Nauczanie na odległość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2007-2021

Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Impuls, 2015. 44170
 • Digital learning : od e-learningu do dzielenia się wiedzą / Marta Machalska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 45286
 • Edukacja, wychowanie, oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) : monografia naukowa / pod red. Artura Łaciny-Łanowskiego i Janusza Stanka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. 43345 czyt.
 • E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : Difin, 2012. 42051
 • E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009. 41084 czyt.
 • Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. 41177
 • Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów / Jarosław Wagner. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. 42053
 • Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. 40361
 • Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. 45715
 • Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Babasz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. 44653
 • Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015. 44218
 • Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. 43962
 • Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2011. 42367 42532
 • Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : OficynaWydawnicza "Impuls", 2014. 43989
 • Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka ; [wprow. Henryk Bednarczyk, Zbigniew Kramek] ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. 40373
 • Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 42678

Artykuły z czasopism

 • Blended learning w praktyce / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 3, s.50-53.
 • Blendspace - platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów / Hanna Basaj. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 104-106.
 • BYOD w szkole - BY ODkrywać e-edukację / Dorota Janczak. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 34-37.
 • Co ciekawsze - zajęcia edukacyjne w terenie czy zabawy z naszymi urządzeniami mobilnymi?/ Elżbieta, Pryłowska-Nowak. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 65-71.
 • Cyfrowe pomoce edukacyjne / Agnieszka Lipska. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 5, dod. Nowe technologie, s. 6, 8.
 • Doświadczenia chemiczne na lekcjach chemii w czasach online / Maciej Waligórski, Kamila Borowczyk, Ewa Stronka-Lewkowska. W: Chemia w Szkole. 2021, nr 3, s. 44-45.
 • Doświadczenia z e-szkoły / Małgorzata Załoga. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 5, dod. Nowe technologie, s. 4-5.
 • Dynamika stosunków społecznych w e-grupie: jak to robimy na platformie MOODLE? / Anna Turula, Tomasz Walasek. W: Meritum. 2018, nr 1, s. 28-38.
 • Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 1/ Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 39-42.
 • Edukacja zdalna : jak motywować do czytania ? / Anna Giniewska, Magdalena Kacprzak. W: Biblioteka w Szkole. 2021, nr 3, s. 38-39.
 • Edukacja zdalna w praktyce / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 38-41.
 • E-learning jako forma wspomagania kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych / Małgorzata Bartoszewicz. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 3, s. 32-38.
 • E-learning na obszarach wiejskich polskich / Anna Pokorska, Andrzej Kaleta. W: Kultura i Edukacja. 2012, nr 3, s. 119-139.
 • E-lekcja, lekcja z wykorzystaniem internetu / Joanna Pilipczuk. W: Biologia w Szkole. 2013, nr 1, s. 34-40.
 • "E-zabawy", czyli edukacja techniczna na lekcji wychowania fizycznego / Piotr Winczewski. W: Życie Szkoły. 2013, nr 1, s. 16-18. 49-50.
 • Flipgrid - sposób na aktywizację uczniów na lekcjach matematyki / Mariola Kosztołowicz. W: Matematyka. 2021, nr 2, s. 44-50.
 • Geografia na YouTubie / Piotr Siłka. W: Geografia w Szkole. 2020, nr 6, s. 34-35.
 • Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych? / Elżbieta, Pryłowska-Nowak. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 38-43.
 • Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki wyraźnie spadła? / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 6-9.
 • Jak zorganizować apel w sieci podczas nauki online? / Izabela Lalke. W: Biblioteka w Szkole. 2021, nr 3, s. 24-25.
 • LearningApps - bezpłatna platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów / Hanna Basaj. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 94-96.
 • Londyn i Paryż - wielkie metropolie Europy : konspekt lekcji online dla klasy 6 / Zofia Szmidt. W: Geografia w Szkole. 2020, nr 6, s. 26-29.
 • Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie / Joanna Świercz. W: Matematyka. 2021, nr 2, s. 38-43.
 • Moja przygoda ze "Szkołą z TVP" / Wiktoria Knap. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2021, nr 1, s. 36-37.
 • Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 48-51.
 • Nauczanie na odległość / Andrzej Pieńkowski. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 47-48.
 • Nauczanie zdalne nie takie straszne - czy na pewno? / Dorota Pilna. W: Geografia w Szkole. 2021, nr 2, s. 25-29.
 • Nauka przez zabawę : bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 8, s. 49-52.
 • Nowe oblicze blended learningu / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 2, s.54-56.
 • Ocenianie na odległość / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 5, s. 20-24.
 • Od kredy do komputera / Paulina Gumowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 1, s.70-73.
 • Platforma Edmodo : zdalne nauczanie w praktyce / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 3, s. 41-44.
 • Platforma edukacyjnej współpracy : Scientix / Sylwester Zasoński. W: TIK w Edukacji. - 2017, nr 1, s.64-66.
 • Programowanie w Akademii Khana / Witold Kranas. W: Meritum. 2017, nr 4, s. 79-82.
 • Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michał Luberda. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 9, dodatek Biblioteka - Centrum Informacji 2013, nr 3, s. 12-13.
 • Push i pull learning / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s.56-59.
 • Szkoła u progu epidemii / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 16-22.
 • TIK nie gryzie / Marcin Zaród. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 1, s.54-58.
 • Trudny czas dobry czas na nowe wyzwania w pracy bibliotekarza / Stella Głąb-Szlejf, Zuzanna Wawrzyniak. W: Biblioteka w Szkole. 2021, nr 3, s. 40-41.
 • Uczyć historii przez Internet / Grzegorz Nowak. W: Mówią Wieki. 2013, nr 6, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 6, s. 11-12.
 • Uczymy (się) zdalnego programowania / Agnieszka Borowiecka. W: Meritum. 2013, nr 4, s. 44-51.
 • W magicznym świecie słów i znaczeń : scenariusz zdalnej lekcji języka polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol. W: Polonistyka. 2021, nr 2, s. 46-49.
 • Wykorzystanie e-learningowej platformy Moodle w procesie edukacyjnym / Walentyna Szwec. W: Fizyka w Szkole. 2017, nr 3, s. 32-39.
 • Zarządzanie potrzebami / Tomasz Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 23-26.
 • Zdalna lekcja wychowania fizycznego / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2021, nr 1, s. 16-19.
 • Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska. W: Edukacja. 2010, nr 2, s. 62-66.