Filia w Hrubieszowie - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Juliusz Słowacki. Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1959-2009

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

 • Dramat i romantyczne „Ja”: studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu / Agnieszka Ziołowicz. - Kraków : „UNIVERSITAS”, 2002. - S. 211-263: Słowackiego dramaty „Ja”.
 • Ja – chór : o roli chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego / Agnieszka Ziołowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, R. 88, z. 4, s. 23-35.
 • Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Warszawa : „Interpress”, 1981.
 • Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
 • Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : „Czytelnik”, 1982.
 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / opracował Eugeniusz Sawrymowicz ; przy współpracy Stanisława makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
 • Kombatanci i podróżnicy / Artur Międzyrzecki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1960.
 • Podróż Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
 • Portret Słowackiego / Paweł Hertz. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 • Słowacki – poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Warszawa : „Wspólna Sprawa” Wydawnictwa Oświatowe, 1961.
 • Słowacki : romans życia / opracował Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 • Słowacki Juliusz / Iwona Węgrzyn // W: Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005. - S. 658 - 660.
 • Śladami Słowackiego / Marek Troszyński // Wiedza i Życie. - 1999, nr 11, s. 58-61.
 • W kręgu bliskich poety : listy rodziny Słowackiego / opracowali Stanisław Makowski i Zbigniew Sudolski ; pod red. Eugeniusza Sawrymowicza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
 • W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

UTWORY JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 • Anhelli / Juliusz Słowacki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1987.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki ; opracował Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 • Beniowski / Juliusz Słowacki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 • Dramaty : (wybór). T. 1-2 / Juliusz Słowacki ; [wybór utworów wg wydania „Dzieł” pod red. Juliana Krzyżanowskiego z 1959 r.] - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 • Dzieła wybrane. T. 1-3 / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 • Dzieła wybrane. T. 1-6 / Juliusz Słowacki ; red. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 • Fantazy / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Inglot. - Wyd 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 • Kordian / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Inglot. - Wyd 7. - Wrocław ; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • Krąg pism mistycznych / Juliusz Słowacki ; opracowała Alina Kowalczykowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
 • Liryki / Juliusz Słowacki ; wybór i opracowanie Mariana Bizana i Pawła Hertza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 • Listy do matki / Juliusz Słowacki ; opracowała Zofia Krzyżanowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • W Szwajcarii / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1986.
 • Wiersze i poematy : (wybór). T. 1-2 / Juliusz Słowacki ; [wybór utworów wg wydania „Dzieł” pod red. Juliana Krzyżanowskiego z 1959 r.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

OPRACOWANIA METODYCZNE

 • „Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
 • „Beniowski” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.
 • Czy znasz „Balladynę”? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjum / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 22.
 • Czy znasz życie i twórczość Juliusza Słowackiego? : konkurs czytelniczy w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Gajda // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 3-6.
 • Dwa przykłady liryki wyznania : „Chmury” Juliusza Słowackiego i „Elegia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Joanna Chałońska // W: Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 2, Propozycje analiz i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. - S. 29-42.
 • Juliusz Słowacki „Kordian” / opracował Tadeusz Olszewski. - Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990.
 • Kiedy stracicie nadzieję, słuchajcie wieszczów...” : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Juliuszowi Słowackiemu (4 IX 1809 – 3 IV 1849) : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 23-25.
 • Kobieta ambitna czy zbrodniarka : plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chody // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 5. [„Balladyna”].
 • „Kordian” Juliusza Słowackiego / Paweł Felis, Joanna Zajkowska // Cogito. - 2001, nr 19, s. 50-54.
 • Listy Juliusza Słowackiego do matki / Małgorzata Tarapata // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, z. 1, s. 56-62.
 • Matka i Polska : życie i poezja Juliusza Słowackiego : (montaż literacko-muzyczny) / Maria Andres // Wychowawca. - 1999, nr 7-8, s. 74-75.
 • Męskie sympatie i antypatie Juliusza Słowackiego / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 13-43.
 • Najważniejsze utwory poetyckie Juliusza Słowackiego // Cogito. - 2003, nr 19, s. 94-97. [„Rozłączenie” ; „Grób Agamemnona” ;
  „Testament mój” ; „Hymn”].
 • Patriotyzm : tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10-21.
 • Problematyka teatralna „Balladyny” Juliusza Słowackiego / Katarzyna Bartos // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 17-25.
 • Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 19-20.
 • „Rozłączeni, a jedno o drugim pamięta...” : Juliusz Słowacki „List do matki” : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Anna Stańczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 23.
 • „Rozłączenie” : wiersz / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2007, nr 2, dod. Szkoła, s. 56-57.
 • Różne style i odmiany języka : (na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego) /Agnieszka Bal // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 52-57.
 • Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - S. 38-45: Juliusz Słowacki.
 • Słowacki na maturze : pewniak - wiek XIX / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 18, dod. Matura, s. 71-74.
 • Teatralne czytanie Słowackiego : na przykładzie „Kordiana” / Jan Fręś // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 12-14.
 • Temat dziecięcy w wierszach sztambuchowych Juliusza Słowackiego / Bożena Olszewska // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 95-99.
 • W Roku Juliusza Słowackiego – „Balladyna” jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 9-24.
 • Wielkim poetą był : konkurs literacki z okazji Roku Juliusza Słowackiego / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8,
  s. 21-22.
 • „Żyłem z wami...” : scenariusz uroczystości poświęconej 150. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego / Edward Wojtuściszyn // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 4-5.

Cyberprzemoc

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004 - 2009

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 • Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa. T. 2 / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza  Sosnowskiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005.
 • Konstruowanie społeczności wirtualnych w systemie internetowej komunikacji : możliwości i zagrożenia / Irina Surina // W : Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julity Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 21-38.
 • Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
 • Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Z@gubieni w sieci - czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu / Katarzyna Kaliszewska // W : Oblicza współczesnych uzależnień / pod red. Lidii Cierpiałkowskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. - S. 107-119.
 • Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007.

Artykuły z czasopism

 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27.
 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29.
 • Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67.
 • Analiza porównawcza wzorów korzystania z Internetu dziewcząt i chłopców / Patrycja Rudnicka // Chowanna. - 2007, T. 1, s. 107-118.
 • Czy phishing da się zwalczyć? / Lorrie Faith Cranor // Świat Nauki. - 2009, nr 1, s. 72-77.
 • Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 50-52.
 • Dzieci w Sieci / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2007, nr 8, s. 10-11.
 • Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 2-5.
 • Dziecko w sieci : okiem i uchem czyli... co słychać w mediach / Magda Wójcik // Remedium. - 2004, nr 5, dod. s. VIII.
 • Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 32-36
 • Dziecko zagrożone on-line : Fundacja Kidprotect / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2004, nr 3/32, s. 27-29.
 • Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / Paweł Stasiński // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21.
 • Gry komputerowe / Edwin Bendyk, Wojciech Krusiński // Polityka. - 2006, nr 3, s. 4-12.
 • Internet a prawna ochrona dziecka / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 34-35.
 • Internet i internauci w dobie powstawania globalnego społeczeństwa informacyjnego : czy internetowa rewolucja zmierza w dobrym kierunku? / Bronisława Dudziak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 13-16.
 • Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-17.
 • Internetowe zagrożenia dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 43-50.
 • Jak ukraść dane, nie włamując się do Sieci / W. Wayt Gibbs // Świat Nauki.- 2009, nr 6, s. 52-57.
 • Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20.
 • Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58-60.
 • Konto usunięte / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 19-20.
 • My, przestępcy / Edwin Bendyk // Polityka. - 2008, nr 5, s. 80-81.
 • Niebezpieczeństwa Sieci / Małgorzata Kordoń // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 55-64.
 • Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 97-103.
 • Raj.com / Mirosław Laszczak // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27.
 • Spór o definicję pornografii / Paweł Śmiałek // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 10-11.

Literatura dla nauczyciela bibliotekarza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (lata 2000-2007)

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

 • ANDRZEJEWSKA, Jadwiga. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodycznoprogramowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek. Warszawa.: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-48316-01-3.
 • BARAŃSKA, Krystyna. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN -87629-88-X.
 • BARTOSIEWICZ-FABIAŃSKA, Bożena [ i in.]. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej.Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-89316-14-5.
 • BEDNAREK, Józef . Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14833-1.
 • BORECKA, Irena. Biblioterapia: teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-61-8.
 • BORECKA, Irena. Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Wałbrzych: Wydaw. Unus, 2002. ISBN83-916555-5-5.
 • BURSKA, Joanna (red.).Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-26-9.
 • BYSTROŃ, Jan Stanisław. Człowiek i książka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-12-9.
 • CHRZAN, Ewa. PADZIŃSKI, Andrzej. Format MARC 21 rekordu zasobu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-65-0.
 • DROŻDŻ, Andrzej. STACHYRA, Marek. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-80-4.
 • DRZEWIECKI , Marcin. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-37-4.
 • DRZEWIECKI, Marcin. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN. 83-87629-67-7.
 • FIRLEJ- BUZON, Aneta. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-83-9.
 • GLIŃSKI, Wiesław. RYBIŃSKI, Henryk. Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-20-X.
 • GILL, Philip (oprac.). Działalność bibliotek publicznych : standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 87-629-86-3.
 • GRODECKA, Ewa. SOKOŁOWSKA , Anna. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe: Lublin Agencja Sukurs, 2000. ISBN 83-904529-3-6.
 • GRYGROWSKI, Dariusz . Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece.Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-71-5.
 • GRYGROWSKI, Dariusz. ZYBERT, Elżbieta Barbara (red.). Bibliologia, biblioteki i bibliotekarze. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-8936-6.
 • IZDEBSKA, Jadwiga. SOSNOWSKI, Tomasz (red.). Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa. Białystok: Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005. ISBN 83-89190-60.
 • IZDEBSKA, Jadwiga. SOSNOWSKI, Tomasz (red.). Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwanie dla edukacji medialnej. Białystok: Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005. ISBN 83-89190-58-3 (t .1), 83-89190-60-5 (t. 2).
 • JABŁOŃSKI, Włodzimierz [i in.]. Komputer i Internet w pracy nauczyciela. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. ISBN 83-7322-648-6.
 • JANISZEWSKA, Kamila. Elektroniczne dostarczanie dokumentów: nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-04-8.
 • KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. ISBN 83-226-1558-2.
 • KOŁODZIEJSKA, Jadwiga. Drukowany świat. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89326-03-X.
 • KOMOROWSKI, Tadeusz. Prawo oświatowe w praktyce. Warszawa: Wydaw. „ eMPi2,”2000. ISBN 83-87665-57-6.
 • KOSĘTKA, Halina. PIETRZYK, Bożena (red.). W kregu biblioteki szkolnej : edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. ISBN 83-7271-186-0.
 • KOWALSKA, Małgorzata. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa :Wydaw. SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-68-4.
 • ŁYSAKOWSKI, Adam. Katalog przedmiotowy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-93-6.
 • MARKOWIAK-LUTY, Celina. LUTY Monika Aleksandra. Poetki polskie : scenariusze wystaw. Warszawa:Wydaw. SBP , 2005.
  ISBN 83-89316-52-8.
 • MARKOWIAK-LUTY, Celina. Scenariusze wystaw. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-73-1.
 • NAŁĘCZ, Barbara. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2001.ISBN 83-87629-68-5.
 • NOWEL, Ewa. Program Partner : scenariusze lekcji : procesy komunikacyjne. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2002. ISBN 83-7173-021-7.
 • NOWICKI, Jan (red.). Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji „Rola bibliotek w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w dn. 15-17 czerwca 2002 r. w Muszynie k .Krynicy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-87629-88-X.
 • PADZIŃSKI, Andrzej. Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000.
  ISBN 83-87629-47-2.
 • PIELACHOWSKI, Józef. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno - organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Poznań: Wydaw. „eMPi2”, 2000. ISBN 83-87665-62-2.
 • RADWAŃSKI, Aleksander. Jak komputeryzować bibliotekę. Warszawa:Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-40-5.
 • RATAJEWSKI, Jerzy. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-78-2.
 • SANETRA, Krystyna. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-89316-06-4.
 • SIDOR, Maria Wanda. Jakość usług bibliotecznych.Warszawa: Wydaw. SBP,2005. ISBN 83-89316-33-1.
 • SIEMIENIECKI, Bronisław (red.) : Manipulacja - media - edukacja : materiały V konferencji poświęconej problemom pedagogiki medialnej, która odbyła się w dn. 29-30 czerwca 2006 r. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. ISBN 978-83-74-41-579-8.
 • SOSIŃSKA- KALATA, Barbara. Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-87-1.
 • SOSIŃSKA-KALATA, Barbara (red.). PRZASTEK-SAMOKOWA, Maria. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-47-1.
 • SOSIŃSKA-KALATA, Barbara UKD w środowisku komputerowym.Warszawa:Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-27-7.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany.Warszawa:Wydaw. UJ, 2001. ISBN 83-2333-1439-X.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-85-5.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa:Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87619-49-9.
 • WOŁOSZ, Jan. Jaka biblioteka publiczna? Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-60-X.
 • WOŹNIAK, Jadwiga. Kategoryzacja. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-32-4.
 • ZIELAK, Anna. Niepełnosprawni w świecie Internetu.Warszawa:Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-41-2.
 • ZYBERT, Elżbieta Barbara (red.). Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Warszawa:Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-76-6.
 • ŻUKOWSKA, Izabela. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-82-0.

Czesław Miłosz. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2011

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

DZIEŁA CZESŁAWA MIŁOSZA

 • Historia literatury polskiej : do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1993.
 • Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Klasyka poezji polskiej : do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1993.
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986.
 • Poezje / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1987.
 • Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Trzy zimy ; Głosy o wierszach / Czesław Miłosz ; pod red. Renaty Gorczyńskiej i Piotra Kłoczowskiego. - Londyn : „Aneks”, 1987.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990.

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

 • Czesław Miłosz - Laureaci Literackiej Nagrody Nobla 1980 / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-23.
 • Czesław Miłosz i poezja światowa / Seamus Heaney // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53.
 • Czesława Miłosza wieczór autorski / Michał Spruciński // Literatura. - 1999, nr 2, s. 48-53.
 • Czy ten poeta jest heretykiem ? Teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24.
 • Czytanie Miłosza Miłoszem / Izabela Poprawa // Nowe Książki. - 2003, nr 5, s. 34.
 • Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Bernacki // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 4-10.
 • Dom rodzinny w ,,Dolinie Issy” : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32.
 • Dwa liryki Miłosza / Bohdan Otrębski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 87-92.
 • Dwa spotkania z Miłoszem / Maciej Urbanowski // Arcana. - 2005, nr 3, s. 207-214.
 • Inni Miłosza / Anna Kałuża // Nowe Książki. - 2004, nr 3, s. 49.
 • Jak wadzić się z Miłoszem ? / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. - 2004, nr 12, s. 11.
 • Jeden dzień w Bolinas : z Miłoszem w Kalifornii / Jerzy Illg // Rzeczpospolita. - 1998, nr 20, s. 15.
 • Jestem igraszką losu : Czesław Miłosz, laureat Nobla, w 90 rocznicę urodzin / Katarzyna Janowska // Polityka. - 2001, nr 26, s. 48-51.
 • Jestże poeta szczęśliwy ? / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 1996, nr 150, s. 1.
 • Kilka niewzruszonych przekonań / Marek Zieliński. - Warszawa ; Kraków : „Znak”, 1987.
 • Kim był dla mnie Czesław Miłosz ? / Elżbieta Morawiec // Arcana. - 2004, nr 6, s. 142-149.
 • Książki zbójeckie / Wojciech Karpiński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Kuszenie poety / Konstanty Pieńkosz // Literatura. - 1983, nr 5, s. 57.
 • Laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25.
 • Metamorfozy Czesława Miłosza / Elżbieta Morawiec // Arcana. - 1999, nr 6, s. 26-31.
 • Między spiżem a człowiekiem... / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 4-5.
 • Miłosz - lekcja skończona / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 4-5.
 • Miłosz - lewy profil / Jacek Trznadel // Arcana. - 1999, nr 3, s. 13-48.
 • Miłosz / Andrzej Zawada // Rzeczpospolita. - 1996, nr 285, s. 19.
 • Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 38-44.
 • Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 2002.
 • Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Kraków : „Znak”, 1998.
 • Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219.
 • Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 170-174.
 • Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30.
 • Miłosz, Dostojewski i Rosja... / Monika Wójciak // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 31-37.
 • Miłosz, Wyspiański i Skałka / Jacek Trznadel // Arcana. - 2004, nr 6, s. 150-156.
 • Miłosza punkt widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-264.
 • Miłosza wszechświat poszczególny / Piotr Michałowski // Nowe Książki. - 1989, nr 9, s. 37-39.
 • Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 14-18.
 • Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków : „Biały Kruk”, 2004.
 • Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : „Pax”, 1989. - S. 173-192: Meandry Miłoszowe.
 • Nie-świętych obcowanie / Aleksander Fiut // Rzeczpospolita. - 1998, nr 137, s. 14.
 • Niewesoła metafizyka / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17.
 • O Miłoszu / C. K. Williams // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90.
 • On powołaniu służył swemu / Stanisław Żak // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 54-56.
 • Piesek kryształowy : NIKE dla Miłosza: nic nowego, wszystko nowe / Tomasz Jastrun // Polityka. - 1998, nr 42, s. 66-68.
 • Plamy na słońcu : rozmowa z Czesławem Miłoszem o latach międzywojennych, polskości i świadomości klasowej // Polityka. - 1999, nr 42,
  s. 47-49.
 • Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Poznawanie Miłosza 2 : 1980-1998. Cz. 1 / pod red. Aleksandra Fiuta. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
 • Twarzą zwrócony do Rzeki / Aleksander Fiut // Rzeczpospolita. - 1998, nr 108, s. 14.
 • Unde malum ? Literackie „surowce wtórne” / Alina Biała // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475.
 • W dolinie Issy / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 59-60.
 • Zaraz po wojnie / Joanna Gromek // Rzeczpospolita. - 1998, nr 214, s. 13, 15, 17.
 • Ziewnięcie Miłosza / Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 50.
 • Znad Niewiąży nad Pacyfik : o pisarstwie Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 8-12.

OPRACOWANIA METODYCZNE

 • „A poezja jest prawda”. O cnotach poetyckich Czesława Miłosza : (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrazek // Polonistyka. - 1993, nr 9, s. 541-545.
 • Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 36-43.
 • Apel do rządzących narodem - dwa wzorce poezji obywatelskiej : Czesław Miłosz „Do Polityka” i Jan Kochanowski „ Pieśń XVI” / Stanisław Bortnowski // W : Lekcje poezji w Szkole Średniej. Cz. 2 / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 19-28.
 • Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturlała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-76.
 • Chwila zadumy nad światem - Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 9.
 • Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci ? / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 32-37.
 • Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 3, s. 20-25.
 • „Czy śpiewa tak walc, czy twój płacz” : (o „Walcu” Czesława Miłosza) / Elżbieta Kram-Mikoś // W: Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 54-65.
 • Dolina Issy / Antoni Mackiewicz // W : Zadania do lektury dla klas IV szkoły średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka i Gertrudy Wichary. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 114-118.
 • Dolina Issy Czesława Miłosza powrót do korzeni : propozycja interpretacji dla klasy IV liceum i technikum / Kazimiera Zengel // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 36-46.
 • Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody ? Na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu”: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 4-5.
 • Lekcja z Miłoszem. O wierności mowie ojczystej : (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3,
  s. 32-36.
 • Miejsce pod słońcem - „Ganek” Czesława Miłosza : (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004,
  nr 2, s. 28-35.
 • Między hukiem a ciszą Apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41.
 • Miłosza Ballada o Matce Polce / Bogdan Otrębski // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 276-280.
 • Miłosza punkty widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-265.
 • O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy IV, V, VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49.
 • Obraz pracy nad liryką / Beata Pelczer // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21.
 • „Od wieży Babel ku miłości i szczęściu” : nad wierszami W. Szymborskiej, V. Havla i Cz. Miłosza / Iwona Morawska // W : Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Cz. II, Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole / praca zbiorowa pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 41-62.
 • Poezja jako gra znaczeń : (o wierszach Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta) / Krystyna Latawiec // W: Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 39-53.
 • Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 60-62.
 • Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486.
 • Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu : rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 3-5.
 • Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. - S. 25-29: Czesław Miłosz.
 • Serce Litwy / Adam Bujak, Czesław Miłosz. - Kraków, 2002. - Rec. Małgorzata Baranowska // Nowe Książki. - 2002, nr 7-8, s. 16-17.
 • Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka // Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Tropiciel istotności / Katarzyna Janowska // Polityka. - 1996, nr 28, s. 40-41.
 • Twórczość poetycka Czesława Miłosza w edukacji uczniów // W : W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje-przekłady-adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 345-356.
 • „W cieniu człowieka prostego”. Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka „Rzeka” i Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”/ Jarosław Górnicki // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549.
 • „Widzę tam na dnie” / Stanisław Jaworski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 83-87.
 • Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20.
 • Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40.
 • Z Miłoszowego dyskursu o kondycji ludzkiej : (o wierszu „Oeconomia divina”) / Elżbieta Kram-Mikoś // W : Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 66-75.
 • „Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą” : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35.

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 • Spotkania z literaturą. Cz. 3 / scen. Hanna Kuligowska. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.
 • Żagary. Cz. 2 / scen. Radosław Okulicz-Kozaryn. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.

Niepowodzenia szkolne uczniów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Diagnoza i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
 • Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2005.
 • Podstawy dydaktyki / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005.
 • W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. Mariana Sinicy, Anety Rudzińskiej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005.
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Bardzo niepożądane stany : determinanty niepowodzeń szkolnych / Renata Stachowiak // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 12/13, s. 24.
 • Blokady emocjonalne w procesie rozwiązywania zadań testowych / Monika Czajkowska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 4, s. 28-37.
 • Czy to na pewno problem z fizyką / Danuta Kazała // Fizyka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 31-34.
 • Głoski, sylaby, zadania - jakie to trudne! / Anna Szkolak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46- 49.
 • Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3 , s. 44-59.
 • Jak pomóc dziecku ? / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 5-10.
 • Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Czudek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18.
 • Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 44-49.
 • Krótka refleksja na temat niepowodzeń szkolnych w Polsce (w zależności od obowiązującej ideologii społecznej) / Beata Kozieł // Ruch Pedagogiczny. - 2008, R. 77, nr 1-2, s. 79-83.
 • Na niepowodzenie w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mróweczce” Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16.
 • Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? / Ewa Kozak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21.
 • Niepowodzenia w szkole - jak im zapobiegać i przeciwdziałać? : w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół / Beata Kozieł // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 20-33.
 • Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 3-13.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum / Robert Sarnecki // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 32-38.
 • Niepowodzenia szkolne w opinii uczniów z jastrzębskich szkół podstawowych / Beata Kozieł // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 47-56.
 • Opis i analiza przypadku pedagogicznego : niepowodzenia szkolne ucznia zagrożonego patologią społeczną / Jolanta Mańka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 95-100.
 • Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne / Barbara Grzelak // Lider.- 2007, nr 5, s. 8-9.
 • Profilaktyka niepowodzeń dydaktycznych dzieci młodszych / Bernadetta Kosztyła // Bliżej Przedszkola. - 2005, nr 3, s. 62-64.
 • Program terapeutyczny „magic cirle” jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62.
 • Przyczyny szkolnych niepowodzeń / Renata Stachowiak // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 10, s. 22.
 • Renesans niepowodzeń edukacyjnych : kierunki i powody naukowej eksploracji / Anna Karpińska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 4-13.
 • Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Monika Zińczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 24-29.
 • Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21-23.
 • Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2007,
  nr 1, s. 60-66.

Dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2012

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Napoje energetyzujące i inne „dopalacze” / Bohdan T. Woronowicz // W : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. - S. 446-448.
 • Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009.
 • Współczesne „dopalacze” - zjawisko i zagrożenia / Jarosław Korczak // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 267-326.
 • Zażywanie środków narkotycznych przez studentów uczelni łódzkich / Nina Ogińska-Bulik // W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - S. 109-125.

Artykuły z czasopism:

 • Będą narkotyki, nie będzie dopalaczy / Jack Cole // Polityka. - 2010, nr 43, s. 34-35.
 • Bieluń dziędzierzawa : Datura Stramonium L. : roślina silnie toksyczna i halucynogenna / Krzysztof Jędrzejko, Mariusz Kmicik // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 51-58.
 • Charakterystyka wybranych roślin wchodzących w skład tzw. „dopalaczy”/ Katarzyna Kempińska // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 67-72.
 • Czuję się jakbym miał umrzeć... / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8.
 • Dopalacze / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9.
 • Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31.
 • Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25.
 • Dopalacze i inne używki / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 42, s. 12.
 • Dopalacze jak czkawka : [profilaktyka dopalaczy] / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16.
 • Dopalacze mogą Cię wypalić : poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-26.
 • „Dopalacze”, marihuana, haszysz w populacji generalnej : wyniki badań / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31.
 • Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-24.
 • „Dopalacze” - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27.
 • Dopalacze : przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5.
 • „Dopalacze” w Internecie - marketing w służbie sprzedaży „środków zastępczych” w sieci / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27.
 • Dzieje na haju / Bartek Chaciński // Polityka. - 2010, nr 42, s. 28-34.
 • Euforia gratis, reszta w cenie / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2010 nr 33, s. 86-87.
 • Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR // Remedium. - 2011, nr 9, s. 28-29.
 • Grzyby halucynogenne w zbliżeniu / Beata Policha // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 12-15.
 • Grzyby halucynogenne, znaczenie, występowanie i poszukiwanie w Polsce / Jan Szymański // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 3, s. 63-74.
 • Impreza dla kolekcjonerów / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2008, nr 48, s. 26-28.
 • Kac po ekstazie / Andy C. Parrott // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-91.
 • Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41.
 • Moda na chemię / Piotr Jabłoński // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5.
 • Mózg na haju / Ryszard Przewłocki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51.
 • Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel // Biologia w Szkole z Przyrodą. - R. 63, nr 6 (2010), s. 20-34.
 • Nowe narkotyki oraz „dopalacze” w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 36-42.
 • Odlotowe syropy / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 8.
 • Polska młodzież a marihuana i „dopalacze” / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27.
 • Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7-8, s. 58-59.
 • Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29.
 • Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kudel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13.
 • Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich / Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 53-70.
 • Substancje energizujące - „dopalacze” / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 59-64.
 • Substancje i zachowania uzależniające / Walentyna Olszewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 39-41.
 • Szałwia meksykańska : Salvia Divinorum EPLING & JATIVA - nowe zagrożenie narkotyczne i zdrowotne oraz jego implikacje społeczne w Polsce / Krzysztof Jędrzejko, Cezary Borys Ruszkiewicz // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 49-58.
 • Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce oraz wzory używania narkotyków (wybrane aspekty) / Marcin J. Sochocki // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s. 105-110.
 • Twoje życie, twój wybór / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 15.
 • Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 roku / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30.
 • Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3.
 • Wychowywani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s. 32-34.
 • Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69.
 • Zabójcy zmysłów / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 68-70.

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony