Cyprian Kamil Norwid - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (1968-2021)

Wyboru dokonała Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie / Henryk Siewierski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. 70892
 • Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida / Antoni Dunajski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985. 49587czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid / Marek Brzuś. W: Romantyzm / redakcja Anna Skoczek. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków : "SMS", [2003]. S. 57-102. 76767czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid: Do obywatela Johna Brown. W: Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo Pomocy Szkolnych "Verbum", 1996. S. 203. 20965(b)czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid: Fortepian Szopena. W: Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo Pomocy Szkolnych "Verbum", 1996. S. 204-206. 20965(b)czyt.
 • Cyprian Norwid / Alina Witkowska. W: Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. S. 404-438. 56066czyt. ; 56105 ; 56067 ; 56068 ; 56069 ; 56070 ; 56202 ; 56208 ; 6103"D"
 • Cyprian Norwid – „Miłość-czysta u kąpieli morskich” / Agnieszka Ziołowicz. W: Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. S. 317-332. 56967czyt. ; 58247
 • Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. 25358czyt.
 • Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 52676czyt. ; 52677
 • Cypriana Norwida człowiek jako sługa prawdy. W: Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006. S. 79-142. 62949czyt. ; 62948
 • Czytanie Norwida : próby / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. 34555czyt. ; 34556 ; 3259"D"
 • Dwie twarze losu : Nietzsche-Norwid / Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. S. 87-185. 6907"D"
 • Gwiaździsty diament / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. 14290
 • Idee programowe romantyków polskich : antologia / oprac. Alina Kowalczykowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. S. 293-306. 58096 ; 58097
 • Literatura romantyzmu / Alina Witkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. S. 206-234. 13560(b) ; 13561(b) ; 61108
 • Łuk przymierza : Biblia w poezji Norwida / Alina Merdas. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983. 79357
 • Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. S. 144-223. 56532czyt. ; 56533
 • Norwid Cyprian / Juliusz W. Gomulicki. W: Polski słownik biograficzny. T. 23 z. 1 [og. zb.] 96, Niemirycz Władysław - Nos Aleksander / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. S. 186-198. 34038czyt.
 • Norwid Cyprian / Zofia Trojanowicz. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [kom. red. (przewodn.) Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas, (członkowie) Artur Hutnikiewicz et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. S. 38-40. 49228czyt. ; 49229czyt.
 • Norwid Cyprian Kamil. W: Romantyzm / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. S. 177-180. 64751czyt.
 • Norwid bezdomny : w 180 rocznicę urodzin poety / pod red. Jacka Kopcińskiego. - Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego : "Bellona", 2002. 68699
 • Norwid jako tłumacz Homera. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 601-621. 36752czyt. ; 36753
 • Norwid - poeta pisma : próba dekonstrukcji dzieła / Wiesław Rzońca. - Warszawa : Wydawnictwo "Semper", 1995. 62707czyt.
 • Norwid poeta dialogu / Józef Franciszek Fert. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 44647
 • Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 52781
 • Norwid : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mieczysław Inglot. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 46673czyt. ; 46674 ; 46675 ; 47094
 • Norwida walka z formą / Stefan Sawicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. 13377(b)czyt. ; 13378(b)
 • Norwid wobec włoskiego Odrodzenia. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 641-689. 36752czyt. ; 36753
 • Norwida przekład ody Horacego „Ad Pompeium”. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 622-640. 36752czyt. ; 36753
 • Norwidowski teatr świata / Sławomir Świontek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. 47228czyt. ; 47229
 • O Norwidzie : rozprawy i notatki / Wacław Borowy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. 4685 ; 4740 ; 4821
 • Ostatni spór romantyczny Cyprian Norwid - Julian Klaczko / Zofia Trojanowiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 43081czyt. ; 43079 ; 43080
 • Poeta sumienia : rzecz o twórczości Norwida / Józef Fert. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. 68435
 • Poznanie poezji Norwida. W: Słynne - nieznane : wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1985. S. 57-100. 49199czyt. ; 49202
 • Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 3 / pod red. Marii Żmigrodzkiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. S.208-210, 320-322. 43124
 • Romantyk przeciw romantykom. W: Romantyzm 1822-1863 / Dorota Siwicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. S. 213-234. 63403
 • Romantyzm / Dorota Kulesza. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006. S. 207-218. 65713
 • Rzecz o młodości Norwida / Zofia Trojanowicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1968. 11258
 • „Spojrzenie w górę” i „wokoło” (Norwid – Malczewski). W: Poetyka, gatunek-obraz : w kręgu poezji romantycznej / Marian Maciejewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. S. 136-164. 26603czyt. ; 26604 ; 26605
 • Świat wartości Norwida / Edward Kasperski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 43383 ; 43384
 • Vade-mecum / Cyprian Norwid ; oprac. [i wstęp] Józef Fert. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. S. V-CXLI. 53697czyt. ; 53689 ; 53690 ; 53692 ; 53698
 • Wartość - sacrum - Norwid : studia i szkice aksjologicznoliterackie / Stefan Sawicki. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994. 56215
 • Wiersze Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 8278(b) ; 8280(b) ; 8281(b)
 • Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej / Wiesław Rzońca. - Warszawa : "Semper", cop. 1998. 6893"D"czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Balet i mistyka - Cypriana Norwida poetycki odblask tańca / Dorota Klimanowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 2, s. 53-66
 • Chińska mowa w polskim brzmieniu / Jadwiga Nowak. W: Twórczość. 2017, nr 7/8, s. 247-249
 • Cień Norwida / Mariusz Olbromski. W: Akcent (Lublin). 2016, nr 1, s. 86-94
 • Cyprian Kamil Norwid o języku polskim / Bogdan Walczak. W: Poradnik Językowy. 2010, nr 1, s. 18-23
 • Czapski czyta Norwida / Krystyna Kwaśniewska. W: Ruch Literacki. 2001, z. 4, s. 435-450
 • Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego / Ewa Teleżyńska. W: Pamiętnik Literacki. 1989, z. 4, s. 159-170
 • Dialektyka nieba - Szymborska i Norwid / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 6, s. 67-79
 • Dwa modele postrzegania historii : Herodot Cypriana Norwida i Tukidydes Zbigniewa Herberta. W: Przegląd Humanistyczny. 2020, nr 1, s. 19-32
 • Dwaj sztukmistrze: Chopin i Norwid (Z dziejów pewnego zbliżenia) / Aneta Wiatr. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 31-48
 • Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida / Piotr Chlebowski. W: Ruch Literacki. 2002, z. 1, s. 59-68
 • Funkcje wyrażeń parentetycznych w listach C.K. Norwida / Anna Ciołek. W: Język Polski. 2008, nr 2, s. 116-121
 • Imiesłowowe równoważniki zdań w listach C.K. Norwida / Anna Ciołek. W: Poradnik Językowy. 2015, nr 7, s. 23-31
 • Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida: (na przykładzie "Sfinksa" [II]) / Tomasz Korpysz. W: Poradnik Językowy. 2006, nr 10, s. 77-85
 • Kim jest "rudobrody rzeźbiarz"? : raz jeszcze o noweli "Ad leones!" / Aleksandra Sikorska. W: Pamiętnik Literacki. 2019, z. 2, s. 115-132
 • Komizm w twórczości Norwida (na materiale literackim i plastycznym) - „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo” / Dorota Plucińska. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 5/6, s. 103-114
 • Krynicki czyta Norwida / Katarzyna Koschany-Kuczyńska. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 491-505
 • Maria i Marta : biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej „całości” / Dominika Wojtasińska. W: Ruch Literacki. 2009, nr 4/5, s. 345-354
 • Mitologiczna migawka, Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie / Cezary Zalewski. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 507-518
 • Mojżesz Norwida / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 2003, z. 1, s. 9-20
 • Na drodze poszukiwania prawdy o człowieku - "Nieskończony" Cypriana Norwida / Dorota Klimanowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 4, s. 11-20
 • Naród i historia jako kategorie estetyki Norwida : wokół "Promethidiona" / Marian Śliwiński. W: Przegląd Humanistyczny. 2003, nr 2, s. 45-52
 • Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska. W: Polonistyka. 2009, nr 3, s. 11-16
 • Nasz czwarty / Krzysztof Koehler. W: wSieci. 2014, nr 1, s. 84-87
 • Nie być bokserem, być poetą... / Jadwiga Nowak. W: Twórczość. 2015, nr 5, s. 140-143
 • Norwid a "sprawa polska" - z dziejów pewnej recepcji (uwagi "późnego wnuka") / Tadeusz Stefańczyk. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 52-75
 • Norwid - arystokrata czy jałmużnik? / Kazimierz Świegocki. W: Polonistyka. 2003, nr 1, s. 16-20
 • Norwid & Baczyński: nie dla tchórzy! / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 7/8, s. LII-LIII
 • Norwid, Baudelaire i reguły sztuki / Magdalena Siwiec. W: Teksty Drugie. 2020, nr 5, s. 121-137
 • Norwid, czyli starość sztuki / Krzysztof Trybuś. W: Polonistyka. 1999, nr 10, s. 596-601
 • Norwid - jaki i dla kogo? / Jadwiga Puzynina. W: Kwartalnik Filozoficzny. 2014, z. 4, s. 5-34
 • Norwid: kolor i „tęcza Rafaela” / Katarzyna Kuczyńska. W: Ruch Literacki. 2008, nr 4/5, s. 422-438
 • Norwid - największy poeta polski drugiej połowy XIX w. / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 35-43
 • Norwid - od strony prawnuków / Stefan Sawicki. W: Teksty Drugie. 2001, nr 6, s. 24-32
 • Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk : ("Przekładaniec" 1999-2000, nr 6, s. 10-31) / Agata Brajerska-Mazur. W: Przegląd Humanistyczny. 2008, nr 3, s. 40-60
 • Norwid wobec Dantego. Kilka przybliżeń / Agnieszka Kuciak. W: Pamiętnik Literacki. 1996, z. 3, s. 33-59
 • Norwid wobec prawdy i mądrości / Kazimierz Świegocki. W: Polonistyka. 2001, nr 8, s. 460-467
 • Norwid wobec romantycznej żałoby / Beata Wołoszyn. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 417-430
 • Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. W: Twórczość. 1989, nr 2, s. 62-87
 • Norwid : zmagania z podmiotowością : epifanie poetyckie autora „Vade-mecum” / Michał Kuziak. W: Pamiętnik Literacki. 2015, z. 4, s. 5-25
 • Norwida filozofia wojny / Włodzimierz Toruń. W: Ruch Literacki. 2004, nr 4/5, s. 407-419
 • Norwida i Lemańskiej miłość druga / Stanisław Stanik. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 103-107
 • Norwida widzenie sztuki w "Fortepianie Szopena" / Dorota Żukowska. W: Warsztaty Polonistyczne. 1997, nr 2, s. 19-22
 • Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia / Józef Franciszek Fert. W: Akcent (Lublin). 2020, nr 4, s. 173-178
 • O norwidowskiej "istotnej i całej" postaci kobiecej / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 1998, z. 6, s. 753-762
 • O Norwidzie retorycznym / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 1989, nr 5, s. 145-157
 • O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do zeszłej...”, „Finis” / Agata Brajerska-Mazur. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 4, s. 229-237
 • Oblicza smutku w młodzieńczych lirykach Norwida / Renata Gadamska-Serafin. W: Ruch Literacki. 1998, z. 5, s. 611-626
 • Obrazy Eucharystii w pismach Cypriana Norwida i Adama Mickiewicza / Magdalena Cicha. W: Ruch Literacki. 2002, z. 6, s. 607-622
 • Obrazy "ja" na przykładzie korespondencji Norwida / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 2001, z. 4, s. 421-433
 • "Obywatel rzymski" Cyprian Norwid i "polski" papież Pius IX / Bogusław Mucha. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 4, s. 1-10
 • "Odpowiednie dać rzeczy słowo" (Pawłowi Siekierskiemu) / Danuta Ulicka. W: Twórczość. 1990, nr 1, s. 86-96
 • Paryskie rysunki i rękopisy Norwida / Stanisław Makowski. W: Przegląd Humanistyczny. 1988, nr 8/9, s. 195-204
 • Pielgrzym wieczny Cypriana Norwida / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 5/6, s. 91-101
 • "Pierścień Wielkiej-Damy" Cypriana Norwida jako dramat interfiguralny / Karol Samsel. W: Pamiętnik Literacki. 2019, z. 2, s. 5-14
 • Poeta „Skąpy w mowie” : o milczeniu u Norwida / Piotr Śniedziewski. W: Pamiętnik Literacki. 2007, nr 4, s. 21-41
 • "Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem" : próba nowej lektury Norwidowskiego poematu "Quidam" / Piotr Chlebowski. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 2, s. 107-125
 • Problemy genologiczne listów Cypriana K. Norwida / Jadwiga Rudnicka. W: Ruch Literacki. 1995, z. 6, s. 735-750
 • Protestantyzm - Bizancjum - Islam : uwagi na marginesie lektury trzech notatek Norwida / Piotr Chlebowski. W: Ruch Literacki. 2014, nr 6, s. 577-588
 • Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida / Mirosław Korolko. W: Przegląd Humanistyczny. 1987, nr 3, s. 1-13
 • Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach / Piotr Chlebowski. W: Teksty Drugie. 2002, nr 6, s. 167-179
 • Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid / Jerzy Frećko. W: Polonistyka. 1999, nr 10, s. 582
 • Rzekomo normańskie nazwisko Norwida / Witold Mańczak. W: Język Polski. 2007, nr 1, s. 70
 • Rzeźba i ruina jako metafory formy artystycznej u Gautiera i Norwida / Katarzyna Trzeciak. W: Ruch Literacki. 2014, nr 6, s. 589-601
 • Sądy Teodora Tyca o Norwidzie / Jerzy Starnawski. W: Ruch Literacki. 1998, z. 1, s. 123-129
 • Semantyka i pragmatyka w analizie tekstu literackiego: (na materiale wiersza C. Norwida "Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala) / Jadwiga Puzynina. W: Poradnik Językowy. 1991, nr 3/4, s.96-102
 • Sfinks w salonie : o Norwidowskiej „komedii” (?) życia / Anna Kubicka. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 5, s. 27-31
 • Synkretyzm religijno-filozoficzny Norwida / Marian Śliwiński. W: Przegląd Humanistyczny. 1997, nr 4, s. 53-64
 • Sztukmistrz. Kilka uwag o symbiozie sztuk w twórczości Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty. W: Teksty Drugie. 2000, nr 5, s. 43-57
 • Sztukmistrz Norwid i jego sztuka / Radosław Pawelec. W: Poradnik Językowy. 1991, nr 5/6, s. 217-224
 • Topografia pamięci w „Tajemnicy lorda Singelworth” Norwida / Mateusz Grabowski. W: Pamiętnik Literacki. 2016, z. 4, s. 79-94
 • Topos śmierci jako rozłączenia duszy z ciałem w twórczości poetyckiej C.K. Norwida / Beata Wołoszyn. W: Ruch Literacki. 2003, z. 3, s. 241-258
 • Trzy listy Norwida? / Władysław Serwatowski. W: Twórczość. 2009, nr 2, s. 91-97
 • Ujęcie i rzut : o „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida / Piotr Matywiecki. W: Pamiętnik Literacki. 2018, z. 1, s. 49-80
 • Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz. W: Poradnik Językowy. 2008, nr 9, s. 7-17
 • W czym zawiera się Norwidowski modernizm? / Arent van Nieukerken. W: Przegląd Humanistyczny. 2014, nr 2, s. 109-117
 • W stulecie "odkrycia" Cypriana Norwida / Mieczysław Inglot. W: Warsztaty Polonistyczne. 1997, nr 2, s. 79-83
 • W uścisku ideologii : jak czytano Norwida w PRL-u / Wioletta Żórawska. W: Polonistyka . 2014, nr 7, s. 41-43
 • Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944-1948) / Przemysław Dakowicz. W: Pamiętnik Literacki. 2009, nr 2, s. 5-30
 • Wiersz o prawdzie, na którą się czeka / Stefan Sawicki. W: Ruch Literacki. 2014, nr 1, s. 13-22
 • Z listów do Nieznajomego. Cz. 13, Czy wolno nie lubić Norwida? / Olga Płaszczewska. W: Arcana. 2021, nr 3, s. 158-165
 • Znaczenie z przejęzyczenia (Dramaty niekomunikacji Cypriana Norwida) / Joanna Mueller. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 78-102
 • Żyć z pracy rąk swoich . W warsztacie Froment-Meurice'a, pracodawcy Norwida / Bogusław Biela. W: Akcent. 2003, nr 4, s. 125-129