Rodzina niepełna

Tytuł : Rodzina niepełna.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonała: Anna Kita


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dylematy życia rodzinnego : diagnoza i wsparcie / redakcja Małgorzata Szyszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. sygn. 76621czyt.

 • Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. sygn. 65814

 • Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : Difin, 2015. sygn. 73381

 • Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. sygn 61733

 • Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gagat-Matuła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. sygn. 75033

 • Jak przeżyć trudne chwile i nie zwariować : poradnik z przymrużeniem oka / Marlena Rytel. - [Marki] : Wydawnictwo Acomitam, 2019. sygn. 78072

 • Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka / Amy J. L. Baker, Paul R. Fine ; tłumaczenie Sara Wacławik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2018. sygn. 76725

 • Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. sygn. 10522b

 • Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. sygn. 73749

 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2005. sygn. 61731

 • Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. sygn. 66018

 • Rodzina niepełna / Ewa Kozdrowicz. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St /redaktor prowadzący encyklopedii Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006. s. 336-346. sygn. 62837

 • Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze / Józefa Pelkowa. -Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. sygn. 8545b

 • Rozwód jako proces : perspektywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : Difin, 2017. sygn. sygn 76053

 • Rozwód rodziców. Jak przedszkole może wspierać dziecko / Agnieszka Gąstoł. W: Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / [redakcja naukowa] Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019. sygn. 77814czyt.

 • Rozwód w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. sygn. 62055

 • Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. sygn. 12331b

 • Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007. sygn. 64526czyt.

 • Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. sygn. 73642

 • Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. sygn. 62143

 • Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. sygn. 74164czyt.

 

Artykuły z czasopism

 

 • Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. W: Wychowawca. 2014, nr 7-8, s. 32-34

 • Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 3, s. 37-39

 • Blizna po rozwodzie / Kuba Jabłoński; rozm. przepr. Dorota Krzemionka. W: Charaktery. 2009, nr 6, s. 23-25

 • Być rodzicem po rozwodzie / Kuba Jabłoński. W: Charaktery. - 2008, nr 2, s. 32-34

 • Cechy współczesnego macierzyństwa / Joanna Pawełska. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 28-39

 • Cena dobrobytu / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 7

 • Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 9, s. 30-33

 • Czy dzieci potrzebują rodziców? / Michał Czernuszczyk. W: Charaktery. 2012, nr 5, s. 86-87

 • Czy sądy dyskryminują ojców? / Robert Kucharski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 3, s. 38-40

 • Czynniki determinujące poziom życia rodzin samotnych matek z dziećmi do 10 roku życia / Katarzyna Puślecka. W: Praca Socjalna. 1994, nr 2, s. 61-80

 • Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki / Izabella Łukasik. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 48-51

 • Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. 2004 , nr 3 , s. 57-58

 • Dzieci po rozwodzie rodziców w Polsce w latach 1980-2007 / Piotr Szukalski. W: Polityka Społeczna. 2010, nr 4, s. 7-11

 • Dzieci z rodzin rozwiedzionych / Aneta Baranowska. W: Wychowawca. 2014, nr 1, s. 16-19

 • Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej : raport z badań / Bożena Matyjas. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2015, nr 1, s. 207-223

 • Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik. W: Życie Szkoły. 2007, nr 7, s. 12-15

 • Dziecko a rozwód / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 36-39

 • Dziecko jest mamy i taty : z Elżbietą Golińską, dyrektorem Działu Komunikacji Społecznej, Eweliną Rzeplińską-Urbanowicz, zastępcą dyrektora Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, oraz Martyną Michalak, zastępcą dyrektora Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 23, s. 8-9

 • Dziecko w rozstaniu / Michał Czernuszczyk. W: Charaktery. 2010, nr 12, s. 92-95

 • Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz. W: Pedagogika Społeczna. 2008, nr 3, s. 81-86

 • Dziecko w sytuacji rozwodu / Karolina Gerhard. W: Edukacja i Dialog. 2008, nr 11, s. 30-31

 • Dziecko wobec codziennych problemów w wybranych tekstach kultury dla klasy IV / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 1, s. 72-100

 • Emigracyjne „sieroty” / Małgorzata Tulik-Hamelak. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 38-40

 • Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycje zmian / Wioleta Jarząbek. W: Problemy Rodziny. 1996, nr 1, s. 25-27

 • Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski. W: Praca Socjalna. 2005, nr 1, s. 60-65

 • Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 89-94

 • Gdy matka jest wszystkim / Dorota Szlama. W: Charaktery. 2011, nr 3, s. 88-90

 • Gdy wybucha wojna domowa / Hubert Czemierowski. W: Charaktery. 2006 , nr 4 , s. 38-41

 • Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym / Zofia Dąbrowska. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 3-7

 • Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci / Marta Komorowska. W: Remedium. 2010, nr 7/8, s. 8-9

 • Kiedy rodzice się rozwodzą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 46, s. 12.

 • Kilka uwag o zjawisku „sieroctwa emigracyjnego” / Stanisław Kozak. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 6, s. 18-19

 • Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców / Anna Dudak. W: Pedagogika Społeczna. 2004, nr 2-4, s. 67-72

 • Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s. 39-42

 • Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci / Wacław Laskowski, Marlena Piekut. W: Polityka Społeczna. 2018, nr 3, s. 21-28

 • Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migracyjnej / Wioletta Danilewicz. W: Pedagogika Społeczna. 2011, nr 1, s. 33-50

 • Lista jak drogowskaz / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 29/30, s. 19

 • Problemy wychowania dzieci przez samotne matki / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1981, T. 9, s. 83-90

 • Medialna wojna rodziców, którą przegrało dziecko / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 9, s. 21-25

 • Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 4/5; dod.: Wkładka metodyczna, s. 1-5

 • Młodzież z rodziny bez ojca / Elżbieta Napora. W: Remedium. 2020, nr 7/8, s. 56-58

 • Samotna matka jako wychowawca / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1984, T. 12, s. 149-154

 • Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA / Robert Kucharski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 2, s. 50-55

 • Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański. W: Wychowawca. 2011, nr 3, s. 14-15

 • Niedojrzali do obrączki / Dariusz Ryń. W: Charaktery. 2010, nr 3, s. 30-35

 • Niezgoda rujnuje, czyli "wojujący" rodzice / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 34-38

 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004 , nr 2 , s. 35-38

 • Obowiązek kontaktów z dzieckiem / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2012, nr 3, wkładka, s. 18-19

 • Obraz roli ojca u dziewcząt z rodzin niepełnych / Bogumiła Stokłosa. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1985, nr 4, s. 91-100

 • Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s. 43-44

 • Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci / Władysław Dykcik. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 3, s. 18-21

 • Ojciec winny za mamuśkę? / Magda Brzezińska. W: Charaktery. 2012, nr 11, s. 72-75

 • Ojcowie pod ostrzałem / Michał Fabisiak, Zenon Nowak ; rozm. przepr. Grzegorz Jakubowski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 14/15, s. XIV-XVI

 • Osamotnienie dziecka w rodzinie / Marzena Syndyk. W: Małżeństwo i Rodzina. 2003 , nr 4 , s. 20-21

 • Parentyfikacja dziadków czynnikiem "resilience" w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki : przegląd badań / Elżbieta Napora, Agnieszka Kozerska, Anna M. Schneider. W: Kultura i Edukacja. 2014, nr 1, s. 51-71

 • Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych / Katarzyna Tomaszek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 5, s. 40-45

 • Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca / Mirosław Baum. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 1999, nr 2, s. 26, 27-32

 • Polityka rodzinna i praca socjalno-wychowawcza jako działania na rzecz rodzin niepełnych / Izabela Krasiejko. W: Praca Socjalna. 2018, nr 4, s. 88-108

 • Pomoc udzielana rodzinom samotnych matek / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1988, T. 13/14, s. 67-73

 • Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 40-44

 • Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci - komunikat z badań / Magdalena Barabas. W: Wychowanie na co Dzień. 2011, nr 3, s. 26-30

 • Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudak. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 73-76

 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 44-47

 • Pozycja dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej / Józefa Brągiel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1992, nr 3, s. 131-136

 • Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 1 / Iwona Zwierzchowska. W: Bliżej Przedszkola . 2007, nr 2, s. 21-24

 • Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 2 / Iwona Zwierzchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2007, nr 3, s. 24-27

 • Prawa rozwojowe i specyfika w rozwoju religijności u dzieci z rodzin niepełnych / Beata Kostrubiec-Wojtachnio. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 1, s. 30-43

 • Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem / Krzysztof Lisowski. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 12, s. 46

 • Pręga po PASie / Agnieszka Kawula. W: Charaktery. 2007, nr 4, s. 24-28

 • Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego / Mariola Irzyniec. W: Chowanna. 1996, T. 1/2, s. 72-78

 • Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s. 39-48

 • Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nogaj. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 52-55

 • Problemy wychowawcze matek niezamężnych / Bożena Balcerzak-Paradowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . 1990, nr 4, s. 58-62

 • Promise Keepers, czyli rehabilitacja ojcostwa / Joanna Petry Mroczkowska. W: Więź. 1998, nr 5, s. 82-91

 • Przezwyciężenie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki / Agnieszka Iwańczuk. W: Szkoła Specjalna. 2003 , nr 1 , s. 45-47

 • Przezwyciężyć zły los / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski. W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 13-21

 • Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s. 62-64

 • Psychospołeczne trudności w rodzinach osób owdowiałych / Bogusława Lachowska, Stanisław Lachowski. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 2, s.47-50

 • Psychospołeczne warunki rozwoju młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych : analiza danych i ich wykorzystanie w pracy pedagoga / Alicja Konikiewicz. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 247-264

 • Rodzice się rozwodzą / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 31, s. 16

 • Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej / Maria Lenarczyk. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 2004, nr 1/2, s. 31-39

 • Rodzina patchworkowa : ewolucja francuskiej rodziny w ostatnim czterdziestoleciu / Magdalena Troc-Rezaiguia. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 11-12, s. 22-25

 • Rodzina po śmierci rodzeństwa / Anna Lipa. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s. 68-72

 • Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s. 49-50

 • Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia / Danuta Graniewska. W: Problemy Rodziny. 1993, nr 2, s. 16-19

 • Role matek "z oddali" : co z dziećmi, gdy matki przebywają za granicą? / Teresa Sołtysiak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 1, s. 8-12

 • Rozdarcie z perspektywy „metra dwadzieścia” / Beata Kolska-Lach ; rozm. przepr. Artur Filipiak. W: Katecheta. 2015, nr 1, s. 14-21

 • Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć. W: Opieka Wychowanie Terapia. 2003 , nr 3 , s. 9-11

 • Rozwiedzione dzieci / Urszula Ratajczak. W: Charaktery. 2012, nr 10, s. 86-89

 • Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 10, s. 23-28

 • Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 3, s. 38-42

 • Rozwód a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie / Danuta Graniewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1990, nr 5-6, Wkładka do czasopisma Przysposobienie do życia w rodzinie, s. 80-84

 • Rozwód rodziców / Jarosław Jagieła. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 149-152

 • Rozwód w rodzinie : sytuacja emocjonalna w życiu małego dziecka / Anna Więcław. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 11, s. 38-39

 • Rozwód z molestowaniem w tle / Piotr Żak, Piotr Brysacz. W: Charaktery. 2011, nr 7, s. 32-37

 • Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców / Marta Komorowska. W: Remedium. 2011, nr 12, s. 8-9

 • Sam się sobą zajmę / Kuba Jabłoński. W: Charaktery. 2005, nr 4, s. 24-25

 • Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Angelika Kleszczewska-Albińska, Aleksandra Mandla. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 3, s. 52-66

 • Samotną matką być / AP. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 35, s. 8

 • Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach / Ewa Włodarczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 1, s. 3-17

 • Samotne rodzicielstwo / Mirosław Baum. W: Edukacja i Dialog. 1996, nr 6, s. 27-29

 • Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk- Wawryszuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 7, s. 43-49

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie / Beata Krajewska. W: Praca Socjalna. 2012, nr 6, s. 53-66

 • Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa : konteksty pedagogiczne i społeczne / Mariusz Gajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 6, s. 49-61

 • Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej : komunikat z badań / Renata M. Ilnicka. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 4/5, s. 26-31

 • Spotkanie z rozstaniem / Wanda Sztander-Trabert. W: Charaktery. 2009, nr 6, s. 16-22

 • Sprawowanie pełni władzy rodzicielskiej przez żyjących w rozłączeniu rodziców / Katarzyna Jadach. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 8, s. 39-47

 • Stosunki emocjonalne w rodzinie rozbitej a zachowanie się dziecka w wieku przedszkolnym / Teresa Kurek. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1984, nr 2, s. 47-57

 • Struktura stosunków emocjonalnych w rodzinie niepełnej / Wojciech Pruszak. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1978, nr 2, s. 62-67

 • Synowie nieobecnych ojców / Luis Alarcon Arias. W: Charaktery. 2009, nr 5, s. 90-92

 • Sytuacja emocjonalna dziecka w trakcie procesu rozwodowego / Małgorzata Skalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1991, nr 8, s. 120

 • Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych matek / Grażyna Dąbrowska. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 1993 nr 8 dod.: Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie s. 138-142

 • Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych : ankieta dla rodziców / Bogna Stępień. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 34-38

 • Sześciolatki z niepełnych rodzin / Iwona Zwierzchowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 4, s. 10-15

 • Szkic do portretu rodziny diasporalnej / Stanisław Kawula. W: Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s. 30-34

 • Ślub, rozwód, kohabitacja - w opinii Polek i Brytyjek / Dagmara Dobosz. W: Pedagogika Społeczna. 2012, nr 4, s. 83-96

 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 2, s. 12-13

 • Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny niepełnej / Waldemar Hetmanek. W: Praca Socjalna. 2008, nr 5, s.68-87

 • Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 10, s. 20-24

 • Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej : diagnoza i strategie pomocy / Bożena Matyjas. W: Pedagogika Społeczna. 2012, nr 1, s. 35-52

 • Układanka bez ojca / Dorota Szlama. W: Charaktery. 2012, nr 9, s. 76-78

 • Uratować dziecko : wywiad / rozm. przepr. Sylwia Palka. W: Wychowawca. 2008, nr 3, s.19

 • Urodzenia pozamałżeńskie w powojennej Polsce / Piotr Szukalski. W: Problemy Rodziny. 2000, nr 2/3, s. 40-46

 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur. W: Polityka Społeczna. 2008, nr 10, s. 6-10

 • Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca / Wanda Stojanowska. W: Szkoła Specjalna. 2002, nr 1, s. 17-21

 • Wpływ bezrobocia na realizację podstawowych funkcji rodzin niepełnych i wielodzietnych / Danuta Staszewska. W: Polityka Społeczna. 1992 nr 3 s.30-33

 • Wpływ niepełnej i rozbitej rodziny na wykolejenie się dzieci / Jadwiga Gruba. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1979, nr 5, s. 72-76

 • Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz. W: Życie Szkoły. 2000, nr 3, s.137-140

 • Wpływ rodziny samotnej matki na rozwój dziecka / Róża Pawłowska. W: Problemy Alkoholizmu. 1995, nr 5, dod. s. III-V

 • Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Anna Michniuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 1, s. 41-47

 • Z dzieckiem nie można się rozwieść / Dorota Ziółkowska-Maciaszek. W: Świat Problemów. 2010, nr 9, s. 21-25

 • Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 25-33

 • Zaangażowanie dziadków w ocenie wnuków z rodzin samotnych matek / Agnieszka Kozerska, Ewa Miszczak, Elżbieta Napora. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 231-246

 • Zachwianie struktury współczesnej polskiej rodziny / Henryk Cudak. W: Wychowawca. 1997, nr 7/8, s. 19-20

 • Zanim dojdzie do rozwodu / Dorota Ziółkowska-Maciaszek. W: Świat Problemów. 2010, nr 6, s. 27-30

 • Zanim odejdziesz... / Beata Mazurek. W: Wychowawca. 2008, nr 4, s. 14

 • Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. W: Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s. 23-25

 • Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 7, s. 12-17

 • Zespół PAS - prawda czy mit? Część I / Magda Wójcik. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 20

 • Zespół PAS - prawda czy mit ? Część II / Magda Wójcik. W: Remedium. 2011, nr 4, s. 20