Zamość - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Rodzina niepełna

Tytuł : Rodzina niepełna.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonała: Anna Kita


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dylematy życia rodzinnego : diagnoza i wsparcie / redakcja Małgorzata Szyszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. sygn. 76621czyt.

 • Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. sygn. 65814

 • Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : Difin, 2015. sygn. 73381

 • Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. sygn 61733

 • Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gagat-Matuła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. sygn. 75033

 • Jak przeżyć trudne chwile i nie zwariować : poradnik z przymrużeniem oka / Marlena Rytel. - [Marki] : Wydawnictwo Acomitam, 2019. sygn. 78072

 • Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka / Amy J. L. Baker, Paul R. Fine ; tłumaczenie Sara Wacławik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2018. sygn. 76725

 • Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. sygn. 10522b

 • Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. sygn. 73749

 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2005. sygn. 61731

 • Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. sygn. 66018

 • Rodzina niepełna / Ewa Kozdrowicz. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St /redaktor prowadzący encyklopedii Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006. s. 336-346. sygn. 62837

 • Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze / Józefa Pelkowa. -Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. sygn. 8545b

 • Rozwód jako proces : perspektywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : Difin, 2017. sygn. sygn 76053

 • Rozwód rodziców. Jak przedszkole może wspierać dziecko / Agnieszka Gąstoł. W: Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / [redakcja naukowa] Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019. sygn. 77814czyt.

 • Rozwód w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. sygn. 62055

 • Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. sygn. 12331b

 • Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007. sygn. 64526czyt.

 • Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. sygn. 73642

 • Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. sygn. 62143

 • Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. sygn. 74164czyt.

 

Artykuły z czasopism

 

 • Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. W: Wychowawca. 2014, nr 7-8, s. 32-34

 • Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 3, s. 37-39

 • Blizna po rozwodzie / Kuba Jabłoński; rozm. przepr. Dorota Krzemionka. W: Charaktery. 2009, nr 6, s. 23-25

 • Być rodzicem po rozwodzie / Kuba Jabłoński. W: Charaktery. - 2008, nr 2, s. 32-34

 • Cechy współczesnego macierzyństwa / Joanna Pawełska. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 28-39

 • Cena dobrobytu / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 7

 • Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 9, s. 30-33

 • Czy dzieci potrzebują rodziców? / Michał Czernuszczyk. W: Charaktery. 2012, nr 5, s. 86-87

 • Czy sądy dyskryminują ojców? / Robert Kucharski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 3, s. 38-40

 • Czynniki determinujące poziom życia rodzin samotnych matek z dziećmi do 10 roku życia / Katarzyna Puślecka. W: Praca Socjalna. 1994, nr 2, s. 61-80

 • Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki / Izabella Łukasik. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 48-51

 • Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. 2004 , nr 3 , s. 57-58

 • Dzieci po rozwodzie rodziców w Polsce w latach 1980-2007 / Piotr Szukalski. W: Polityka Społeczna. 2010, nr 4, s. 7-11

 • Dzieci z rodzin rozwiedzionych / Aneta Baranowska. W: Wychowawca. 2014, nr 1, s. 16-19

 • Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej : raport z badań / Bożena Matyjas. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2015, nr 1, s. 207-223

 • Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik. W: Życie Szkoły. 2007, nr 7, s. 12-15

 • Dziecko a rozwód / Monika Urbańska-Bulas. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 36-39

 • Dziecko jest mamy i taty : z Elżbietą Golińską, dyrektorem Działu Komunikacji Społecznej, Eweliną Rzeplińską-Urbanowicz, zastępcą dyrektora Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, oraz Martyną Michalak, zastępcą dyrektora Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 23, s. 8-9

 • Dziecko w rozstaniu / Michał Czernuszczyk. W: Charaktery. 2010, nr 12, s. 92-95

 • Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz. W: Pedagogika Społeczna. 2008, nr 3, s. 81-86

 • Dziecko w sytuacji rozwodu / Karolina Gerhard. W: Edukacja i Dialog. 2008, nr 11, s. 30-31

 • Dziecko wobec codziennych problemów w wybranych tekstach kultury dla klasy IV / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 1, s. 72-100

 • Emigracyjne „sieroty” / Małgorzata Tulik-Hamelak. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 38-40

 • Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycje zmian / Wioleta Jarząbek. W: Problemy Rodziny. 1996, nr 1, s. 25-27

 • Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski. W: Praca Socjalna. 2005, nr 1, s. 60-65

 • Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 89-94

 • Gdy matka jest wszystkim / Dorota Szlama. W: Charaktery. 2011, nr 3, s. 88-90

 • Gdy wybucha wojna domowa / Hubert Czemierowski. W: Charaktery. 2006 , nr 4 , s. 38-41

 • Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym / Zofia Dąbrowska. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 3-7

 • Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci / Marta Komorowska. W: Remedium. 2010, nr 7/8, s. 8-9

 • Kiedy rodzice się rozwodzą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 46, s. 12.

 • Kilka uwag o zjawisku „sieroctwa emigracyjnego” / Stanisław Kozak. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 6, s. 18-19

 • Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców / Anna Dudak. W: Pedagogika Społeczna. 2004, nr 2-4, s. 67-72

 • Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s. 39-42

 • Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci / Wacław Laskowski, Marlena Piekut. W: Polityka Społeczna. 2018, nr 3, s. 21-28

 • Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migracyjnej / Wioletta Danilewicz. W: Pedagogika Społeczna. 2011, nr 1, s. 33-50

 • Lista jak drogowskaz / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 29/30, s. 19

 • Problemy wychowania dzieci przez samotne matki / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1981, T. 9, s. 83-90

 • Medialna wojna rodziców, którą przegrało dziecko / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 9, s. 21-25

 • Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 4/5; dod.: Wkładka metodyczna, s. 1-5

 • Młodzież z rodziny bez ojca / Elżbieta Napora. W: Remedium. 2020, nr 7/8, s. 56-58

 • Samotna matka jako wychowawca / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1984, T. 12, s. 149-154

 • Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA / Robert Kucharski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 2, s. 50-55

 • Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański. W: Wychowawca. 2011, nr 3, s. 14-15

 • Niedojrzali do obrączki / Dariusz Ryń. W: Charaktery. 2010, nr 3, s. 30-35

 • Niezgoda rujnuje, czyli "wojujący" rodzice / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 34-38

 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004 , nr 2 , s. 35-38

 • Obowiązek kontaktów z dzieckiem / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2012, nr 3, wkładka, s. 18-19

 • Obraz roli ojca u dziewcząt z rodzin niepełnych / Bogumiła Stokłosa. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1985, nr 4, s. 91-100

 • Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 3, s. 43-44

 • Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci / Władysław Dykcik. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 3, s. 18-21

 • Ojciec winny za mamuśkę? / Magda Brzezińska. W: Charaktery. 2012, nr 11, s. 72-75

 • Ojcowie pod ostrzałem / Michał Fabisiak, Zenon Nowak ; rozm. przepr. Grzegorz Jakubowski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 14/15, s. XIV-XVI

 • Osamotnienie dziecka w rodzinie / Marzena Syndyk. W: Małżeństwo i Rodzina. 2003 , nr 4 , s. 20-21

 • Parentyfikacja dziadków czynnikiem "resilience" w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki : przegląd badań / Elżbieta Napora, Agnieszka Kozerska, Anna M. Schneider. W: Kultura i Edukacja. 2014, nr 1, s. 51-71

 • Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych / Katarzyna Tomaszek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 5, s. 40-45

 • Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca / Mirosław Baum. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 1999, nr 2, s. 26, 27-32

 • Polityka rodzinna i praca socjalno-wychowawcza jako działania na rzecz rodzin niepełnych / Izabela Krasiejko. W: Praca Socjalna. 2018, nr 4, s. 88-108

 • Pomoc udzielana rodzinom samotnych matek / Elżbieta Adamczuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 1988, T. 13/14, s. 67-73

 • Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 40-44

 • Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci - komunikat z badań / Magdalena Barabas. W: Wychowanie na co Dzień. 2011, nr 3, s. 26-30

 • Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudak. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1/2, s. 73-76

 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 44-47

 • Pozycja dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej / Józefa Brągiel. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1992, nr 3, s. 131-136

 • Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 1 / Iwona Zwierzchowska. W: Bliżej Przedszkola . 2007, nr 2, s. 21-24

 • Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 2 / Iwona Zwierzchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2007, nr 3, s. 24-27

 • Prawa rozwojowe i specyfika w rozwoju religijności u dzieci z rodzin niepełnych / Beata Kostrubiec-Wojtachnio. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 1, s. 30-43

 • Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem / Krzysztof Lisowski. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 12, s. 46

 • Pręga po PASie / Agnieszka Kawula. W: Charaktery. 2007, nr 4, s. 24-28

 • Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego / Mariola Irzyniec. W: Chowanna. 1996, T. 1/2, s. 72-78

 • Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s. 39-48

 • Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nogaj. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 52-55

 • Problemy wychowawcze matek niezamężnych / Bożena Balcerzak-Paradowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . 1990, nr 4, s. 58-62

 • Promise Keepers, czyli rehabilitacja ojcostwa / Joanna Petry Mroczkowska. W: Więź. 1998, nr 5, s. 82-91

 • Przezwyciężenie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki / Agnieszka Iwańczuk. W: Szkoła Specjalna. 2003 , nr 1 , s. 45-47

 • Przezwyciężyć zły los / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski. W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 13-21

 • Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s. 62-64

 • Psychospołeczne trudności w rodzinach osób owdowiałych / Bogusława Lachowska, Stanisław Lachowski. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 2, s.47-50

 • Psychospołeczne warunki rozwoju młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych : analiza danych i ich wykorzystanie w pracy pedagoga / Alicja Konikiewicz. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 247-264

 • Rodzice się rozwodzą / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 31, s. 16

 • Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej / Maria Lenarczyk. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 2004, nr 1/2, s. 31-39

 • Rodzina patchworkowa : ewolucja francuskiej rodziny w ostatnim czterdziestoleciu / Magdalena Troc-Rezaiguia. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 11-12, s. 22-25

 • Rodzina po śmierci rodzeństwa / Anna Lipa. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s. 68-72

 • Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s. 49-50

 • Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia / Danuta Graniewska. W: Problemy Rodziny. 1993, nr 2, s. 16-19

 • Role matek "z oddali" : co z dziećmi, gdy matki przebywają za granicą? / Teresa Sołtysiak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 1, s. 8-12

 • Rozdarcie z perspektywy „metra dwadzieścia” / Beata Kolska-Lach ; rozm. przepr. Artur Filipiak. W: Katecheta. 2015, nr 1, s. 14-21

 • Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć. W: Opieka Wychowanie Terapia. 2003 , nr 3 , s. 9-11

 • Rozwiedzione dzieci / Urszula Ratajczak. W: Charaktery. 2012, nr 10, s. 86-89

 • Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 10, s. 23-28

 • Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 3, s. 38-42

 • Rozwód a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie / Danuta Graniewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1990, nr 5-6, Wkładka do czasopisma Przysposobienie do życia w rodzinie, s. 80-84

 • Rozwód rodziców / Jarosław Jagieła. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 149-152

 • Rozwód w rodzinie : sytuacja emocjonalna w życiu małego dziecka / Anna Więcław. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 11, s. 38-39

 • Rozwód z molestowaniem w tle / Piotr Żak, Piotr Brysacz. W: Charaktery. 2011, nr 7, s. 32-37

 • Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców / Marta Komorowska. W: Remedium. 2011, nr 12, s. 8-9

 • Sam się sobą zajmę / Kuba Jabłoński. W: Charaktery. 2005, nr 4, s. 24-25

 • Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Angelika Kleszczewska-Albińska, Aleksandra Mandla. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 3, s. 52-66

 • Samotną matką być / AP. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 35, s. 8

 • Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach / Ewa Włodarczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 1, s. 3-17

 • Samotne rodzicielstwo / Mirosław Baum. W: Edukacja i Dialog. 1996, nr 6, s. 27-29

 • Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk- Wawryszuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 7, s. 43-49

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie / Beata Krajewska. W: Praca Socjalna. 2012, nr 6, s. 53-66

 • Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa : konteksty pedagogiczne i społeczne / Mariusz Gajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 6, s. 49-61

 • Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej : komunikat z badań / Renata M. Ilnicka. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 4/5, s. 26-31

 • Spotkanie z rozstaniem / Wanda Sztander-Trabert. W: Charaktery. 2009, nr 6, s. 16-22

 • Sprawowanie pełni władzy rodzicielskiej przez żyjących w rozłączeniu rodziców / Katarzyna Jadach. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 8, s. 39-47

 • Stosunki emocjonalne w rodzinie rozbitej a zachowanie się dziecka w wieku przedszkolnym / Teresa Kurek. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1984, nr 2, s. 47-57

 • Struktura stosunków emocjonalnych w rodzinie niepełnej / Wojciech Pruszak. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1978, nr 2, s. 62-67

 • Synowie nieobecnych ojców / Luis Alarcon Arias. W: Charaktery. 2009, nr 5, s. 90-92

 • Sytuacja emocjonalna dziecka w trakcie procesu rozwodowego / Małgorzata Skalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1991, nr 8, s. 120

 • Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych matek / Grażyna Dąbrowska. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 1993 nr 8 dod.: Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie s. 138-142

 • Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych : ankieta dla rodziców / Bogna Stępień. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 34-38

 • Sześciolatki z niepełnych rodzin / Iwona Zwierzchowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2004, nr 4, s. 10-15

 • Szkic do portretu rodziny diasporalnej / Stanisław Kawula. W: Małżeństwo i Rodzina. 2003, nr 2, s. 30-34

 • Ślub, rozwód, kohabitacja - w opinii Polek i Brytyjek / Dagmara Dobosz. W: Pedagogika Społeczna. 2012, nr 4, s. 83-96

 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 2, s. 12-13

 • Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny niepełnej / Waldemar Hetmanek. W: Praca Socjalna. 2008, nr 5, s.68-87

 • Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 10, s. 20-24

 • Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej : diagnoza i strategie pomocy / Bożena Matyjas. W: Pedagogika Społeczna. 2012, nr 1, s. 35-52

 • Układanka bez ojca / Dorota Szlama. W: Charaktery. 2012, nr 9, s. 76-78

 • Uratować dziecko : wywiad / rozm. przepr. Sylwia Palka. W: Wychowawca. 2008, nr 3, s.19

 • Urodzenia pozamałżeńskie w powojennej Polsce / Piotr Szukalski. W: Problemy Rodziny. 2000, nr 2/3, s. 40-46

 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur. W: Polityka Społeczna. 2008, nr 10, s. 6-10

 • Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca / Wanda Stojanowska. W: Szkoła Specjalna. 2002, nr 1, s. 17-21

 • Wpływ bezrobocia na realizację podstawowych funkcji rodzin niepełnych i wielodzietnych / Danuta Staszewska. W: Polityka Społeczna. 1992 nr 3 s.30-33

 • Wpływ niepełnej i rozbitej rodziny na wykolejenie się dzieci / Jadwiga Gruba. W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1979, nr 5, s. 72-76

 • Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz. W: Życie Szkoły. 2000, nr 3, s.137-140

 • Wpływ rodziny samotnej matki na rozwój dziecka / Róża Pawłowska. W: Problemy Alkoholizmu. 1995, nr 5, dod. s. III-V

 • Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Anna Michniuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 1, s. 41-47

 • Z dzieckiem nie można się rozwieść / Dorota Ziółkowska-Maciaszek. W: Świat Problemów. 2010, nr 9, s. 21-25

 • Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 25-33

 • Zaangażowanie dziadków w ocenie wnuków z rodzin samotnych matek / Agnieszka Kozerska, Ewa Miszczak, Elżbieta Napora. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 231-246

 • Zachwianie struktury współczesnej polskiej rodziny / Henryk Cudak. W: Wychowawca. 1997, nr 7/8, s. 19-20

 • Zanim dojdzie do rozwodu / Dorota Ziółkowska-Maciaszek. W: Świat Problemów. 2010, nr 6, s. 27-30

 • Zanim odejdziesz... / Beata Mazurek. W: Wychowawca. 2008, nr 4, s. 14

 • Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. W: Małżeństwo i Rodzina. 2004, nr 4, s. 23-25

 • Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 7, s. 12-17

 • Zespół PAS - prawda czy mit? Część I / Magda Wójcik. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 20

 • Zespół PAS - prawda czy mit ? Część II / Magda Wójcik. W: Remedium. 2011, nr 4, s. 20

 

 

Prawa kobiet

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czarna księga kobiet / pod redakcją Christine Ockrent . - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. 68263
 • Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność / red. Robert Tabaszewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. 70867
 • Demokracja wobec różnicy : multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania / Monika Bobako. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. 66015
 • Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska.- Warszawa : CeDeWu, 2017. 75398
 • Dyskryminacja : przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania / pod redakcją Magdaleny Lesińskiej-Staszczuk, Justyny Wasil. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 75140 czyt.
 • Dziewczynki latają wysoko / Raquel Díaz Reguera ; z języka hiszpańskiego przełożył Tomasz Pindel. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2018. 77285
 •  Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. 66702
 • Gdyby zamilkły kobiety: #nigdy / Krystyna Kofta. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 77502
 • Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. - Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. 77505 czyt.
 • Kobiety, feminizm, demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009. 66788
 • Kontrakt płci / Carole Pateman ; przeł. Jarosław Mikos ; wstęp do pols. wyd. Ewa Majewska. - Warszawa : Czarna Owca, 2014. 71189
 •  Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : Difin, 2011. 66447
 • Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 76216  czyt.
 •  Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. 67544
 • Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.  66535
 • Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.Warszawa : "Scholar", cop. 2008. 64820
 • Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa Wolters Kluwer Polska, 2011. 66546  czyt.
 • Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : Difin, 2010. 77454 czyt.
 • Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym / Raewyn Connell ; tł. Olga Siara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 67960
 • Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. 64203
 •  Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006. 62140 , 62139 czyt.

 

Artykuły z czasopism: 

 

 • Amazonia jest kobietą / Edward Augustyn. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 32-35. 
 • Awantura na lewicy : poszło o słowo "kobieta" / Edyta Hołdyńska..W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 32-33.
 • Bo kobiety mają siłę / Rozmowa tygodnia z dr hab. Marzeną Cichosz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; rozmawiała Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 43, s. 2.
 • Ciary na murach Zamościa / AP. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 6, s.8.
 • Czarno widzę / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 15/16, s. XX-XXII.
 • Czy płeć ma znaczenie w sądzie? / Dorota Pudzianowska, Jarosław Jagura . W: Niebieska Linia. 2017, nr 1, s. 24-28.
 • (De-)GENERA / Paulina Tendera. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 45/46, s. LVI-LVII.
 • Do wielkiej „Unii Zadłużenia” : wieści z UE i Niemiec / Tomasz Mysłek. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 33/34, s. XXXVI-XXXVIII.
 • Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? / Zdzisław Czajka. W: Polityka Społeczna. - 2013, nr 8, s. 16-23.
  Dwa billboardy za Missoulą / Marta Zdzieborska. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 58-60.
 • Dzień wiosennej beztroski / Wojciech Grzelak. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 12, s. XXXVIII-XXXIX.
 • Edukacja seksualna w szkole : (materiały Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny). W: Lider. 1997, nr 11, s.23-26.
 • Jaskółki / Marta Panas-Goworska, Iwona Sudół-Szopińska. W: Twórczość. 2020, nr 3, s. 141-146.
 • Eksterminacja dziewczynek / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 17, s. LXII-LXIII.
 • Emancypacja kobiet po polsku / Dobrochna Kałwa. W: Znak. 2015, nr 7/8, s. 78-85.
 • Eurokomunistyczne szaleństwo : wieści z Niemiec / Tomasz Mysłek. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 11/12, s. XXXII-XXXIV.
 • Francja na drodze „postępu” : trzy ideologiczne ustawy / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 7/8, s. XXXII-XXXIV.
 •  Gender a sprawa polska / Magdalena Nowicka. W: Wiedza i Życie. - 2014, nr 3, s. 58-62.
 • Gniew kobiet : Kobiety wyszły na ulice w całej Polsce, także w naszym regionie. Takich tłumów dawno nie było / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 43, s. 13.
 •  Gorączka biograficzna / Inga Iwasiów. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 79-81.
 • Grzecznie już było / Elżbieta Baniewicz. W: Twórczość. 2021, nr 3, s. 139-142.
 • Jak Francuzi kobiety od tronu odsunęli / Beata Spieralska. W: Mówią Wieki. 2003, nr 10, s. 42-45..
 • Jak lalka Barbie... / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 3, s. 8. Jak wzmacniać równość płci / Maja Dobiasz-Krysiak, Elżbieta Krawczyk.
 • Jaskółki / Marta Panas-Goworska, Iwona Sudół-Szopińska. W: Twórczość. 2020, nr 3, s. 141-146.
 • Jestem zwolennikiem monogamii / z dr. hab. Maciejem Gdulą, posłem klubu Nowej Lewicy, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 34-37.
 • Kalendarz kreatywnej katoliczki / Justyna Bargielska.Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2017, nr 33. W: Tygodnik Powszechny. Wydanie Specjalne. 2020, nr 1, s. 141-144.
 • Kiedy nauczyciel poniża... / z dr hab. Lucyną Kopciewicz, socjolożką z Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Dorota Obidniak. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 47, s. 10.
 • Kobieca rewolucja na Czarnym Lądzie / Magdalena Żuraw. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 8, s. XXIV-XXV.
 • Kobieta równym mężczyźnie jest człowiekiem : Ruchy feministyczne i walka o prawa wyborcze dla kobiet / Jacek Feduszka.W: Tygodnik Zamojski. 2021, nr 9, s. 25.
 • Kobiety mają głos : z Magdaleną Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, rozmawia Grzegorz Górny. W: Sieci. 2018, nr 49, s. 86-87.
 • Kobiety w obronie kobiet / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 41/42, s. XLIV-XLV.
 • Kobiety ze stadionu "Wolność" / Wojciech Jagielski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 50-52.
 • Kobiety wk******E / Rozmowa tygodnia z dr Małgorzatą Majewską, językoznawczynią z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; rozmawiała Jadwiga Hereta.
  W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 44, s. 2.
 • Kochanie dlaczego się (nie)rozwijasz ? / Krystyna Romanowska. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 3, s. 50-53.
 • Komisarz Praw Człowieka RE o przestrzeganiu praw kobiet w Polsce / Paulina Szczupaczyńska. W: Niebieska Linia. 2020, nr 3, s. 25-26.
 • Krucjata moralna Solidarność / Marcin Kościelniak. W: Teksty Drugie. 2018,nr 5, s. 25-44..
 • Lempart jak Kijowski / Stanisław Janecki. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 11, s. 26-28.
 • Lepka podłoga akademii / Ludwika Włodek. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5, s. 67-70.
 • Lewacka Ameryka daje przykład : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 5/6, s. XXVIII-XXX .
 • Lewica ponad podziałami : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz.  W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 9/10, s. XXXVIII-XL.
 • Mikroprzypowieść o molestowaniu / Kalina Błażejowska. Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2017, nr 47.
 • Módl się, pracuj i myśl / Jerzy Sosnowski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 48, s. 32-35.
 • Mówić, nie przemawiać: Iwona Demko w rozmowie z Urszulą Pieczek. W: Znak. 2020, nr 7/8, s. 86-93.
 • Mrożony list o naszych prawach / Inga Iwasiów. W: Znak. 2018, nr 11, s. 32-35.
 • Mulieres in ecclesiis taceant : ”Kobiety mają na zgromadzeniach milczeć” / Ewa Wipszycka. W: Mówią Wieki. 1993, nr 3, s. 32-36.Na traktorze i z lizakiem / Dariusz Jarosz. W: Mówią Wieki. 2000, nr 3, s.  32-36.
 • Najmłodsze obywatelki w Europie : mija pół wieku, od kiedy Szwajcarki wywalczyły sobie prawa wyborcze na poziomie federalnym / Agnieszka Kamińska. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 7, s. 52-54.
 • Nauczycielki na pierwszej linii / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 49, s. 9
 • Nie będziemy milczeć / Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5, s. 64-66.
 • Nie zmienię swoich poglądów / Z Bartłomiejem Wróblewskim, kandydatem PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2021, nr 12, s. 32-34
 • Nieoczywisty obraz #MeToo / Łukasz Adamski. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2019, nr 45, s. 68-69 .
 • Niepokorna narzeczona / Małgorzata Brączyk. W: Focus Historia. 2018, nr 3, s. 6-10.
 • Nierówność płci w równej Europie / Paulina Szczupaczyńska. W: Niebieska Linia. 2018, nr 1, s. 16-17 .
 • Niewidzialne kobiety / Agnieszka Pikulicka-Wilczewska. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 28, s. 49-50.
 • Nie wie lewica… : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 46, s. XXVI-XXVII .
 • Nigdy nie ma tylko jednej historii : Magazyn Conrad 03 / Oliwia Fryc. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, dod. Conrad Festival, s. 93-96
 • Nim nadejdzie matriarchat / Aleksandra Klich. Przedruk z Tygodnika Powszechnego 2013, nr 26.
 • O in vitro nad Sekwaną : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 29/30, s. XXXII-XXXIII.
 • Oddajmy Kościół również kobietom! / Dominika Kozłowska. W: Znak. - 2015, nr 7/8, s. 58-60.
 • Patriarchat w służbie kobiet / Ayóbámi Adébáó ; rozmawiała Agata Kasprolewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 27, s. 48-50.
 • Pensja za krzątactwo / Maciej Sobociński. W: Znak. 2020, nr 6, s.58-63.
 • Podwójne standardy / Urszula Nowakowska. W: Niebieska Linia. 2016, nr 3, s. 21-24
 • Polka domowa : Rozmowa tygodnia z Małgorzatą Druciarek z Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie / Rozmawiała Anna Rudy. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 9, s.
 • Ponadpłciowa solidarność (?) : wsparcie mężczyzn w walce o prawa wyborcze Polek / Maciej Duda. W: Teksty Drugie. 2019, nr 3, s. 187-207.
 • Powtórki z rozrywki / Hanna Karp. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2020, nr 48, s. 74-75.
 • Prawa dziewczynek w polskiej szkole? Jest coraz smutniej / Wywiad Marty Rawłuszko z Ewą Rutkowską, nauczycielką filozofii i etyki oraz członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej(TEA)/ Ogonowska. W: Niebieska Linia. 2015, nr 2, s. 8-10
 • Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu / Barbara Pasamonik. W: Kultura i Społeczeństwo. 2013, nr 3, s. 3-25.
 • Protesty kobiet / her. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 44, s. 10 .
 • Psychologia czy ideologia "gender"? / Tomasz Garstka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 2, s. 52-55.
 • Rewolucja to rodzaj żeński / Beata Spieralska. W: Mówią Wieki. 2002, nr 1, s. 28-31.
 • Równość kobiet i mężczyzn w perspektywie nowych kultur uczenia się dorosłych / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 7-18.
 • [Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919) - recenzja] / Agnieszka Drozdowska. W: Dzieje Najnowsze. 2019, nr 2, s. 326-331.
 • Seksizm... w języku / Leszek Tymiakin. // Język Polski w Liceum. - R. 11 (55), nr 1 (2009/2010), s. 96-101.
 • Sprawa równouprawnienia kobiet - przypadek polski / Sandra Tomczak. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 3, s. 20-23 .
 • Sukienka w sprawie / Anna Marchewka. W: Znak. 2016, nr 11, s. 100-105.
 • Temat tabu: napastowanie seksualne / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 9, s. 12.
 • Stukając parasolkami : rozmowa tygodnia z Urszulą Nowakowską, prezeską Centrum Praw Kobiet / rozmawiała Małgorzata Mazur W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 10, s. 2.
 • Sukienka w sprawie / Anna Marchewka. W: Znak. 2016, nr 11, s. 100-105.
 • Tato zabił mamę" : Plakaciary wychodzą nocą. Czasem płacą mandaty. Ale mówią, że to niska cena / Joanna Nowicka. W: Tygodnik Zamojski. 2020, nr 9, s. 10.
 • Temat tabu: napastowanie seksualne / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 9, s. 12.
 • U progu wolności / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 15/16, s. [XXXIV-XXXV] i XLIV-XLVII .
 • Ujarzmić autosamice / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 35/36, s. XLIV-XLVI.
 • W stronę „demokracji zastęczej” / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 31/32, s. XXI.
 • Walka z „islamistycznym separatyzmem” / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 43/44, s. XXX-XXXII.
 • Wybór kierunku studiów - mechanizm segregacji / Ewa Cukrowska-Torzewska ; Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski.. W: Edukacja. 2017, nr 4, s. 31-44.
 • Wygrana bitwa słabszej płci / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 9, s. 16-17.
 • Zatrzymana rewolucja? : zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych : międzynarodowe badania porównawcze / Piotr Michoń. W: Polityka Społeczna. 2015, nr 2, s. 27-33
 • Zero tolerancji / Anna Wołosik ; rozmowę przeprowadziła Ewa Miłoszewska.
  W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 18, s. 8.
 • Żadne z nas królowe / Sara Nowacka. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 30, s. 56-57.86-89.
 • Żeńska końcówka / Marcin Napiórkowski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 46, s. 86-89.


   
   
   

Olga Tokarczuk

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa zwarte

 • Bieguni / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. 64058
 • Czuły narrator / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 79016
 • Dom dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych : Wydawnictwo "Ruta", 1998. 6450D
 • E. E. / Olga Tokarczuk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. 21466B, 21467B
 • Gra na wielu bębenkach / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 78762
 • Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. 73688
 • Ostatnie historie / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004. 60441
 • Podróż Ludzi Księgi / Olga Tokarczuk. - Warszawa : Wydawnictwo "W.A.B.", 1997. 21330B, 21330B
 • Prawiek i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. 62362, 62363
 • Szafa / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych : Wydawnictwo "Ruta", 1998. 68642
 • Zgubiona dusza / Olga Tokarczuk. - Wrocław : Wydawnictwo Format, 2017. 77009

Artykuły z czasopism

 • „Czasami przeszkadza tykanie zegara" : rozmowa z Olgą Tokarczuk / Olga Tokarczuk ; rozm. przepr. Marcin Wilk. W: Polonistyka. 2016, nr 1, s. 12-14
 • Czuły narrator / Olga Tokarczuk. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 51/52, s. 10-11
 • Ćwiczenia z obcości / Olga Tokarczuk. W: Znak. 2020, nr 4, s. 42-47
 • Literatura dziecięca w pracy wychowawcy : Muminki - droga do dojrzałości / Olga Tokarczuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1993, nr 10, s. 443-449
 • Muminki - droga do dojrzałości : program zajęć / Olga Tokarczuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 1, s. 12-20
 • Postacie na wolności : Conrad Festival / Olga Tokarczuk, pisarka ; rozmawiał Michał Paweł Markowski. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 45, s. 100-104
 • Profesor Andrews w Warszawie / Olga Tokarczuk. W: Tygodnik Powszechny. Wydanie Specjalne. 2020, nr 3/4, s. 113-117
 • Świat z odwrotnej strony / Olga Tokarczuk. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 19-21
 • Światy bizarne / Olga Tokarczuk ; rozmawiała Katarzyna Kubisiowska. - W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 14, s. 89-92
 • Własny pokój / Olga Tokarczuk ; rozmawiała Katarzyna Kubisiowska. W: Tygodnik Powszechny. Wydanie Specjalne. 2020, nr 1, s. 6-9

Multimedia

 • Dom dzienny, dom nocny [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2012.
 • Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych [Dokument dźwiękowy] : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka : mądrym dla memoryału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2020.
 • Opowiadania zimowe [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. - Szczecin : 3Kropek Audio Publishing, 2003.
 • Prawiek i inne czasy [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2012.

Bibliografia przedmiotowa
Artykuły z czasopism

 • "Pokot" Agnieszki Holland i Olgi Tokarczuk : o tym jak przekład intermedialny wpływa na konstrukt mentalny u odbiorcy / Aleksandra Siemieniuk. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 3, s. 152-162
 • "Unus mundus": człowiek i natura w języku prozy Olgi Tokarczuk / Ewa Sławkowa. W: Poradnik Językowy. 2021, nr 3, s.73-84
 • „Bieguni” Olgi Tokarczuk - powieść konstelacyjna, alinearna / Maria Cyran. W: Język Polski w Gimnazjum. - R. 11, nr 1 (2009/2010), s. 69-73
 • Analiza tekstów kultury na lekcjach języka polskiego / Barbara Matusiak. W: Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 12-17
 • Biegnij, Olga, biegnij! / Magdalena Barbaruk. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 23, s. 78-81
 • Chronić niedźwiedzia / Marta Cuber. W : Twórczość. 2012, nr 7, s. 102-104
 • Czekając na zmierzch bogów / Jan Błaszczak. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 38, s. 68-70
 • Czuły narrator w noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza : Scenariusz lekcji do pracy z tekstem wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk / Joanna Kostrzewa. W: Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 32-34
 • Czuły wielogłos / Andrzej Mencwel. W: Twórczość. 2020, nr 7/8, s. 197-203
 • Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? : na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk / Piotr Gutowski. W: Akcent (Lublin). 2020, nr 2, s. 36-55
 • Ćwiczenia z obcości / Olga Tokarczuk. W: Znak. 2020, nr 4, s. 42-47
 • Dar bogini / Eliza Kącka. W: Znak. 2020, nr 4, s. 6-13
 • Do grona szczęśliwych / Monika Ochędowska. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 17-18
 • Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej : „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawiek” Olgi Tokarczuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza / Marta Piwińska, Katarzyna Buszkowska, Olga Zakolska, Arkadiusz Doktór. W: Pamiętnik Literacki. 2016, z. 4, s. 63-78
 • Jak zmotywować uczniów do lektury „Domu dziennego, domu nocnego" Olgi Tokarczuk? / Natalia Kowalczyk. W: Polonistyka. 2013, nr 9, s. 35-38
 • Jak zostałam wiedźmą i... zgubiłam duszę : o "dorosłych autorkach" piszących dla dzieci (Dorota Masłowska i Olga Tokarczuk) / Adrian Szary. W: Guliwer : dwumiesięcznik o książce dla dziecka. 2020, nr 1, s. 65-67
 • Jesienny weekend z książką z... literackim Noblem w tle! / Przemysław Kasperkiewicz. W: Bibliotekarz. 2020, [nr] 1, s. 27-31
 • Klub książki / Anita Zabłocka-Trojnar. W: Polonistyka. 2016, nr 5, s. 52-53
 • Księgi ponadnarodowe / Mladen Martic. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 48, s. 62-63
 • Kto gwarantem praworządności w Polsce? / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas!. 2019/2020, nr 1/2, s. XVIII-XIX
 • Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk / Wiktoria Szykulska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2019, nr 4, s. 22
 • Między nadzieją a ciemnością / Zbigniew Mikołejko. W: Znak. 2020, nr 4, s.26-35
 • Miłuj klona swego jak siebie samego : klonowanie a narcyzm w "Wizycie" O. Tokarczuk / Mikołaj Marcela. W: Teksty Drugie. 2019, nr 5, s. 139-154
 • Nagrody za antypolonizm / Jan Piński. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 23/24, s. VIII-IX
 • Niedźwiedzia przysługa / Maciej Duda. W: Nowe Książki. 2012, nr 7, s. 39
 • O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk-Hnat. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 2, s. 70-76
 • O potrzebie zerawania : na marginesie „Zgubionej duszy" duetu Tokarczuk-Concejo / Paweł Jasnowski.W: Ryms. 2018, nr 31, s. 32-33
 • O.T. / Michał Sowiński. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 29, dod. Festiwal Stolica Języka Polskiego, s. 16-17
 • Obywatel czytelnik / Ryszard Koziołek, pisarz i literaturoznawca ; rozmawiał Michał Sowiński. - W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 47, s. 70-74
 • Odzyskiwanie ciała. Problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej / Urszula Chowaniec. W : Ruch Literacki. 2008, nr 4/5, s. 502-516
 • Olga Tokarczuk - życie i twórczość : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Dolata-Makuch. W: Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 26
 • Pani Literatura / Ryszard Koziołek. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 12-17
 • Pani Nikt / Jan Piński. W: Najwyższy Czas!. 2019/2020, nr 1/2, s. LX-LXI
 • Podmiotowość "mediumiczna" E.E. Olgi Tokarczuk jak powieść psychologiczna / Katarzyna Kantner. W: Ruch Literacki. 2015, nr 1, s. 47-59
 • Polska w cieniu Nobla / Marzena Nykiel. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2019, nr 50/51, s. 36-37
 • Popatrz, wszystko już na tym świecie jest / Anna Marchewka. W: Znak. 2020, nr 4, s.18-25
 • Poznaj polską noblistkę : scenariusz zajęć edukacyjnych / Elżbieta Kasprzyszak. W: Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 3, s. 20-24
 • Przedwiośnie i potop / Adam Komorowski. W: Twórczość. 2020, nr 3, s. 109-117
 • Rewolucja podstarzałych hippisów / Piotr Zaremba. W: wSieci. 2017, nr 10, s. 64-65
 • Scenariusz lekcji do filmu „Pokot" (reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik) / Magdalena Bednarek. W: Polonistyka. - 2018, nr 4, s. 32-37
 • Sekta Jakubowa Leszek Bugajski. W: Twórczość. 2015, nr 1, s. 91-94
 • Surowiec, kapitał i technologia / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 9/10, s. XVI-XVII
 • Szamanka / Wojciech Stanisławski. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2019, nr 41, s. 62-63
 • Śladami Kairosa / Karolina E. Wieliczko. W: Akcent (Lublin). 2009, nr 1, s. 126-128
 • Świat z odwrotnej strony / Olga Tokarczuk. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 42, s. 19-21
 • Tam, gdzie świat się rozłazi / Katarzyna Szkaradnik. W: Twórczość. 2018, nr 10, s. 101-105
 • Teatr jest wahaniem / Dariusz Kosiński. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 8, s. 80-82
 • Text, City, Image: recovering Others Pasts in Literature in Poland, Russia and Ukraine / Uilleam Blacker. W: Przegląd Humanistyczny. 2012, nr 6, s. 139-147
 • Vermeerowski wszechświat we współczesnej literaturze polskiej / Alina Biała. W: Język Polski w Liceum. 2006/2007), nr 1, s. 25-43
 • Wieszczka światowej rangi : 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, najsłynniejszą na świecie nagrodę odebrała Olga Tokarczuk / mm. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 50, s. 13

Dziecko przewlekle chore

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonał(a) : Katarzyna Grela

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Białe kartki : niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej / Anita Szprych. - Kraków : Impuls, 2020. Nr inw. 78636
 • Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego - co nowego? / pod redakcją Ewy Otto-Buczkowskiej ; aut. Anna Balcerska [et al.]. - Wrocław : Cornetis, 2009. Nr inw. 68140
 • Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Beata Jachimczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. Nr inw. 66995czyt.
 • Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Nr inw. 64554czyt., 64553
 • Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Nr inw. 66389
 • Dziecko i jego choroba / Maria Bogumiła Pecyna. - Warszawa : "Żak", 2000. Nr inw. 60422
 • Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne / Beata Antoszewska. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Nr inw. 64063
 • Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Nr inw. 67629czyt.
 • Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi : aspekty pedagogiczne i psychologiczne / Bożena Grochmal-Bach, Marzena Rorat. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Nr inw. 61761
 • Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Nr inw. 75896czyt.
 • Funkcje wykonawcze i regulacja zachowania u dzieci chorych na astmę i cukrzycę / Joanna Fryt. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013. Nr inw. 68903czyt.
 • Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. - Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 79285czyt.
 • Kiedy dziecko waży za dużo : dietoterapia otyłości / Anna Piekarczyk, Katarzyna Olejniczak. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2020. Nr inw. 78600
 • O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. - Warszawa : Difin, 2010. Nr inw. 77436czyt., 77437
 • O dziecku przewlekle chorym : zagadnienia wychowawcze / Z. Zbyszewska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1956. Nr inw. 2378
 • O nauczaniu i wychowaniu dzieci przewlekle chorych / Teresa Bromowiczowa, Wiesława Wolfowa ; pod red. R. Przezwańskiego ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956. Nr inw. 328(b)
 • Obraz siebie : projekcja twórcza w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Nr inw. 71217
 • Otyłość u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Ewa Małecka-Tendera, Piotr Socha ; autorzy Mieczysław Litwin [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2011. Nr inw. 66472
 • Otyłość wieku rozwojowego / redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska, dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska. - Warszawa : PZWL, copyright 2020. Nr inw. 78579czyt.
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010. 77445czyt.L
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. Nr. inw. 70971
 • Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / redakcja Józef Binnebesel [et al. ; autorzy Józef Binnebesel et al.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. Nr inw. 67454
 • Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod redakcją Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Nr inw.  66653
 • Psychologiczne problemy padaczki u dzieci / Małgorzata Kościelska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Nr inw. 68305
 • Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. Nr inw. 60513czyt.
 • Rodzina dziecka z cukrzycą / Beata Szabała. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Nr inw. 68157
 • Rodzina i dziecko z chorobą przewlekłą / Jesper Juul ; przekład Agnieszka Schõnfeld. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2019. Nr inw. 78300
 • Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu / Teresa Lewandowska-Kidoń, Agata Korzeniecka-Kozerska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Nr inw. 74046
 • Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. 78312czyt.
  Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 3, Cz. 4, Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego. Przepisy prawne / pod redakcją Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Krakowie. - Kraków : CDN. O, 1990. Nr inw. Nr inw. 18581(b)czyt.
 • Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Oblacińskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Nr inw. 70836

Literatura dla dzieci:

 • Cukiereczek : cukrzyca / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016. Nr inw. 76177
 • Dziewczynka z okna : choroba przewlekła / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75795
 • Dziewczynka z parku / Barbara Kosmowska ; ilustracje Emilia Dziubak. - Wydanie III. - Warszawa : Wilga Grupa Wydawnicza Foksal, [2017]. Nr inw. 74837, 78755
 • Elvis i Tara muszą odejść / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017]. Nr inw. 75403
 • Karmelka : choroba nowotworowa / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76182
 • Ktoś : wada serca / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75799
 • Maja i Michał : dzieci z cukrzycą / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2018]. Nr inw. 76374
 • Mirabelka : atopowe zapalenie skóry / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska, Hanna Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75800
 • Oskar i pani Róża / Eric-Emmanuel Schmitt ; tłumaczenie Barbara Grzegorzewska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. Nr inw. 76641
  Piłka : choroba reumatyczna / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76185
 • Rycerskie gofry : celiakia / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 76180
 • Sekret Laury / Helena Kraljič ; ilustracje Maja Lubi ; przekład Aleksandra Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017]. Nr inw. 75853
 • Skarb : epilepsja / Joanna M. Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016. Nr inw. 75555
 • Ten gruby / Barbara Ciwoniuk. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2014. Nr inw. 75925
 • Wycieczka : choroby nerek - dializa / Aleksandra Chmielewska ; [ilustracje Agnieszka Ostrowska]. - Wydanie 2. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017. Nr inw. 75798

Artykuły:

 • A kogo to obchodzi : Medal Św. Jerzego A.D. 2018 / Anna Goc. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 42, s. 37-39
 • Alternatywne formy wychowania przedszkolnego - szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 5, s. 325-332
  Bajka lekiem na całe zło / Maria Kożuchowska. W: Remedium. 2017, nr 4, s. 10-11
 • Choroba przewlekła jako czynnik ryzyka trudności adaptacyjnych / Małgorzata Stępa. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 4, s. 252-266
 • Dzieci przewlekle chore / Mirosława Suchocka. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 33-40
 • Dzieci przewlekle chore w szkole / Agnieszka Nowicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 5, s. 19-21
 • Dzieci z chorobą przewlekłą jako sprawcy i ofiary agresji : wybrane aspekty pracy wychowawczo-terapeutycznej / Iwona Konieczna. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2016, nr 1, s. 89-107
 • Dzieci z zespołem Turnera / oprac. Joanna Matusiak. W: Życie Szkoły. 2004, nr 3, s. 57-59
 • Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska. W: Edukacja. 2009, nr 2, s. 38-49
 • Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. W: Życie Szkoły. 1999, nr 2, s. 94-98
 • Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Anna Dworak. W: Chowanna. 2008, t. 2 (31), s. 169-179
 • Edukacyjno-pedagogiczne konteksty społecznego wymiaru choroby / Ewa Syrek. W: Chowanna. 2012, t. 1(38), s. 55-66
 • Jakość życia dzieci przewlekle chorych w ujęciu teoretycznym / Karolina Wiśniewska. W: Szkoła Specjalna. 2019, nr 3, s. 175-189
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. I / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki. W: Remedium. 2016, nr 6, s. 20-22
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Cz. II / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 27-29
 • Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 91-97
 • Opieka nad dzieckiem chorym w szkole / Agnieszka Nowicka, Ewa Janion. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s. 54-57
 • Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży w stanie śpiączki : oddziaływania psychopedagogiczne / Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz. W: Chowanna. 2014, t. 1(42), s. 221-234
 • Problem choroby przewlekłej oraz jej wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne ucznia / Katarzyna Surowiec. W: Nauczanie Początkowe. 2014/2015, nr 2, s. 23-36
 • Problemy wychowania dziecka z wadą letalną (na podstawie analizy treści bloga poświęconego dziecku z zespołem Edwardsa) / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 6, s. 52-60
 • Przyczyny i skutki zmęczenia przewlekłego u dzieci / Agnieszka Kulik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 9 s. 3-17
 • Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami oraz niepełnosprawnością ruchową / Magdalena Goraj. W: Rewalidacja. 2011, nr 2, s. 53-58
  Radość wysłana w kopercie / Eliza Idczak. W: Życie Szkoły. 2015, nr 6, s. 10-12
 • Rodzina z dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą - przykład zastosowania analizy narracyjnej / Iwona Myśliwczyk. W: Szkoła Specjalna. 2018, nr 2, s. 114-123
 • Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek. W: Remedium. 2008, nr 7/8, s. 14-15
 • Sytuacja edukacyjna dzieci przewlekle chorych / Karolina Wiśniewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 5, s. 3-16
 • Szanse edukacyjne dzieci chorych przewlekle / Ewa Dobrzycka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 6, s. 32-35
 • Szkoła jako przestrzeń współpracy i otwartości wobec dziecka z rzadką chorobą genetyczną / Urszula Klajmon-Lech. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 159-170
 • Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania / Lucja Lassota. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 98-101
 • Uczeń przewlekle chory - pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, s. 50-54
 • Uczeń z chorobą przewlekłą - wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły / Anna Bochenek, Anna Grabowiec. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2020, nr 2, s. 187-195
 • Uczeń z przewlekłą chorobą somatyczną / Justyna Peret. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2019/2020, nr 1, s. 47-62
 • Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 4, s. 56-58
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole / Barbara Woynarowska, Izabela Tabak. W: Remedium. 2009, nr 12, s. 22-23
 • Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Aneta Jarzębińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 39-46
 • Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie objawów niedowładu u chłopca po resekcji DNT - opis przypadku / Katarzyna Goss. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 3, s. 214-223
 • Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą / Krystyna Moczia ; Uniwersytet Śląski. W: Chowanna. 2016, t. 2, s. 125-139
 • Wytyczne, jak leczyć / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 4, s. 8
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci przewlekle chorych / Ewa Janion. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 1, s. 32-35

Alergia, astma

 • Alergicy i astmatycy : uczniowie z chorobami przewlekłymi / Dorota Krzywicka; rozm. przepr. Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 7, s. 14-16
 • Postępowanie na lekcjach wychowania fizycznego z uczniami mającymi astmę oskrzelową / Iwona Otręba, Joannaa Waleczek. W: Lider. 2008, nr 12, s. 24
 • Problem aktywności ruchowej dzieci z chorobami dróg oddechowych / Wiesław Forkasiewicz. W: Lider. 2001, nr 11, s. 15
 • Wspieraj, nie wyróżniaj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 17/18, s. 12-13
 • Wychowanie i nauczanie indywidualne dziecka z przewlekłą chorobą układu oddechowego / Agata Majewicz, Piotr Majewicz. W: Życie Szkoły. 1998, nr 8, s. 462-467

Cukrzyca

 • Aktywność fizyczna ważny element w terapii cukrzycy / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur. W: Lider. 2006, nr 2, s. 3-4
 • Ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej jako metoda leczenia cukrzycy typu 1 u młodocianych chorych / Anna Skrzyńska. W: Lider. 2010, nr 10, s. 27-30
 • Czerwone kropki / oprac. DEVA. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 11, s. 4-5
 • Dzieci i młodzież z cukrzycą / Anna Czupryniak. W: Lider. 2005, nr 12, s. 14-17
 • Dziecko z cukrzycą typu 1 na zajęciach wychowania fizycznego / Ewa Brzozowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2016, nr 2, s. 52-55
 • Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 4, s. 54-57
 • Glikometr w tornistrze / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 17/18, s. 19
 • Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z cukrzycą insulinozależną / Marta Belka. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 2, s. 133-140
 • (Prze)żyć z cukrzycą w szkole / Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. W: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 2018, nr 4, s. 87-97
 • Słodki uczeń w twojej klasie / Magdalena Chomka. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 4, s. 137-148
 • Słodkie dzieci / Piotr Fichna. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 23-24
 • Specyficzne problemy edukacyjne dziecka z cukrzycą / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka. W: Remedium. 2016, nr 5, s. 10-11
 • Uaktywnianie dziecka z cukrzycą w procesie wychowania fizycznego (dostosowanie form i metod aktywności do możliwości zdrowotnych chorego ucznia) / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2018, nr 2, s. 14-23
 • Z insuliną na lekcję. Cz. 2 / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 19, s. 11

Choroby nowotworowe

 • Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Ditta Baczała. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 3, s. 192-198
 • Górska przystań / Ewa Owsiany. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 8, s. 27-30
 • Praca psychologiczna z dziećmi z chorobami onkologicznymi w obliczu pandemii SARS-CoV-2 / Joanna Kmita. W: Remedium. 2020, nr 5, s. 10-11
 • Praca z dziećmi z chorobą nowotworową / Anna Tojza. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 48-52
 • Terapeutyczna rola niewerbalnej komunikacji z dzieckiem chorym onkologicznie / Joanna Kmita. W: Remedium. 2020, nr 6, s. 28-29
 • Zagrożenia rozwoju dziecka z chorobą nowotworową / Anna Baruch. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 8, s. 31-39

Padaczka

 • Dziecko epileptyczne w klasie szkolnej / Elżbieta Doniec. W: Nauczanie Początkowe. 2001/2002, nr 2, s. 56-58
 • Dziecko z padaczką / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 23, s. 14
 • Mój ślad na drodze Maćka / Zbigniew Bregier. W: Rewalidacja. 2011, nr 1, s. 39-49
 • Zrozumieć i pomagać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 24, s. 17

HIV/AIDS

 1. Dzieci żyjące z HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. W: Remedium. 2015, nr 5, s. 21-23
 2. Dzieci żyjące z HIV/AIDS a szkoła / Magdalena Gwizdak. W: Remedium. 2010, nr 10, s. 26-27

Otyłość

 • Co może szkoła w walce z otyłością / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 6, s. 60-62
 • Coraz więcej grubasków : dzieci tyją, bo zdrowe żywienie w szkołach szwankuje / Małgorzata Pytkowska. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 39, s. 24
 • Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur. W: Lider. 2006, nr 1, s. 6-8
 • Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami / Urszula Jańska. W: Lider. 1996, nr 2, s. 14-18
 • Dieta, ruch, profilaktyka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 27/28, s. 20
 • Dzieci nie chcą jeść / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 39, s. 13
 • Epidemia wśród dzieci! / Konrad Gaca. W: Wychowawca. 2015, nr 7-8, s. 12-13
 • Fast food wciąż wygrywa / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 19, s. 9
 • Formy wsparcia dziecka z nadwagą i otyłością na lekcji WF / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2018, nr 3, s. 21-23
 • Gruby jak młody Polak / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2018, nr 23, s. 42-44
 • Każdy sobie rzepkę skrobie / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 20, s. 8
 • Mniej znaczy więcej / Anna Raczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 3/4, s. 6-9
 • Nadwaga i otyłość dzieci w klasach IV-VI w środowisku miejskim i wiejskim / Ilona Stolarz. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2009, z. 1, s. 29-41
 • Nadwaga i otyłość gimnazjalisty (Opis i analiza przypadku) / Teresa Zygmunt. W: Lider. 2006, nr 2, s. 17
 • Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. 2018, nr 4, s. 33-35
 • Nadwaga i otyłość - rosnący problem młodego pokolenia / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2019, nr 5, s. 24-26
 • Nadwaga u dzieci w wieku przedszkolnym - kiedy zaczyna się problem? / Małgorzata Talaga-Duma. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2021, nr 3, s. 16-19
 • Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska. W: Charaktery. 2015, nr 12, s. 50-53
 • Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym / Ewa Sosnowska-Bielicz, Joanna Wrótniak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013, T. 32, s. 147-165
 • Niejadki i łakomczuchy / Anna Kłosińska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 2, s. 40-41
 • Nie lekceważ, nie krytykuj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 25, s. 14-15
 • Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? / Anna Satel. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 68-70
 • O problemie dużej wagi, czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 22-24
 • Otyłość u dzieci - przegląd aktualnych badań / Dominika Olejniczak, Kamila Głowacka. W: Lider. 2009, nr 9, s. 26-27
 • Otyłość w szkole : nie tylko zbędne kilogramy / Radosław Mysior. W: Życie Szkoły. 2014, nr 1, s. 12-15
 • Piramida żywieniowa warunek konieczny, ale niewystarczający : od teorii do praktyki / Dorota Wawrzycka, Agnieszka Przychodni. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2017/2018, nr 2, s. 59-71
 • Problem: waga ciężka / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 49, s. 14
 • Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2015, nr 2, s. 22-29
 • Przykładowy zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych - przeciw otyłości / Ryszard Harężlak. W: Lider. 1992, nr 4, s. 24-25
 • Pulchne dzieciństwo / Anna Rudy, Magdalena Wójtowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2012, nr 42, s. 13
 • Sorbet zamiast lodów / Paulina Ilska, Paulina Konrad, Adriana Cylwik. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 5-7
 • Spróbujmy wspólnie wspomagać uczniów z nadwagą / Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska. W: Lider. 1995, nr 12, s. 15
 • Stop otyłości - aktywizujące zajęcia korekcyjne w walce z wadami postawy / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2020, nr 1, s. 15-21
 • Stop otyłości - wychowanie fizyczne w walce z nadwagą dzieci i młodzieży / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2019, nr 6, s. 35-39
 • Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2015, nr 6, s. 20-27
 • Uczeń z nadwagą / Jan Winnicki. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 43, s. 4
 • Ulotka dla rodziców : : jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 36
 • Warsztat "Psychologia zdrowego żywienia" Ewelina Prędka-Pawlun. W: Remedium. 2019, nr 4, s. 24
 • Witaminy! A nie batony : z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Jaroszem, dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 19, s. 8
 • Wpływ otyłości na sprawność fizyczną dzieci / Arianna Ceschia, Stefano Giacomini, Simone Santarossa ; oprac. Karolina Łagowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2016, nr 2, s. 17-18
 • Wychowani za słodko / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2013, nr 19, s. 88-89
 • Zachowania żywieniowe dzieci z otyłością prostą w świetle wyników badań własnych / Małgorzata Cichecka-Wilk. Małgorzata Samujło. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013, T. 32, s. 243-275
 • Zajadanie emocji? Cz. 2 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 38, s. 16
 • Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun. W: Remedium. 2019, nr 4, s. 21-23
 • Zakazy nie wystarczą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 39, s. 14.

 

Dzieci nieśmiałe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała:  Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte

 • 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. Warszawa : Arystoteles - Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010. Nr_inw.: 66482
 • Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain ; il. Monika Pollak ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Nr_inw.: 64940
 • Jesteś ważny, Pinku! : książka o poczuciu własnej wartości : dla dzieci i dla rodziców trochę też / Ula Młodnicka ; [ilustracje:] Agnieszka Waligóra. Gliwice : Helion SA, copyright 2020. Nr_inw.: 79286
 • Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk]. Kraków : CEBP 24.12., 2014. Nr_inw.: 70871
 • Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera / Cynthia Kim ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Nr_inw.: 77130
 • Nieśmiałość : co to jest? : jak sobie z nią radzić ? / Philip G. Zimbardo ; [przetł. z ang. Anna Sikorzyńska] ; il. Bohdan Butenko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Nr_inw.: 20422(b), 20432(b), 20807(b)
 • Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas- Napierała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1979. Nr_inw.: 35776, 35777
 • Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Nr_inw.: 64628
 • Uczucia, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Serge Bloch ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Wyd. 1, nakł. 2. Nr_inw.: 67945
 • Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Nr_inw.: 63254
 • Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ]. NRW: Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019. Nr_inw.: 78140
 • Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny ; [recenzent dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ]. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019. Nr_inw.: 78140
 • Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej / Danuta Borecka-Biernat. Kraków : "Impuls" : ["Drukarnia GS"], 2001. Nr_inw.: 58167, 58168

Artykuły z czasopism

 • Dzieci nieśmiałe - diagnoza czy etykieta? / Kaja Chojnacka. // Remedium. 2020, nr 3, s. 22-24
 • Dzieci nieśmiałe - zdążyć z pomocą. // Remedium. 2017, nr 12, s. 29-31
 • Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu / Lidia Kołodziejska. //Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 15-19
 • Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska. // Życie Szkoły. 2009, nr 7, s. 19-22
 • Nieśmiałość ma przyszłość / Magdalena Staniek. // Charaktery. 2019, nr 9, s. 16-24
 • Nieśmiały uczeń / Jarosław Jagieła. // Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 149-151
 • Pokonać nieśmiałość / Anna Głuszak. // Życie Szkoły. 2012, nr 1, s. 25-28
 • Pomóż pokonać nieśmiałość / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Życie Szkoły. 2020, nr 8, s. 32-36
 • Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. // Remedium. 2007, nr 4, s. 30-31
 • Zachowania dzieci nieśmiałych w sytuacji społecznej ekspozycji Danuta Borecka-Biernat. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 2, s. 15-19

Konstytucje Polski

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1956-2020

Wyboru dokonała : Alina Kierepka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Konstytucje polskie w ujęciu historycznym

 

"Wolna Polska w swojej historii czterokrotnie przyjmowała konstytucje. Miało to miejsce w roku 1791 (Konstytucja 3 Maja), 1921 (Konstytucja Marcowa), 1935 (Konstytucja Kwietniowa) oraz w roku 1997. Wolne państwo dwukrotnie przyjmowało także prowizoria konstytucyjne regulujące tymczasowo kompetencje najważniejszych organów państwa, zwane „małymi konstytucjami” – w roku 1919 oraz w roku 1992. "

Korkuć Maciej, Konstytucje polskie w ujęciu historycznym. Konstytucje wolnej Polski [HTML]

[w:] Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online]. Dostęp 26.03.2021.

Dostępny w internecie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/historia/

Wydawnictwa zwarte:

 • Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Mariana Kallasa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  53768czyt. ; 54590
 • Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Mariana Kallasa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  53769czyt. ; 54591
 • Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : "Rytm", cop. 2001.
  59385czyt.
 • Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym : 1791-1982 / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
  11167(b)czyt. ; 4829"D"
 • Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1983.
  5647(b)

KONSTYTUCJA POLSKI 1791

 • Konstytucja 3 Maja / oprac. Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981.
  4419(b)czyt.; 4420(b) ; 4421(b)
 • Konstytucja 3 Maja 1791 : statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji (Rządowej 3 Maja z połowy maja 1791 r.) / oprac. Jerzy Kowecki ; przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
  42122czyt. ; 42123 ; 42316 ; 42317
 • Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 / Kazimierz Bartoszewicz. - Warszawa : "Epoka", 1989.
  16926(b)czyt.
 • Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966.
  9799
 • Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
  20320(b)czyt.
 • Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
  4580(b)

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921

 • Burżuazyjno-obszarnicza konstytucja z 1921 roku w praktyce / Andrzej Gwiżdż. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1956.
  2132
 • Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. / Stanisław Krukowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
  30478czyt. ; 1666"D" ; 1667"D"
 • Konstytucja marcowa / oprac. Andrzej Burda. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1983.
  7006(b)czyt. ; 7007(b)
 • Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944-1952 / Kazimierz Działocha, Janusz Trzciński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
  28072czyt. ; 28074

KONSTYTUCJA POLSKI 1997

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997.
  56556czyt.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / [red. Małgorzata Buczna]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.
  64806
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. - Wyd. 4, [dodruk 2005]. - Kraków : "Zakamycze", [2005].
  61184czyt.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wybór źródeł / oprac. Dariusz Dudek. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 1998.
  56695Czyt. ; 56696 ; 56697
 • Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku / Wiesław Skrzydło. - Wyd. 4 uaktualnione. - Kraków : "Zakamycze", 2004.
  62137czyt. ; 62138
 • Prawa pracownicze w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / Teresa Liszcz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 1999.
  6800"D"czyt. ; 7145"D" ; 62587
 • Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja ; [poszczeg. rozdz. napisali Małgorzata Augustyniak et al.]. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006.
  62139czyt. ; 62140
 • Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006.
  63099
 • Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP / Paweł A. Leszczyński. - Warszawa : "Semper", 2001.
  7010"D"czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Pojęcie konstytucji w polskiej doktrynie i praktyce ustrojowej / Wojciech Orłowski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 171-186
 • Postulaty ochrony lasów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Habuda. W: Aura. 2014, nr 4, s. 4-6
 • Wracamy do punktu wyjścia / z Andrzejem Sadowskim, założycielem Centrum im. Adama Smitha, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 26/27 s. XIII-XIV
 • Absolutne zawłaszczenie : z Pawłem Kukizem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 1/2, s. XVI-XVII
 • Gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 36/37, s. XIX-XXI
 • Dyktatura i anarchia : w poszukiwaniu ustroju zrównoważonego / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2017, nr 4, s. 32-38
 • Konstytucji nie należy zmieniać / Adam Bosiacki. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 45, s. 88-90
 • Tożsamość konstytucyjna i narodowa / Bronisław Wildstein. W: Sieci. 2018, nr 17/18, s. 47-49
 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Diagnozy, wskazówki i zmartwienia / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 31/32, s. XII-XIV
 • Trzynaście zbędnych słów / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2018, nr 6, s. 114-117
 • Losy pierwszych konstytucji : Fundamenty epoki oświecenia w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja / oprac. Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 18, s. 15
 • Od Trąpczyńskiego do Chrzanowskiego : Najważniejsze wybory parlamentarne stulecia w Polsce / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 42, s. 18
 • Konstytucyjne spory w drodze do demokracji / Stefan J. Pastuszka. W: Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 5, s. 139-152

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921

 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Dziewczynka do bicia, czyli pożałowania godne koleje losu konstytucji marcowej / Włodzimierz Mędrzecki. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 6-9
 • Hocki-klocki z konstytucją / Maciej Nowak. W: Mówią Wieki. 2016, nr 7, s. 43-45
 • Konstytucja marcowa pod rządami sanacji / Marcin Łysko. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 10-13
 • Konstytucja marcowa w świetle zasad techniki legislacyjnej / Krzysztof Koźmiński. W: Mówią Wieki. 2021, nr 3, s. 14-17
 • My, Naród Polski : 100 lat temu została uchwalona pierwsza nowoczesna konstytucja Rzeczpospolitej / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2021, nr 11, s. 25
 • Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku / Joanna Kowalczyk. W: Język Polski. 2018, nr 1, s. 61-73

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935

 • Budowanie Niepodległej / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. X-XIII
 • Konstytucyjny kwiecień / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 16, s. XIX
 • Sanacyjne hokus-pokus nad urnami. Cz. 2 / Sławomir Suchodolski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 48, s. XXXVIII-XL
 • System wartości w praktyce politycznej "grupy pułkowników" / Mateusz Hübner. W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 2, s. 10-16
 • Zaraz po 3 Maja... / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VII

KONSTYTUCJA POLSKI 1997

 • Cztery K zmiany systemu? / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 22, s. X-XI
 • Czy KOD broni demokracji? / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 7/8, s. LXIV
 • Deska? Ratunku! / Jakub Wozinski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 10, s. XLIV-XLV
 • Dużo trocin / Marian Miszalski. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 47, s. X-XI
 • Finanse państwa też potrzebują zmiany konstytucji / Janusz Szewczak. W: wSieci. 2017, nr 21, s. 108-109
 • Fundamenty dla Prawicy / Jan Michał Małek. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 23/24, s. LVIII-LX
 • Gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 36/37, s. XIX-XXI
 • JOW-y, Sejm i prezydent : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 38/39, s. XIV-XV
 • Klimat, obciach i konwulsje / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 23, s. LX-LXI
 • Klincz referendalny / Stanisław Janecki. W: Sieci. 2018, nr 26, s. 30-32
 • Konstytucji nie należy zmieniać / Adam Bosiacki. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 45, s. 88-90
 • Konstytucyjny kwiecień / Krzysztof M. Mazur. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 16, s. XIX
 • Kryzys konstytucyjny w Polsce / Lech Mażewski. W: Arcana. 2008, nr 6, s. 7-19
 • Nie dam się zastraszyć : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. W: Sieci. 2018, nr 38, s. 22-29.
 • O krok od chaosu : ustawa o mandatach / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 5/6, s. XVIII-XIX
 • O lustracji rozporków i pragnieniu zabijania się nawzajem / fragmenty rozmowy Tomasza Sommera z Rafałem Ziemkiewiczem z programu telewizji NCzasTV!. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 21/22, s. XI-XIII
 • Obecna konstytucja to bubel : z Rafałem Ziemkiewiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VIII-IX
 • Obrońca konstytucji / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 49, s. XLVI
 • Odniesienia do kultury w Konstytucji RP (w kontekście działalności bibliotecznej) / Rafał Golat. W: Bibliotekarz. 2006, nr 1, s. 2-3
 • Pan prezydent sobie zakpił / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 27/28, s. XII-XIV
 • Parlamentarna odpowiedzialność rządu na gruncie konstytucji z 1997 r. / Wiesław Skrzydło. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2000, z. 1, s. 119-128
 • Penalizacja homoseksualizmu / Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 15/16, s. LXIV-LXV
 • Podstawy ustroju wolnościowego : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 40/41, s. LII-LIV
 • Polska się zmieniła, czas na zmianę konstytucji : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą. W: wSieci. 2017, nr 20, s. 18-25
 • Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych. Cz. 1 / Mariusz Brunka. W: Bibliotekarz. 2006, nr 1, s. 3-7
 • Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych. Cz. 2 / Mariusz Brunka. W: Bibliotekarz. 2006, nr 2, s. 7-12
 • Projekt konstytucji czeka na wdrożenie od prawie 25 lat! W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. X-XI
 • Przekomarzania z „suwerenami” / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 19/20, s. IX-X
 • Raz, dwa, trzy, cztery - maszerują oficery (prowadzące) / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 5/6, s. XIV-XVI
 • Strażnicy status quo / Jan Piński. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 50, s. X-XI
 • Trzy pomysły na nową konstytucję / Łukasz Warzecha. W: wSieci. 2016, nr 4, s. 64-66
 • Trzynaście zbędnych słów / Maciej Zakrzewski. W: Arcana. 2018, nr 6, s. 114-117
 • U progu kampanii / z posłem Krzysztofem Bosakiem, kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2020, nr 7/8, s. IX-X
 • W dwudziestą rocznicę konstytucji / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 16/17, s. XVII-XX
 • Wadliwe instytucje / Jan Rokita. W: wSieci. 2017, nr 17/18, s. 38-40
 • Walka z deficytem demokracji i deficytem budżetowym : gawędy przed referendum konstytucyjnym / Stanisław Michalkiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 42, s. XLVI-XLVIII
 • Wielki socjotechniczny eksperyment : z wicemarszałkiem Sejmu, posłem Stanisławem Tyszką rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 9/10, s. XII-XIII
 • Wpływ czynnika historycznego na kształtowanie się podziału terytorialnego państwa / Jan Szreniawski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 217-227
 • Wymiar niesprawiedliwości / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 8, s. LII-LIII
 • Z demokratycznym mandatem / Piotr Skwieciński. W: Sieci. 2018, nr 27, dod. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, s. XIII-XV
 • Zaraz po 3 Maja... / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. VII
 • Zasady ogłaszania aktów prawnych / Lucjan Biliński. W: Bibliotekarz. 2005, nr 12, s. 34-37
 • Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku / Joanna Kowalczyk. W: Język Polski. 2018, nr 1, s. 61-73
 • Życie, prawo do życia, prawo do prywatności - Polska kontra reszta Europy? / Maciej Brachowicz. W: Arcana. 2007, nr 5, s. 126-139

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony