Zamość - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Informacja
Wprowadziliśmy usługę logowania do katalogu INTEGRO za pomocą WĘZŁA KRAJOWEGO, tj. za pomocą APLIKACJI mOBYWATEL, PROFILU ZAUFANEGO, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ i E-DOWODU. Zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności :-)

Informacja
Informujemy, że wprowadziliśmy usługę płatności za przetrzymane dokumenty biblioteczne za pomocą serwisu przelewy24.pl

Informacja
Od 1.02.2023 roku oferujemy naszym Czytelnikom możliwość LOGOWANIA/REJESTRACJI do katalogu INTEGRO za pomocą konta GOOGLE. Aby skorzystać z tej możliwości należy dokonać jednorazowej, drobnej konfiguracji swojego konta INTEGRO. W tym celu prosimy o zapoznanie się z krótką INSTRUKCJĄ.

 

Informacja

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2024 r. system PROLIB, wyszukiwarka Integro i aplikacja mobilna będą niedostępne. W tych dniach odbędzie się reinstalacja systemu. Termin zwrotu dokumentów będzie automatycznie przedłużony o czas reinstalacji systemu. 

W dniach 17-19 czerwca Biblioteka będzie czynna od 8.00 do 15.00.

Polacy ratujący ludność żydowską podczas okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie – powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

Wydział Informacji  i Informatyzacji

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Cena : w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie / Anna Bikont. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2022, s. 152-163, 302.
 • Czarne sezony / Michał Głowiński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018, s. 122-169.
 • Dzieci Ireny Sendlerowej / Anna Mieszkowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011, s. 222-225, 294-308.
 • Dzieci żydowskie w czasach Zagłady : wczesne świadectwa 1944-1948 : relacje dziecięce ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej / oprac. Olga Orzeł ; [przekł. Eleonora Bergman, Piotr Kendziorek, Karolina Szymaniak]. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014, s. 116-117, 279-283.
 • Dzieci żydowskie w klasztorach : udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945 / Ewa Kurek. - Wyd. 1. w tej ed. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2012.
 • Jak uratowałem dwunastu Żydów / Stanisław Sobczak. W: Księgi pamięci gmin żydowskich : tam był kiedyś mój dom... / wybór, oprac. i przedm. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 439-441.
 • Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 / Teresa Prekerowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. - S. 79, 165-166, 226-234.
 • Kryptonim "Żegota" : z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939-1945 / Marek Arczyński, Wiesław Balcerak. Wydanie 2 poprawione i rozszerzone. - Warszawa : "Czytelnik", 1983, s. 76, 92-94, 132-134.
 • Księga Sprawiedliwych / Michał Grynberg. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 53-54, 162-163 (Zamojszczyzna), 359-360 (Hrubieszów), 425-426 (Turkowice), 499-500 (Frampol).
 • Ostatni ordynat : z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy / Robert Jarocki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991, s. 298-301, 325-330.
 • Pomoc udzielana Żydom i ich ratowanie w byłym województwie lubelskim w latach 1939–1944 – stan badań (zarys problematyki) / Janusz Kłapeć. W: Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa, red. Tomasz Domański, Alicja Gontarek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa–Kielce : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, 2022, s. 319-365. [online][dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/163613,Stan-badan-nad-pomoca-Zydom-na-ziemiach-polskich-pod-okupacja-niemiecka-przeglad.html
 • Powiat biłgorajski / Alina Skibińska [W:] Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 1 / pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, s. 191-380. (właśc.: 1942-1944 – strategie przeżycia s. 304-358)
 • Polemika: Korekta obrazu? : refleksje źródłoznawcze wokół książki "Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2", red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018 / Tomasz Domański. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019, s. 22-23, 48.
 • Polemika z: Nieudana "Korekta obrazu" : Odpowiedzi redaktorów tomów oraz autorów poszczególnych rozdziałów na broszurę autorstwa dr. Tomasza Domańskiego pt. "Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc". Tekst dostępny na stronie internetowej http://holocaustresearch.pl/index.php?show=555.
 • Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018 na ich polemikę z moją recenzją "Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018", Warszawa 2019 / Tomasz Domański ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2020, s. 62-65.
 • Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej / Anna Mieszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2014, s. 115-119, 170.
 • Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 3, Dystrykt lubelski Generalnego Gubernatorstwa (wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski). - Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2020.
 • Tylko w jednym życiu : wspomnienia / Jan Dobraczyński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1977, s. 235-254.
 • Zagłada Żydów w Zamościu / Adam Kopciowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Stosunki polsko-żydowskie, s. 181-199.
 • Życie w słoiku : ocalenie Ireny Sendler : jak nastolatki z Kansas odkryły i uratowały od zapomnienia polską bohaterkę Holokaustu / Jack Mayer. - Warszawa : Andrzej Findeisen / AMF Plus Group, cop. 2013, s. 340.
 • Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie... / Ewa Kurek. - Lublin : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Takt", 1992, s. 132-136.

Artykuły z czasopism:

 • Biedni Polacy patrzą i ratują / z Grzegorzem Berendtem, Markiem Wierzbickim i Janem Żarynem rozmawia Barbara Polak. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009, nr 3. s. 2-22.
 • Bohaterska rodzina : pomnik Wisławy i Pawła Trzcińskich stanął w Biłgoraju / M.P. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 24, s. 23.
  • Biłgoraj (woj. lubelskie)
 • Była taka siostra / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2023, nr 22, s. 19.
  • Turkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice)
 • Jak siostry ratowały żydowskie dzieci / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2021, nr 38, s.19.
  • Turkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice)
 • Krewni odnalezieni / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 3, s. 20.
  • Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie)
 • Kryjówka u dziedzica : w czasie okupacji w pałacu w Łabuniach schronienie znalazło wiele osób, w tym późniejszy prokurator i profesor / Agnieszka Szykuła-Żygawska. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 9, s. 20.
  • Łabuńki Pierwsze (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Łabunie)
 • Mietek pamięta / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2010, nr 3, s. 42-44.
  • Zamość (woj. lubelskie ; okolice)
 • Zapach dzieciństwa : o swoich przyjazdach do Polski opowiada Moshe Frank, który urodził się w Zamościu / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2010, nr 3, s. 40-41.
  • Dębowiec-Kolonia (woj. lubelskie ; pow. zamojski, gm. Skierbieszów)
 • Między faktami a mitami – dyskurs o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata / Agnieszka Haska. W: Wiadomości Historyczne. 2021, nr 4, s. 22-25.
 • Ocalona / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2022, nr 27, s. 25.
  • Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie)
 • Pamięć o kryjówkach żydowskich / Marta Cobel-Tokarska. W: Kultura i Społeczeństwo, 2010, nr 4 , s. 41-57.
 • Pamięci siostry Longiny / lew. W: Kronika Tygodnia. 2022, nr 43 , s. 14.
  • Turkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice)
 • "Polscy sprawiedliwi - przywracanie pamięci" : program Muzeum Historii Żydów Polskich / Łucja Koch. W: Mówią Wieki 2010, nr 12, s. 23-27.
 • Rada Pomocy Żydom Żegota / Marcin Urynowicz. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2017, nr 12, s. 70-81.
 • Ratowali Żydów : mieszkańcy Piask i Turobina wyróżnieni medalem i obywatelstwem / M.P. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 52, s. 22.
  • Piaski (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Piaski)
   Turobin (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin)
 • Ratującym i ocalałym / Agnieszka Szykuła-Żygawska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2019, nr 4, s. 84.
  • Zamojszczyzna
 • Rozmowy z Miriam / Izabela Suleja. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2019, nr 3. s. 104-118
  • Zamość (woj. lubelskie)
 • Siostrzyczki jak matki / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 13, s. 16.
  • Zamość (woj. lubelskie)
 • Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata / Czesław Galek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2008, nr 1, s. 47-51.
   • Łabunie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Łabunie)
    Radecznica (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica)
    Zamość (woj. lubelskie)
 • Sprawiedliwi / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 47, s. 20.
  Kąty Drugie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn)
  • Zamość (woj. lubelskie ; okolice)
 • Sprawiedliwa : miłuj bliźniego, jak siebie samego - tak tłumaczyła Elżbieta dzieciom, dlaczego ryzykuje ich życiem, ratując ostatnią tomaszowską Żydówkę / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 1, s. 20.
  • Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie)
 • Sprawiedliwi wzorem człowieczeństwa / z dr. Mateuszem Szpytmą, zastępcą Prezesa IPN, pomysłodawcą i pierwszym szefem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, a także honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rozmawia Maciej Foks. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2017, nr 12. s. 106-112.
 • Tema : historia ocalenia żydowskiej dziewczyny / opracowała Regina Smoter-Grzeszkiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2019, nr 2, s. 19-22.
  • Zamojszczyzna
 • Turkowice – śmierć i ocalenie / Cezary Gawryś. W: Więź. 1987, nr 4.
 • Turkowice – śmierć i ocalenie / Marian Gołębiewski. W: Więź. 1996, nr 4, s. 231-232
  • Łykoszyn (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Telatyn)
  • Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie)
  • Turkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice)
 • Zawołani po imieniu : upamiętnili ofiary niemieckiej zbrodni / mp. W: Tygodnik Zamojski. 2022, nr 41, s. 22.
  • Majdan Nowy (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol)
 • Trwanie śladu : upamiętanianie Polaków, którzy zginęli, ratując żydowskich sąsiadów, to jedna z naszych historycznych zaległości / Mateusz Fałkowski. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 23, s. 56-59
 • Zawołani po imieniu : zginęli za pomoc Żydom : zostali upamiętnieni / M.P. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 41, s. 26.
  • Stary Lipowiec (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol)

Dokumenty multimedialne:

Zamojszczyzna

Powiat biłgorajski

 • Aż po grób [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz. - TVP 3 Lublin, 2023, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/68296292/4-marca-2023
  • Frampol (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Frampol)
 • Majdan Nowy. Pomogli, zginęli [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i reżyseria Małgorzata Orłowska. - TVP 3 Lublin, 2022, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/58351139/5-stycznia-2022
  • Majdan Nowy (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol)
 • Niech będzie dwunastu [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Małgorzata Orłowska. - TVP 3 Lublin, 2022, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/59795906/23-kwietnia-2022
  • Frampol (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Frampol)
 • Rodzina Mikulskich. Sprawiedliwi z Biłgoraja [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Anna Kurzępa. - TVP 3 Lublin, 2021, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/51828079/16-stycznia-2021
  • Biłgoraj (woj. lubelskie)
 • Sprawiedliwi z Woli Obszańskiej [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Małgorzata Orłowska. - TVP 3 Lublin, 2019, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/45968171/28-grudnia-2019
  • Wola Obszańska (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Obsza)
 • Trzcińscy – bohaterowie z Biłgoraja [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Anna Kurzępa. - TVP 3 Lublin, 2020, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/50487317/24-pazdziernika-2020
  • Biłgoraj (woj. lubelskie)
 • Zawołani po imieniu ze Starego Lipowca i Aleksandrowa [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Ewa Bulisz. - TVP 3 Lublin, 2020, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/50378649/17-pazdziernika-2020
  • Aleksandrów (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Aleksandrów)
  • Stary Lipowiec (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol)

Powiat hrubieszowski

 • Rodzina Hapońskich [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Bogna Bender-Motyka. -TVP 3 Lublin, 2018, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/37352445/24-maja-2018
  • Hrubieszów (woj. lubelskie)
 • Sprawiedliwe z Turkowic [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i reżyseria Małgorzata Orłowska. -TVP 3 Lublin, 2022, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/59143866/19-marca-2022
  • Turkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice

Powiat tomaszowski

 • Cecylia i Maciej Brogowscy [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Magdalena Kołodziejczyk. - TVP 3 Lublin, 2021, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/55470659/21-sierpnia-2021
  • Bełżec (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Bełżec
 • Julia Pępiak. Sprawiedliwa z Bełżca [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Magdalena Kołodziejczyk. - TVP 3 Lublin, 2021, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/55584600/28-sierpnia-2021
  • Bełżec (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Bełżec)
 • Sprawiedliwa z Kolonii Majdanek [Film] / scenariusz i realizacja Anna Kurzępa współpraca Magda Kołodziejczyk ; redakcja Ryszard Montusiewicz. - TVP 3 Lublin, 2021, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/56792466/6-listopada-2021
  • Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie ; okolice)
 • Uratowana w Niemirówku [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Anna Kurzępa. - TVP 3 Lublin, 2020, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/46057032/4-stycznia-2020
  • Niemirówek (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tarnawatka)

Powiat zamojski

 • Janina i Aleksander [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Małgorzata Orłowska. - TVP 3 Lublin, 2023, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/69829406/13-maja-2023
  • Krasne (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Stary Zamość)
 • Kazimierz Bogucki [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Magdalena Kołodziejczyk. - TVP 3 Lublin, 2023, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/68740461/25-marca-2023
  • Zamość (woj. lubelskie)
 • Kłaniaj się najniżej tym najbiedniejszym [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Małgorzata Orłowska. - TVP 3 Lublin, 2022, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/60447985/28-maja-2022
  • Pniówek (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość)
 • Na strychu u Skrzyńskich [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; scenariusz i realizacja Ewa Bulisz. - TVP 3 Lublin, 2020, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/47619528/12-kwietnia-2020
  • Dębowiec-Kolonia (woj. lubelskie ; pow. zamojski, gm. Skierbieszów)
  • Zamość (woj. lubelskie)
 • Siostry z Łabuń [Film] / redakcja Ryszard Montusiewicz ; realizacja Magdalena Kołodziejczyk. - TVP 3 Lublin, 2019, [dostęp 30 sierpnia 2023]. Dostępny w Internecie: https://lublin.tvp.pl/44599389/28-wrzesnia-2019
  • Łabunie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Łabunie)

Bazy danych:

 

Wpływ reklamy na rozwój dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 65931czyt.
 • Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan ; przełożyła Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. 75822
 • Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa :"Żak", 1999. 58072,58073, 58074, 57934czyt.
 • Dziecko reklamy / Martin Lindstrom ; z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. 63201
 • Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. 62166, 59809czyt.
 • W niewoli reklamy? : percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal-Orczykowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64299, 64300czyt.
 • Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 77367czyt.

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Czas wolny przed ekranem telewizora / Aneta Jegier. W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa: "Difin", 2016. - S. 108-128. 74220czyt.
 • Dziecko a reklama telewizyjna / Joanna Lijewska, Monika Hermann. W: Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 103-107. 61520czyt.
 • Dziecko wobec reklamy, konsumpcji i manipulacji / Radosław Niziołek. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 271-289. 74621czyt.
 • Dziecko wobec mediów : wyzwania wychowawcze / Tatiana Kosińska. W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 291-304. 61530czyt., 61560
 • Niekonwencjonalna aktywność dziecka w młodszym wieku szkolnym : przyswajanie i modernizacja treści reklam telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / redakcja Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 205-214. 65890, 65891czyt.
 • Od edukacji dorosłych do kreowania potrzeb dziecka - świat potrzeb dziecka w językowym obrazie reklam / Małgorzata Bortliczek. W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 295-318. 68809czyt.
 • Reklamy dla dzieci. Narzędzia i sposoby oddziaływania przekazu reklamowego na percepcję młodego odbiorcy / Anna Gębalska-Berekets. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 219-234. 74621czyt.
 • Reklama w wychowaniu / Mariola Garnek. W: Społeczne konteksty edukacji medialnej / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013. - S. 147-184. 71256 czyt.
 • Wiedźma Reklama / Joanna Olech. W: Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - S. 151-154. 60320

Artykuły z czasopism:

 • Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s. 40-44.
 • Czyje jest wychowanie? : społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii reklamowych / Agnieszka Pawlak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 7, s. 61-69.
 • Dzieci - odbiorcy reklam / Maria Braun-Gałkowska. W: Wychowawca. 2002, nr 7/8, s. 10-13.
 • Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjalizowanego świata / Wilhelmina Wosińska. W: Charaktery. 2002, nr 6, s. 38-39.
 • Dzieci i młodzież jako odbiorcy reklamy / Sylwia Pawłowska, Paweł Wójcik. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 1-5.
 • Dzieci w sieci - o współczesnych formach wirtualnej kryptoreklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 2-4.
 • Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 9, s. 652-654.
 • Dzieciństwo w kategoriach rynku : szanse i zagrożenia / Iwona Samborska. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 7-8, s. 68-72.
 • Dziecko - podmiot reklamy / Anna Albertowska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 58-60.
 • Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne / Paweł Kossowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 3, s. 23-26.
 • Dziecko w świecie reklamy / Anna Tkaczyk. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 42-43.
 • Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2006, nr 3, s. 22-23.
 • Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik. W: Wychowanie na Co Dzień. 2000, nr 4/5, s. 16-18.
 • Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 2006, nr 4, s. 5-8.
 • Fuzja wyobrażeń / Anna Maria Zawadzka. W: Charaktery. 2009, nr 5, s. 58-61.
 • Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit. W: Nowa Szkoła. 2006, nr 7, s. 38-45.
 • Jak dzieci postrzegają reklamę / Marek Sokołowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 10, s. 23-25.
 • Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 5, s. 5-10.
 • Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajeńska. W: Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 9, s. 3-4.
 • Kształtowanie postaw konsumenckich u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. W: Remedium. 2015, nr 11, dodatek "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-2.
 • Kto je nauczy sztuki odmawiania? / Beata Gregorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 4, s. 46.
 • Kto nie daje się reklamie / Dorota Karwowska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 93-100.
 • Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych / Krzysztof Kruszewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s. 7-12.
 • Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język / Joanna Piller. W: Poradnik Językowy. 2002, z. 10, s. 31-44.
 • Reklama - krzywe zwierciadło kultury / Anna Zapolska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 2, s. 58-62.
 • Reklama - pranie mózgu już od rana? / Renata Bryczek. W: Bliżej Przedszkola. 2008, nr 4, s. 16-18.
 • Reklama a dziecko / Henryk Noga. W: Wychowawca. 2012, nr 6, s. 18-19.
 • Reklama a wychowanie / Marek Hallada. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 5, s. 10-17.
 • Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk, Magdalena Łukasik. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 8, s. 16-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 5, s. 15-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 2 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 6, s. 68-72.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 4, s. 251-258.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 5, s. 336-342.
 • Reklama w oczach dzieci / Teresa Masiuk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1994, nr 10, 586-591.
 • Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów / Irena Wolny. W: Edukacja i Dialog. 1995, nr 4, s. 38-41.
 • Reklamą w dziecko / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2013, nr 21, s. 46-47.
 • Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci / Małgorzata Niesiobędzka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 10, s. 32-37.
 • Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 44-46.
 • Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci / Magdalena Grafowska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 5, s. 41-44.
 • Uległość wobec reklam / Barbara Orkiszewska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 61-64.
 • Uwodzenie przez reklamę / Monika Kurzynoga. W: Wychowawca. 2009, nr 6, s. 22-23.
 • Wpływ reklamy komercyjnej na dziecko / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2019, nr 1, s. 14-27.
 • Wpływ reklamy na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży (niebezpieczeństwo uzależnień a potrzeba profilaktyki) / Danuta Dramska. W: Wychowanie na co Dzień. 2018, nr 5-6, s. 55-60.
 • Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak. W: Edukacja Medialna. 2002, nr 1, 32-35.
 • Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Braun-Gałkowska, Maria. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 6, s. 10-16.
 • Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 1, s. 41-43.
 • Życie (jak) z reklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 13-15.

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2022
Wyboru dokonała : Katarzyna Grela

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 

 1. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tłumaczyła Jolanta Pasternak-Winiarska ; [konsultacja merytoryczna: Katarzyna Skrzypek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996. WypZ 62549
 2. Dom w butelce : rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików / Agnieszka Jucewicz, Magdalena Kicińska. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. WypZ 79860
 3. Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka uzależnień] / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994. WypZ 4454"D", 4455"D", CzytZ 4453"D"czyt.
 4. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. WypZ 75399
 5. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : Wydawnictwo Dywiz, 2009. WypZ 64798, CzytZ 64799czyt.
 6. Funkcjonowanie dorosłego rodzeństwa osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków / Joanna Marta Kamińska-Wójcik ; [recenzent: dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ]. - Kraków : Impuls, 2019. WypZ 77960
 7. Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior - Warszawa : Difin, 2012. WypZ 67865
 8. Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Cz. 2 / redakcja Piotr Żak ; wstęp Krzysztof Brzózka. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, copyright 2016. WypZ 76722
 9. Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [redakcja Piotr Żak]. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2015. WypZ 75499
 10. Jak się nie zabić i nie zwariować / Justyna Suchanek "Sukanek". - Warszawa : Burda Książki, 2020. WypZ 78599
 11. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny : wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów / Linda Friel, John Friel ; przekład: Aleksandra Haduła. - Łódź : Feeria - JK Wydawnictwo, 2021. WypZ 80094, CzytZ 80315czyt.
 12. Kiedyś przy Błękitnym Księżycu / Katarzyna Enerlich. - Warszawa : Wydawnictwo MG, copyright 2011. WypZ 75588
 13. Nowa szansa : nadzieja dla rodziny alkoholowej / Sharon Wegscheider-Cruse ; [przekład Magdalena Ślósarska]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000. WypZ 60367, CzytZ 60366czyt.
 14. Od przetrwania do zdrowienia : dorastanie w domu z problemem alkoholowym / Grupy Rodzinne Al-Anon. - Poznań : Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, 2014. WypZ 75462
 15. Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2017. WypZ 76190
 16. Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. WypZ 66225
 17. Uwolniony duch : bliżej DDA/DDD / Ewa Jasik-Wardalińska. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2021. WypZ 80462
 18. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików / Tommy Hellsten ; przekład Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2021. WypZ 79155
 19. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. Andrzej Niewinny Dobrowolski i Beata Niewinna. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi"; Wydawnictwo JK - Feeria, 2006. WypZ 64317
 20. Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich / Robert J. Ackerman ; przekład Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2022. WypZ 80914
 21. Współuzależnienie : doświadczenia żon alkoholików w perspektywie biograficznej / Wioletta Klimczak. - Warszawa : Difin, 2019. WypZ 77369
 22. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [redakcja] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, 2013. WypZ 68859
 23. Wyrosnąć z DDA / Robert J. Ackerman ; przekład Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. WypZ 78813
 24. Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko : wsparcie dla DDA i DDD / Charles L. Whitfield ; przekład: Anna Opara. - Łódź : Feeria Wydawnictwo 2021. WypZ 79524
 25. Znajdź spokój wewnętrzny : pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości / Tian Dayton ; przekład: Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo, 2021. WypZ 79986

Artykuły z czasopism

 

 1.  A ja wam pokażę / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2010, nr 7, s. 84-86
 2. Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski. W: Świat Problemów 2008, nr 7, s. 12-17
 3. Bliskość w zasięgu ręki / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 4, s. 88-90
 4. Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda. W: Świat Problemów 2007, nr 11, s. 32-34
 5. Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda. W: Świat Problemów 2008, nr 7, s. 4-8
 6. DDA - Dążyć Do Aktywności / Joanna Dembna. W: Remedium 2008, nr 1, s. 30-31
 7. DDA czyli historia osobista Dorosłe dzieci alkoholików czyli historia osobista / Timmen L. Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 12, s. 88-90
 8. Dorosłe Dzieci Alkoholika - zaburzenia lękowe czy już zespół stresu pourazowego? / Katarzyna R. Petrikowska-Fąk W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 23-26
 9. Dorosłe dzieci korporacji / Anna Maria Seweryńska. W: Charaktery. 2014, nr 2, s. 38-40
 10. Dorośli bez dzieciństwa / Magda Olesińska. W: Charaktery. 2019, nr 7, s. 68-70
 11. Dorośli, dzieci alkoholików : kim są i czy potrzebują terapii? / Krzysztof Gąsior. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 5-8
 12. Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych / Jadwiga Fudała. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 5-7
 13. Dzieciństwo w uzależnionej rodzinie / Amelia Krawczyk-Bocian. W: Niebieska Linia 2015, nr 1, s. 20-24
 14. Inny pejzaż / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2009, nr 6, s. 32-33
 15. Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania / Monika Marczak. W: Remedium 2009, nr 7/8, s. 11-13
 16. Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych? : wykorzystanie genogramu w terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 21-25
 17. Kim jest moja matka? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 14-17
 18. Kryzys w rodzinie - pierwszy krok ku trzeźwości? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2012, nr 7, s. 17-21
 19. Mapa pomocy dla DDA / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 8, s. 78-81
 20. Maska skrywa smutek / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 8, s. 14
 21. Masz prawo być sobą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 6, s. 14
 22. Matki alkoholików / Halina Ginowicz. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 11-13
 23. Nic do stracenia : z dr Ewą Woydyłło, psychologiem i psychoterapeutką, rozmawia Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 9-13
 24. Nigdy nie jest za późno / Stanisław Witek. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 8-10
 25. Podążać za potrzebami klienta / Maria Seweryńska. W: Świat Problemów 2008, nr 4, s. 30-34
 26. Podróż po uzdrowienie / Timmen L. Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 9, s. 110-113
 27. Problemy w tworzeniu bliskich związków u DDA / Honorata Skrętowska. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 27-30
 28. Psychoterapia dla DDA - grupowo, indywidualnie, a może wcale? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 14-16
 29. Radość pomagania / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2008, nr 3, s. 29-32
 30. Różnice niewidoczne gołym okiem / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 18-20
 31. Samoocena osób z problemem DDA w przebiegu terapii psychologicznej / Karolina Wojciechowska. W: Świat Problemów 2007, nr 10, s. 26-31
 32. Siła schematu u DDA / Przemysław Mućko. W: Niebieska Linia 2018, nr 5, s. 15-17
 33. Skażone rodzicielstwo / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 6, s. 74-77
 34. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 9, s. 24-32
 35. Świat już nie jest mi obcy / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2009, nr 2, s. 19-20
 36. Świat według DDA / Dorota Dyjakon. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 15-19
 37. Szukanie oparcia w sobie : terapia grupowa dla dorosłych dzieci alkoholików / Agnieszka Moroz. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 26-28
 38. Tata przestał : porządek polskich narracji alkoholowych długo wyznaczała opowieść stawiająca w centrum uwagi męskie doświadczenie picia / Monika Ochędowska. W: Tygodnik Powszechny. 2022, nr 6, s. 71-73
 39. Te praktyki mają sens / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 27-28
 40. Terapeuci o problemach w związkach / Aneta Zdunek. W: Świat Problemów 2011, nr 8, dod. "W samorządach o problemach alkoholowych", nr 8, s. V-VI
 41. Terapia z balastem / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 3, s. 76-79
 42. Transfer przemocy. Powielanie przez DDA przemocowych wzorców z dzieciństwa / Honorata Skrętowska-Danielczenko. W: Niebieska Linia 2018, nr 5, s. 12-14
 43. Transgraniczna pomoc współuzależnionym / Anna Bartnik. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 16-17
 44. Trzy miliony DDA / Jerzy Mellibruda. W: Charaktery. 2011, nr 2, s. 74-77
 45. Ucieczka w świat fantazji / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 7, s. 13
 46. Uruchomić program na rozwój : z Marzenną Kucińską, psychologiem, psychoterapeutą, trenerem terapeutów uzależnień i poznawczo-behawioralnych, rozmawia Tadeusz Pulcyn. / W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 20-22
 47. Uzależnienie w posagu czyli o niektórych aspektach terapii osób uzależnionych -dorosłych dzieci uzależnionych rodziców / Wawerska-Kus, Joanna. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 31-35
 48. Wołanie o pomoc / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 4, s. 14
 49. Wypowiedzieć umowę milczeniu / Timmen L Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 11, s. 92-94
 50. Za drzwiami zazdrości / Honorata Skrętowska. W: Świat Problemów 2012, nr 3, s. 39-43
 51. Zrozumieć i wspierać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 9, s. 12
 52. Związani z przeszłością / Martyna Figurska. W: Charaktery. 2011, nr 7, s. 82-85
 53. Życie po traumie / Jerzy Mellibruda. W: Charaktery. 2011, nr 5, s. 76-79

 

 

 

Ignacy Łukasiewicz. Patron roku 2022.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1882-2021

Wyboru dokonała: Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

200 lat temu, w marcu 1822 r., urodził się Ignacy Łukasiewicz, twórca światowego przemysłu naftowego. W 2022 r. przypada także 140. rocznica jego śmierci. „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata” – podkreślili posłowie w uchwale. Z wykształcenia farmaceuta, podczas pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej z której udało mu się wydzielić naftę. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce w powiecie krośnieńskim, a następnie uruchomienie kilku rafinerii. Wynalazł on także lampę naftową. Posłowie podkreślili zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego, wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był on także filantropem i działaczem społecznym. Sejm zdecydował o ustanowieniu 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza „szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza[HTML] [w:] Senat Rzeczypospolitej Polskiej [online]. Dostęp 14.02.2022.

Dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/prace/uchwaly/page,1.html?data=26.11.2021&kadencja=10

Wydawnictwa zwarte:

 • Ignacy Łukasiewicz / Jerzy Sikora. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1978. 34082
 • Ignacy Łukasiewicz / Stanisław Brzozowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Interpress", 1974. 18797czyt.
 • Ignacy Łukasiewicz : Prometeusz na ludzką miarę / Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Reszel, Grzegorz Zamoyski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 80313
 • Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza / Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, 1985. 10072(b)czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Ignacy Łukasiewicz : romantyczny pionier nowoczesności / Michał Szukała. W: Mówią Wieki. 2017, nr 7, s. 77-80.
 • Ropa nad ropą / Anna Ochremiak. W: Focus Historia. 2019, nr 6, s. 52-56.
 • Światło dla świata : Chyżość płynów ; Staszic w górach / Wojciech Lada. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2020, nr 31, dod. Sławni Polacy, Którzy Zmienili Świat, s. 1-4.
 • Światło z Galicji / Wojciech Lada. W: Sieci. 2018, nr 10, dod. Polacy, Którzy Zmienili Świat odc. 1, Naftowa Misja Narodowa, s. 4-8, 10.
 • W blasku lampy naftowej, czyli co o Ignacym Łukasiewiczu współczesna młodzież wiedzieć powinna? / Lucjan Biliński. W: Poradnik Bibliotekarza. 2003, nr 7/8, s. 17-19.

Polona - polska biblioteka cyfrowa:

Edukacja międzykulturowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ada Judytka i zaginiony tałes / Agnieszka Suchowierska ; ilustracje Dorota Łoskot-Cichocka. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017. 76406
 • Bilingual and ESL classrooms : teaching in multicultural contexts / Carlos J. Ovando, Virginia P. Collier. - New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1985. 72979
 • Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości / red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" cop., 2014. 73668
 • Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. 65754
 • Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2012. 67216
 • Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości / Alina Szczurek-Boruta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Cieszyn] : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 2013. 71152
 • Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2012. 67340, 67341czyt.
 • Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej (materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Katowice [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2011. 66887
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 77201
 • Edukacja międzykulturowa - przewodnik : pojęcia, literatura, adresy / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 64614czyt.
 • Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju / redakcja naukowa Krystyna M. Błeszyńska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 78919
 • Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju / Aneta Rogalska-Marasińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. 75665
 • Edukacja polonistyczna wobec innego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas copyright, 2014. 70923
 • Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich / Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja Hruzd-Matuszczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014. 73124
 • Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP cop., 2009. 65119
 • Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości / Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. 76142
 • Globalnie - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / [autorzy publikacji: Magdalena Noszczyk, Anita Ponikło, Tadeusz Szczepaniak, Małgorzata Wojnarowska - scenariusze lekcji]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011. 66934L
 • Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Kraków : Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2009. 65284
 • Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki? / [pod red. Pawła Średzińskiego ; aut. Mamadou Diouf et al.]. - Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2009. 65670, 65671czyt.
 • Kim oni są, ci muzułmanie? / Zuzanna Pol ; ilustracje Zosia Dzierżawska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 76423
 • Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości : perspektywa edukacyjna / redakcja naukowa Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium copyright, 2012. 67296
 • Ku integracji społecznej : studium pedagogiczne / Mariola Badowska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2017. 77518
 • Kultura w edukacji międzykulturowej - doświadczenia i propozycje praktyczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.] cop., 2013. 71193
 • Kultura w edukacji międzykulturowej - konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.] cop., 2013. 71192
 • Kulturowe konteksty dzieciństwa : szkice antropologiczno-pedagogiczne / Adela Kożyczkowska, Anna Młynarczuk-Sokołowska. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Naukowe Katedra, [2018]. 78936
 • Międzykulturowość w szkole : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / pod red. Kingi Białek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74415
 • Migracja uchodźstwo wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" cop. , 2007. 63388, 63389czyt.
 • Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. 74232
 • O dialogu kultur w edukacji polonistycznej : (na poziomie szkoły podstawowej) / Anna Kołodziej, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP copyright, 2010. 74313
 • Od obcości do inności : międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych / Anna Młynarczuk-Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. 74675
 • Oswajanie inności w edukacji polonistycznej / pod red. Barbary Myrdzik, Ewy Dunaj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 65778
 • Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73411
 • Poznawanie kultur : ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błachut, Gabriela Piechaczek-Ogierman. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 79246
 • Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 61313
 • Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji : wybrane konteksty / Katarzyna Smoter. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. 79204
 • Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73104
 • Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga / pod red. Jolanty Horyń i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. 66600
 • Szkoła - kultura - środowisko lokalne / redakcja naukowa Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 74329
 • Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / [redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała]. - Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Dyrektor Robert Mirzyński, 2017. 76478L
 • Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej : idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne / Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. 74250
 • Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2007. 64097, 64098czyt.
 • W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop., 2005. 64884
 • Wielokulturowość : między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / red. nauk. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73949
 • Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych ; [recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński członek rzeczywisty PAN, dr hab. Maria Marta Urlińska prof. nadzw. (Akademia Ignatianum w Krakowie)]. - [Warszawa] : CeDeWu, [2019]. 77847
 • Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak cop., 2014. 71022

 

Artykuły z czasopism:

 • "Biblioteka Siedmiu Kontynentów" : przygoda z wielkim biznesem / Andrzej Tyws. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 2, s. 36-38 .
 • "Culturally different" children in a school environment : bresearch reports Dzieci "inne kulturowo" w środowisku szkoły : doniesienia z badań. W: Pedagogika Społeczna. 2015, nr 3, s. 233-251.
 • "eTwinning" - droga do partnerstwa / Agnieszka Prokop. W: Życie Szkoły. 2009, nr 9, s. 36-39.
 • "Gila romane" jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula, Teresa Mirga, Papusza. W: Język Polski w Gimnazjum. 2010/2011, nr 4, s. 50-63.
 • "Między innymi" - innowacyjne warsztaty edukacji międzykulturowej /Henryk Bednarczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 4, s. 194-197.
 • "Na wspólnej ziemi" - konkurs, który uczy tolerancji / Barbara Typek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 2, s. 52-53.
 • "Pantofelek pięknej Rodopis" - poznajemy starożytny Egipt - scenariusz dla klasy III / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 17.
 • "To educate a xenophobe" : outcomes review of the advocacy campaign for tolerance in education (verbal and visual contents in primary school textbooks) in Bulgaria / Venellin Stoychev, Sylvia Borissova, Ani Marinova, Nora Atanasova Goleevska, Julian Borissov. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 2, s. 157-174.
 • Arbeitsblätter zum Thema Schweiz für eine Stunde gemäß kooperativem Lernen (Niveau A 2) / Nicole Böwer, Klages, Linda. W: Frühes Deutsch. 2010, nr 21, s. 30-34.
 • Asystent międzykulturowy w procesie międzykulturowego otwierania się szkoły / Katarzyna Potoniec. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 154-167.
 • Badania międzykulturowe w teorii i praktyce : studium porównawcze predyspozycji i zachowań twórczych dzieci żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 51-60.
 • Bal kostiumowy po japońsku : konspekt zabawy / Anna Sawicka, Alina Tomaszewska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 1, s. 62-67.
 • Bilingualer Unterricht in der Grundschule in Sibirien - mit landeskundlichen und interkulturellen Aspekten / Swetlana Truchina. W: Frühes Deutsch. 2013, nr 28, s. 54-57.
 • Co kryje się w słowie "obcy"? : z zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Dąbrowska. W: Poradnik Językowy. 2010, nr 10, s. 21-34.
 • Co łączy, a co różni dzieci na całym świecie? : scenariusz zajęć rozwijających różnorodne rodzaje aktywności uczniów klas II nauczania zintegrowanego / Iwona Rubacha. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 6, s. 3-4.
 • Cudzoziemcy w klasie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 21, s. 14.
 • Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 11, s. 21-24.
 • Cudzoziemcy w polskiej szkole : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 8 s. 53-59.
 • Cultural Sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian students / Mariusz Korczyński. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 2, s. 83-96.
 • Czego można nauczyć z literatury dla dzieci, prezentującej dzieciństwo naznaczone doświadczeniem uchodźstwa? / Anna Józefowicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 1, s. 113-125.
 • Czeka nas przewrót w edukacji? / Katarzyna Piotrowiak. W: Głos Nauczycielski. 2022, nr 36, s. 14.
 • Czerwona Wyspa – Madagaskar / Magda Musiał, Marcin Musiał. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 7/8, s. 86-89.
 • Czym jest edukacja wielokulturowa / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 28-30.
 • Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 2, s. 13-18.
 • Dialog międzykulturowy / Magdalena Kapela. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr. 6, s. 22-25.
 • Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 4, s. 34-37.
 • Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 30-32.
 • Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu / Anna Waleriańczyk.  W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 5, s. 6-11.
 • Dzieci z różnych stron świata / Iwona Jabłońska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 10, s. 20-21.
 • Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 21-29.
 • Education of foreign children in Poland : methodical contexts / Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 168-181.
 • Education of Romani education assistants as a condition of social inclusion of Romani society in Poland Edukacja asystentów edukacji romskiej warunkiem inkluzji społecznej Romów w Polsce / Bogumił Sobczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 2, s. 18-26.
 • Educational contexts of the European year for cultural heritage Edukacyjne konteksty europejskiego roku dziedzictwa kulturowego / Małgorzata Szpilska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 7-13.
 • Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych / Anna Jaroszewska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 4, s. 32-43.
 • Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (Czeski Cieszyn-Ustroń, 14-16 października 2013 roku) / Aleksandra Gancarz. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 169-175.
 • Edukacja globalna / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 53-54.
 • Edukacja i komunikacja międzykulturowa w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych / Jerzy Nikitorowicz. W: Edukacja. 2019, nr 3, s. 6-17.
 • Edukacja kulturalna w gminnych środowiskach lokalnych : oczekiwania – realia / Wiesława Pielasińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 10, s. 11-14.
 • Edukacja międzykulturowa / Krystyna Kamińska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 35-43.
 • Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 1, s. 55-58.
 • Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nellâ Grigor'evna Ničkalo. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s. 72-78.
 • Edukacja międzykulturowa w procesie wspierania rozwoju tożsamości w warunkach wielokulturowości / Jerzy Nikitorowicz. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 55-68.
 • Edukacja międzykulturowa w przedszkolu : raport z badań nauczycieli / Anna Twardzik. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 218-230.
 • Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska. W: Życie Szkoły. 2008, nr 6, s. 13-16.
 • Edukacja ponad granicami / Tadeusz Lewowicki. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 34, s. 15.
 • Edukacja wielokulturowa przedszkolaka / Barbara Weigl. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 1, s. 52-55.
 • Edukacja wielokulturowa w dobie globalizacji: programowy mit czy konieczność? / Magdalena Wierzańska. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2007, z. 4, s. 29-36.
 • Edukacja wobec potrzeb wielokulturowego środowiska w Drugiej Rzeczypospolitej / Elwira Jolanta Kryńska. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2015, nr 1-2, s. 39-58.
 • Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata / Czesław Banach. W: Życie Szkoły. 2002, nr 5, s. 259-263.
 • Erfolgreich mit Deutsch in Studium und Leben - Erfahrungsbericht aus einer Fortbildungsveranstaltung / Agnieszka Woźniak. W: Język Niemiecki. 2010, nr 5, s. 24-31.
 • eTwinning : w bibliotece szkolnej / Gracjana Więckowska. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Infromacji", s. 3-4.
 • eTwinning po japońsku : kultura, historia, egzotyka w projekcie gimnazjalistów / Katarzyna Chojnacka. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 11, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", s. 14-15.
 • Europa da się kochać : projekt szkół partnerskich szansą na integrację socjokulturową uczniów w nowych krajach Wspólnoty Europejskiej Projekt szkół partnerskich szansą na integrację socjokulturową uczniów w nowych krajach Wspólnoty Europejskiej / Iwona Sośnierz, Agnieszka Śliwińska. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s. 174-175.
 • Europejskie programy edukacyjne w Rosji - nowy etap współpracy międzynarodowej w oświacie / Ludmila A. Balasnikova, Evgenija I. Bražnik. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 21-26.
 • Ewaluacja materiałów dydaktycznych rozwijających międzykulturową kompetencję komunikacyjną / Ewa Maciejewska-Stępień. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 5, s. 71-76.
 • Explanatory potential of the concepts of transculturation / Jadwiga Romanowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2021, nr 2, s. 92-103.
 • Facebook w eTwinningu? : dlaczego nie! / Marcin Malinowski. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Infromacji", s. 5-7.
 • From conflict to reconciliation : creating the national identity on the Polish-Lithuanian borderland Creating the national identity on the Polish-Lithuanian borderland / Karol Konaszewski, Urszula Namiotko. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 74-91.
 • Gdy posprzątają po koncercie / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 26, s. 3.
 • Globalizacja z polskiej perspektywy / Stanisław Kaczor. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 3, s. 79-84.
 • Globalne wątki / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 56.
 • Granica : dziecko ma prawo wiedzieć Dziecko ma prawo wiedzieć / Elżbieta Krawczyk. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 45, s. 29-30.
 • Gry różnych kręgów kulturowych we współczesnej szkole / Małgorzata Bronikowska. W: Lider. 2009, nr 11, s. 17-20.
 • Ideały wychowania taoistycznego w kontekście założeń i kierunków pedagogiki zachodniej / Paweł Zieliński. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 3, s. 110-131.
 • Integracja dzieci z pochodzeniem imigracyjnym w niemieckich przedszkolach / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 11/12, s. 74-76.
 • Integracja dzięki edukacji - działalność Álfhólsskóli w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 6, s. 48-51.
 • Intercultural education and minority languages / Hristo Slavov Kûčukov. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2011, nr 2, s. 101-116.
 • Intercultural Education in Poland : Current Problems and Research Orientations Current Problems and Research Orientations / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 2, s. 65-82.
 • Interkulturowa edukacja w nauczaniu języka niemieckiego / Jolanta Danielska. W: Język Polski w Gimnazjum. 2009/2010, nr 2, s. 104-108.
 • (Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak. W: Język Polski w Liceum. 2011/2012, nr 1, s. 82-88.
 • Interkulturowość czy antykulturowość? : rozważania nad nauczaniem angielszczyzny międzynarodowej / Romuald Gozdawa-Gołębiowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2006, nr 4, s. 93-112.
 • Jak podnieść kulturę polskiej szkoły? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 10, s. 19-24.
 • Jak rozmawiać o uchodźcach / Julia Godorowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 9, s. 52-54, 56.
 • Jak rozmawiać o uchodźcach? / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 11, s. 47-51.
 • Jak rozmawiać o wojnie? / Małgorzata Pomianowska. W: Dyrektor Szkoły. 2022, nr 4, s. 51-53.
 • Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? / Małgorzata Swędrowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 3, s. 5-7.
 • Jak uczyć równości / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 77-81.
 • Jeden świat, wiele kultur / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 20, s. 8.
 • Jestem Obywatelem Świata I am a Citizen of the World Je suis un Citoyen du Monde Én egy Világpolgár Soy un Ciudadano del Mundo / Marta Chrupczalska, Anna Czyż, Elżbieta Pasionek. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 40-43.
 • Język i kultura w dydaktyce języków obcych / Hanna Komorowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2006, nr 4, s. 27-45.
 • Języki obce już nie obce / Karina Szczęsna. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 40, s. 3.
 • Każdy z nas pięknie się różni : edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność Edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność / Dorota Pakuła-Tamou. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 52-54.
 • Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 5, s. 10-21.
 • Kolorowo międzykulturowo / Paulina Suberlak. W: Życie Szkoły. 2015, nr 5, s. 12-13.
 • Kompetencja interkulturowa - europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak. W: Język Polski w Liceum. 2009/2010, nr 2, s. 101-108.
 • Kompetencja interkulturowa w perspektywie teoretycznej i badawczej / Ilona Nowakowska-Buryła. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2015, nr 2, s. 76-86.
 • Kompetencje potrzebne światu / Marta Kałużyńska, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 10, s. 74-76, 78-79.
 • Kopciuszek na Wawelu - scenariusz dla klasy III / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 16.
 • Kopciuszek niejedno ma imię / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 14-15.
 • Korespondencja a kształtowanie kompetencji kulturowej / Magdalena Sowa. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 1, s. 143-147.
 • Korzyści ze współpracy / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 11, s. 74-76.
 • Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej) : utopijna iluzja czy rzeczywistość? / Joanna Kapica-Curzytek. W: Chowanna. 2014, t. 2 (43), s. 339-354.
 • Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska. W: Polonistyka. 2010, nr 8, s. 6-12.
 • Kształtowanie kompetencji międzykulturowych / Beata Humięcka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 69-71.
 • Ku globalnemu paradygmatowi współistnienia kultur w warunkach ustawicznych migracji / Jerzy Nikitorowicz. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 17-31.
 • Ku lepszej przyszłości / Katarzyna Górak-Sosnowska. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 1, s. 88-89.
 • Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 8-14.
 • Tytuł: Kultura - wielokulturowość - implikacje dla edukacji / Bożena Krupa. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2007, z. 4, s. 45-54.
 • Kulturowe konteksty dzieciństwa – recenzja / Katarzyna Szostak-Król. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 205-209.
 • Lalki-motanki jako metoda pracy nad zrozumieniem doświadczenia migracyjnego / Agata Świdzińska. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 184-201.
 • Lekcje o świecie : Scenariusz lekcji o globalnych współzależnościach Scenariusz lekcji o globalnych współzależnościach / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 55.
 • Logo projektu : "Różnorodność kulturowa i językowa"/ Mirosława Bogacz. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 1, " Biblioteka w Szkole Centrum Informacji ", nr 4, s. 26-27.
 • Mały skrzat poznaje świat : Dania / Magdalena Ledwoń. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 3, s. 66-68.
 • Mały skrzat poznaje świat : Hiszpania / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 6, s. 70-72.
 • Mały skrzat poznaje świat : Szwecja / Magdalena Ledwoń. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 87-89.
 • Mały skrzat poznaje świat : Wielka Brytania. Cz. 1 / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 4, s. 55-58.
 • Mały skrzat poznaje świat : Wielka Brytania. Cz. 2 / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 5, s. 46-48.
 • Mały skrzat poznaje świat : Włochy / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 1, s. 72-75.
 • Manga w szkole / Katarzyna Kędziora. W: Polonistyka. 2012, nr 7, s. 54-57.
 • Międzykulturowość w szkołach - refleksje z wizyty studyjnej w Berlinie, marzec 2018 / Małgorzata Nowak. W: Szkoła Specjalna. 2019, nr 2, s. 153-160.
 • Międzynarodowe projekty edukacyjne / Renata Matusiak. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 4, s. 25-27.
 • Młodzi, gniewni, radykalni u wrót szkoły : inspiracje dla pracy pedagogicznej w wielokulturowej rzeczywistości / Marzanna Pogorzelska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 6, s. 36-43.
 • Multikulturalizm w szkole / Marek Kościelniak. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 18-22.
 • Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej / Natalia Kłysz-Sokalska. W: Życie Szkoły. 2021, nr 4, s. 45-50.
 • My - dzieci naszej Europy : scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich UE / Elżbieta Rzepecka-Roszak. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 6, s. 19-21.
 • Nadzieja w Maraenui / Leszek Wątróbski. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 27/28, s. 24.
 • Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej : autorski model glottopedagogiczny / Przemysław Gębal, Monika Nawracka. W: Edukacja. 2019, nr 3, s. 54-67.
 • Nauczanie w transkulturowości / Kinga Anna Gajda. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 3, s. 11-28.
 • Nauczyciel jako refleksyjny praktyk : propozycja przedmiotu "Kształtowanie kompetencji nauczyciela w środowisku wielokulturowym" / Barbara Grabowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 1-2, s. 17-20.
 • Nauczyciele i edukacja międzykulturowa / Małgorzata Kitlińska-Król. W: Chowanna. 2013, t. 2 (41), s. 275-288.
 • Nic tak nie przyczynia się do sukcesu, jak wspólne działanie / Iwona Grochowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 2, s. 116-121.
 • Nietypowy (międzynarodowy) elementarz / Elżbieta Szefler. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 2, s. 53-60.
 • Nowe odpowiedzi na stare pytania, czyli o Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie O Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie / Grażyna Rura. W: Życie Szkoły. 2009, nr 11, s. 22-27.
 • O języku, humanistyce i kulturze / Grzegorz P. Karwasz. W: Polonistyka. 2012, nr 9, s. 47-50.
 • Od wielokulturowości do inspiracji japońskich w polonistyce szkolnej / Anna Kałuża. W: Polonistyka. 2012, nr 7, s. 6-10.
 • Odmienność narodowa i etniczna w najnowszej polskiej literaturze dla młodego odbiorcy a wyzwania edukacji międzykulturowej / Anna Fornalczyk-Lipska. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 1, s. 15-30.
 • Opowieść Hanny / Roman Sowa. W: Język Polski w Gimnazjum. 2010/2011, nr 1, s. 33-41.
 • Osiem godzin dzieciństwa, czyli dzieci różnych narodowości w przedszkolu Dzieci różnych narodowości w przedszkolu / Beata Kozłowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 4, s. 48-50.
 • Otwartość na świat / Mirosław Sielatycki, Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 37-40.
 • Pamięć i dialog elementem współpracy szkół / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 9, s. 46-48.
 • Pamięć miejsca na przykładzie tradycji kultywowanych w rodzinach polskich i żydowskich w międzywojennym Białymstoku / Joanna Sacharczuk. W: Pedagogika Społeczna. 2016, nr 1, s. 175-198.
 • Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturowego / Aneta Sylwia Baranowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 6, s. 17-23.
 • Pedagogiczna nauka i praktyka : drogi integracji rosyjskich i europejskich doświadczeń pedagogicznych Drogi integracji rosyjskich i europejskich doświadczeń pedagogicznych / Evgenija I. Bražnik. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 27-34.
 • Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie / Janusz Figurski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 3, s. 121-122.
 • Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole / Magdalena Goetz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 77-80.
 • Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych / Agnieszka Naumiuk, Marta Pietrusińska. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 175-196.
 • Polska pedagogika uniwersytecka wobec przemian społeczno-kulturowych u wschodnich sąsiadów / Mirosław Sobecki. W: Edukacja. 2010, nr 1, s. 44-50.
 • Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich / Dariusz Stankiewicz. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 51-54.
 • Polskimi śladami w Buriacji / Piotr Pacholarz. W: Geografia w Szkole. 2021, nr 2, s. 22-24.
 • Polsko-niemieckie projekty edukacyjne / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 44-48.
 • Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek. W: Geografia w Szkole. 2009, nr 3, s. 15-17.
 • Prawie jak siostry / Maria Ewa Aulich. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 13 s. 12.
 • Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim /Ewelina Konieczna. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 1, s. 26-37.
 • Program kulturowy w nauczaniu początkowym jako odpowiedź na potrzeby "nowej emigracji" / Jerzy Kowalewski. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 3, s. 67-79.
 • Projekty eTwinning : w bibliotece szkolnej / Barbara Langner. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 2, s. 16.
 • Przewodnik, tłumacz, ideolog czy indoktrynator - nauczyciel w środowisku zróżnicowanym kulturowo / Anna Szafrańska-Gajdzica. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 45-53.
 • Przezwyciężenie etnocentryzmu / Joanna Koleff-Pracka, Dominika Kozłowska. W: Znak. 2015, nr 3, s. 34-41.
 • Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej / Mirosław Kisiel. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 15-20.
 • Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 5 s. 54-55.
 • Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 11, s. 17-20.
 • Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Gabriela Kapica. W: Życie Szkoły. 2004, nr 5, s. 3-10.
 • Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo / Aneta Sylwia Baranowska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 9, s. 14-22.
 • Razem będzie łatwiej / Anna Korfel-Jasińska. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 42, s. 15.
 • Reformowanie oświaty a wychowanie międzykulturowe w niższych klasach szkoły podstawowej / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Ruch Pedagogiczny. 2013, nr 2, s. 103-112.
 • Roboty nie zastąpią nauczycieli / Anna Grabowska. W: Głos Nauczycielski. 2022, nr 37, s. 12.
 • Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości / Mirosław Sobecki. W: Pedagogika Społeczna. 2016, nr 1, s. 125-136.
 • Rola nauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2009, nr 1/2, s. 47-61.
 • Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej - autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s. 10-12.
 • Rozdźwięk w edukacji imigrantów / Renata Agnieszka Nguyen. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 73-76.
 • Rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego / Agnieszka Pawłowska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 58-66.
 • Rozwój kompetencji społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym w obliczu kryzysu imigracyjnego w Niemczech / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 3/4, s. 25-28.
 • Rozwój szkoły a pedagogika międzykulturowa : między zmianą kultury uczenia się a tendencjami do etnicyzacji w Niemczech / Christiane Griese. W: Rocznik Pedagogiczny. 2007, T. 30, s. 147-156.
 • Rusz się, działaj! / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 21, s. 9.
 • Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (Cieszyn-Ustroń, 22-24 września 2014) / Łukasz Kwadrans, Alicja Hruzd-Matuszczyk. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 1, s. 201-205.
 • Śladami kultury żydowskiej : scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Małgorzata Stanik, Mariusz Sułek, Barbara Tkacz. W: Biblioteka w Szkole. 2010, nr 12, s. 14-16.
 • Spotkajmy się na eTwinning! / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz. W: Życie Szkoły. 2013, nr 2, s. 16-17.
 • Spotkanie międzykulturowe przy pomocy "opowiadających obrazów" / Susanne Brandt. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 11/12, s. 77-80.
 • Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej / Kazimierz Wieczorkowski. W: Forum Oświatowe. 2006, nr 1, s. 123-139.
 • Stosunek do cudzoziemców problemem pedagogicznym / Piotr Sikora. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 2, s. 32-34.
 • Świadomość interkulturowa uczniów liceum ogólnokształcącego : wyniki ankiety / Tomasz Róg. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 5, s. 117-124.
 • Świat na talerzu czyli obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej Obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 4/5, s. 20-22.
 • Szkoła tolerancji / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 82-84.
 • Szkoła wobec różnic kulturowych / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 61-63.
 • Szkoła wobec wielokulturowości na przykładzie współczesnej Francji / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 26-27.
 • Szkolna walka z dyskryminacją / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły 2017, nr 11, s. 82-85.
 • Taneczna podróż dookoła świata : (innowacja) / Bożena Saczek. W: Lider. 2009, nr 4, s. 23-30.
 • Temat: Co pomaga czuć się lepiej, kiedy jesteśmy razem : Scenariusz lekcji dla klas VI-VIII / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2022, nr 6, s. 78-80.
 • Temat lekcji: współczesne migracje Współczesne migracje. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 10, s. 80-85.
 • Ten Inny swój czy obcy? : Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej / Katarzyna Frukacz. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2020/2021, nr 1, s. 21-34.
 • Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej / Danuta Markowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1990, nr 4, s. 109-117.
 • The theory-cognitive significance of Janusz Reykowskis concept of the development of evaluative standards in intercultural studies / Ewa Ogrodzka-Mazur,. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 95-105.
 • Theatre and performance as healing forces : saving the Open Society? : a case study of The "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" and "Subpoetics" performative endeavours as ways of enhancing empathy and building intercultural dialogue in the light of critical pedagogy / Dorota Mackenzie. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2020, nr 3, s. 66-84.
 • Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego / Ludmiła Łopacińska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 2, s. 18-26.
 • Tożsamość kandydatów na nauczycieli szansa na zmianę edukacji i zmianę społeczną / Alina Szczurek-Boruta. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 83-91.
 • Tożsamość społeczno-kulturowa w perspektywie egzystencjalnej : kontekst edukacji międzykulturowej = Socio-cultural identity in the existential perspective : the context of intercultural education Socio-cultural identity in the existential perspective : the context of intercultural education / Mirosław Sobecki. W: Pedagogika Społeczna. 2019, nr 3, s. 201-211, s. 213-222.
 • Tożsamość wartości i emocje… / Danuta M. Sroka. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 7/8, s. 58-61.
 • Training joung readers in a multicultural world / Simoneta Babiaková. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 4, s. 111-124.
 • Twórczość Ryszarda Kapuściński "a globalny nastolatek" / Ewa Orlińska. W: Język Polski w Gimnazjum. 2009/2010, nr 3, s. 18-35.
 • Tydzień kultury w naszej szkole / Małgorzata Mikołajczak, Karolina Napierała. W: Biblioteka w Szkole. 2021, nr 12, s. 34-35.
 • Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 1, s. 12-17.
 • Uczeń - uchodźca potrzebuje naszej pomocy. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2022, nr 4, s. 80-87.
 • Uczeń w kontakcie z wielością kultur / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 70-72.
 • Uczenie się w dialogu z innymi / Ewa Żmijewska. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 4, s. 8-12.
 • Uczniowie cudzoziemscy / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 11, s. 52-55.
 • University in front of the necessity of teacher development towards intercultural dialogue and understanding : forms and methods / Aneta Rogalska-Marasińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 135-158.
 • Wakacyjna podróż dookoła świata : scenariusz zajęć dla pięcio- i sześciolatków / Katarzyna Rokoszak. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 5, s. 56-58.
 • Warsztaty badawcze w edukacji międzykulturowej : perspektywa autoedukacyjna / Izabela Symonowicz-Jabłońska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 190-202.
 • Wędrówki przez świat / Barbara Baranowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2006, nr 9, s. 43-44.
 • When foreigners join the class : changes in the university classroom environment – a "cost-benefit" analysis / Paulina Marchlik. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 126-134.
 • Wiele do zrobienia / Urszula Majcher-Legawiec. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 51/52, s. 21.
 • Wielokulturowość a dydaktyka : efektywne nauczanie w językach obcych Efektywne nauczanie w językach obcych / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 8, s. 40-43.
 • Wielokulturowość i edukacja / Tadeusz Lewowicki. W: Ruch Pedagogiczny. 2010, nr 3/4, s. 5-20.
 • Wielokulturowość stała się faktem… / Jolanta Pasterska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2009/2010, nr 4, s. 75-77.
 • Wielokulturowość w polskiej edukacji : wybór literatury najnowszej / Kinga Hechsman. W: Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 2, s. 38-40.
 • Wielokulturowość w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 3, s. 2-6.
 • Wielokulturowość w szkole / Weronika Perz, Marta Ławecka, Marta Szymańska-Wiśniewska. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 57-59.
 • Wielokulturowość w sztuce / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2015, nr 4, s. 11-13.
 • Wielowymiarowe poczucie tożsamości społeczno-kulturowej : idea i badanie : perspektywa pedagogiczna / Mirosław Sobecki. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 85-103.
 • Tytuł: Współczesna proza z "kocimi" bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka / Anna Józefowicz. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 158-172.
 • Wszędzie ta sama ziemia : Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2015/2016, nr 1, s. 46-59.
 • Wychowanie fizyczne jako element integracji kulturowej / Małgorzata Bronikowska, Artur Stryjak, Lars Hazelton. W: Lider. 2008, nr 4, s. 31-35.
 • Wychowanie ideowe w społeczeństwie pluralistycznym / Heliodor Muszyński. W: Życie Szkoły. 1983, nr 3, s. 123-127.
 • Wymiar kulturowy w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL) / Agnieszka Krężlewicz. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 60-65.
 • Wyzwania edukacji międzykulturowej / Danuta Waloszek. W: Życie Szkoły. 2005, nr 3, s. 58-62.
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : "Społeczeństwa wielokulturowe - dynamika, zmienność i nieprzewidywalność. Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej?" (Białystok-Lipowy Most, 25-28.05.2014) / Tomasz Bajkowski, Anna Chańko, Urszula Namiotko. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 125-131.
 • Z Europą za pan brat czyli jak Comenius rozwija wiedzę i przyjaźnie / Jagoda Pokryszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 11, s. 15.
 • Z kim wypada rozmawiać o interesach podczas lunchu? : propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencję interkulturową uczniów / Grażyna Kiliańska-Przybyło. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 1, s. 158-161.
 • Zabawy afrykańskich dzieci / Iwona Brylińska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 9, s. 78-79.
 • Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s. 3-16.
 • Zróżnicowanie kulturowe jako impuls rozwoju pedagogiki społecznej / Marek Jędrzejewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 3-10.
 • Zrozumieć innych / Przemysław Fabjański, Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 11, s. 77-79.
 • Związek - czyli unia / Małgorzata Sadowska. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 28-34.

 

 

Mindfulness - trening uważności i koncentracji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze lata: 2004 - 2022
Wyboru dokonała: Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 10 minut uważności : jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem / Goldie Hawn, Wendy Holden ; przekł. Michał Lipa ; [przedm. Daniel J. Siegel]. Warszawa : Laurum, 2013.
 • Arteterapia. Cz. 4, Arteterapia indywidualna / pod redakcją naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty ; recenzenci dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2020.
 • Daj przestrzeń i bądź blisko : mindfulness dla rodziców i ich nastolatków / Eline Snel ; przełożyła Magda Kurmańska. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, 2017.
 • Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi / Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan ; przedm. Charles W. Swenson ; tł. Marta Kapera. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 • Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami MINDFULNESS zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland ; przekł. Elżbieta Smoleńska, Olena Waśkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.
 • Empatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup ; tłumaczenie Dariusz Syska. Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2018.
 • Kotka Wiktoria i magia uważności / Agnieszka Pawłowska ; ilustrowała Kinga Kałużna. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2015.
 • Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab ; tłumaczenie Beata Radwan. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 • Mindfulness dla dzieci : pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki / Uz Afzal ; [tłumaczenie: Magdalena Ryżewska]. Wydanie I. Łódź : Studio Koloru, 2020.
 • Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program leczenia ADHD / James Greenblatt, Bill Gottlieb; tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. Wydanie I. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • Neurologia zachcianek : dlaczego dajemy sie złapać w pułapki i jak z przyjemnością zerwać ze złymi nawykami / Judson Brewer ; przedmowa Jon Kabaat-Zinn ; tłumaczenie Anna Jurga. Białystok : Wydawnictwo Vital, 2018.
 • Pięć głębokich oddechów : moc uważnego rodzicielstwa / dr Genevieve von Lob ; [przekład: Anna Czechowska]. Warszawa : Mamania, copyright 2019.
 • Praktyka uważności : ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; przedm. Jon Kabat-Zinn ; tłum. Joanna Bilmin. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 • Praktyka uważności : ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; przedm. Jon Kabat-Zinn ; tłum. Joanna Bilmin. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 • Przygody psa i sowy : bajki o uważności / Agnieszka Jankowska-Figaj ; ilustracje Kamila Loskot. Wydanie I. Warszawa : cojanato?, copyright 2020.
 • Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat : praktyka uważności dla nauczycieli i uczniów / Thich Nhat Hanh, Katherine Weare ; z przedmową Joan Kabat-Zinna ; [przekład Anna Czechowska]. Warszawa : Mamania, 2018.
 • Trening wygrywania : jak wygrywać w życiu, w biznesie i w sporcie? / Paulina Mechło, Katarzyna Selwant ; ilustracje Olga Geppert. Gliwice : Helion SA, copyright 2021.
 • Umysł ponad nastrojem : podręcznik terapeuty / Christine A. Padesky, Dennis Greenberger ; tł. Małgorzata Słota. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [post 2006], 2004.
 • Uważne rodzicielstwo : wychowaj dziecko na świadomego, pewnego siebie i czułego człowieka / Susan Stiffelman ; przedmowa Eckhart Tolle ; przekład Katarzyna Babicz. Łódź : Galaktyka, copyright 2017.
 • Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers ; przekład Agata Redlicka i Oskar Kaczmarek. Warszawa : Wydawnictwo Studio Blok, 2018.
 • Uważne współczucie / Paul Gilbert, Choden. Wydanie pierwsze w języku polskim. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
 • Uważność i spokój żabki : ćwiczenia uważności dla dzieci... i ich rodziców / Eline Snel ; przekład Matylda Falkiewicz. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, copyright 2015.
 • Uzależniony mózg : jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego / Suzette Glasner-Edwards ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak]. Wydanie pierwsze w języku polskim. Sopot : GWP, 2020.
 • Uzdrawiająca moc uważności : nowy sposób na życie / Jon Kabat Zinn ; przełożył Roman Skrzypczak. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020.
 • Wyzwalacz szczęścia : poradnik jak wychować szczęśliwe dziecko / Alexia Barrable i Jenny Barnett ; tłumaczenie Katarzyna Bieńkowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, copyright 2017.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne : poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej / Jon Hershfield, Tom Corboy ; tłumaczenie Marta Kacprzak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

 

Artykuły z czasopism

 • Poznać i zrozumieć emocje” – jak oswoić trudne emocje zamiast je tłumić / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 12, s. 6-9
 • Całkowicie obecny umysł / Małgorzata Łuba 2016 // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 2, s. 25-28
 • Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną / Litwinow Monika // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 40-45.
 • Czy istnieje potrzeba uczenia dzieci uważności? / Marta Komorowska // Remedium. – 2015, nr 7/8, s. 53-55
 • Czym jest uważność / Hanna Mijas // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 137-141
 • Dar uważności na co dzień / Natalia Knap 2014 // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 108 -115
 • Dyskretniejsze “ja” / Paweł Holas ; rozm. przepr. Angelika Kuźniak // Znak. – 2018, nr 2, s. 6-13
 • Dziecięce mindfulness z muzyką / Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 6-10.
 • eMOCje w twórczości - jak uspokoić umysł i wyzwolić kreatywność nie tylko w czasach pandemii / Just Monika // Meritum. - 2020, nr 3, s. 23-31.
 • Gimnastyka mózgu – metody wyciszania / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 13-17
 • Gimnastyka mózgu : emocje i zdrowa samokontrola / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 16-21
 • Gimnastyka mózgu : trening samokontroli / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 3, s. 20-23
 • Gimnastyka mózgu dla nauczycieli – jak się zatrzymać i nie realizować programu? / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 6, s. 10-14, 16
 • Gimnastyka mózgu. Pielęgnowanie pozytywnych relacji / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 5, s. 24-29
 • Jak odzyskać utraconą podczas zajęć uwagę uczniów? / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 30-31
 • Jak praktyka uważności wspiera kreatywność? / Mazurkiewicz Magdalena // Charaktery 2020. - nr 11, s. 56-63.
 • Jak uważność pomaga w podejmowaniu decyzji / Ewa Kaian-Kochanowska 2014 // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 115-121
 • Lekcje z uważności / Vera Kaltwasser // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 114 – 120
 • Licz błogosławieństwa / Paweł Holas // Charaktery. – 2017, nr 10, s. 40-41
 • Łagodzenie stresu, czyli w jaki sposób poznanie samego siebie może zmniejszyć stres / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 17-22
 • Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – postscriptum / Benedykt Peczko // Remedium. – 2020, nr 2, s. 23-25
 • Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem. Cz. 1 / Marta Komorowska // Remedium. – 2018, nr 7-8, s. 16-17
 • Mindfulness - nowa moda czy realne wsparcie? : nauczyciel i praktyka uważności / Agnieszka Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 6, s. 6-9.
 • Mindfulness – przelotna moda czy coś więcej? / Barbara Kossakowska // Świat Problemów. – 2016, nr 10, s. 29-32
 • Mindfulness – trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy / Anna Gregorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 1, s. 30-38
 • Mindfulness dla dzieci - ćwiczenia poprawiające samopoczucie oraz pomagające zachować spokój i kontrolę / Magdalena Krzelewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 5, s. 22-24.
 • Mindfulness na co dzień / Iwona Karpińska // Życie Szkoły. - 2021, nr 9, s. 32-34, 36-38.
 • Mindfulness w edukacji - zbyteczność, szansa czy konieczność? / Justyna Kosz-Szumska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 107-117.
 • Myśli na liściach / Paweł Holas // Charaktery. – 2017, nr 6, s. 42-43
 • Nie relaksuj się. Po prostu bądź! Czyli jak nie mnożyć sobie stresu? / Olga Ambrozowicz // Charaktery. - 2020, nr 11, s. 64-71.
 • O pułapkach komplementów i zaletach uważności / Jerzy Rządzki // Remedium. – 2016, nr 2, s. 4-6
 • O pułapkach komplementów i zaletach uważności. Cz. 1 / Jerzy Rządzki // Remedium. – 2016, nr 1, s. 4-5
 • Opanuj emocje / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 44, s. 12
 • Poprzez kontakt z poezją rozwijać w uczniach uważność, skupienie, wrażliwość na piękno otaczającego świata… / Kinga Kuszak // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 1, s. 23-37 s. 124-133
 • Spokojny umysł, dobre myśli… / Ewa Kaian-Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 4, s. 115-121
 • Sposoby na spokój / Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 4,
 • Uważność – dlaczego tak wiele dzieci ma z nią problem? / Marta Molińska // Remedium. – 2019, nr 12, s. 5-7
 • Uważność jest ważna / Ewa Kaian-Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 115 – 121
 • Uważność na zdrowie / Jonathan Campion ; przeł. Agnieszka Chrzanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 31-35
 • Uważność w edukacji wczesnoszkolnej / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 29-35
 • Uważność, skupienie, koncentracja dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 6-11.
 • Uważny nauczyciel / Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 130-136
 • Zastosowanie uważności w pracy z dzieckiem / Marta Komorowska // Remedium. – 2013, nr 1, s. 4-5

 

 

Logotypy funduszy Unijnych

Projekt "Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej" realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.

 

 

image 001

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 21

e-mail: iodo@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - 8.00-15.00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony