MUTYZM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017. 75717 czyt.L
 • Gutek i zaczarowana dziewczynka : mutyzm / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. 76183
 • Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej / pod redakcją Eweliny Zając, Mateusza Szurka. - Wydanie I. - WYD: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. 79236 czyt.
 • Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. 76823 czyt.
 • Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 75523
 • Mutyzm wybiórczy : skuteczne metody terapii / redakcja naukowa Maria Bystrzanowska, Ewelina Bystrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 77531 czyt.
 • Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. - Kraków : Impuls, 2016. 74664
 • Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. - Wydanie 3. zmienione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 75842 czyt.
 • Mutyzm wybiórczy : własnymi słowami / Carl Sutton i Cheryl Forrester ; przedmowa: Donna Williams ; tłumaczenie: Krzysztof Kietzman, Krzysztof Środa. - Warszawa : Linia, 2019. 77627
 • Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. 60351
 • Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017. 75258 czyt.
 • Przestrzenie dziecka i dzieciństwa : wielość perspektyw i znaczeń / red. Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. 73939 czyt., 74116
 • Wieloaspektowość logopedii. Cz. 2, Opcje teoriopoznawcze i metodyczne / pod redakcją Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. 76637 czyt.
 • Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. 74916 czyt.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Barbara Remberk. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2020. 78997 czyt.
 • Zanim wkroczy specjalista... : jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach : przewodnik dla nauczycieli i rodziców / Agnieszka Wentrych. - Kraków : CEBP, copyright 2016. 78330

Artykuły z czasopism:

 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka polskiego / Zuzanna Krótki. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2016/2017, nr 3, s. 31-41
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego / Małgorzata Tomczyk-Jadach. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 111-114
 • Gdy dziecko się boi / Maria Kożuchowska. W: Remedium. 2018, nr 10, s. 11-13
 • Gdy uczeń uporczywie milczy / Joanna Tomczyk. W: Życie Szkoły. 2011, nr 7 s. 5-10
 • Mutyzm wybiórczy / Danuta Bula. W: Wychowawca. 2018, nr 9, s.24-27
 • Mutyzm wybiórczy / Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 11, s. 14-17
 • Mutyzm wybiórczy : gdy dziecko nie mówi w przedszkolu / Anna Policht-Jaruga. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 7/8, s. 18-21
 • Osad milczenia : dzieci z mutyzmem dużo się uśmiechają, nawet gdy się boją / Anna Kiedrzynek. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 5, s. 29-31
 • Postępowanie nauczyciela klas początkowych w pracy z dzieckiem mutystycznym / Ewa Wójcik. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 3, s. 68-73
 • Przerwać ciszę - mutyzm / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. 2015, nr 2, s. 18-21
 • Rozważania nad mutyzmem wybiórczym / Beata Ninard. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 7/8, s. 28-31
 • Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców : (na podstawie badań własnych) / Patrycja Janowska. W: Edukacja. 2018, nr 4, s. 46-67