Zestawienia bibliograficzne - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Komunikacja nauczyciel-uczeń

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1991-2017

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. Warszawa : Difin, 2010.
 • Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński ; przekł. Dorota Michalska-Niedenthal. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 • Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, Michael J. Corso ; [tłum. Anna Sorówka-Łach]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
 • Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013.
 • Jak nie zwariować w szkole? : (niepedagogiczny poradnik dla nauczycieli i uczniów) / Janusz Gęsicki ; il. Witold Komar. Warszawa : Interim, 1992.
 • Konflikt nauczyciel - uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R / Bogdan Stańkowski. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 • Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. Kraków : "Impuls", 2005.
 • Nauczyciel-uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. naukową Marii Dudzikowej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996.
 • Nauczyciel-uczeń : w poszukiwaniu kreatywności w szkole / Aldona Małyska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.
 • Nauczyciele - uczniowie : dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie / Jacek Pyżalski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Nauczycielskie perypetie / Dariusz Chętkowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy / Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Szkolna niekomunikacja : bariery w dyskursie wczesnoszkolnym / Anna Wileczek, Iwona Możdżonek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 • Szkolne gry uczniów : jak sobie z nimi radzić / Ken Ernst ; tł. Józef Troczyński ; [wprowadzenie Andrzej Wiśniewski]. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000].
 • Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
 • Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek red. nauk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
 • Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. Warszawa : Difin, 2015.
 • Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019.
 • Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Uczeń w teatrze życia szkolnego / Andrzej Janowski. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [przekład z języka włoskiego: Anna Gogolin]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2018. 

Artykuły z czasopism:

 • Asertywność w komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniami / Dorota Zając. W: Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 23-25
 • Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli / Anna Borkowska, Dorota Macander. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 12-13
 • Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów / Małgorzata Sidor-Rządkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 24, 28-31
 • Dlaczego uczniowie są wredni? / Janusz Gęsicki. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 11-17
 • Gdy uczniowie oceniają nauczycieli / Marcin J. Sochocki. Remedium. 2007, nr 12, s. 12Kompetencje społeczne nauczycieli / Irena Sosnowska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 6, s. 17-22
 • Komunikacja nauczyciel - uczeń / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 1, s. 59-62
 • Komunikacja oparta na coachingu w relacji nauczyciel-uczeń-rodzic / Agata Zakrzewska-Okrojek. W: Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 54-56
 • Komunikacja w szkole - temat nieprzemijający / Dorota Szumna. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2016, nr 4, s. 104-111
 • Komunikowanie się nauczyciela z uczniami w klasie / Halina Radziejewska. W: Życie Szkoły. 1991, nr 8, s. 494
 • Między swobodą a dyscypliną / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 54-56
 • Młodzież o porozumiewaniu się z nauczycielami / Mieczysław Gałaś. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 8, s. 332-336
 • Nauczyciel - (od)twórca sytuacji komunikacyjnych w szkole / Barbara Kuźniar. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2016, nr 4, s. 54-66
 • Nauczyciel i uczeń w szkole XXI wieku / Anna Sak-Styczyńska. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 75-80
 • Nauczyciele i uczniowie - wzajemne relacje / Albrechcińska-Oleksiuk Maria, H. Michalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 8, s. 337-339
 • Rola nauczyciela / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 4, s. 16
 • Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno. W: Życie Szkoły. 2005, nr 6, s. 16-21
 • Skuteczna komunikacja : jak mówić o trudnych tematach / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. 2015, nr 7, s. 28-29
 • Umiejętności nauczyciela a relacje z uczniem / Jolanta Rafał-Łuniewska. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 27-29
 • Współpracujmy! Ale jak? / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 10, s. 16
 • Znaczenie dialogu w komunikacji z uczniami / Maria Łukawska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 30-31

Narkomania - profilaktyka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

(wybór za lata 2018-2020)

 

Wydawnictwa zwarte

 • Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019. 77276
 • Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : Difin, 2018. 76742czyt.
 • Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Bellona, copyright 2018. 76534
 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska
 • Zbigniew Staśczak. - Wydanie 3 zmienione, uzupełnione i uaktualnione. - Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019. 77532
 • Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018. 76743
 • Pokonać nałóg : metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków / Patt Denning, Jeannie Little. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 78109

Artykuły z czasopism

 • 25 lat minęło... / Bogusława Bukowska. W: Remedium. 2018, nr 9, s. 2-7
 • Absencje szkolne a zażywanie środków psychoaktywnych / Marek Motyka. - W: Remedium. 2018, nr 1, s. 11-13
 • Być wystarczająco blisko / Konrad Markiewicz, psychoterapeuta ; rozmawiał Przemysław Wilczyński. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 16-18
 • Dopalacze to śmierć : Rocznie w Polsce dopalaczami truje się ponad 4,3 tys. osób, głównie młodych. To jak, jakby naraz do szpitala trafili uczniowie sześciu dużych podstawówek / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 25, s. 7
 • Głos w dyskusji o celach i metodach leczenia w Polsce osób uzależnionych od opioidów / Maria Banaszak. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 5, s. 3-13
 • Jeden dzień bez śmierci / Paweł Drąg. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 25/26, s. XXXVI-XXXVII
 • Marsz epidemii / Marcin Adamczyk. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 50/51[51/52], s. XLVII-L
 • Narkotyki biorą dzieci / Krzysztof Story. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 12-16
 • Palą, wąchają i łykają : co czwarta osoba w wieku 16-35 lat zapaliła przynajmniej raz w życiu jointa wynika z badań / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 39, s. 13
 • Psychodeliczny król / Paweł Bolesław Franczak. W: Wiedza i Życie. 2018, nr 12, s.26-29
 • Psychodeliki leczą / Alicja Bińkowska. W: Charaktery. - 2019, nr 1, s. 42-45
 • Starożytna marihuana / Robert Spengler, paleobotanik ; rozmawiał Jakub Mejer. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 31, s. 67-68

Nadzór pedagogiczny dyrektora

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Decyzje dyrektora szkoły w świetle teorii i własnych doświadczeń / Zbigniew Nowakowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. - Kalisz : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1979. 3442(b)
 • Dyrektor szkoły: koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74406 L
 • Dyrektor szkoły : moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 73222 czyt.
 • Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. 43043
 • Funkcje nadzoru pedagogicznego w systemie edukacji narodowej / Włodzimierz Goriszowski. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. 45354
 • Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły ? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 2. - Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2005. 68754
 • Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 74411 czyt.
 • Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2012. 67638 czyt., 67639
 • Jak mądrze kierować szkołą ? / Jerzy Nowacki. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. 59799 
 • Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2016. 74293
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 1 / [zeszyt oprac. Elżbieta Kiełbasińska et al. pod kierunkiem Ireny Dzierzgowskiej]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. 6937"D"czyt., 6938"D", 7109"D"
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Cz. 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego. Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000. 6939"D"czyt., 6940"D", 7110"D"
 • Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej / Małgorzata Lipska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74416
 • Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym / Danuta Grzonkowska, Jolanta Misztal, Jolanta Wieczorek-Wilińska, Zbigniew Żuchowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74417
 • Nadzór i doradztwo pedagogiczne / Zdzisław Ratajek. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984. 9780(b) czyt.
  Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 67055 czyt.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. 64619 czyt., 64365
 • Nadzór pedagogiczny i doradztwo w szkole zawodowej : (wybrane problemy) / [oprac. red. Bożena Piotrowska] ; Instytut Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Zawodowego, 1987. 14818(b)czyt.
 • Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. 59309
 • Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły / Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel. - Stan prawny na 1 września 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. 77793
 • Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2016. 74308 czyt.
 • Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / Zofia Rudzińska. - Stan prawny: styczeń 2018. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76377 czyt.
 • Nie taki diabeł straszny czyli Jak monitorować podstawę programową : podstawa programowa wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego / Małgorzata Jadczak-Nowacka, Dorota Szczepańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74419
 • Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy / Agnieszka Kosiarz, Michał Kowalski. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76831 czyt.
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów / [autorzy Michał Kowalski, Dariusz Dwojewski, Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2017. 75530
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r. / [autorzy Michał Kowalski, Agnieszka Kosiarz, Michał Łyszczarz, Dariusz Skrzyński]. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018. 76752
 • Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Warszawa ; Poznań : Polski Dom Wydawniczy "Ławica", 1993. 19877(b)czyt., 3473"D"
 • Partnerzy dyrektora w kierowaniu szkołą / Ryszard Chański ; Zespół Informacji Pedagogicznej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. 6036"D"
 • Praca hospitacyjna dyrektora szkoły podstawowej / Kazimierz Borzęcki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Olsztynie. - Olsztyn : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. 4539(b)czyt.
 • Prawo oświatowe na co dzień / oprac. Paweł Makaruk. - Wyd. 5 popr. i uzup., stan na 1999 r. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000. 59801 czyt.
 • Prawo oświaty prywatnej / Jacek Pierzchała. - Stan prawny na 1 lipca 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 74884
 • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. T. 2, Karta Nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe / redakcja Lidia Marciniak. - Stan prawny na 31 marca 2017 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 75739 czyt.
 • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. T. 1, Prawo oświatowe i system oświaty / redakcja Lidia Marciniak. - Stan prawny na 31 marca 2017 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 75738 czyt.
 • Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 66503 czyt.
 • Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. 68031 czyt., 68032
 • Role organizacyjne dyrektora szkoły : studium strategii kierowania / Władysław Kobyliński, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1986. 11831(b)czyt.
 • Szkoła w zreformowanym systemie edukacji : zadania dyrektorów i organów prowadzących / Agata Piszko. - Stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 76001
 • Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. 78482
 • Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 73356 czyt.
 • Wewnątrzszkolny system wychowania : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000. 59798
 • Z doświadczeń dyrektora i zastępcy dyrektora szkoły : odczyty pedagogiczne z roku szkolnego 1951/52 / pod red. W. Wojtyńskiego, H. Barankiewiczowej i M. Pelcowej ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. 1796
 • Zarządzanie i nadzór w systemie oświaty polskiej w latach 1989-2005 / Alicja Walenda. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2010. 66951 czyt.
 • Zarządzanie oświatą / pod red. Mikołaja Herbsta. - Warszawa : Wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski, 2012. 67985
 • Zarządzanie placówką oświatową / Roman Lorens. - Poznań : Wydawnictwo emMPi2, 2016. 74339
 • Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji / Roman Lorens. - Stan prawny na 30 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. 77857 czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego i jej wykorzystanie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 5, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-XVI.
 • Awans nauczyciela a rozwój szkoły / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 42-45.
 • Biblioteka szkolna a nadzór pedagogiczny / Grażyna Szpulak. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 5, s. 11-13.
 • Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 7-11.
 • Dlaczego warto oddać nadzór samorządom / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 5, s. 39-40.
 • Dyrektorzy do tablicy / (PS). W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 5, s. 3.
 • Ewaluacja ewaluującego: „Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego” sprawowanego przez dyrektora szkoły : założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia / Elżbieta Strutyńska, Izabela Lebuda, Jacek Gralewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 43-60.
 • Ewaluacja „in statu nascendi” / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 4, s. 10-13.
 • Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 69-75.
 • Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 11, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VII.
 • Ewaluacja oświatowa - zadanie czy badanie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 10, s. 20-23.
 • Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 12, s. 9-12.
 • Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 48-51.
 • Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 42-44.
 • Ewaluacja w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Cz. 2 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 1, s. 34-38.
 • Ewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie / Renata Stoczkowska. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 13-14.
 • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 4-12.
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole : procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 12, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 12, s. 2-24.
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora szkoły / Renata Kluska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 16-17.
 • EWD w ręku dyrektora szkoły / Ewa Strożek. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 12, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VII.
 • Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 12-15.
 • Hospitacja diagnozująca / Iwona Kwiatkowska, Bożena Rzemieniuk. W: Życie Szkoły. 2005, nr 7, s. 27-37.
 • Hospitacja diagnozująca przeprowadzona pod koniec drugiego semestru na lekcji plastyki w klasie V / Barbara Ciebień. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 13-15.
 • Hospitowana lekcja języka rosyjskiego / Krystyna Czubała. W: Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 142-145.
 • Hospitacja problem nadal otwarty / Elżbieta Misiorna, Stefania Misiarek. W: Życie Szkoły. 1995, nr 9, s. 527-533.
 • "Iść w stronę słońca" - o zmianach konstruktywnie / Ewa Orlińska. W: Język Polski w Liceum. 2011/2012, nr 2, s. 78-96.
 • Jak być powinno - czyli potyczki z nadzorem / Dorota Klinkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 10-15.
 • Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 16-18.
 • Jak przeprowadzić ocenę pracownika / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 81-85.
 • Jaki nowy nadzór / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 3, s. 19-20.
 • Jakość edukacji? / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 10-12.
 • Jeszcze kilka słów o nadzorze / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 11, s. 44.
 • John Lennon i rewolucja w nadzorze / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 45-48.
 • Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 9, s. 28-31.
 • Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 4, s. 56-66.
 • Lekcja języka angielskiego w klasie III gimnazjum podlegającej hospitacji diagnozującej / Anna Pach. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 1, s. 100-103.
 • Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 2, s. 10-14.
 • Monitoring podstawy programowej w szkołach / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 5, s. 10-12.
 • Możliwości zastosowania metody 360 stopni w oświacie / Jan Fazlagić. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 5, s. 18-22.
 • Nadzór a motywacja i doskonalenie / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 16-18.
 • Nie tylko pierwszy nauczyciel : z dr hab. Jackiem Pyżalskim, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem raportu o kompetencjach dyrektorów w oświacie, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 37 s. 6-7.
 • Nowelizacja statutu - ostatnia chwila na zmiany! / Dariusz Skrzyński. W: Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 10, s. 16-19.
 • Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 4, s.8-9.
 • Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 9, s. 5-10.
 • O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 1, s. 17-18.
 • Obserwacja a hospitacja / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 24-26.
 • Ocena pracy nauczyciela / Ewa Nosowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 7, s. 29-31.
 • Ocena pracy - zadania dyrektora / Andrzej Jasiński. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s. 18, 20-22.
 • Ogólna wiedza o nadzorze / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 2-6.
 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 18-20.
 • Planowanie nadzoru pedagogicznego / Anna Gocłowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 8, s. 28-29.
 • Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja / Grzegorz Mazurkiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, s. 10-13.
 • Program rozwoju szkoły : zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 11, s. 25-29.
 • Projekt ewaluacji wewnętrznej wymagania "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów" : (na przykładzie pierwszego pytania kluczowego) / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 37.
 • Realizacja podstawy programowej / Cezary Lempa. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 31-35.
 • Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński. W: Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 6-8.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu - kilka porad dla dyrektora / Bogdan Jankowski. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 4-9.
 • Spuścizna po poprzedniku / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 8, s. 32-34.
 • Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 76-79.
 • Szkolny system ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, nr 9, s. 3-18.
 • Uczciwość w ewaluacji, czyli sedno / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 73-75.
 • Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 7-11.
 • Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i... nie tylko / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 42-48.
 • Zadania dyrektora związane z nadzorem. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 8, s. 41.
 • Zadania dyrektora związane z nadzorem. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 8, s. 45.
 • Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 13-15.
 • Załączniki / oprac. Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik dyrektora", s. 19-32.
 • Zmiany oceny pracy nauczyciela / Iwona Kobus. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 36-40.

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2020

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

Tytuł: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziś idę walczyć, Mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989 / Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek. - Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018. 76942
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa : 1877-1939(45) / Łukasz Kot. - Zamość : Wydawnictwo GreenART, 2007. 63756
 • Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Andrzej Pawelec. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. 62262
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy wstępem zaopatrzył Józef Moszczeński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54492
 • Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. 17591(b)
 • Rok 1920 : wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. 53826 ; 4428"D"
 • Rozkazuję ! : rozkazy z lat 1914 do 1920 / Józef Piłsudski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Miniatura, 1989. 52919
 • Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3 rozsz. z przedmową Janusza Pajewskiego. - Warszawa : "Graf Punkt", 1999. 58524
 • Wojna polsko-radziecka 1918-1920 / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. 53056czyt. ; 53057
 • U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, 1996. 68488

Zamojszczyzna:

 • Bitwa zamojska 1920 : Zamość, Komarów, Hrubieszów / Piotr Krukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2018. 62262
 • Cześniki [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 167-172 46078
 • Dwudziestolecie międzywojenne [W:] Zamojszczyzna : 1918-1959 / Zygmunt Klukowski. - Wydanie 3, poprawione, rozszerzone. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2017. - 15-18 75864
 • Po bitwie [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 173-178 46078
 • Zamość [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 154-159 46078

Artykuły z czasopism:

 • Ad Memoriam : wnioski ze Smoleńska / Wojciech Grzelak. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 24/25, s. XLVII
 • Bolszewika Goń, Goń, Goń! / Maciej Pawlicki. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 80-83
 • Czas wielkich dowódców, wielkich wojen / Michał Muzyczuk. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 1-5
 • Dziadek Marian z 11 eskadry / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 31, s. 17
 • Dzieci przeciw bolszewikom / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 32, s. 67-69
 • Dziennik jako inspiracja literacka : (Izaak Babel - "Dziennik 1920" a "Konarmia") / Małgorzata Semczuk. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 17-25
 • Dzieje pierwszych dwudziestu miesięcy II Rzeczypospolitej czy monografia gabinetu Leopolda Skulskiego / Henryk Bartoszewicz. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 2, s. 134-145
 • Gdyby Legiony nie powstały... / Janusz Odziemkowski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 2, s. 5-14
 • Grono wybitnych wojskowych II RP jest szczególnie liczne : z dr. Andrzejem Gładyszem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Maciej Wolny. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 6-7
 • Izaak Babel w Beresteczku / Jan K. Ostrowski. W: Mówią Wieki. 2018, nr 7, s. 34-38
 • Izolacjonizm i "appeasement" : Waszyngton i Londyn wobec imperium sowieckiego oraz polskiego kryzysu latem 1920 r. / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2014, nr 4, s. 775-798
 • Jak Piłsudski chciał zostać sowieckim komisarzem / Tomasz Sommer. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 48, s. VIII-IX
 • Jazda ochotnicza / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 50, s. XXXIV-XXXV
 • Jubileusz specjalnej kolekcji poloników w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie / Lucjan Biliński. W: Bibliotekarz. 2006, nr 7/8, s. 19-25
 • Kiedy zaczęła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919-1920? : rozważania z punktu widzenia polityczno-militarnego / Jerzy Borzęcki. W: Dzieje Najnowsze. 2013, nr 3, s. 25-37
 • Klęska 1 Brygady Piechoty Rezerwy na Wołyniu w czerwcu 1920 r. w materiałach śledztwa prokuratorskiego / Leszek Kania (Uniwersytet Zielonogórski). W: Dzieje Najnowsze. 2019, nr 3, s. 29-49
 • Klucz do zwycięstwa : z historykiem prof. Januszem Odziemkowskim rozmawia Tomasz Plaskota. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 33, s. 70-72
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa / Łukasz Kot. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 1/2, s. 152-159
 • "Lewa wolna" albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem / Andrzej Nowak. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 184-204
  Tekst referatu wygłoszonego na konferencji w Rapperswilu poświęconej pamięci Józefa Mackiewicza i Barbary Topolskiej.
 • Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. W: Mówią Wieki. 2008, nr 8, s. 46-50
 • Najważniejszy jest wywiad! / Grzegorz Nowik. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 33, s. 14-15
 • Ojciec trafił do Ostaszkowa / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 15, s. XLVI-XLVIII
 • Ostatnia strategiczna formacja konna w dziejach świata : historia 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919-1923) / Aleksander Smoliński. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 4, s. 18-27
 • Pamiętnik ochotnika z roku 1920 / Władysław Kocot ; oprac. Krzysztof Wiśniewski. W: Mówią Wieki. 2006, nr 8, s. 38-43
 • Pierwsze próby samodzielności narodowej i politycznej Ukrainy. Cz. 3, Zduszeni przez Sowietów / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 21, s. 23
 • Piłsudski kontra Rozwadowski : z Henrykiem Nicponiem, autorem książki "Polowanie na generała : Piłsudski kontra Rozwadowski", rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 47/48, s. XIX-XX
 • Polrewkom : kaci na polskiej plebanii / Dawid Zagził. W: Mówią Wieki. 2017, nr 3, s. 88-91
 • Polska zdradzona / Andrzej Nowak. W: wSieci. 2015, nr 24, s. 60-64
  Fragm. książki: "Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement".
 • Propaganda obronna w Polsce w rozstrzygającym okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 r. / Henryk Lisiak. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 4, s. 3-25
 • Przedwiośnie oraz inne pory roku / Włodzimierz Bolecki. W: Teksty Drugie. 2015, nr 2, s. 105-119
 • Rzeczpospolita Habsburska / Marcin Szymaniak. W: Focus Historia. 2018, nr 6, s. 34-37
 • Sceptyczna narracja o zwycięskiej wojnie : (Józefa Mackiewicza "Lewa wolna") / Janusz Goćkowski. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 205-223
 • Sierpień 1920 roku pod Warszawą : z profesorem Januszem Odziemkowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 33/34, s. LIX-LXI
 • Sikorskiego triumf nad Wkrą / Andrzej Rafał Potocki. W: Sieci. 2018, nr 33, s. 71-73
 • Ślepa uliczka "appeasementu" / Andrzej Nowak ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2015, nr 9, s. 13-17
 • Tajna misja w Rydze / Jan Piskurewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 3, s. 52-55
 • Triumf nad Niemnem / Kazimierz Pytko. W: Focus Historia. 2020, nr 1, s. 34-39
 • Uważam Piłsudskiego za polskiego superherosa : z Waldemarem Łysiakiem rozmawia Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 36/37, s. XXII-XXIII
 • Wojna nieunikniona / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 28, s. 64-67
 • Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku / Janusz Korwin-Mikke W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 34/35, s. LII-LIII
 • Wódz, który nie sprostał wyzwaniu / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 49, s. 60-63
 • Wyprawa wileńska 1919 roku / Grzegorz Ćwik. W: Mówią Wieki. 2012, nr 4, s. 37-41
 • Zamojski rodowód premiera Leopolda Skulskiego / Łukasz Kot. W: Archiwariusz Zamojski. 2006, s. 27-36
 • Zapis społecznikostwa / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 51/52, s. XLII-XLIII
 • Zapomniane bitwy 1920 roku / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2013, nr 8, s. 8-11
 • Zaprzepaszczony Blitzkrieg (1) / Przemysław Jaskółowski. W: Wychowawca. 2020, nr 4, s.24-25
 • Zmarnowane zwycięstwo : z Piotrem Zychowiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 35/36, s. VII-IX
  Wokół książki "Pakt Piłsudski-Lenin : czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium".

Zamojszczyzna:

 • Bohaterska sanitariuszka / Piotr Tarasiuk. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 1, s.17 Dotyczy Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Bohaterska sanitariuszka : pamięci Teresy Grodzińskiej w 120. rocznicę urodzin / au. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 52, s. 24
 • Odkrycie pod pomnikiem Legionisty w Hrubieszowie / Ewa Prusicka-Kołcon. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 107-112
 • Inne oblicze wojny 1918-1920 na Zamojszczyźnie / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 2, s. 89-94
 • Inżynier Józef Kolanowski : chichot historii / Janusz Panasiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 3, s. 77-78
 • Jak to na wojence ładnie ... / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 34, s. 18-19
 • Od euforii do zwątpienia : wsie podzamojskie w latach 1914-1944 / Wiesław Bondyra. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 3, s. 22-26
 • Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r. / Waldemar Maziarczyk. W: Archiwariusz Zamojski. 2004, s. 57-60
 • Udział zamojskich uczniów w wojnie 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2013, nr 4, s. 77-78
 • Wołoszański pod Komarowem / her. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 31, s. 10
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 1, Przygotowania do obrony Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 33, s. 25
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 2, Obrona Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 34, s. 24-25
 • Zapomniana bohaterka wojny z bolszewikami / Marcin Schirmer. W: Sieci. 2020, nr 8, dod. W Sieci Historii, s. 6-7               Dotyczy sanitariuszki Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Ze szkoły na front: udział zamojskich uczniów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 43, s. 21
 • Zielone kadry Zamojszczyzny / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 1, s. 83-85
 • Znowu rozbiliśmy konnicę Budonnego! / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2019, nr 32, s.18

Recenzje i polemiki:

 • Bezsilność zwycięzców / Włodzimierz Suleja. W: Dzieje Najnowsze. 2016, nr 1, s. 253-257
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Warszawa, 2015.
 • Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3,A s. 269-298
  Polemika z: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię "zdrady"? / Andrzej Nowak. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3, s. 269-312
  Polemika z: Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3
 • Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 123-148
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • O pojęciach "zdrady" i "Zachodu" w kontekście historii politycznej Europy XX wieku : uwagi na marginesie refleksji Leszka Kuka / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 4, s. 753-760
  Polemika z: Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1."Pierwsza zdrada Zachodu" : wokół książki Andrzeja Nowaka / Marek Kornat. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 149-166
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • [Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 - recenzja] / Przemysław Olstowski. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 186-191
  Zawiera recenzję książki: Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 / Jerzy Kirszak. - Warszawa, 2013.
 • Czytanie jako sport ekstremalny : paluszki imperiów / Wojciech Stanisławski. W: Sieci. 2018, nr 50, s. 58-59
  Zawiera recenzję książki: Nasza wojna. T 2, Narody 1917-1923 / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. - Warszawa 2018.
 • [Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) - recenzja] / Krzysztof Kloc. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 179-186
  Zawiera recenzję książki: Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) / Janusz Cisek. - Kraków, 2012.
 • [Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u Polâkov v 1919-1921 godah - recenzja] / Wojciech Materski. W: Dzieje Najnowsze. 2012, nr 2, s. 234-246
  Zawiera recenzję książki: Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u polâkov v 1919-1921 godah / Giennadij Filippowicz Gennadij Filippovič Matveev, Viktoriâ Stanislavovna Matveeva. - Moskva, 2011.
 • [Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. - recenzja] / Romuald Wojna. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 3, s. 222-227
  Zawiera recencję książki: Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. / Irina V. Michutina. - Moskva, 1994.
 • [Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 - recenzja] / Mieczysław Wrzosek. W: Dzieje Najnowsze. 1999, nr 1, s. 168-172
  Zawiera recenzję książki: Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 / Mieczysław Bolesław Markowski. - Kielce, 1998.
 • Zanurzeni w opowieści / Michał Nalewski. W: Twórczość. 2012, nr 3, s. 106-109
  Zawiera recenzję książki : Konik, szabelka / Anna Nasiłowska. - Warszawa, 2011.
 • Z wdzięczności za Kościuszkę / Paweł Skworoda. W: Mówią Wieki. 2006, nr 4, s. 58
  Zawiera recenzję książki : Dług honorowy : amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 : zapomniani bohaterowie / Robert F. Karolevitz, Ross S. Fenn. - Warszawa, 2005.

Dokumenty multimedialne:

 • Historia Polski [Film]. Cz. 1, Bitwa Warszawska 1920 / real. Zbigniew Wawer. 53 min. Cz. 2, Powstanie Warszawskie w dokumentach / real. Witold Zadrowski. 54 min. Cz. 3, To było w tym mieście... / program Krystyny Mokrosińskiej z TVP 2. 20 min. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010].
  W filmach wykorzystano materiały z archiwów polskich i zagranicznych.
  628 CD

Kompetencje kluczowe w edukacji


Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonała: Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE
PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Chcę być kimś! czyli Jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone. [2] / Michał Zawadka ; grafika Katarzyna Buk. - Warszawa : Mind & Dream, 2017.
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : PWN, 2016.
 • Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji / Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
 • Języki obce : zestawy materiałów. Cz. 1. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
 • Kompetencja językowa polskich maturzystów : w świetle wyników matur z lat 2005-2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2 / Grażyna Przechodzka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Difin, 2016.
 • Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc., Katarzyna Nadachewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, 2015.
 • Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, 2015.
 • Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2013.
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / redakcja naukowa Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
 • O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 
 • Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska ; [recenzje: prof. dr hab. Marek Okólski, dr hab Maria Zielińska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego] ; Uniwersytet SWPS. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
 • Outside the box : jak myśleć i działać kreatywnie / Aneta Chybicka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 • Projekt : akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych : raport szkoleniowy / [oprac. Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012.
 • Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej / Anna Granat. -  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
 • Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy? / pod redakcją Małgorzaty Żytko. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
 • Słyszę cię : zaskakująco prosty sposób na niezwykłe relacje / Michael S. Sorensen ; przełożyła Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : Lévyz, 2019.
 • Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej : studium teoretyczno-empiryczne / Barbara Dudel. -
  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2015.
 • Szkolni protagoniści : predyspozycje i kompetencje kierownicze / Joanna Szafran ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.
  Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
 • Teatroterapia we wspomaganiu aktywności komunikacyjnej dorosłych osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną / Anita Stefańska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
 • Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia / Arnold Pabian, Barbara Pabian. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019.
 • Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska ; [recenzent dr hab. Magdalena Sowa, prof UMCS w Lublinie]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
 • Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa: Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

 

Artykuły z czasopism

 • Bioinspirowana edukacja dziecka / Anna Klichowska.W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2019/2020, nr 1, s. 81-93.
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 1, kompetencje / Anna Torbicka, Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 16-19.
  Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 2, szczególna rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji dobrego wychowawcy / Anna Torbicka, Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 20-22.
 • Cyfrowe, matematyczne, społeczne, komunikacyjne, kluczowe... kompetencje : czy podstawa programowa wychowania przedszkolnego o nich zapomniała? / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 34-38.
 • Czas na innowacje / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 34, s. 16.
 • Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi - relacja z badań / Stefan T. Kwiatkowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 90-107.
 • Fenomen niewiedzy / Aleksander Nalaskowski. W: Sieci. 2019, nr 13, s. 40-43.
 • Informacja zwrotna / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 29/30, s. 21.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku / Joanna Jaworska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 8, s. 3-10.
 • Inspir@cje z Korczakiem / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 11, s. 11.
 • Inteligencja emocjonalna młodych pedagogów specjalnych / Anna Czyż. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 2, s. 63-70.
 • Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych : projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Meritum. 2011, nr 3, s. 40-41.
 • Jak trzeci język / Marcin Paks. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 15, s. 12.
 • Jak uczyć przedsiębiorczości / Alicja Pacewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 79-80, 82-85.
 • Jaki powinien być superdyrektor? / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 58-60.
 • Klucz do kompetencji / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 48, s. 7.
 • Kompetencje gimnazjalisty w ocenie własnej / Bernard Panasiuk. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2011, z. 1, s. 87-94.
 • Kompetencje kluczowe - wobec teorii, zaleceń i praktyki / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum 2017/2018, nr 4, s. 7-18.
 • Kompetencje kluczowe : drogowskazy zrównoważonego życia / Kamila Witerska. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 11, s. 16-19.
 • Kompetencje kluczowe / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 7, s. 68.
 • Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 9, s. 28-31.
 • Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju / Aneta Niewęgłowska W: Meritum. 2011, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 7-9.
 • Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej / Tomasz Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 145-153.
 • Kompetencje wymagane na rynku pracy wyzwaniem dla edukacji zawodowej / Barbara Rusinek. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2019, nr 2, s. 19-32.
 • [Kreatywność w systemie edukacji - recenzja] / Jolanta Religa. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 224-225.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych - zajęcia terenowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : scenariusz z geografii dla klasy VII / Zofia Szmidt, Barbara Szeptalin.W: Geografia w Szkole. 2019, nr 1, s. 26-33.
 • Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej / Wojciech Horyń, Lesław Wełyczko. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 177-187.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 25-27.
 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczej / Bartosz Małecki. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 74-78.
 • Kształtujemy umysły, nie przedmioty : O tym, kto w szkole jest najważniejszy, czy warto inwestować w nowinki techniczne i co można podpatrzeć u innych, z Jerzym Maduzią, dyrektorem Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, zwycięzcą konkursu Super Dyrektor, rozmawia Anna Satel, sekretarz redakcji czasopisma "Dyrektor Szkoły". W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 61-63.
 • Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 158-168.
 • Monitorowanie kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 22, 24-26.
 • Nie daj się rutynie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 28/29 s. 11.
 • Nie trać głowy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski 2017, nr 37, s. 14.
 • Nowa koncepcja przedsiębiorczości / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 70-73.
 • O kompetencjach społecznych raz jeszcze / Grzegorz Gawroński. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 6, s. 64-65.
 • O kondycji bibliotek i bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach publicznych / Elżbieta Miśkiewicz. W: Bibliotekarz. 2017, nr 10, s. 13-15.
 • O szkole jutra decyduje nauczyciel / Monika Kupiec. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2014/2015, nr 3, s. 11-17.
 • Od diagnozy do sukcesu / Maciej Jakubowski, Marek Smulczyk. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 20, s. 12-13 . Od kompetencji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji / Stefan M. Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 25-33.
 • Od kompetencji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji / Stefan M. Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 25-33.
 • Obowiązki i kompetencje przedstawicieli zawodów informacyjnych : perspektywa pracodawcy / Adam Jachimczyk. W: Przegląd Biblioteczny. 2013, z. 2, s. 172-183.
 • Obserwacja kształtowania kompetencji kluczowych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 24-26.
 • Podejście kompetencyjne w przygotowaniu człowieka do efektywnego funkcjonowania we współczesnych warunkach cywilizacyjnych / Jurij Pavlov. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 7-9.
 • Polska oświata : gdzie jesteśmy? / Maciej Jakubowski. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 22, s. 14-15.
 • Potrzeby aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych / Emilia Mazurek, Tomasz Stępień. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 62-77.
 • Praktyczne znaczenie jakościowych badań rekonstrukcyjnych : poszukiwanie sposobów kształtowania profesjonalnej refleksyjności pedagogów / Danuta Urbaniak-Zając. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr. 2, s. 77-88.
 • Profesjonalna wiedza nauczyciela - źródła i sposoby eksploatacji / Urszula Dernowska. W: Ruch Pedagogiczny. 2012, nr 3, s. 11-21.
 • Przedmioty obowiązkowe i ich udział w kształtowaniu kompetencji kluczowych / Iwona Moczydławska. W: Meritum. 2011, nr 3, s. 12-14.
 • Robotyka Lego WeDo jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI wieku / Marlena Hlebowicz. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2019, nr 7, s. 27-37.
 • Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w Volontario / Adnieszka Bojarczuk. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 8, s. 28-31.
 • STEAM vs STEM / Marcin Paks. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 11, s. 12.
 • Świadomość i ekspresja kulturalna - kompetencja kluczowa w edukacji wczesnoszkolnej / Zofia Redlarska, Emilia Jakubowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 40-45.
 • W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.W: Biologia w Szkole. 2019, nr 1, s. 29-32.
 • Warto dyskutować! / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 27/28, s. 21.
 • Wybrane czynniki warunkujące kompetencje szkolne z perspektywy współczenych neuronauk i nauk pedagogicznych / Miłosz Gołyszny. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 2, s. 122-149.
 • Zaangażowany lider / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 38, s. 16.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) / Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej.
  W: Meritum. 2011, nr 3, s. 3-11.
 • Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Tadeusz Wolan. W: Szkoła Specjalna. 2016, nr 1, s. 41-51.„Zatrudnialność" - nowa i poszukiwana cecha pracownika / Anna Marszałek. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 11/12, s. 20-23.
 • Zawód uczeń w "Polskiej Ramie Kwalifikacji" / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum 2016/2017, nr 4, s. 103-107.

Wychowanie do wartości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2020
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76137czyt.
 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76138czyt.
 • Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości? / Brigitte Beil ; tł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : "Pax", 2000. 58365czyt., 58366
 • Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. 21816(b)czyt.
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 68810czyt.
 • Edukacja, wartości, kontrowersje / redakcja naukowa Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 76361czyt.
 • Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Tesesa Wilk. - Kraków : "Impuls", 2003. 62415czyt.
 • Fundamenty dobrego społeczeństwa : wartości / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015. 73961czyt.
 • Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji : młodzi bydgoszczanie wobec wartości / Małgorzata Jankowska, Justyna Krasoń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 65556czyt., 65555
 • Księga wartości i dobrych obyczajów / [tłumaczenie z j. angielskiego: Karolina Tudruj-Wrożyna]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2019. 78006
 • Kształcenie charakteru - brakujące ogniwo wychowania / Katarzyna Pawełek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. 77517
 • Meandry miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66896
 • Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. 60510czyt., 60511
 • Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66897
 • Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. - Katowice ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67697
 • Młodzież ponowoczesna / Ewa Sowa-Behtane. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. 73971
 • Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Mieczysław Gulda ; Instytut Badań Problemów Młodzieży, Uniwersytet Gdański. Instytut Nauk Politycznych. - Gdańsk : [UG. INP], 1988. 3250"D", 3251"D"
 • Społeczeństwo w czasach zmiany : badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009 / red. nauk. Piotr Radkiewicz, Renata Siemieńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. 65894czyt.
 • Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66656
 • Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 65800czyt., 65799
 • W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop. 2013. 71274
 • Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej / redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copyright 2013. 77844czyt.
 • Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 63548
 • Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski ; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk. - Kraków : "Impuls", 2003. 60877czyt., 60358, 60878
 • Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 65615czyt., 65614
 • Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2011. 66440
 • Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Helena Gulda. - Gdańsk : [Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych], 1990. 3247"D"
 • Życie w rodzinie : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper Juul ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2013. 76554
 • Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej / redakcja naukowa Agata Cudowska. - Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. 77253czyt.

Artykuły z czasopism

 • Aksjologia profilaktyki problemowej / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2011, nr 6, s. 13-16
 • Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 1, s. 13-22
 • Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 25-35
 • Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski. W: Chowanna. 2008, s. 131-141
 • Bajkoterapia : wychowanie dzieci poprzez czytanie / Joanna Inglot-Kulas. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2018/2019, nr 2, s. 24-43
 • Budowanie odpowiedzialności - kilka refleksji pedagogicznych / Katarzyna Gabryś. W: Wychowanie na co Dzień. 1997, nr 1/2, s. 22-23
 • Być konsekwentnym / Łukasz Mrózek. W: Wychowawca. 2016, nr 7-8, s. 10-12
 • Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną / Monika Litwinow. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 2, s. 40-45
 • Cud wychowania / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 9/10, s. XLVII
 • Czego Jaś się nie nauczy... / Jolanta Dobrzyńska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 12-13
 • Czego szukamy, co znajdujemy w baśniach? / Teresa Zawisza-Chlebowska. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 6, s. 18-23
 • Cztery teksty o szkole: nadzieja, profesjonalizm, perspektywa, dobro / Michał J. Kawecki. W: Lider. 2007, nr 1, s. 6-8
 • Czy w szkole można nauczyć miłości i przyjaźni / Olga Fuchs. W: Lider. 2001, nr 5, s. 7-8
 • Disco i kaligrafia / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 70
 • Dlaczego agnostycyzm może być niebezpieczny? / Krystian Kałuża. W: Katecheta. 2015, nr 12, s. 47-50
 • Dlaczego normy i wartości są potrzebne? / Kaja Chojnacka. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 13
 • Dni Teatru jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 73-79
 • Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 2-7
 • Dobroczynność jako element pracy wychowawczej / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 74-78
 • Dojrzałość duchowa / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 27/28, s. 24
 • Dom i przestrzeń wolności / Agnieszka Kaczor. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 30
 • Dydaktyka wartości / Patrycja Woźniak. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 11/12, s. 46-51
 • Dzieci listy piszą / Tomasz Chmiel, Agnieszka Kaczmarczyk ; rozmowę przeprwadziły Kinga Kamińska, Marta Łyskawińska. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 8-10
 • Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby / Janina Kostkiewicz. W: Chowanna. 2005, t. 2, s. 141-147
 • Edukacja dla tradycji / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 10-12
 • Edukacja o tolerancji i prawach człowieka / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 10, s. 58-59
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 6 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 2, s. 4-9
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 7 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 3, s. 4-5
 • Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / Ewa Szadzińska. W: Chowanna. 2016, t. 1 (46), s. 117-131
 • Emocje czym są, skąd się biorą, do czego prowadzą? / Paweł Stróżak. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 13-17
 • Etyczny akt lektury : Czytanie wobec wartości w edukacji polonistycznej / Izabela Kozłowska. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2019/2020, nr 1, s. 7-25
 • Funkcjonowanie dziecka w gromadzie zuchowej a jego rozwój społeczno-moralny / Dominika Machnio. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 5, s. 38-47
 • Husaria jest w nas : z Markiem Jakubiakiem, prezesem Grupy Browary Regionalne Jakubiak, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 40, s. XI-XII.
 • Idą święta... : małe dziecko w świecie wielkich tradycji / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 44-49
 • Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza / Janina Florczykiewicz. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 249-266
 • Inwestujmy w swoje dzieci z głową / Longina Grzegórska-Szpyt. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 100-101
 • Italo Calvino - rekomendacja prawdziwego życia, które tkwi w słowie / Grzegorz Gołaszewski. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 20-36
 • Jak uczyć o wartościach / Jacek Królikowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s. 23-27
 • Jak wyleczyć mowę agresji i ignorancji? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 9-15
 • Język ojczysty - zaniedbany obszar wychowania / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Społeczeństwo. 2010, nr 2, s. 171-192
 • Kładę przed tobą ... mądrość i głupotę / Zbigniew Paweł Maciejewski. W: Katecheta. 2003, nr 11, s. 37-40
 • Konflikty (wokół) wartości / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 23, s. 16
 • Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak. W: Wychowawca. 2017, nr 11, s. 16-17
 • Kreowanie procesu wychowania ku wartościom zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. W: Lider. 2008, nr 10, s. 12-14
 • Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji "Spaceru Aksjologicznego" w Kobierzynie / Karolina Rożniatowska, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska. W: Praca Socjalna. 2019, nr 3, s. 75-92
 • Kto wykona to zadanie? : ważne aspekty i pojęcia wpisane w zadania przedszkola, wynikające z koncepcji filozoficzno-pedagogicznej podstawy wychowania przedszkolnego / Małgorzata Małyska, Małgorzata Wróblewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 28-30
 • Kultura w edukacji religijnej / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 2 , s. 20-21
 • Kulturowe uwarunkowania wychowania : geneza współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2014, z. 1, s. 7-16
 • Kuratorzy na straży wartości / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 84-85
 • Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 • Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2016, nr 7/8, s. 8-9
 • Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 14
 • Media dla człowieka / Michał Drożdż. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6-7
 • Media w służbie człowiekowi / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2015, nr 11, s. 5-7
 • Między katechezą a religioznawstwem : w poszukiwaniu uzasadnienia dla nauczania religii w szkole / Artur Filipiak. W: Katecheta. 2015, nr 3, s. 89-92
 • Między tradycją a nowoczesnością : kształcenie patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze / Izabela Breguła. W: Życie Szkoły. 2019, nr 7, s. 16-20
 • Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 9, s. 59-61
 • Misja czy powołanie? / Zbigniew Fert. W: Wychowawca. 2006, nr 10, s. 18-19
 • „Mistrz i Małgorzata” źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania / Marzena Okrasa, Ekaterina Skakowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 141-155
 • Moja mama - Wielka dama - w galerii portretów kreacji mam / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 26-31
 • Moralność szkolna, czyli rozważania na początek roku / Bogdan Jankowski. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 2, s. 31-33
 • Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 • Na własne życzenie? : o wychowaniu zgodnie z lekturą / Teodozja Świderska. W: Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 3, s. 99-104
 • Najwyższa wartość / Kazimierz Denek. W: Lider. 2008, nr 7/8, s. 4-9
 • Nauczmy czerpania przyjemności z tego, co dobre / Elżbieta Olszewska ; rozm. przepr. Anna Tomczak. W: Życie Szkoły. 2012, nr 7, s. 22-25
 • Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 18-19
 • Nowa literatura w odkrywaniu i urzeczywistnianiu wartości przez nastolatków / Edyta Wójcicka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2017/2018, nr 1, s. 32-42
 • O istocie demokratyzacji szkół / Katarzyna Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 30-32, 34-35
 • O młynarzu Sylwestrze kilka dobrych słów / Katarzyna Forecka-Waśko. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 1, s. 18-21
 • O nowy wymiar szkoły / Grzegorz Gościński. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6
 • O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 8-10
 • O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów / Adam Przybysz. W: Lider. 2007, nr 4, s. 18-19
 • O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 3, s. 12-15
 • O wartościach i ich zmianie - raport z badań porównawczych nad systemami wartości studentów / Mirosława Czerniawska. W: Kultura i Edukacja. 2016, nr 3, s. 135-153
 • O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 9, s. 9-10
 • Od chaosu do hierarchii wartości / Andrzej Jastrzębski. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 9-12
 • Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel. W: Język Polski w Liceum. 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 • Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa. W: Edukacja. 2010, nr 3, s. 35-41
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 88-105
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego. Cz. 2 / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2013/2014, nr 1, s. 93-99
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 6, s. 16-17
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 7/8, s. 24
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 3 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 16-17
 • Patron biblioteki. I co dalej? / Marian Skomro. W: Bibliotekarz. 2005, nr 3, s. 15-17
 • Pedagog wobec wyzwań wirtualności / Paweł Fortuna. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 79-82
 • Pedagogika i duchowość - wsparcie dla ludzkich poszukiwań / Zbigniew Marek. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 88-96
 • Personalistyczne przesłanki edukacji aksjologicznej, czyli Jak i po co nauczać o wartościach / Monika Deja. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 7, s. 3-15
 • Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając. W: Chowanna. 2008, s. 57-70
 • „Pinokio” Carlo Collodiego - rzecz o przemianie / Roman Sowa. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 7-11
 • Po co nam pedagogika katolicka? / Andrzej Kielian. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 97-103
 • Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 11-13
 • Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 • Polska oświato - zawróć ze złej drogi : stanowcze NIE dla anarchii w naszych szkołach / Józef Pustelnik. W: Lider. 2007, nr 1, s. 9-12
 • Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 10-12
 • Postulat wychowawczego dialogu / Piotr Pawlina. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 10-12
 • Postulaty dla polskiej edukacji / opracowanie Małgorzata Leszko. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 1, s. 10-14
 • Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Justyna Mielnik. W: Wychowawca. 2015, nr 10, s. 16-17
 • Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 1, s. 19-23
 • Przedszkole - przestrzeń odkrywania dobra, prawdy i piękna / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 25-28
 • Przestrzeń medialna jako przestrzeń publiczna / Piotr Legutko. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 8-10
 • Przywrócić magię świąt / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 54-56
 • Reaktywowanie odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Alicja Żywczok. W: Chowanna. 2008, s. 37-55
 • Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 17-20
 • Rodzinne kibicowanie „fair play” - szkoła pozytywnego „dopingu” / Jerzy Kostorz. W: Katecheta. 2016, nr 2, s. 61-63
 • Rzecz o postawach / Jarosław Kordziński. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 36, s. 15
 • Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 16-18
 • Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozmowę przeprowadziła Katarzyna Grunt-Segień, Agata Kapela. W: Życie Szkoły. 2017, nr 1, s. 2-7
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 54-56
 • Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 122-127
 • Spójność działań z wartościami / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 76-79
 • Sprawiedliwość - normalna i społeczna / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 17/18, s. LIII
 • Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 18-21
 • Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 6, s. 82-85
 • Szkoła miejscem promowania wartości / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 72-75
 • Szkoła zrównoważonego rozwoju / Marta Kałużyńska. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 46-48
 • Świadectwa entuzjastów : z osobami przepełnionymi Bożym duchem rozmawia ks. Radosław Chałupniak. W: Katecheta. 2016, nr 4, s. 4-6
 • Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna : refleksje o i dla edukacji szkolnej / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 35-41
 • Świat wartości w dramatach dla dzieci Igora Sikiryckiego / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 5-11
 • Święto wolności wybiórczej : z Pawłem Zuchniewiczem rozmawia Marcin Fijołek. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 20-21
 • Taki sobie początek kolorowych chwil... / Selwana Szołek. W: Życie Szkoły. 2011, nr 10, s. 46-47
 • "Takie będą Rzeczpospolite..." / Antoni Buchała. W: Arcana. 2017, nr 1/2, s. 47-54
 • Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan. W: Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 7-8, s. 48-51
 • Treści kształcące w popkulturze / Maciej Bernasiewicz. W: Chowanna. 2009, tom jubileuszowy, s. 183-193
 • Trudna nauka dawania / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 78-80, 82
 • Trudne rozmowy / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 25, s. 16
 • Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 16-17
 • Uczniowie dobroczynni / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 72-74
 • Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 • W poszukiwaniu tożsamości : edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 1, s. 4-10
 • W stronę piękna / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2015, nr 4, s. 5-7
 • Wartości a program wychowawczy / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 80-83
 • Wartości a wychowanie / Alicja Małkowska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 3, s. 32
 • Wartości a wychowanie / Czesław Wiśniewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1999, nr 3, s. 6-10
 • Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz. W: Edukacja. 2011, nr 3, s. 74-82
 • Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne / Magdalena Boczkowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 223-240
 • Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 22-24
 • Wartości szlacheckie na podstawie "Pana Tadeusza" / Małgorzata Zych. W: Polonistyka. 2016, nr 6, s. 42-45
 • Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 94-97
 • Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Analiza modalnościowo-eksplikacyjna / Mariusz Zemło. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 1, s. 40-64
 • Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 14-15
 • Wartości w systemie edukacji / Czesław Banach. W: Lider. 2001, nr 3, s. 3-5
 • Wartości, cele, kompetencje ucznia : Aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania / Janusz Bielski. W: Lider. 2008, nr 6, s. 7-12
 • Wartość zależności i podległości jako kategorii edukacyjnych / Katarzyna Szymala. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 81-88
 • Wokół możliwości porozumienia aksjologicznego nauczycieli i uczniów w szkole / Ewa Kobyłecka. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 70-77
 • Wolność wyboru a kształtowanie woli w wychowaniu / Janina Kostkiewicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1998, nr 1-2, s. 11-23
 • Wolontariat: wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 50, 52-54
 • Wpływ nowych technologii na rozwój ucznia i komunikację interpersonalną / Mirosław Gogolik. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 26-36
 • Wprowadzenie młodzieży w świat wartości / Ewa Kuźma. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 3-10
 • Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie / Elżbieta Łuczak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 105-114
 • Wychowanie do (i w) duchowości jako problem pedagogiki ponowoczesnej / Włodzimierz Prokopiuk. W: Edukacja. 2009, nr 3, s. 18-27
 • Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 22-24
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 4-5
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 2 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 10, s. 8-9
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 3 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 4-5
 • Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 18-21
 • Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości :  wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 29-33
 • Wychowanie moralne / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 29-38
 • Wychowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i techniki / Wojciech Błażejewski. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2015, z. 2, s. 151-163
 • Wychowanie religijne w rodzinie / Anastazja Sorkowicz. W: Wychowawca. 2018, nr 2, s. 5-7
 • Wychowawcza rola ruchów i stowarzyszeń katolickich / Piotr Mazur. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 17-27
 • Z biblioteką szkolną w świat wartości : o konferencji / Lidia Staszak. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10, s. 6-7
 • Z listów do nieznajomego. Cz. 2, Zeszyt do polskiego / Olga Płaszczewska. W: Arcana. 2019, nr 1/2, s. 204-208
 • Zamiast wyrzucać podziel się jedzeniem / Anna Jakubiec. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 83-85
 • Zdrowy świat : projekt kształtujący postawy prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne / Karolina Łaniewska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 44-47
 • Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński. W: Edukacja. 2010, nr 4, s. 91-103
 • "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjno-profilaktyczna / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 50
 • „Zobacz, on potrzebuje twojej pomocy" - jak nauczyć dziecko umiejętności dostrzegania potrzeb innych / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 54-58

Scenariusze zajęć

 • Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 5, s. 23-24
 • Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? - konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 20
 • Czytanie wartości : program czytelniczy / Sylwia Komorek. W: Biblioteka w Szkole. 2014, nr 1, s. 20-21
 • Dziecko potrafi, czyli uczeń w roli nauczyciela / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 3, s. 90-108
 • Dziecka trud istnienia, czyli „Pinokio dla dorosłych drani” / Ewa Nowel. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 12-22
 • Dzień Niezapominajki / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 30-35
 • Edukacja medialna : scenariusz lekcji w klasie czwartej szkoły podstawowej / Małgorzata Muniak. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 26
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszyńska (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 1, s. 31-38
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszak (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 2, s. 56-65
 • FiloZośka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem / Małgorzata Gryń-Chlebicka. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 30-34
 • Jak uświadomić sobie wartości wynikające z tekstu? : "Mazurek Dąbrowskiego" w klasie IV / Zuzanna Garbacz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2017/2018, nr 2, s. 23-26
 • Magiczne słowa : uczymy się dobrych manier : scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich / Justyna Niedbała. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 2, s. 27-29
 • Mali ogrodnicy : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 44-47
 • Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 10-16
 • Motyle i owady - przyroda naszych ogrodów i łąk / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 29-34
 • Nastroje mojej mamy / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 32-33
 • Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek. W: Biblioteka w Szkole. 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 7-8
 • Pod parasolem życzliwości / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 54-60
 • Podróż w poszukiwaniu przyjaźni / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 3, s. 51-55
 • Przed lekcjami o "Pinokiu" / Beata Fiszer. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 35-42
 • Scenariusz lekcji do filmu „Wszyscy albo nikt" (reż. Kheiron) / Adam Domalewski. W: Polonistyka. 2018, nr 3, s. 34-37
 • Scenariusz zajęć promujących aplikację: "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjna dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 51-53
 • Scenariusz zajęć z okazji Dnia Przyjaźni / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 16-19
 • „Szukam człowieka” : montaż słowno-muzyczny / Ewa Zygmunt, Małgorzata Skuza. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 1, s. 38-42
 • Z pełnego szacunku do zwierząt! / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 29-33
 • Zgodna wspólna zabawa to podstawa! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 31-36
 • Życzliwość to sztuka! : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 16-20

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony