Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i świata

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wydawnictwa zwarte:

 • Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w HISZPANII i jej wpływ na nauczycieli / Wolfgang Lippke. W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego ; tłumaczenie Mirosław S. Szymański i Dorota Sztobryn. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , 2005. - S. 243-261. 37857
 • Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 - znaczenie reformy z 1988 roku / Hanna Pac Meijer. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2012. 41242
 • DANIA – demokracja w szkole / Olga Kulesza. W: Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 228-233. 43702
 • Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. 1557”D”
 • Edukacja dorosłych w FINLANDII / Tomasz Gmerek. W: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 373-389. 42042
 • Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. 40356
 • Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011. 40999
 • Edukacja wyższa i nierówności społeczne w ROSJI : od socjalizmu do neoliberalizmu / Tomasz Gmerek. W : Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 125-147. 41406
 • Europejski wymiar edukacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Siellawy-Kolbowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. 39836
 • FINLANDIA – mała wiejska szkoła podstawą fińskiego systemu edukacji / Olga Kulesza. W: Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 208-214 43702
 • HOLANDIA i Polska – nierówne szanse edukacyjne? : analiza systemów kształcenia specjalnego / Katarzyna Wawrzynkowska. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 163-170. 41406
 • HOLANDIA – zarządzanie szkołami przez ciała społeczne / Olga Kulesza. W : Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 222-227. 43702
 • Metody nauki czytania i pisania w Polsce i ROSJI jako przykład nierównych szans edukacyjnych uczniów / Anna Jurek. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 79-100. 41406
 • Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Jan Prucha ; red. Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 37312
 • Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / Renata Nowakowska-Siuta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 41700
 • Pedagogika porównawcza : (współczesne systemy edukacyjne): przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wraz z bibliografią / Teresa Gumuła, Ewa Kula, Marzena Pękowska; Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa. Instytut Pedagogiki i Psychologii. Akademia Świętokrzyska w Kielcach. - Kielce : [Akademia Świętokrzyska], 2000. 1220(B)
 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej / Magdalena Mazińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2004. 1571 (B)
 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich / Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. 38854
 • Polityka i badania oświatowe w NIEMCZECH i Polsce : miscellanea / pod red. nauk. Mirosława S. Szymańskiego i Wolfganga Hörnera ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. 40547
 • Polityka oświatowa, rola nauczyciela i empiryczne badania nad szkołą. Koniec szczebla orientacji w Dolnej Saksonii / Hein Retter. W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego ; tłumaczenie Mirosław S. Szymański i Dorota Sztobryn. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , 2005. - S. 103-119. 37857
 • Przemiany demokratyczne edukacji w ROSJI : studia i szkice historyczno-pedagogiczne / Marian Bybluk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. 38209
 • Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. 39342
 • Systemy oświatowe państw nadbałtyckich (LITWY, ŁOTWY, ESTONII) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. 36175
 • Unia Europejska - rewolucja w edukacji czyli Machiavel nauczycielem / Pascal Bernardin ; [tł. Henryk Czpułkowski]. - Wydanie 2. - Komorów : Wydawnictwo "Antyk", [2002]. 36332
 • W jaki sposób polityka odpowiedzialności wpływa na równy dostęp do edukacji? : o różnorodności programów nauczania na przykładzie HISZPANII / María Jesus Rodríguez. W: Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 225-245. 42744
 • WALIA – partycypacja we wdrażaniu zmian centralnych i współpraca ze środowiskiem lokalnym / Olga Kulesza. W : Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 215-221. 43702
 • Włoski system szkolnictwa / Sabina Sawicka-Wilgusiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. 37248
 • Zarys pedagogiki wieku dojrzewania : o alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich / Erhard Fucke ; [przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski]. - Gdynia : Wydawnictwo "Genesis", 2006. 39245
 • Zmiany w ideologiach edukacyjnych w polityce oświatowej w WIELKIEJ BRYTANII / Arleta Suwalska. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 149-161. 41406
 • Zmieniający się świat i nowe przywództwo edukacyjne / Mika Risku. – W: Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 39-52. (Szkolnictwo w FINLANDII) 42772

Artykuły z czasopism:

ANGLIA.

 • Dużo się dzieje, czyli o systemie edukacji w Anglii / Agnieszka Gałka. W: Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 10, s. 23-25.
 • Interdyscyplinarna edukacja środowiskowa w szkole angielskiej / Elżbieta Ryba. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 54-60.
 • Szkolnictwo w Anglii / Teresa Parczewska. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 8, s. 54-59.
 • W angielskich przedszkolach / Barbara Bilewicz-Kuźnia. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 25-27.

ARABIA SAUDYJSKA.

 • Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej / Anna Odrowąż-Coates, Justyna Stańczak. – Bibliografia. W: Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 3, s. 77-96.
 • Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych / Anna Odrowąż-Coates. – Bibliografia. W: Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 3, s. 47-71.

ARGENTYNA.

 • Oświatowe tango : reformowanie edukacji po argentyńsku / Grażyna Gurnik. W: Edukacja. - 2002, nr 4, s. 91-96.

AUSTRALIA.

 • Matura z języka angielskiego w szkołach Nowej Południowej Walii / Marianna Łacek. W: Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 1, s. 3-8.
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku / Marianna Łacek. W: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr ¾, s. 62-64.

AUSTRIA.

 • Austriacki system edukacyjny / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 1, s. 36-39.
 • Wielojęzyczność w edukacji – na podstawie programów nauczania języków w austriackich przedszkolach i szkołach podstawowych / Marta Kotarba-Kańczugowska. W: Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 33-50.

BELGIA.

 • Belgia i Holandia – tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska. W: Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 35-40.
 • Belgijski system oświaty / Edyta Żukowska, Jadwiga Kułak-Pełka. W: Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 27-28.
 • Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Jak to robią we Flandrii? Kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 10-14.
 • Kształcenie nauczycieli w Belgii Barbara Petkowicz, Zygmunt Wyroślak. W: Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 36-37.
 • Wprowadzenie do zawodu początkującego nauczyciela : doświadczenia belgijskie / Karen Meynen, Paul Mahieu ; tł. Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 6-7.

BIAŁORUŚ.

 • Edukacja historyczna w szkołach Białorusi / Małgorzata Ocytko. W: Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 6, s. 30-39.

BUŁGARIA.

 • Edukacja dorosłych w Bułgarii / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 2, s. 24-31.
 • 66 [Sześćdziesiąt sześć] lat ateizmu wystarczy… : wokół starań o religię w bułgarskiej szkole / Andrzej Kielian. W: Katecheta. – 2011, nr 2, s. 61-64.

CHILE.

 • Powszechne bony oświatowe : przykład Chile / Robert Pawlak. – Bibliogr.afia. W: Polityka Społeczna. – 2008, nr 10, s. 14-19.

CHINY.

 • Edukacja ustawiczna w Chińskiej Republice Ludowej / Michał Sagan, Tomasz Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 1, s. 43-49.
  Kształcenie uczniów zdolnych oraz kształcenie w szkole masowej w krajach azjatyckich na przykładzie wybranych krajów : teoria i praktyka / Beata Dyrda, Bartłomiej Kuszel. – Bibliografia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 6, s. 15-21. (Korea Południowa, Hongkong, Singapur, Tajwan, Chiny)
 • Rozwój nauczania i wychowania specjalnego w Chinach / Anna Bujnowska, Anna Rozwałka. W: Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 123-125.

CHORWACJA.

 • Z wizytą w chorwackim przedszkolu / Anna Ochman. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 20-22.

CZECHY.

 • Autoewaluacja w czeskich przedszkolach / Zora Syslová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 28-31.
 • Czescy dyrektorzy szkół a reforma programowa / Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotny, Martin Sedláček ; tłumaczenie Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 34-36.
 • Czeska matura, czyli nikt nic nie wie / Iwona Matuszkiewicz. W: Nowa Szkoła. – 2012, nr 9, s. 47-53.
 • O reformie szkolnictwa w Czechach / Simona Martinkowa ; rozmowę przeprowadziła Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 57-59.
 • O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji / Jaroslav Balvin. – Bibliografia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 10-14.
 • Podręczniki dla szkół średnich po aksamitnej rewolucji – ideał i rzeczywistość / Karla Ondrášková. W: Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 11-14.
 • Reforma programowa a kultura szkoły w Republice Czeskiej / Dana Egerová, Ludvik Eger. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, s. 41-44.
 • Rola historii regionalnej we współczesnej edukacji historycznej Republiki Czeskiej / František Čapka. W: Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 4, s. 45-50.
 • Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej / Zora Syslová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 14-18.
 • System szkolnictwa w Republice Czeskiej po 1989 roku / Jirí Prokop. W: Edukacja. – 2011, nr 4, s. 75-86.
 • Szkoły podstawowe z rozszerzonym programem nauczania wychowania muzycznego w Republice Czeskiej / Hana Vánová. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 5, s. 17-24.
 • Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 33-37.

DANIA.

 • System edukacji w Danii / Maria Skup. W: Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34.
 • Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup. W: Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55.
 • Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii / Bożena Foder, Barbara Trochimiak. W: Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 312-315.
 • W duńskich przedszkolach / Teresa Parczewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 21-25.

ESTONIA.

 • Edukacja w Estonii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 11, s. 40-43.
 • Sprawdzian estońskiego trzecioklasisty / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 11, s. 44-51.

FINLANDIA.

 • Asystent i specjaliści w szkole fińskiej : elastyczne wykorzystanie funkcji asystenta / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 11, s. 34-35.
 • Być maturzystą w Finlandii / Małgorzata Matilainen. W: Geografia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 13-18.
 • Edukacja dorosłych w Finlandii / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 1, s. 29-38.
 • Edukacja przedszkolna w Finlandii / Krystyna Lubomirska. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 32-35.
 • Edukacja w Finlandii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 10, s. 36-53.
 • Edukacja w Finlandii – spojrzenie z bliska / Maria Figa. W: Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 41-47.
 • Finlandia – kraj edukacyjnego sukcesu? / Joanna Grońska-Turunen. W: Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 6-10.
 • Fiński sukces w badaniach PISA / Pasi Reinikainen. W: Edukacja. – 2010, nr 1, s. 125-130.
 • Jak Finowie kształcą nauczycieli? / Małgorzata Pomianowska, Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 27-31.
 • O edukacji przedszkolnej w Finlandii / Mirosława Suchocka. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 12-16.
 • Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka. W: Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 6, s. 28-32.
 • Reforma dokonana… w Finlandii / Dorota Michułka. W: Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 6-1.
 • System edukacyjny w Finlandii / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska. W: Chemia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 57-59.
 • Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom / Anna Florek. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 46-48.
 • Wzmianka o nauczaniu języków w Finlandii / Anna Airikkala. W: Języki Obce w Szkole. – 2009/2010, nr 6, s. 140-142.
 • Źródła sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność / Marlena Fałkowska ; rozmowę przeprowadziła Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 2, s. 6-8.

FRANCJA.

 • Edukacja ustawiczna we Francji / Maria Rudowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 2, s. 47-51.
 • Europa bez granic – edukacja przedszkolna we Francji / Małgorzata Pawłowska, Lidia Lasota. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 20-24.
 • Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym / Jadwiga Hryniewicz. W: Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 95-98.
 • “Kraj, który był blisko Zachodu” : Polska we francuskich podręcznikach do nauczania historii / Barbara Knapiak. W: Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 3, s. 27-36.
 • Laickość, demokracja i państwo : podejście dydaktyczne i pedagogiczne w szkolnym programie nauczania we Francji / Paul Airiau ; tł. Beata Wiśniewska, Beata Skrobacka. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 13-17.
 • Nauczanie demokracji we Francji / Ludovic Laloux ; tłumaczenie Beata Skrobacka. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 23-28.
 • Specyfika edukacji licealnej we Francji – na przykładzie “Lycee Pilote Innovant International w Jaunay-Clan” – roczne badania w działaniu / Karolina Kania. W: Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 16-19.
 • System edukacyjny we Francji / Małgorzata Kowalska. W: Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 46-48.
 • Szkolnictwo podstawowe we Francji / Petra Kovarikovo-Nozzolo, rozm. przepr. Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 54-56.
 • Wychowanie obywatelskie, prawne i społeczne w liceach francuskich / Christophe Carichon ; tłumaczenie Beata Wiśniewska. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 18-22.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk. W: Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 49-53.

GRECJA.

 • Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Grecji / Wiesław Karpiński. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s. 33-34.

GWATEMALA.

 • Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 56-60.

HISZPANIA.

 • Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Hiszpanii / Wiesław Karpiński. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 6, s. 16-18.
 • Kształcenie zawodowe w Andaluzji / Pedro Gallardo Vazquez. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 4, s. 7-13.

HOLANDIA.

 • Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Röhner ; tłumaczenie z angielskiego Karolina Klucznik. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 26-29.
 • Edukacja daltońska w Holandii / Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 14-15.
 • Holenderski przepis na nowe nauczanie / Sylwia Maria Falińska. W: Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 133-146.
 • Holenderski system wspierania rozwoju dzieci / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. W: Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 52-59.
 • Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 3, s. 10-14.

INDIE.

 • Indie stają się wzorcem systemu edukacji dla Japonii / Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 10, s. 40-41.

INDONEZJA.

 • Współczesny system edukacji Republiki Indonezji – podstawy oraz rola rodziny, czyli “Niech rodzice nauczą dzieci tego, co dobre i ważne” / Jadwiga Możdżer. W: Edukacja. – 2008, nr 2, s. 85-88.

IRAK.

 • Szkolnictwo w Iraku po wojnie / Jacek Potocki. W: Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 38-40.

ISLANDIA.

 • Edukacja medialna w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 49-52.
 • E-learning w praktyce nauczania : kształcenie dziennikarzy w University of Iceland / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2013, nr 9, s. 53-56.
 • Media i edukacja w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 37-40.

IZRAEL.

 • Edukacja w Izraelu / Ewa Rysińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 173-178.

JAPONIA.

 • Czas Azji / Szczepan Barański. W: Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s. 44-48.
 • Edukacja w Japonii / Monika Tsuda. W: Polonistyka. – 2012, nr 7, s. 11-17.
 • Polska a japońska rzeczywistość oświatowa / Katarzyna Weiss. W: Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1, s. 37-38.
 • Problemy społeczne i wyzwania edukacji domowej w Japonii : wybrane zagadnienia / Izumi Odakura. W: Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3/4, s. 57-66.
 • Szkolnictwo wyższe w Japonii – między elitaryzmem a umasowieniem / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 3-4, s. 85-102.
 • Wybór szkoły w Japonii – uwarunkowania polityczne i społeczne a polityka oświatowa / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Edukacja. – 2008, nr 2, s. 74-84.

KAZACHSTAN.

 • Profilowane nauczanie w starszych klasach Republiki Kazachstanu / Uazipa Tokbergenowa. – Bibliografia. W: Edukacja. – 2008, nr 3, s. 108-112.

KOREA POŁUDNIOWA.

 • Edukacja w Korei Południowej / Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 54-55.
 • Korea Południowa : edukacyjna potęga / Joontaek Kim ; tłum. z ang. Piotr Żak. W: Psychologia w Szkole. – 2013, nr 2, s. 104-111.

LICHTENSTEIN.

 • Małe jest piękna / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 30-31.
 • System kształcenia w Liechtensteinie / Dariusz Koclejda. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 3, s. 39-40.

LITWA.

 • Nauczanie historii w litewskich szkołach : między tradycją a nowoczesnością / Benediktas Setkus. W: Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 3, s. 33-37.
 • Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 24-28.

LUKSEMBURG.

 • System edukacji w Luksemburgu / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 29-30.

ŁOTWA.

 • Nauczanie historii w szkołach na Łotwie w latach 20. i 30. XX wieku / Ilze Šenberga. W: Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 1, s. 16-23.

MALTA.

 • Szkoła podstawowa na Malcie / Agnieszka Prokop. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 62-65.

NEPAL.

 • Szkolnictwo podstawowe w Nepalu / Srijana Pun, Anna Adhikari ; rozm. przepr. Anna Mucha. W: Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 60-64.

NIEMCY.

 • Co powinien umieć niemiecki licealista? / Ariadna Gralak. W: Matematyka. – 2009, nr 4, s. 223-228.
 • Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bölter. W: Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 37-42.
 • Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s.16-21.
 • Ewaluacja szkół w Saksonii / Łukasz Kluz. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 28-32.
 • Kształcenie na odległość w Niemczech / Aldona Więch. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14-18.
 • Kształcenie zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym / Renata Nowakowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135.
 • Matura po niemiecku / Jagoda Siwiec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 45-50.
 • Nauczanie biologii w Niemczech – tendencje i punkty ciężkości / Ute Haras, Ulrich Kattman. – Bibliografia. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 4, s. 26-40.
 • Postindustrialne dylematy niemieckiej oświaty / Brunon Bartz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 7-15.
 • Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech / Iwona Bölter. W: Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 27-34.
 • System kształcenia w Niemczech / Jarosław Sochacki. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 2, s. 58-64.
 • System kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert. W: Nowa Szkoła. - 2002, nr 3,
 • System oświatowy Niemiec / Sylwia Grzegorzewska. W: Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52.
 • System oświatowy w Berlinie / Jarosław Kucharczyk. W: Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 53-58.
 • System zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec / Patrycja Rodig. W: Edukacja. - 2005, nr 3, s. 70-74.
 • Szkoła – Laboratoriun w Bielefeld : powstanie, założenia pedagogiczne i funkcjonowanie / Brygida Kucharzewska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 1, s. 127-142.
 • Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich. Bilans dekady i perspektywy / Irina Mchitarjan. W: Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-107.
 • Teorie praktyki edukacji dorosłych w Niemczech / Hanna Solarczyk-Szwec. – Bibliografia. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 1, s. 13-28.
 • Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Niemczech / Piotr Paluch. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 11-12, s. 48-52.

NORWEGIA .

 • Diagnoza Krajowa, klasa ósma w Norwegii / Monika Bolanowska. W; Matematyka. – 2010, nr 9, s. 536-555.
 • Diagnoza Krajowa w Norwegii – klasa piąta / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 6, s. 344-357.
 • Egzaminy z matematyki w Norwegii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 2, s. 86-100.
 • Egzaminy z matematyki w Norwegii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 3, s. 149-161.
 • Kilka uwag o szkolnictwie w Norwegii / Katarzyna Sikora. W: Matematyka. – 2009, nr 11, s. 670-676.
 • Nauczanie matematyki w Norwegii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Cz. 1 / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2009, nr 11, s. 677-681.
 • Nauczyciel norweski jako moderator nowoczesnego nauczania / Anna Mańkowska. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 1/2, s. 59-68.

ROSJA.

 • Koncepcja narodowej polityki edukacyjnej w Federacji Rosyjskiej / tłumaczenie Elżbieta Sulińska. – Fragment. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 4, s. 28-31.
 • Meandry rozwoju edukacji w Rosji / Marian Bybluk. W: Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 45-50.
 • Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji / Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. – 2006, nr 2, s. 116-121.

SŁOWACJA .

 • Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dzieci pochodzenia romskiego w Słowacji / Lenka Vavrekova. W: Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 9-12.
 • Edukacja muzyczna w szkołach Słowacji / Amantius Akimjak. W: Edukacja. – 2008, nr 3, s. 112-117.
 • Edukacja przedszkolna na Słowacji / Monika Miñová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 27-29.
 • Edukacja seksualna na Słowacji / Dagmar Marková, Ivan Luksik. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 2, s. 121-145.
 • Funkcjonowanie szkoły przed i po rozpoczęciu światowego kryzysu gospodarczego w ocenie nauczycieli : sytuacja w Polsce, Słowacji, Serbii i Rumunii / Natalia Bednarska. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 3/4, s. 41-58.
 • Specyfika słowackich podstawowych szkół artystycznych / Wiesława Aleksandra Sacher. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 5, s. 25-30.

STANY ZJEDNOCZONE.

 • Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności / Robert Pawlak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 125-164.
 • Edukacja domowa w USA / Steven Wallett. W: Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 48-54.
 • Montessori za oceanem – edukacja w amerykańskich placówkach / Julia Janowska. W: Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 4, s. 49-51.
 • Ponowna ofensywa zwolenników edukacji wolnorynkowej w Stanach Zjednoczonych / Eugenia Potulicka. W: Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 1, s. 95-106.
 • Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman’s / Klaudia Mirosław. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 55-56.
 • Szkoła amerykańska w świetle potrzeb rynku pracy / Stefania Szczurkowska. W: Edukacja. – 2013, nr 5, s. 7-22.
 • Szkoły czarterowe w Stanach Zjednoczonych: przykład polityki neoliberalnej / Eugenia Potulicka. – Bibliografia. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 5-34.

SZWAJCARIA .

 • Edukacja zawodowa w Szwajcarii / Thomas Buser. – Bibliografia. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 22-29.
 • Szwajcarski system oświatowy : problemy szkolnictwa publicznego i prywatnego – reminiscencje z Sankt Gallen / Barbara Dobrowolska. W; Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1-2, s. 17-18.

SZWECJA .

 • Liberalny, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny : Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych / Ludmiła Łopacińska-Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 1, s. 92-95.
 • Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach : przykład Szwecji / Robert Pawlak. W: Polityka Społeczna. – 2009, nr 1, s. 24-30.
 • Przedszkole w Szwecji uczy samodzielności / Mirosława Suchocka. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 18-20.
 • Szkolnictwo wyższe w Szwecji – selekcja i nierówności społeczne a tendencje egalitarne / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 4, s. 14-25.
 • Szwedzka szkoła po lekcjach / Adriana Kościańska. W: Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 101-105.

TANZANIA .

 • Szkolnictwo w Tanzanii / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 54-58.

TURCJA.

 • Turecki system edukacji / Selin Tasa ; tłumaczenie Agnieszka Dąbrowska. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 4, s. 62-65.

UKRAINA.

 • Kontekst oświatologiczny reform oświatowych / Swietłana Sysojewa. W: Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 4, s. 163-172.
 • Podręczniki edukacji muzycznej dla szkoły podstawowej na Ukrainie / Olga Łobowa. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 3, s. 25-30.
 • Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie / Ludmiła Suczkowa ; rozm. przepr. i tł. z ros. Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 1, s. 63-64.
 • Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 28-31.

WALIA.

 • Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce – porównanie / Małgorzata Lewandowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, s. 27-30.

WĘGRY

 • Zróżnicowanie nauczania języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym na Węgrzech / Boglárka Boldizsár ; tłumaczenie z angielskiego Katarzyna Piotrowska-Cholewińska. W: Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 104-111.

WIELKA BRYTANIA.

 • Edukacja w Wielkiej Brytanii / AZ. W: Geografia w Szkole. – 2011, nr 5, s. 32-33.
 • Interdyscyplinarna edukacja środowiskowa w szkole angielskiej / Elżbieta Ryba. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 54-60.
 • Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka – na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 35-36.
 • Słońce zachodzi nad imperium – refleksje nad brytyjskimi podręcznikami / Katarzyna Żebrowska. W: Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 1, s. 14-21.

WIETNAM.

 • Obraz edukacji w Wietnamie / Paweł Zieliński. W: Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 1, s. 105-122.

WŁOCHY.

 • Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. – 2011, nr 8, s. 48-51.
 • Edukacja wielokulturowa we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W:Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 48-52.
 • Egzamin maturalny we Włoszech – wczoraj i dziś / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 5, s. 45-52.
 • Innowacje we włoskim systemie edukacji / Valentina Aprera. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 4, s. 9-13.
 • Standardy wymagań we włoskiej szkole / Agata Bogdańska. W: Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 2, s. 27-34.
 • System edukacyjny we Włoszech / Katarzyna Kobos. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 3, s. 31-35.
 • System szkolnictwa we Włoszech : innowacje wprowadzone przez reformę Gelmini / Fausto Finazzi ; tł. Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2011, nr 4, s. 105-120.
 • Włoskie przedszkole – czyli z wizytą w Krainie Neptuna / Anna Sowińska. W: Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 7-8, s. 36-37.
 • Włoskie rozwiązania edukacyjne, czyli rozważania dyrektora szkoły / Anna Sowińska. W: Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 5, s. 35-36.

ZAMBIA.

 • Zambijskie przedszkole wiejskie w Sindi / Teresa i Andrzej Lewińscy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, s. 22-24.