szewczyk. W: Polonistyka. 1983, nr 4, s. 243-249.
 • Przegląd prasy / Piotr Śliwiński. W: Polonistyka. 2001, nr 7, s. 440-441.
 • Przewodnik po labiryncie / Bogumiła Kaniewska. W: Polonistyka. 2007, nr 8, s. 57-59.
 • Przygoda z "Kartoteką" / Antoni Mackiewicz. W: Polonistyka. 1973, nr 3, s. 45-50.
 • Róża świadomości : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Jacek Gutorow. W: Polonistyka. 2002, nr 10, s. 607-611.
 • Różewicz dwukrotnie / Anna Legeżyńska. W: Polonistyka. 2003, nr 1, s. 50-53.
 • Różewicz i Levinas, czyli o "Głosie anonima" i (nie) obecności twarzy / Monika Brzóstowicz-Klajn. W: Polonistyka. 2003, nr 7, s. 420-424.
 • Różewicz - nihilista? : o "Spadaniu" / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 2003, nr 7, s. 416-419.
 • Różewicz - ostatni modernista / Marcin Jaworski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 18-24.
 • Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 4-7.
 • Symbol Zagłady, materia cierpienia : Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. W: Polonistyka. 2004, nr 10, s. 36-40.
 • Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała. W: Polonistyka. 2006, nr 10, s. 18-24.
 • Szkolne kłopoty z intencją i nowa kartoteka Różewicza / Ewa Nowel. W: Język Polski w Liceum. 2014/2015, nr 1, s. 37-50.
 • Tadeusz Różewicz a sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego / Stanisław Bortnowski. W: Polonistyka. 1989, nr 2, s. 105-130.
 • Tadeusz Różewicz - moralista? nihilista? metafizyk? / Seweryna Wysłouch. W: Polonistyka. 1992, nr 3, s. 177-178.
 • Treny Różewicza / Anna Legeżyńska. W: Polonistyka. 2000, nr 1, s. 57-59.
 • Uwaga: czytanie boli / Violetta Szostak. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 39-45.
 • Wbrew sobie i modom : o twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2012/2013, nr 3, s. 99-103.
 • Wielostronna diagnoza / Olga Wyspiańska-Soszyńska. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 51-52.
 • Wiersz Tadeusza Różewicza na lekcji w klasie VI / Marianna Borawska. W: Polonistyka. 1973, nr 5, s. 42-45.
 • Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga / Renata Krupa. W: Polonistyka. 2003, nr 2, s. 84-88.
 • Zrywanie masek / Feliks Tomaszewski. W: Język Polski w Gimnazjum. 1999/2000, nr 2, s. 45-55.