Nauczanie zdalne, nauczanie na odległość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2014-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. 44380
 • Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 44482
 • E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. 42621
 • Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / $c Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Warszawa : CeDeWu, 2020. 44780
 • Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 17 września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 44623
 • Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 43729
 • Od blended learning do kształcenia komplementarnego / Izabela Mikołajewska, Agata Mikołajewska. W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. - S. [277]-286. 44545
 • Platforma moodle dla każdego nauczyciela : praktyczny przewodnik z platformą demo / Rafał Mazgaj, Rafał Oparowski, Krzysztof Nadolski ; pod red. Rafała Bury, Marka Smyczka oraz Marcina Kaim. - Piekary Śląskie : Itstart Wydawnictwo Informatyczne, 2014. 42078
 • Przykłady technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach językowych / Beata Gałan. W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 103- 111. 41702
 • Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2020. 44362
 • Teorie kształcenia na odległość (nauczanie on-line, e-learning). W: Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019. - S. 247-269. 44227
 • Wady i zalety kształcenia na odległość / Ewa Falkiewicz, Monika Maj. W: Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod red.: Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. [131]-142. 42832

Artykuły z czasopism:

 • Aktywizacja na lekcji języka obcego w nauczaniu zdalnym / Anna Pałczyńska. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 89-93.
 • Czy doświadczenie edukacji zdalnej zmieni polską szkołę? / Dorota Uchwat-Zaród. W: Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 4, s. 7-10.
 • Czym nakarmić umysł ucznia, czyli słów kilka o efektywnej informacji zwrotnej na miarę nauczania zdalnego / Izabella Forgiel. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 19-23.
 • Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych / Anna Pałczyńska. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 33-38.
 • Informacja zwrotna w świetle analizy interakcji na przykładzie zdalnej nauki języka obcego w szkole ponadpodstawowej / Krzysztof Kotuła. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 25-29.
 • Metoda odwróconej klasy na zajęciach online / Dorota Padzik. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 71-76.
 • Narzędzia MS Teams w pracy nauczyciela języka obcego / Ewelina Śmiałek. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 25-31.
 • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło (?). Próba podsumowania pracy zdalnej w dydaktyce języków obcych na poziomie akademickim / Agnieszka Zimmer. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 83-87.
 • O nauczaniu hybrydowym w szkole językowej / Magdalena Wegner. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 45-49.
 • O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii i w praktyce / Jarosław Krajka, Kinga Białek. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr, 1, s. 5-15.
 • Platforma edukacyjna (e-learning) : przeszłość i przyszłość / Dawid Chojecki. W: Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 1, s. 48-49.