Filia w Biłgoraju - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Tadeusz Różewicz (1921-2014) w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1967 - 2015

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Deus Desideratus : sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza / Wojciech Kruszewski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005.
 • Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza / Irena Górska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.
 • Fragmenty o polskiej literaturze / Andrzej Falkiewicz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; [posłowie Lech Sokół]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; [posłowie Lech Sokół]. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Kartoteka / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
 • Opowiadanie traumatyczne ; Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
 • Poezja. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Poezja. [T.] 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Poezje / Tadeusz Różewicz ; [grafika Jerzego Nowosielskiego]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1987.
 • Proza. T. 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
 • Proza. T. 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
 • Próba rekonstrukcji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : Agencja Autorska i Dom Książki, 1969.
 • Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Sztuki teatralne / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 • Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Teatr. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Wiersze wybrane / Józef Czechowicz ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Wybór poezji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.

Artykuły z czasopism:

 • Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny / Bernhard Hartmann. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 8-10.
 • Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 25-29.
 • Czarna dziura / Justyna Szczęsna. W: Polonistyka. 2000, nr 3, s. 170-172.
 • Czy są wśród nas jacyś ludożercy? Tadeusz Różewicz „List do ludożerców” / Dorota Suchorab. W: Język Polski w Gimnazjum. 2000/2001, nr 2 , s. 36-38.
 • Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska / Seweryna Wysłouch. W: Polonistyka. 2007, nr 6, s. 6-11.
 • Gdy poeta bywa współczesnym apostołem / Maria Jędrychowska. W: Polonistyka. 1992, nr 7-8, s. 474-475.
 • Interpretacje liryki współczesnej w szkole podstawowej : wiersze Tadeusza Różewicza / Lech Słowiński. W: Polonistyka. 1978, nr 5, s. 305-311.
 • Między nicością a wiecznością : Różewicz i Wittgenstein / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 1997, nr 7, s. 417-421.
 • "Kartoteka" Różewicza/Zadary a teatr wyłączonego środka / Patryk Czaplicki. W: Polonistyka. 2008, nr 5, s. 21-25.
 • Koniec i początek : o wierszu Tadeusza Różewicza "Taki to mistrz" / Piotr Kępiński. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 30-32.
 • Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 33-38.
 • Non-stop-pop : Różewicz i kultura masowa / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 11-17
 • Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 53-55.
 • Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka. W: Polonistyka. 1998, nr 1, s. 34-38.
 • O poezji Tadeusza Różewicza / Danuta Grodzka. W: Polonistyka. 1967, nr 6, s. 28-33.
 • O szczególnych właściwościach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza / Andrzej Skrendo. W: Polonistyka. 1999, nr 4, s. 203-207.
 • Podsumowania i powroty / Andrzej Skrendo. W: Polonistyka. 2002, nr 2, s. 122-124.
 • Poezja Tadeusza Różewicza na lekcjach języka polskiego w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej / Danuta Janina Szewczyk. W: Polonistyka. 1983, nr 4, s. 243-249.
 • Przegląd prasy / Piotr Śliwiński. W: Polonistyka. 2001, nr 7, s. 440-441.
 • Przewodnik po labiryncie / Bogumiła Kaniewska. W: Polonistyka. 2007, nr 8, s. 57-59.
 • Przygoda z "Kartoteką" / Antoni Mackiewicz. W: Polonistyka. 1973, nr 3, s. 45-50.
 • Róża świadomości : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Jacek Gutorow. W: Polonistyka. 2002, nr 10, s. 607-611.
 • Różewicz dwukrotnie / Anna Legeżyńska. W: Polonistyka. 2003, nr 1, s. 50-53.
 • Różewicz i Levinas, czyli o "Głosie anonima" i (nie) obecności twarzy / Monika Brzóstowicz-Klajn. W: Polonistyka. 2003, nr 7, s. 420-424.
 • Różewicz - nihilista? : o "Spadaniu" / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 2003, nr 7, s. 416-419.
 • Różewicz - ostatni modernista / Marcin Jaworski. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 18-24.
 • Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 4-7.
 • Symbol Zagłady, materia cierpienia : Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. W: Polonistyka. 2004, nr 10, s. 36-40.
 • Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała. W: Polonistyka. 2006, nr 10, s. 18-24.
 • Szkolne kłopoty z intencją i nowa kartoteka Różewicza / Ewa Nowel. W: Język Polski w Liceum. 2014/2015, nr 1, s. 37-50.
 • Tadeusz Różewicz a sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego / Stanisław Bortnowski. W: Polonistyka. 1989, nr 2, s. 105-130.
 • Tadeusz Różewicz - moralista? nihilista? metafizyk? / Seweryna Wysłouch. W: Polonistyka. 1992, nr 3, s. 177-178.
 • Treny Różewicza / Anna Legeżyńska. W: Polonistyka. 2000, nr 1, s. 57-59.
 • Uwaga: czytanie boli / Violetta Szostak. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 39-45.
 • Wbrew sobie i modom : o twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2012/2013, nr 3, s. 99-103.
 • Wielostronna diagnoza / Olga Wyspiańska-Soszyńska. W: Polonistyka. 2005, nr 5, s. 51-52.
 • Wiersz Tadeusza Różewicza na lekcji w klasie VI / Marianna Borawska. W: Polonistyka. 1973, nr 5, s. 42-45.
 • Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga / Renata Krupa. W: Polonistyka. 2003, nr 2, s. 84-88.
 • Zrywanie masek / Feliks Tomaszewski. W: Język Polski w Gimnazjum. 1999/2000, nr 2, s. 45-55.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1985 - 2020

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Autoagresja : mowa zranionego ciała / Gloria Babiker, Lois Arnold. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019.
 • Dziecięce lęki : o wychowaniu dziecka w świecie, który napawa je lękiem / Mary Ann Shaw. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 1991.
 • Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 1996.
 • Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, Thomas H. Ollendick. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 • Lęk - jak ostatecznie uwolnić się od niego : samodzielne techniki eliminowania niepokoju i depresji / Kazimiera Sokołowska. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2018.
 • Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Lęk u dziecka / Teresa Maria Bochwic. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.
 • Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019.
 • Nie wszystko będzie źle : jak pokonać niepewność, przezwyciężyć własny lęk i osiągnąć stan spokoju / dr Kathleen Smith. - Kraków : Znak Litera Nova, 2020.
 • Pokonać lęki i fobie : jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki? / Judith Bemis, Arm Barrada. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera / Tony Attwood. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
 • Praktyczna psychologia dziecka : wprowadzenie dla rodziców, wychowawców, nauczycieli / Rita Kohnstamm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
 • Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Psychologia lęku przed przyszłością / Zbigniew Zaleski. - Warszawa : Difin, 2018.
 • Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
 • Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / [redakcja naukowa] Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019.
 • W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem / Steven C. Hayes, Spencer Smith. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
 • Sam na placu zabaw : książka o stanach lękowych / Tracy Packiam Alloway. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2019.
 • Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo / Irena Pospiszyl. - Warszawa : PWN, 2019.
 • Terapia samouszkodzeń / Barent W. Walsh. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Zaburzenia lękowe / Stanley Rachman. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Zalękniony mózg : jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się / Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Carle. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.
 • Życie bez lęku : porady dla tych, którzy się boją / Jan-Otto Ottoson. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Autoagresja - poznawcza teoria Ja Roya Baumeistera / Karolina Morawska. W: Remedium. 2012, nr 5, s. 10-11.
 • Autodestrukcja wśród dzieci / Anna Chwist. W: Edukacja i Dialog. 1996, nr 8, s. 9-12.
 • Autodestruktywność wśród młodzieży / Katarzyna Frączek. W: Nowa Szkoła. 2011, nr 2, s. 61-62.
 • Co to jest fobia szkolna? / Agnieszka Witkowska, Sławomir Jabłoński. W: Edukacja i Dialog. 1999, nr 2, s. 44-50.
 • Czynniki atmosfery szkolnej i lęk / Barbara Karolczak-Biernacka. W: Edukacja. 1991, nr 1, s. 67-78.
 • Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 142-149.
 • Fobia szkolna / Julia Kochelak. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 12-13.
 • Formy obrony przed lękiem u uczniów i ich rodziców / Teresa Bach-Olasik. W: Edukacja. 1989, nr 1, s. 59-68.
 • Jak zatrzymać przy życiu? Cz. 2 / Monika Główczak-Polak, Magdalena Mastalerz. W: Remedium. 2013, nr 9, s. 20-21.
 • Kiedy gaśnie nadzieja. Cz. 1 / Monika Główczak-Polak, Magdalena Mastalerz. W: Remedium. 2013, nr 7-8, s. 44-46.
 • Kiedy szkoła przestrasza / Joanna Kułakowska. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 2, s. 62-69.
 • Komunikują się autoagresją (czyli stereotypie, autostymulacja i autoagresja jako rodzaj działań komunikacyjnych) / Marzena Machoś-Nikodem. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 35-39.
 • Kultura konsumpcyjna jako generator nienawiści wobec własnego ciała - perspektywa pedagogiki emancypacyjnej / Anna Babicka. W: Edukacja i Dialog. 2011, nr 3/4, s. 42-47.
 • Lęk i szkoła / Teresa Bach-Olasik. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 3, s. 158-166.
 • Lęk poraża małego ucznia / Ewa Jasion. W: Edukacja i Dialog. 2002, nr 7, s. 58-60.
 • Lęk szkolny (bibliografia w wyborze) / Janina Madejska. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 3, s. 166-167.
 • Lęk szkolny / Mikołaj Jalinik. W: Edukacja i Dialog. 1995, nr 6, s. 56-58.
 • Lęk w szkole / Teresa Bach-Olasik. W: Edukacja. 1986, nr 3, s. 73-83.
 • Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież / Danuta Borecka-Biernat. W: Edukacja. 2002, nr 4, s. 50-65.
 • Piercing formą autoagresji / Gracjana Pawlak. W: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 53-59.
 • Przyczyny lęków u dzieci / Elżbieta Jundziłł. W: Problemy Rodziny. 1998, nr 4, s. 21-25.
 • Rany na ukojenie / Katarzyna Siemieniuch. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 1, s. 99-104.
 • Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia / Teresa Bach-Olasik. W: Nowa Szkoła. 1993, nr 4, s. 212-217.
 • Rwać włosy z głowy / Anna Nowosielska, Patrycja Kozera. W: Charaktery. 2007, nr 4, s. 68-71.
 • Samobójstwa a Internet / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2012, nr 5, s. 12.
 • Samookaleczenia / Marcin Misztal. W: Wychowawca. 2014, nr 2, s. 20-21.
 • Sposoby na lęki / Jarosław Cieśla. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 3, s. 124-125.
 • Środowisko rodzinne w kształtowaniu wzorów autodestrukcyjnych / Marta Latoszewska. W: Remedium. 2011, nr 12, s. 10-11.
 • Zachowania autodestruktywne u dzieci / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2012, nr 4, s. 6-7.
 • Z badań nad rodzinnymi uwarunkowaniami lęku u młodzieży / Barbara Harwas-Napierała. W: Problemy Rodziny. 1985, nr 1, s. 41-44.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 1 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 9, s. 24-25.
 • Życie na ostrzu noża. Cz. 2 / Krystian Labuda. W: Remedium. 2008, nr 10, s. 26-27.

Edukacja zdrowotna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2014

Wyboru dokonał(a) : Małgorzata Tyburska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej ; [oprac. przez zespół pracowników Barbarę Woynarowską et al.] ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : KBPRiW UW, 2001.
 • Biologia środowiskowa : program nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska w kl. IV - VIII szkoły podstawowej : (autorski) / Barbara Klimuszko. - Warszawa : "Żak" Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1996.
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2000.
 • Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 • Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.
 • Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "Zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Łódź : Akademia Medyczna, 1999.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
 • Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003.
 • Promowanie zdrowia w szkole / Władysław Pańczyk ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Opieki i Wychowania ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział Zamość. - Zamość : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.
 • Spójrz inaczej. [T. 3], Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 7-8 szkół podstawowych / Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Tomasz Kołodziejczyk. - Starachowice : Wydawnictwo ATE, 1998.
 • Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej / pod red. nauk. Dobrosława Bilskiego. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010.
 • W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2007.
 • Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002.
 • Zanim spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska et al. ; oprac. całości Alicja Pacewicz] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, 1994.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Fromel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010, nr 8, s. 11-15.
 • Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 16-18.
 • Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 16-18.
 • Bawimy się razem - pomagamy osobie poszkodowanej / Michał Bronikowski, Grażyna Gulczyńska, Krystyna Mazurkiewicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 1, s. 12-15.
 • Bliżej pedagogiki zdrowia - część pierwsza / Andrzej Pawłucki. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . 2009, nr 2, s. 4-12.
 • Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.. W: Życie Szkoły. [R.] 66, nr 2 (2011), s. 30-34.
 • Dentystyczna przygoda Baby Jagi / Dorota Dankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 74-75.
 • Dieta na szóstkę / Katarzyna Moskal. W: Psychologia w Szkole . 2014, nr 5, s. 103-107.
 • Dlaczego nie chcą chcieć / Zbigniew Cendrowski. W: Lider. 2008, nr 4, s. 13-18.
 • Dlaczego palenie papierosów szkodzi zdrowiu? / Halina Szczepaniec.W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 5, s. 22-23.
 • Edukacja i wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 29.
 • Edukacja prozdrowotna : monitorowanie sprawności fizycznej / Dorota Kamień. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014, nr 7, s. 4-7.
 • Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 9, s. 15-20.
 • Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 6, s. 4-10.
 • Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s. 12-18.
 • Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz. W: Życie Szkoły. 2004, nr 2, s. 67-7
 • Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 1/2, s. 25-26.
 • Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy. W: Wychowanie na Co Dzień. 2012, nr 1/2, s. 28-32.
 • Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak. W: Chowanna. R. 31, T. 2 (2008), s. 169-179.
 • Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak. W: Wychowanie na Co Dzień. 2009, nr 6, s. 19-21.
 • Edukacja żywieniowa - na lekcjach wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Cierot, Michał Bronikowski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 3, s. 23-30.
 • Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik. W: Remedium . 2013, nr 6, s. 21-22.
 • Literatura w walce z nałogami : scenariusz edukacji antyalkoholowej / Iwona Małgorzata Sobieszczuk. W: Wychowawca. 2009, nr 2, s. 24-26.
 • Zdrowie człowieka w treściach kształcenia według oceny studentów pedagogiki specjalnej jako przyszłych pedagogów / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 7/8, 24-29.
 • Moja sprawność i zdrowie : alternatywa dla wuefu / Tomasz Frołowicz. W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 7/8, s. 31-33.
 • Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w persektywie współczesnego dyskursu pedagogów / Andrzej Pawłucki. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 3/4, s. 4-9.
 • Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 3, s. 26-31.
 • Nic nad zdrowie.../ Grażyna Rura. W:Życie Szkoły.2009, nr 4, s. 10-13.
 • Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska - Ślężyńska, Jan Ślężyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 8/9, s. 24-28.
 • Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski. W: Kultura Fizyczna. 2009, nr 5/6, s. 1-13.
 • Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. R. 53, nr 4 (2013), s. 3-11.
 • Problematyka kultury zdrowotnej - w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 9-12.
 • Promocja zdrowia : jakość żywności i żywienia / Magdalena Krzelowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2014, nr 10, s. 8-13.
 • Przedszkole : kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych / Katarzyna Wiecheć. W: Remedium .-2014, nr 7/8, s. 21-23.
 • Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej- na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2006, nr 2, s. 31-36.
 • Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej - opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 4-8.
 • Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2013, nr 2, s. 34-39.
 • Psychika a stan skóry / Barbara Włudyka. W: Aura. 2013, nr 5, s. 32-33.
 • Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński. W: Wychowawca. 2008, nr 7/8, s. 33-35.
 • Szkolna edukacja zdrowotna - szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010, nr 3, s. 4-6.
 • Szkoła może uczyć jedzenia / Katarzyna Klimek-Michno. W: Psychologia w Szkole . 2014, nr 5, s. 97-102.
 • Szkoła promująca zdrowie po 20 latach: dorobek, bariery, perspektywy / Barbara Woynarowska. W: Remedium .2012, nr 12, s. 1-3.
 • Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów / Gabriela Piechaczek-Ogierman. W: Ruch Pedagogiczny. 2009, nr 3-4, s. 85-93.
 • Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 6, s. 17-18.
 • Urea, czyli mocznik / Barbara Włudyka. W: Aura. 2013, nr 9, s. 34-35.
 • Wiem co jem - żyję zdrowo i kolorowo / Jolanta Piętowska, Katarzyna Zielińska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 9, s. 13-14.
 • Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2009, nr 8, s. 17-20.
 • Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska. W: Chowanna. R. 31, T. 2 (2008), s. 181-190.
 • Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 27-32.
 • Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 27-32.
 • Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko. W: Wychowawca. 2008, nr 7-8, s. 5-6.
 • Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 5-6.
 • Wychowanie zdrowotne - jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. De Tchorzewski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 9, s. 4-9.
 • Zapobiegamy uzależnieniom / Renata Sowada. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 3, dod., s. (6)-(7).
 • Zdrowie człowieka w treściach kształcenia według oceny studentów pedagogiki specjalnej jako przyszłych pedagogów / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 7/8, 24-29.
 • Zdrowie jako wartość / Tadeusz Maszczak. W: Kultura Fizyczna. 2006, nr 9/12, s. 23-27.
 • Zdrowie, wychowalność i rodzinność człowieka w ujęciu aksjofilozoficznym / Andrzej W. Janke. W: Wychowanie na Co Dzień. 2011, nr 9, s. 3-12.
 • Zdrowotne walory ruchu na łonie natury - od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2007, nr 10, s. 9-12.
 • Zdrowotne walory ruchu na łonie natury / Feliks Rochowicz. W: Wychowawca. 2008, nr 9, s. 7-9.
 • Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska. W: Wychowawca. 2009, nr 5, s. 28-29.

Poradnictwo Zawodowe w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1985-2019

Wyboru dokonał(a) : Małgorzata Tyburska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Difin, 2009.
 • Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001.
 • Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, cop. 2006.
 • Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009.
 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
 • Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006.
 • Ku czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska.- Toruń : "Mado", 2014.
 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018.
 • Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz ; Fundacja Realizacji Programów Społecznych. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, cop. 2011.
 • Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.
 • Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016
 • Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
 • Problemy orientacji zawodowej / Wanda Rachalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Rola szkół zawodowych i zakładów pracy w orientacji zawodowej / Stanisław Szajek ; Instytut Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
 • Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002.
 • Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011.

Artykuły z czasopism:

 • 100 lat polskiego poradnictwa zawodowego w systemie edukacji / Grażyna Sołtysińska. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 123-130.
 • Akademickie Biura Karier : badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk.
  W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 38-56.
 • Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - Projekt COST A23 ITeE - PIB / Tomasz Kupidura, Henryk Bednarczyk.W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 2, s. 93-110.
 • Aspekty zmiany zawodu w kontekście związku zawodoznawstwa z naukami o pracy ludzkiej / Ryszard Parzęcki.W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, nr 1, s. 36-38.
 • Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów a współczesny rynek pracy / Michał Kwiatkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 33-42.
 • Bezrobocie barierą samodzielności / Jadwiga Raczkowska.W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2014, nr 2, s. 3-13.
 • Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin.W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Blogowa autopromocja / Małgorzata Leśniewska-Gajewska.W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 10-12
 • Brytyjski model poradnictwa / Renata Fijałkowska, Aleksandra Marcinkowska.W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 83-85.
 • Butni zaklinacze deszczu / z prof. Augustynem Bańką, psychologiem, rozmawia Anna Raczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 5/6, s. 31-36.
 • Centrum Rozwoju Talentów / Kariona Chamier-Ciemińska.W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 6-10.
 • Co dalej ze mną? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 18, s. 14.
 • Co jeszcze warto wiedzieć? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 4.
 • Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik ; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko.W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 22-26.
 • Cyfrowy świat zawodów na Mapie Karier czyli Sposoby na poznawanie zawodów w bibliotece szkolnej / Magdalena Brewczyńska.W: Biblioteka w Szkole. 2019, nr 5 dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 3-5.
 • Czego nam brakuje? : superwizje - wsparcie dla doradców zawodowych / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 53-54.
 • Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje opisów informacji o zawodach? / Mirosław Górczyński. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 55-63.
 • Czytam wędrując ku dorosłości... : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2018, nr 2, s. 34-38.
 • Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 22-24.
 • Diagnoza funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce / Sylwia Pakulniewicz-Błońska. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 159-164.
 • Diagnozowanie talentów jako warunek efektywnego Doradztwa zawodowego i Coachingu kariery / Przemysław Walter. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 8-12.
 • Dobre doradzanie to zawodowstwo / Cezary Atelak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 76-79.
 • Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy / Marian Piekarski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 75-82.
 • Doradztwo zawodowe - szansa czy konieczność? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 1.
 • Doradztwo zawodowe : koniecznie obecne we współczesnej szkole / Maria Baczyńska. W: Edukacja i Dialog. 2008, nr 2, s. 27-28.
 • Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50+ wobec przemian i wyzwań rynku pracy / Daniel Kukla. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2014, nr 3, s. 153-154.
 • Doradztwo zawodowe prof. Berndta Joachima Ertelta / Joanna Górna, Daniel Kukla. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2014, nr 4, s. 207-209.
 • Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja, Dorsz vel Drożdż. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 18-21.
 • Działalność biur karier w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Mirosław Żurek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 4, s. 79-91.
 • Efekt trwałości / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 30/31, s. 16.
 • Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy / Edward Dolny, Zenon Wiśniewski. W: Polityka Społeczna. 2013, nr 3, s. 30-34.
 • Ewaluacja pracy doradcy zawodowego / Marcin Woźniak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 13-18.
 • Fryzjer, lekarz, strażak... : zabawy nie tylko w kącikach zainteresowań / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 1, s. 22-24.
 • Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych - miejsce wymiany doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami / Agnieszka Dobbek-Szuta. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 19-22
 • Głos - narzędzie pracy doradcy zawodowego / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 39-43.
 • I co dalej...?. W: Remedium. 2017, nr 6, s. 8-9.
 • Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy / Katarzyna Misiowiec. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 142-147.
 • Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy / Anna Kicior.
  W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 132-141.
 • Innowacyjny model poradnictwa zawodowego w Chełmie / Anna Antczak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 53-56.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 3, s. 44-47.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Cz. 2 / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 47-51.
 • Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych : założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski. W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 19-27.
 • Koncepcja uczenia się przez całe życie - jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei / Małgorzata Zaremba. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 154-158.
 • Kontrakcja działań aktywizacyjnych szansą na pomoc osobom bezrobotnym / Maciej Kalski. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 30-31.
 • Kończymy studia i co dalej? / Wiesław Tomczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 2, s. 113-122.
 • Kreatywni w edukacji / Ewa Sujecka. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 40-42.
 • Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach / Elżbieta Sałata. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 64-74 .
 • Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 4, s. 125-138.
 • Mapa pomocy doradczej dla przedsiębiorców - praktyczne sposoby promocji usług / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 24-27.
 • Mapa poznania siebie : praca z uczniem o SPE / Joanna Góra – Olszewska. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 41-42.
 • Metoda DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu - doświadczenia z projektu "CLL - Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" / Dorota Nawrot. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 98-110.
 • Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej / Dorota Koprowska, Jolanta Religa. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, nr 3, s. 29-40.
 • Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Andrzej Michalik. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 1, s. 50-54.
 • Na ścieżkach zawodowych z Mapą Karier / Kamil Śliwowski. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 5, s. 64-66.
 • Nauczanie kreatywności - szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 5-8.
 • Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 1, s. 16-17.
 • Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły podstawowej w określeniu skłonności zawodowych / Agnieszka Ciereszko. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 35-38.
 • Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym / Dorota Koprowska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 2, s. 100-106.
 • O przemianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 32-34.
 • Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy UAM Poznań, 22 października 2014. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, nr 3, s. 156-157.
 • Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 3, s. 39-41.
 • Orientacja zawodowa : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Pikulska Barbara. W: Biblioteka w Szkole. 2003, nr 12, s. 11-12.
 • Planowanie przyszłości uczniów / Julia Jajkiewicz. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 3, s. 54-55.
 • Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 25-28.
 • Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego, czyli Doradca zawodowy w mojej szkole / Mateusz Szpyrka. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 2, s. 115-117.
 • Podstawowe teorie w obszarze pedagogiki pracy. Cz. 3 / Zygmunt Wiatrowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 1, s. 50-58.
 • Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 42-45.
 • Poradnictwo wraca do urzędów pracy? : krótka relacja z Konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia / Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 5-6.
 • Poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 4, s. 22-23.
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością / Łukasz Bednarczyk, Malwina Rogala. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 184-191.
 • Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własych / Daniel Kukla, Marta Zając. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 1, s. 52-65.
 • Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa / Barbara Baraniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 4, s. 96-104.
 • Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska. W: Chowanna. 2004, t. 2 (23), s. 33-41.
 • Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek. W: Polityka Społeczna. 2016, nr 9, s. 3-9.
 • Postawy absolwentów wobec procesu przechodzenia z edukacji zawodowej do pracy / Aleksander Hauziński. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 1, S. 129-146.
 • Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz - uchodźcy w Polsce a wyzwania doradztwa zawodowego / Anna Karbowniak. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 5-6.
 • Praca doradcy zawodowego w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Kępińska-Frąckowiak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 28-30.
 • Prawie jak terapeuci / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 36, s. 4.
 • Prawne aspekty poradnictwa / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 72-75.
 • Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym / Anna Nowel-Śmigaj. W: Język Polski w Gimnazjum 2018/2019, nr 2, s. 25-46.
 • Projekt 15+ / Henryk Jarosiewicz. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 40-46.
 • Przed wyborem zawodu / Lidia Golba. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 74-79.
 • Przedsiębiorca na rynku - tajniki prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 33-38.
 • Przez wodę i ogień - znaczenie refleksji i pokory w byciu doradcą zawodowym / Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 55-57.
 • Przygotowanie zawodowe pracownika - model współdziałania głównych aktorów rynku pracy / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 34-39
 • Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / Danuta Michalska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 10, s. 46-48.
 • Rola Doradztwa Zawodowego w Biurach Karier (na przykładzie doradztwa zawodowego w Biurze Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józef Tischnera) / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 39-41.
 • Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów / Marta Dobrzyniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 1, s. 93-102.
 • Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym / Elwira Litaszewska, Sylwia Polcyn-Matuszewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 9, s. 50-53.
 • Samodzielność w koncepcjach doradztwa zawodowego / Joanna Nawój-Połoczańska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 36-37.
 • Siedleckie Forum Rynku Pracy / Anna Laszuk. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 53-54.
 • Skutecznie, konsekwentnie z energią, czyli "Aktywni" w działaniu / Ewa Sujecka, Mirella Szcześniak ; rozm. przepr. Agata Jędrysko. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 45-48.
 • Spostrzeganie znaczenia miejsca przez uczestmików szkoleń / Arleta Hrehorowicz. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 32-37.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 1, Strategie budowania przewagi konkurencyjnej w poszukiwaniu zatrudnienia / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 5-10.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 2 / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 5-9
 • Superwizje w doradztwie zawodowym / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 27-29.
 • System poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w opiniach doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia / Rafał Muster. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 7, s. 23-27.
 • Szkolne zawodoznawstwo / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 80-82.
 • Targi zawodów jako przykład skutecznej informacji zawodowej / Anna sarczyńska, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 11-13.
 • Test Mirror - diagnoza osobowości i doradztwo / Konrad Hryniewicz. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 25-30.
 • Testy w poradnictwie zawodowym - żeby doradca pozostał doradcą / Maciej Barczak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 18-20.
 • Trudne poszukiwanie szczęścia : ile psychologa zawiera w sobie doradca zawodowy? / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 5-8.
 • Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy / Krzysztof Symela. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 3, s. 24-36.
 • Urząd pracy jako przestrzeń dla dialogu / Anna Sarczyńska, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 10-11.
 • W kręgu nowożytnych praktyk poradniczych - podejście socjodynamiczne V. Peavy'ego / Barbara Górka, Anna Górka. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 28-30.
 • W poszukiwaniu szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości / Krzysztof Linowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 4, s. 114-131.
 • Why are certain Employment Support skills important? / David Imber. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 71-83.
 • Wizerunek Doradcy Zawodowego / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 5-7.
 • Włochy były jego drugą ojczyzną / Alina Kochańczyk. W: Akcent (Lublin). 2015, nr 3, s. 32-39.
 • Współczesność. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 60-73.
 • Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienia / Marta Gosławska-Miranowicz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 148-153.
 • Z dala od tablicy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 36, s. 15.
 • Z punktu widzenia dyrektora : aktywnie i innowacyjnie w przyszłość! / Robert Wróbel. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 41-43.
 • Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 54-57.
 • Zawodowa kapsuła czasu Klasy 3b / Monika Grabowska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 50-51.
 • Zawody przyszłości a transfer kompetencji / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 14-17.
 • Związki Wiktora Weintrauba z „Kulturą” w czasach rzymskich w świetle jego korespondencji z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Urszula Klatka. W: Ruch Literacki. 2008, nr 1, s. 101-111.

Edukacja przez zabawę

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2020

Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 365 eksperymentów na każdy dzień roku / [aut. i red. nacz. Anita von Saan ; tł. Marta Walewska ; il. Dorothea Tust]. - Konstancin-Jeziorna : Rea-SJ, 2015. 44318
 • 365 gier i zabaw na każdy dzień roku / [aut. Tom Dahlke ; tł. Monika Michałowska ; il. Dorothea Tust, Marc Margielsky]. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, dr. 2016. 44415
 • 365 niegłupich zabaw po szkole / Sheila Ellison, Judith Gray ; przełożyła Katarzyna Rudzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 44890
 • Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Marty Jackowskiej, Hanny Rubinkowskiej oraz Pawła Średzińskiego. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. 41995
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41383
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41384
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka].- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41386
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009. 41385
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz ; [aut. tekstów piosenek Dariusz Biegacz]. - Wyd. 2 popr. - Rzeszów : "Fosze", 2006. 39511 czyt.
 • Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2000. 38255 czyt.
 • Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych / Teresa Siek-Piskozub. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. 37165 czyt.
 • Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : "Cyklady", 1999. 373.2 39738 czyt.
 • Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. 42596
 • Gry i zabawy wyciszające / [Natalia Minge, Krzysztof Minge ; ilustracje Anna Gniady]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2018. 44609
 • Gry i zabawy z dawnych lat / Katarzyna Piętka ; il. Agata Raczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016. 44288
 • Gry psychologiczne w szkole / Jarosław Jagieła. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. 39102
 • Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość : o zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie / Agnieszka Lasota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. 42461
 • Jak rozwijać wiarę w siebie : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z jęz. fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016. 44251
 • Metoda Montessori na cztery pory roku : 70 zabaw edukacyjnych / Brigitte Ekert ; [tłumaczenie Katarzyna Skawran]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018. 44678
 • Metoda Montessori od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; tłumaczenie Katarzyna Skawran. -Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 44859
 • Metoda Montessori do trzeciego roku życia : rady dla rodziców i zabawy dla dzieci na cały dzień / Charlotte Poussin ; tłumaczenie: Katarzyna Skawran. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2018. 44693
 • Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 41271

Artykuły z czasopism:

 • Australijskie abecadło : scenariusz zabawy świetlicowej / Joanna Hoffmann. W: Świetlica w Szkole. - 2014, nr 6, s. 9-11.
 • Bałwankowy przyjaciel : propozycje zabaw dla dwu-, trzyletnich / Gabriela Gąsienica. W: Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 48-50.
 • Bawiły się dzieci paluszkami... / Elżbieta Witkowicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 32-34.
 • Czas na podróże - małe i duże / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 10-14.
 • Czytelnictwo, opowiadanie bajek , baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann. W: Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 3-5.
 • Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 1, s. 26-27.
  Ćwiczenia i zabawy dla dzieci zahamowanych społecznie i emocjonalnie / Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 5, s. 11-12.
 • Dąsy i pląsy na letniej łące : propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych inspirowanych bajką dla dzieci cztero- i pięcioletnich / Dagmara Czyż. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 7/8, s. 72-75.
 • Doświadczanie ciszy przez zabawę / Jolanta Olkusz. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 16-20.
 • Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 24-30.
 • Emocje i "edutainment", czyli więcej pytań niż odpowiedzi / Joanna Anioł. W: Przegląd Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 67-77.
 • Gry - świat zabawy i nauki w jednym / Witold Szwajkowski. W: Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 8-11.
 • Metoda dynamicznych obrazów : Zabawa jako forma eksploracji lektury / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 6, s. 32-36.
 • Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej : metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 34-38.
 • Między zabawą a pracą w przestrzeni życia dziecka / Monika Jurewicz. W: Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 24-36.
 • Nowoczesna edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli gry i zabawy ruchowe w nauczaniu matematyki / Magdalena Lelonek, Beata Bugajska-Jaszczołt. W: Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 39-49.
 • Rola zabawy w aktywności poznawczej dziecka w pierwszej klasie / Janusz Rusaczyk. W: Wychowawca. - 2018, nr 2, s. 12-17.
 • Śpiewanie i słuchanie muzyki z zabawami i innymi aktywnymi działaniami w edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Słyk. W: Wychowanie Muzyczne. - 2016, nr 5, s. 37-45.
 • Teoria zabawy. Cz. 1-2 / Mieczysław Kozłowski. W: Remedium. - 2013, nr 5, s. 32 ; nr 6, s. 32.
 • Zabawa i nauka : scenariusze zajęć / Agnieszka Olejarz. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 3, s. 11-14.
 • Zabawy dla nauki / Jarosław Cieśla. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 152-154.
 • Zabawy i gry rozwijające umysły sześciolatków : metodyka wdrażania dzieci w układanie gier i i ch rozgrywanie / Jan Amos Jelinek. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 7/8, s. 42-51.
 • Zabawy rozwijające aktywność poznawczą dziecka / Janusz Rusaczyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 4/5, s. 7-11.
 • Zabawy rozwijające zmysł dotyku / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 8, s. 14-16.
 • Znaczenie muzyki, ruchu i tańca w pracy z dziećmi w metodach pedagogiki zabawy / Natalia Martenka. W: Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 4, s. 35-38.

Święty Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Biłgoraju

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2015

 Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Australijska wiosna / Marek Skwarnicki. - Kraków : "Znak", 1988.
 • Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003.
 • Błogosławiony Jan Paweł II : historia życia / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2011.
 • Dar bez kresu / Jan Paweł II ; zdjęcia Adam Bujak ; projekt graf. Andrzej Stroka ; [wybór tekstów Andrzej Baczyński]. - Kraków : "Kwadrat" : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 1997.
 • Do chorych i cierpiących / Jan Paweł II. - Kraków : "M", cop. 2000.
 • Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Elementarz etyczny / Karol Wojtyła. - Lublin : TNKUL, 1999.
 • Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999.
 • Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.
 • Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Alina Rynio. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny ; [aut. Antoni Bartoszek et al.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005.
 • Jan Paweł II / [Jan W. Góra ; il. Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008.
 • Kochana stara buda ... / Zbigniew Bieniasz. - Wadowice : Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 1986.
 • Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. - Lublin : TN KUL, cop. 2001.
 • Nauczanie społeczne 1982. T. 1 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Wydawnictwo, 1986.
 • Nauczanie społeczne 1982. T. 2 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Wydawnictwo, 1986.
 • Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.
 • Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984.
 • Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
 • Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Odwagi ! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / Jan Paweł II. - Poznań : "W Drodze", 1987.
 • Ojciec Święty w Lublinie : 9 czerwca 1987 / [oprac. red. Anna Wójcik]. - Lublin : Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1988.
 • Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
 • Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2005.
 • Pielgrzymka do świata / tekst Mieczysław Maliński, zdjęcia Arturo Mari, Ryszard Rzepecki. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Interpress", 1988.
 • Poezje zebrane / Karol Wojtyła. Tryptyk rzymski / Jan Paweł II ; fot. Adam Bujak ; [oprac. poezji Marek Skwarnicki]. - Kraków : "Biały Kruk", 2003.
 • Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1984.
 • Przybyłem, spojrzałem, Bóg zwyciężył! : praca zbiorowa / pod red. Waleriana Moroza. - Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Michalineum, 1985.
 • Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem? / Tadeusz Styczeń. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001.
 • Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : przesłanie moralne Kościoła : w 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio" / red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.
 • Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / [red. prowadzący Teresa Król]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006.
 • Zamach na papieża / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

Artykuły z czasopism:

 • Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul. W: Polonistyka. 2008, nr 8, s. 15-18.
 • Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 5-7.
 • Bliżej nauczania Jana Pawła II / Mateusz Mazurek. W: Wychowawca. 2014, nr 4, s. 31-32.
 • Dominikanin, rabin i dwóch papieży / o. Tomasz Dostatni. W: Tanew. 2014, nr 20, s. 6-7.
 • Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber. W: Katecheta. 2004, nr 10, s. 37-42.
 • Droga naukowca - drogą przez góry / Janusz Mastalski. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 8, s. 30-33.
 • Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar. W: Katecheta. 2004, nr 11, s. 53-61.
 • Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska. W: Wychowawca. 2011, nr 3, s. 8-11.
 • Jan Paweł II do młodych : dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 32-34.
 • Jan Paweł II i tajemnica światła / Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 7-8.
 • Jan Paweł II już święty / Maria Szado. W: Nowa Gazeta Biłgorajska. 2014, nr 17, s. 28.
 • Jan Paweł II o młodych dla młodych / Danuta Bula. W: Język Polski w Gimnazjum. 2013/2014, nr 3, s. 83-90.
 • Jan Paweł II o sporcie / Zbigniew Dziubiński. W: Kultura Fizyczna. 2002, nr 7-8, s. 1-2.
 • Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński. W: Wychowawca. 2006, nr 1, s. 16-17.
 • Jan Paweł II o wolności / Piotr Kupczak. W: Aspekty. 2009, nr 6, s. 37-41.
 • Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer. W: Wychowawca. 2008, nr 12, s. 7-8.
 • Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 4, s. 10-17.
 • Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, papież / Marian Kucała. W: Język Polski. 2002, nr 3, s. 161-164.
 • Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios. W: Wychowawca. 2009, nr 4, s. 24.
 • Jest w Watykanie kaplica, która czeka... : o medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej Jana Pawła II / Alicja Krawczyk. W: Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 1, s. 9-12.
 • Listy do Ojca Świętego / Maria Wróż. W: Polonistyka. 2006, nr 1, s. 58-59.
 • “Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...”. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 34-37.
 • Miłość według Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń. W: Edukacja i Dialog. 2003, nr 10, s. 4-9.
 • Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwstów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek. W: Język Polski w Gimnazjum. 2006/2007, nr 4, s. 39-45.
 • Mistrz dialogu / Wanda Mikicka. W: Wychowawca. 2008, nr 6, s. 8-9.
 • Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia / Emilian Gołąbek. W: Katecheta. 2005, nr 7/8, s. 69-74.
 • “Nauczycielu Dobry, co mam czynić...?” (Mk 10,17) : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Kłusek. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 49-54.
 • Nawet dzielnicowy nie wierzył, że mogę się zmienić, a Papież tak" : pokolenie Jana Pawła II - pokolenie zwycięzców / Emilian Gołąbek. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 8-15.
 • Nazywanie Jana Pawła II w polskiej telewizji / Przemysław Wiatrowski. W: Język Polski. 2006, nr 5, s. 329-337.
 • Nie pozwólcie umrzeć nadziei / Halina Mol, Iwona Pasławska-Smęder, Małgorzata Wątkowska. W: Wychowawca. 2007, nr 4, s. 29-30.
 • Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 - 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s. 20-22.
 • O edukacji jutra na tatrzańskich szklakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek. W: Wychowanie na Co Dzień. 2008, nr 7-8, s. 3-8.
 • Odwołania do Hymnu o miłości św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek. W: Język Polski w Gimnazjum. 2005/2006, nr 4, s. 7-11.
 • O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik. W: Polonistyka. 1997, nr 10, s. 604-606.
 • Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II / Władysław Makarski. W: Język Polski. 2005, z. 3, s. 161-170.
 • Osobliwości stylu Jana Pawła II / Jan Miodek. W: Język Polski. 1988, nr 4-5, s. 230-233.
 • Pedagogika świadectwa Jana Pawła II / Grzegorz Łuszczak. W: Katecheta. 2005, nr 9, s. 4-10.
 • Personalistyczny wymiar wychowania : z nauczania Jana Pawła II / Wojciech Drzeżdżon. W: Wychowawca. 2011, nr 9, s. 5-7.
 • Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : scenariusz wystawy / Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 27-29.
 • Poezja Karola Wojtyły - "sztuką widzenia myśli" / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka. 2001, nr 8, s. 452-459.
 • Przed "Sklepem z Aniołami": scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 20-26.
 • Przesłanie Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 20-21.
 • Rok 2015 - z potrójnym patronatem / Halina Ewa Olszewska. W: Tanew. 2015, nr 23, s. 28-29.
 • Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk. W: Wychowawca. 2011, nr 4, s. 14-15.
 • Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata. W: Język Polski. 2007, nr 3, s. 182-188.
 • Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch. W: Wychowawca. 2009, nr 10, s. 24-26.
 • “Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie...”. Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla klas ponadgimnazjalnych / Agnieszka Banasiak. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 38-43.
 • Śmierć bezradna wobec miłości / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2005, nr 5, s. 6-7.
 • Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla starszych klas szkoły podstwowej / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 21-23.
 • Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Konrad Zieliński. W: Kultura Fizyczna. 2000, nr 5/6, s. 11-15.
 • “Totus Tuus” - testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 23-31.
 • Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka. 2008, nr 7, s. 18-25.
 • Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Maria Łazar. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2008, nr 10, s. 44-46.
 • Wartościowanie w wypowiedziach Jana Pawła II / Elżbieta Laskowska. W: Język Polski. 2001, nr 1/2, s. 20-23.
 • Wieczór Jana Pawła II / Marzena Lamch. W: Wychowawca. 2008, nr 4, s. 27-28.
 • Wielki pontyfikat : korelacja lekcji religii z geografią / Krzysztof Rajewicz, Daniela Dawidziak. W: Katecheta. 2004, nr 2, s. 47-49.
 • Wielki Sportowy Jubileusz Roku 2000 / Jan Paweł II (papież) ; opracowanie Zbigniew Dziubiński. W: Kultura Fizyczna. 2001, nr 3/4, s. 23-26.
 • “Wolności nie można tylko posiadać” : katecheza parafialna pogłębiająca treści Lednicy 2005 / Julita Nagel. W: Katecheta. 2005, nr 12, s. 46-52.
 • Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Janusz Mastalski. W: Wychowawca. 2003, nr 3, s. 14-17.
 • “Wzgórze w krainie Moria” na podstawie : Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Medytacje, Kraków 2003 / Mirosława Tobiś. W: Katecheta. 2004, nr 1, s. 30-34.
 • Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 30.
 • Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej / Czesława Baś. W: Wychowawca. 2010, nr 4, s. 20-21.
 • Zdrowie i miłość : Jan Paweł II - pro memoria / Andrzej Pawłucki. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 6/7, s. 4-7.
 • Z drżeniem czy bez drżenia sumienia? : dla szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Kłusek. W: Katecheta. 2005, nr 6, s. 45-48.

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony